Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 8. mája 2008 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Vytvorenie rámca pre činnosť predstaviteľov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách EÚ (rozprava)
 4.Biela kniha o športe (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.SKÚprava možností rybolovu a finančného príspevku ustanovených v dohode medzi ES a Seychelskou republikou (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (hlasovanie)
  5.2.Spotrebná daň z piva vyrábaného na Madeire (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (hlasovanie)
  5.3.Dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spôsoboch uplatňovania komitológie (A6-0107/2008, Monica Frassoni) (hlasovanie)
  5.4.Vykonávacie opatrenia (zmena a doplnenie článku 81) (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (hlasovanie)
  5.5.Režimy podpory pre poľnohospodárov (podpora pre bavlnu (A6-0166/2008, Ioannis Gklavakis) (hlasovanie)
  5.6.Transatlantická hospodárska rada (hlasovanie)
  5.7.Ľudské práva vo svete (2007) a politika EÚ (A6-0153/2008, Marco Cappato) (hlasovanie)
  5.8.Volebné pozorovateľské misie Európskej únie: ciele, postupy a budúce výzvy (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hlasovanie)
  5.9.Obchodné a hospodárske vzťahy so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) (A6-0151/2008, Glyn Ford) (hlasovanie)
  5.10.Riadenie zásob hlbokomorských rýb (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (hlasovanie)
  5.11.Vytvorenie rámca pre činnosť predstaviteľov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách EÚ (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (hlasovanie)
  5.12.Biela kniha o športe (A6-0149/2008, Manolis Mavrommatis) (hlasovanie)
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 14.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (368 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (859 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia