Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Program práce
PV
MPphoto
 
 

  Predseda. − Konečné znenie návrhu programu, ktorý navrhla konferencia predsedov na svojom zasadnutí vo štvrtok 15. mája 2008 v súlade s článkami 130 a 131 rokovacieho poriadku, bolo rozdané.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). (DE) Vážený pán predseda, z nejakého nevysvetliteľného dôvodu je zvykom, že všetky výbory zasadajú raz ročne v Štrasburgu. Nezdá sa, že by pre to existoval logický dôvod. Preto dnes večer niektoré výbory zasadajú v rovnakom čase, keď sú otázky v ich pôsobnosti na programe plenárneho zasadnutia.

Táto situácia je neudržateľná. Jediným možným riešením tohto rozporu skutočne je, aby výbory v budúcnosti zasadali v Štrasburgu a aby sme plenárne zasadnutie presunuli do Bruselu! Ale vážne, zasadnutia výborov tu, v Štrasburgu, nemôžu naďalej kolidovať s plenárnymi zasadnutiami a schôdzami skupín do tej miery, v akej je to doposiaľ, najmä v ostatných dvoch rokoch, a to navzdory všetkým vyhláseniam, že týmto kolíziám bude zabránené. Teraz sa navyše nachádzame v období, keď si to môžeme rozmyslieť. Neexistuje vôbec žiadny praktický dôvod, prečo by mali zasadnutia výborov tu, v Štrasburgu, kolidovať s činnosťami pléna. Bol by som vám vďačný, keby ste využili všetky svoje právomoci na zabezpečenie nápravy.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Veľmi vám ďakujem, pán Nassauer. O stave, ktorý ste popísali, budem informovať Konferenciu predsedov a som si istý, že nájdeme uspokojivé riešenie.

Boli navrhnuté tieto zmeny programu rokovania:

pondelok:

Bez návrhov na zmenu.

utorok:

Socialistická skupina požiadala, aby na program utorňajšieho rokovania bolo zaradené vyjadrenie Komisie o situácii Rómov v Taliansku, a to bez návrhov uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, v  mene skupiny PSE. (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi vyjasniť povahu nášho návrhu. Žiadame Komisiu, aby sa vyjadrila nielen o situácii Rómov v Taliansku, ale k ich situácii v tejto krajine a v Európe ako celku. Na dnešnej schôdzi našej skupiny sme diskutovali o tom, že v Taliansku dnes panuje veľmi zložitá situácia. Na druhej strane by sme neradi naznačovali, že sa táto situácia obmedzuje len na Taliansko alebo že ochrana menšín a spoločenská integrácia Rómov sú vyslovene talianske problémy. Uviedli sme Taliansko z jediného dôvodu, a to preto, že sa tam dnes tento problém prejavuje v obrovskej miere.

Radi by sme sa od Komisie dozvedeli, ako v posledných rokoch naložila so značnými prostriedkami, ktoré sme pridelili na podporu miestnych projektov s cieľom, aby sa účinne zabránilo scenárom toho druhu, aký teraz zažívame v Taliansku.

Žiadame teda o všeobecnú debatu. Jej východiskom by bola situácia v Taliansku, ale rád by som, prosím, kategoricky zdôraznil, že nechcem, aby sa debata zamerala iba na Taliansko. Popri talianskej situácii musíme vziať do úvahy celý rad ďalších faktorov. Predovšetkým sa chceme od Komisie dozvedieť, čo v minulosti urobila a aké ďalšie opatrenia hodlá prijať do budúcnosti. Preto by sme boli radi, keby Komisia mohla takéto vyjadrenie v utorok urobiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni , v mene skupiny Verts/ALE. (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, skupina Verts/ALE podporuje tento návrh a podporuje ho z dvoch dôvodov, jednak cítime, že je dôležité rokovať o tom, čo sa deje Rómom v Európskej únii ako celku – nedávnych udalostí v Taliansku sme si totiž veľmi dobre vedomí – a jednak všetci vieme, že Európska únia má prostriedky, ako zasiahnuť, ale tieto prostriedky nie sú široko známe a obvykle nie sú predmetom diskusie.

Z oboch týchto uhlov pohľadu budeme veľmi radi, keď k diskusii dôjde, ale obávame sa, že nebude posledná, prinajmenšom pokiaľ ide o Taliansko.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul , v mene skupiny PPE-DE.(FR) Vážený pán predseda, Konferencia predsedov toto nepredpokladala, ale v programe rokovania, samozrejme, máme na tento bod priestor. Debatu na túto tému sme mali v septembri 2007. Problém Rómov je veľmi podstatný pre Európu všeobecne, ako aj pre Rumunsko konkrétne, a pri našej návšteve Rumunska sme si ho uvedomovali. Domnievam sa, že debata o tomto probléme je naplánovaná na september. Nebolo by lepšie, ako navrhuje naša skupina, aby sme problém v Taliansku prerokovali najprv vo Výbore pre občianske slobody a aby sme oficiálnu debatu tu, v pléne, odložili na dobu, keď na ňu budeme pripravení? Taký je postoj skupiny PPE-DE.

 
  
  

(Parlament návrh prijal.)

Streda, štvrtok:

Bez návrhov na zmenu.

(Poradie programu bolo teda prijaté.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Vážený pán predseda, pre poriadok by som rád oznámil, že hodláme navrhnúť odloženie hlasovania o správe pána Groscha, ktorá sa zaoberá dobami odpočinku a otázkou vodičov autobusov. Medzi stranami zamestnávateľov a zamestnancov v zásade panuje zhoda a my chceme, aby sa toto v správe pána Groscha odrazilo. Rád by som len vopred varoval ostatné skupiny, že budeme žiadať tento odklad hlasovania.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia