Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 8 mei 2008 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (debat)
 4.Witboek over sport (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Wijziging van de visserijmogelijkheden en van de financiële tegenprestatie vastgelegd in de overeenkomst EG-Seychellen (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Accijnstarief Madeira op aldaar geproduceerd bier (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de uitvoeringsvoorwaarden voor de comitologie (A6-0107/2008, Monica Frassoni) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Uitvoeringsmaatregelen (wijziging van artikel 81 van het Reglement) (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Steunregelingen voor landbouwers (steunregeling voor katoen) (A6-0166/2008, Ioannis Gklavakis) (stemming)
  5.6.Transatlantische Economische Raad (stemming)
  5.7.Mensenrechten in de wereld (2007) en het EU-beleid inzake de mensenrechten (A6-0153/2008, Marco Cappato) (stemming)
  5.8.EU-verkiezingswaarneming : doelstellingen, praktijk en uitdagingen voor de toekomst (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (stemming)
  5.9.Commerciële en economische betrekkingen met de ASEAN (A6-0151/2008, Glyn Ford) (stemming)
  5.10.Beheer van diepzeevisbestanden (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (stemming)
  5.11.Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (stemming)
  5.12.Witboek over sport (A6-0149/2008, Manolis Mavrommatis) (stemming)
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 13.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 14.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (376 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (942 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid