Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2008 m. gegužės 19 d. - Strasbūras Tekstas OL

18. Darbų programa
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Buvo išplatinta galutinė preliminarios darbotvarkės versija, sudaryta pirmininkų konferencijos susitikime 2008 m. gegužės 15 d., ketvirtadienį, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 130 ir 131 straipsniais.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Gerb. pirmininke, kartą per metus, gegužės mėn. – dėl nepaaiškinamos priežasties, – įprasta, kad visi komitetai susitiktų Strasbūre. Atrodo, kad tam nėra jokio logiško paaiškinimo. Todėl yra taip, kad šį vakarą komitetai susitinka tuo pačiu metu, nors dalykai, kurie patenka į jų atsakomybės sferą, įtraukti į plenarinę darbotvarkę.

Tai nepateisinama situacija. Vienintelis galimas sprendimas iš tiesų yra toks: ateityje komitetai susitinka Strasbūre, ir mes perkeliame plenarinius posėdžius į Briuselį, kad išspręstume šį konfliktą! Kalbant rimtai, vis dėlto komitetų susitikimai čia, Strasbūre, negali vykti tuo pat metu kaip plenariniai posėdžiai ir frakcijų susitikimai tokiu mastu, kuriuo jie vykdavo, ypač per daugiau kaip praėjusius dvejus metus, nepaisant visų pareiškimų, kad tokių sutapimų reikia vengti. Dabar prasidėjo netgi „atvėsimo“ periodas. Apskritai nėra jokios apčiuopiamos priežasties, kodėl komiteto posėdžiai čia, Strasbūre, turi sutapti su plenarine veikla. Būčiau dėkingas, jei jūs padarytumėte viską, kas jūsų galioje, kad šie reikalai būtų sutvarkyti.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Labai jums ačiū, H. Nassaueri. Pranešiu pirmininkų konferencijai apie Jūsų apibūdintą situaciją, ir esu įsitikinęs, kad rasime tinkamą sprendimą.

Buvo pasiūlyti šie darbotvarkės pakeitimai:

Pirmadienis:

Pakeitimų nebuvo.

Antradienis:

Socialistų frakcija prašė į antradienio darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą apie romų padėtį Italijoje be pasiūlymų dėl rezoliucijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, PSE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, leiskite man paaiškinti mūsų pasiūlymo esmę. Mes prašome Komisijos pareiškimo ne tik dėl romų padėties Italijoje, bet ir dėl jų padėties ten ir Europoje apskritai. Šiandieniniame savo frakcijos susitikime mes aptarėme tai, kad šiuo metu Italijoje yra labai sudėtinga situacija. Tačiau tuo nenorime pasakyti, kad ši situacija yra tik Italijoje ar kad mažumų apsauga ir romų socialinė integracija yra vien tik Italijos problemos. Mes tiesiog paminėjome Italiją todėl, kad būtent ten ši problema šiuo metu labiausiai išryškėjo.

Norime iš Komisijos išgirsti, ką ji pastaraisiais metais nuveikė su lėšomis, kurias mes skyrėme efektyviai paremti vietiniams projektams, siekdami išvengti tokio scenarijaus, kurį dabar matome Italijoje.

Taigi mes prašome bendrų diskusijų. Jų pradinis taškas būtų situacija Italijoje, bet norėčiau kategoriškai pabrėžti, kad nenoriu kalbėti vien apie Italiją. Yra daug kitų veiksnių, į kuriuos turime atsižvelgti, ne vien tik situacija Italijoje. Svarbiausia, norime iš Komisijos išgirsti, ką ji nuveikė iki šiol ir kokios tolesnės veiklos ji ketina imtis ateityje. Todėl būtume dėkingi, jei antradienį Komisija galėtų pateikti tokį pareiškimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, Verts/ALE frakcijos vardu. – (IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, Verts/ALE frakcija palaiko šį pasiūlymą, ir palaiko jį dviem atžvilgiais: todėl, kad manome, jog svarbu aptarti tai, kas vyksta su romais Europos Sąjungoje apskritai – juk puikiai žinome apie paskutiniuosius įvykius Italijoje, – ir todėl, kad mes visi žinome, jog Europos Sąjunga turi priemonių įsikišti, tačiau tos priemonės nėra visuotinai žinomos ir dėl jų nėra diskutuojama.

Abiem atžvilgiais esame laimingi, kad šios diskusijos vyksta, tačiau baiminamės, kad jos galbūt nėra paskutinės, bent jau kalbant apie Italiją.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, PPE-DE frakcijos vardu. – (FR) Gerb. pirmininke, pirmininkų konferencija to nenumatė, bet aišku, kad darbotvarkėje joms vietos atsiras. Mūsų diskusijos vyko 2007 m. rugsėjo mėn. Romų problema yra labai reali, tiek Europoje apskritai, tiek Rumunijoje, ir tai mes aiškiai supratome apsilankę Rumunijoje. Manau, kad reikėtų numatyti mums svarstyti šią problemą rugsėjo mėn. Ar tai nebūtų labiau priimtina – taip, kaip siūlo mūsų frakcija, – kad Italijos problema iš pradžių būtų aptarta Piliečių laisvių komiteto ir būtų susilaikyta nuo oficialių diskusijų čia, šiuose Rūmuose, kol tam pasiruošime? Tokia yra PPE DE frakcijos pozicija.

 
  
  

(Parlamentas priėmė pasiūlymą.)

Trečiadienis, ketvirtadienis:

Pakeitimų nebuvo.

(Buvo nustatyta darbų tvarka.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Gerb. pirmininke, dėl geros tvarkos norėčiau pranešti, kad ketiname siūlyti atidėti balsavimą dėl M. Groscho pranešimo, kuriame aptariamas poilsio laikas ir autobusų vairuotojų klausimas. Tai principinė sutartis tarp darbdavių ir darbuotojų, ir norėtume pamatyti, kaip tai atsispindi M. Groscho pranešime. Norėčiau tik įspėti kitas frakcijas, kad mes prašysime atidėti šį balsavimą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika