Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 8 maj 2008 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.En ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner (debatt)
 4.Vitbok om idrott (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Ändring av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan EG och Seychellerna (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (omröstning)
  5.2.Punktskattesats för öl från Madeira (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (omröstning)
  5.3.Kommissionens genomförandebefogenheter (A6-0107/2008, Monica Frassoni) (omröstning)
  5.4.Genomförandeåtgärder (ändring av artikel 81) (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (omröstning)
  5.5.Stödsystem för jordbrukare (bomullsstöd) (A6-0166/2008, Ioannis Gklavakis) (omröstning)
  5.6.Transatlantiska ekonomiska rådet (omröstning)
  5.7.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området (A6-0153/2008, Marco Cappato) (omröstning)
  5.8.EU:s valobservatörsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (omröstning)
  5.9.Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (A6-0151/2008, Glyn Ford) (omröstning)
  5.10.Förvaltningen av djuphavsbestånd (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (omröstning)
  5.11.En ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (omröstning)
  5.12.Vitbok om idrott (A6-0149/2008, Manolis Mavrommatis) (omröstning)
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 14.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (355 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (864 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy