Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Razprave
Ponedeljek, 19. maj 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

18. Razpored dela
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Končna različica osnutka dnevnega reda, ki jo je pripravila konferenca predsednikov na seji v četrtek 15. maja 2008 na podlagi členov 130 in 131 Poslovnika, je bila razdeljena.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Gospod predsednik, enkrat na leto, in sicer zaradi nerazložljivega razloga v maju, se običajno vsi odbori srečajo v Strasbourgu. Zdi se, da za to ni logične utemeljitve. Posledica je, da se odbori srečajo danes zvečer ob istem času, ker so v dnevni red plenarnega zasedanja vključena vprašanja v njihovi pristojnosti.

To je nevzdržen položaj. Edina možna rešitev je ta, da se odbori v prihodnje srečujejo v Strasbourgu in da se za odpravo konflikta plenarna zasedanja preselijo v Bruselj. Srečanja odborov tu v Strasbourgu resnično ne smejo več sovpadati s plenarnimi zasedanji in srečanji skupin, tako kot se je to dogajalo do zdaj, zlasti zadnji dve leti, kljub izjavam, da se bodo takšni konflikti preprečili. Uvedli smo celo obdobje za razmislek. Za sovpadanje srečanj odborov tu v Strasbourgu s plenarnimi zasedanji ni nobenega praktičnega razloga. Hvaležen bom, če boste naredili vse, kar je v vaši moči, za ureditev tega položaja.

(Ploskanje.)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Najlepša hvala, gospod Nassauer. Konferenco predsednikov bom obvestil o položaju, ki ste ga opisali, in prepričan sem, da bomo našli ustrezno rešitev.

Predlagane so bile naslednje spremembe dnevnega reda:

Ponedeljek:

Ni predlogov sprememb.

Torek:

Skupina socialdemokratov je zahtevala, da se na torkov dnevni red doda izjava Komisije o položaju Romov v Italiji brez predlogov resolucij.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, v imenu skupine PSE. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, naj vam pojasnim naravo našega predloga. Komisije ne pozivamo le k predložitvi izjave o položaju Romov v Italiji, ampak tudi o njihovem položaju tam in v Evropi na splošno. Na današnjem srečanju naše skupine smo razpravljali o tem, da so razmere v Italiji zdaj zelo težavne. Vendar to ne pomeni, da so te razmere omejene na Italijo ali da sta zaščita manjšin in socialno vključevanje Romov samo vprašanji Italije. Italijo izpostavljamo zgolj zato, ker je zdaj ta težava tam najbolj izrazita.

Od Komisije želimo izvedeti, kako je v zadnjih letih porabljala znatna sredstva, ki smo ji jih namenili za učinkovito podporo lokalnih projektov, s katerimi naj bi se preprečil takšen potek dogodkov, kot je zdaj prisoten v Italiji

Zahtevamo torej splošno razpravo. Izhodišče razprave bi bile razmere v Italiji, vendar odločno poudarjam, da ne želim, da se razprava osredotoči samo na Italijo. Upoštevati moramo še veliko drugih dejavnikov, ne samo razmere v Italiji. Predvsem pa želimo od Komisije izvedeti, kateri so njeni pretekli ukrepi in katere ukrepe namerava sprejeti v prihodnje. Zato bi bili hvaležni, če bi Komisija v torek predložila to izjavo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, v imenu skupine Verts/ALE. (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, skupina Verts/ALE podpira ta predlog, in sicer z dveh vidikov: ker menimo, da je razprava o položaju Romov v Evropski uniji pomembna, saj se še predobro zavedamo nedavnih dogodkov v Italiji, in ker vsi vemo, da ima Evropska unija sredstva za posredovanje, vendar ta sredstva niso dobro znana in se o njih ne razpravlja.

Te razprave se veselimo z obeh vidikov, vendar se bojimo, da ne bo zadnja, vsaj ne v zvezi z Italijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, v imenu skupine PPE-DE. – (FR) Gospod predsednik, konferenca predsednikov tega ni predvidela, vendar je jasno, da je razpravo mogoče vključiti v dnevni red. Razprava o tem je potekala septembra 2007. Težava Romov je zelo resnična, za Evropo na splošno in tudi za Romunijo, česar smo se zavedli ob obisku Romunije. Mislim, da je razprava o tem vprašanju predvidena za september. Ali ne bi bilo bolje, kot predlaga naša skupina, da se o težavi v Italiji razpravlja najprej v odboru za državljanske svoboščine in da se uradna razprava tu v Parlamentu odloži do takrat, ko se bomo nanjo pripravili? To je stališče skupine PPE-DE.

 
  
  

(Parlament je sprejel ta predlog.)

Sreda, četrtek:

Ni predlogov sprememb.

(Razpored dela je bil s tem določen.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Gospod predsednik, zaradi uspešnega razporeda dela želim naznaniti, da nameravamo spodbuditi preložitev glasovanja o poročilu gospoda Groscha, ki obravnava čas počitka in vprašanje voznikov avtobusa. Delodajalci in delojemalci so se načeloma sporazumeli in želimo, da je to izraženo v poročilu gospoda Groscha. Rad bi samo opozoril druge skupine, da bomo pozvali k tej preložitvi glasovanja.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov