Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Esmaspäev, 19. mai 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

18. Tööplaan
PV
MPphoto
 
 

  President. − Neljapäeval, 15. mail 2008 toimuva esimeeste konverentsil esimeeste koostatud päevakorra lõplik versioon on laiali jaotatud vastavalt kodukorra artiklitele 130 ja 131.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Härra president, kord aastas maikuus on mingil seletamatul põhjusel tavaks saanud, et kõik parlamendikomisjonid saavad kokku Strasbourgis. Sellel pole mingit loogilist õigustust. Selle tulemusena toimuvad meil parlamendikomisjonide koosolekud sellel õhtul samal ajal, kui nende komisjonide vastutusalasse kuuluvad teemad on täiskogu päevakorras.

See on põhjendamatu olukord. Ainuke võimalik lahendus tegelikult on see, et parlamendikomisjonid kohtuvad ka tulevikus Strasbourgis ning me viime täiskogu istungid Brüsselisse, et lahendada konflikt. Parlamendikomisjonide koosolekute kokkulangemised täiskogu istungite ja fraktsioonide koosolekutega sellises ulatuses, nagu see on toimunud, ei saa tõesti jätkuda siin Strasbourgis, eriti viimase kahe aasta jooksul, hoolimata kõikidest deklaratsioonidest, mis peaksid selliseid ebakõlasid vältima. Nüüd on meil isegi järelemõtlemisaega. Puudub mingisugune praktiline põhjus, miks parlamendikomisjonide koosolekud peavad toimuma samal ajal täiskogu tegevusega. Oleksin tänulik, kui te teeksite kõik endast oleneva, et olukorda parandada.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Tänan teid väga, härra Nassauer. Ma peaksin teavitama esimeeste konverentsi teie kirjeldatud olukorrast ning olen kindel, et peaksime leidma rahuldava tulemuse.

Välja on pakutud järgmised päevakorra muudatused:

Esmaspäev:

Parandusettepanekuid ei olnud.

Teisipäev:

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon palus teisipäeva päevakorda lisada komisjoni avalduse romide olukorra kohta Itaalias ilma resolutsiooni ettepanekuteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, fraktsiooni PSE nimel. – (DE) Härra president, daamid ja härrad, lubage selgitada meie ettepaneku olemust. Me ei palu komisjonilt seisukohta üksnes romide olukorra kohta Itaalias, vaid nende olukorra kohta seal ja Euroopas üldiselt. Me arutasime fraktsiooni kohtumisel täna seda, et hetkel on Itaalias väga raske olukord. Me ei soovi siiski vihjata, et olukord on raske ainult Itaalias ega seda, et romi vähemuste kaitse ja sotsiaalne integratsioon on üksnes itaallaste probleemid. Me viitasime Itaaliale üksnes sellepärast, et seal on probleem hetkel tõsiselt esile kerkinud.

Tahame komisjonilt teada saada, mida on tehtud viimastel aastatel märkimisväärsete rahaliste vahenditega, mida oleme eraldanud selleks, et tõhusalt toetada kohalikke projekte, et vältida sellist stsenaariumit, mida me praegu kogeme seoses Itaaliaga.

Seega soovime üldist arutelu. Selle arutelu lähtepunktiks oleks Itaalia olukord, aga palun lubage mul kategooriliselt rõhutada, et ma ei taha keskenduda ainult Itaaliale. Meil on palju muid tegureid, mida uurida, mitte ainult Itaalia olukord. Eelkõige tahame komisjonilt teada, mida komisjon on teinud minevikus ja mida plaanib teha tulevikus. Me oleksime seega tänulikud, kui komisjon saaks teha vastava avalduse teisipäeval.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (IT) Härra president, daamid ja härrad, fraktsioon Verts/ALE toetab seda ettepanekut ja teeb seda kahel põhjusel. Esiteks seepärast, et me tunneme, et on tähtis arutada romide olukorda Euroopa Liidus üldiselt, olles liigagi hästi teadlik Itaalia hiljutistest sündmustest, ning teiseks seepärast, et me kõik teame, et Euroopa Liidul on vahendid sekkumiseks, kuid neid vahendeid ei tunta piisavalt ja nende üle ei kiputa ka arutlema.

Mõlemast seisukohast lähtudes oleme väga õnnelikud, et toimub arutelu, aga me kardame, et see ei jää viimaseks aruteluks, vähemalt seoses Itaaliaga.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (FR) Härra president, esimeeste konverentsil ei nähtud seda ette, aga ilmselt on selle jaoks ruumi päevakorras. Meil oli 2007. aastal arutelu. Romide probleem on väga tõsine, nii Euroopa jaoks üldiselt kui ka Rumeenia jaoks, ning see oli midagi, millest me olime Rumeeniat külastades teadlikud. Ma usun, et plaanime arutada seda probleemi septembris. Kas poleks parem, kui kodanikuvabaduste komisjon arutaks Itaalia probleemi kõigepealt (nagu meie fraktsioon välja pakkus), ning ametlik arutelu toimuks täiskogus siis, kui me oleme selleks valmis? See on fraktsiooni PPE-DE seisukoht.

 
  
  

(Parlament võttis ettepaneku vastu.)

Kolmapäev, neljapäev

Parandusettepanekuid ei olnud.

(Tööplaan sellega kinnitati.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Härra president, hea tööplaani huvides soovin ma teatada, et me kavatseme lükata Groschi raporti, mis käsitleb puhkeaega ja bussijuhtide küsimust, hääletuse edasi. Töötajate ja tööandjate vahel on põhimõtteline kokkulepe olemas ja me tahame näha selle kajastumist Groschi raportis. Ma soovin teistele fraktsioonidele lihtsalt teada anda, et meil on kavas paluda hääletust edasi lükata.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika