Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 8. mai 2008 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid: vt protokoll
 3.Huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust ELi institutsioonides käsitlev raamistik (arutelu)
 4.Valge raamat spordi kohta (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.EÜ ja Seišellide vaheline kokkulepe – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (hääletus)
  5.2.Madeiral kohalikult toodetud õlle aktsiisimäär (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (hääletus)
  5.3.Komisjoni rakendusvolituste teostamine(A6-0107/2008, Monica Frassoni) (hääletus)
  5.4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikli 81 muutmine) (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (hääletus)
  5.5.Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (puuvilla toetuskava) (A6-0166/2008, Ioannis Gklavakis) (hääletus)
  5.6.Atlandiülene majandusnõukogu (hääletus)
  5.7.Inimõigused maailmas 2007. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (A6-0153/2008, Marco Cappato) (hääletus)
  5.8.ELi valimisvaatlusmissioonid (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hääletus)
  5.9.Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega (A6-0151/2008, Glyn Ford) (hääletus)
  5.10.Süvamere kalavarude majandamine (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (hääletus)
  5.11.Huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust ELi institutsioonides käsitlev raamistik (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (hääletus)
  5.12.Valge raamat spordi kohta (A6-0149/2008, Manolis Mavrommatis) (hääletus)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine: vt protokoll
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokolli)
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokolli)
 12.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokolli)
 13.Järgmiste istungite ajakava (vt protokolli)
 14.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
EÜT väljaanne (334 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (746 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika