Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Vážený pán predseda, v súvislosti s koordináciou termínov by som chcel povedať, že bol rozdaný dokument, v ktorom je termín volieb vyznačený modrou na prvý júnový víkend. Sám viete, že všetky európske voľby od roku 1979 sa konali v druhý alebo tretí júnový víkend. Rád by som sa opýtal, kto a kedy rozhodol presunúť budúcoročné európske voľby na tieto nové termíny okolo prvého júnového víkendu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Pán Posselt, vašu procedurálnu poznámku zaprotokolujeme a príslušnou cestou vám oznámime odpoveď.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia