Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 3.Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 4.Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (ψηφοφορία)
  5.2.Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα της Μαδέρας (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (ψηφοφορία)
  5.3.Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της επιτροπολογίας (A6-0107/2008, Monica Frassoni) (ψηφοφορία)
  5.4.Tροποποίηση του άρθρου 81 του Kανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (ψηφοφορία)
  5.5.Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) (A6-0166/2008, Ιωάννης Γκλαβάκης) (ψηφοφορία)
  5.6.Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  5.7.Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν (A6-0153/2008, Marco Cappato) (ψηφοφορία)
  5.8.Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  5.9.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (A6-0151/2008, Glyn Ford) (ψηφοφορία)
  5.10.Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (ψηφοφορία)
  5.11.Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (ψηφοφορία)
  5.12.Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό (A6-0149/2008, Μανώλης Μαυρομμάτης) (ψηφοφορία)
 6.Σύνθεση του Σώματος: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 8.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 14.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (614 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (712 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου