Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, μία θέση υπαλλήλου διοίκησης στο γραφείο πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο είναι κενή περισσότερο από δύο έτη. Θα ήθελα να μάθω το αποτέλεσμα της προκήρυξης της θέσης· γιατί υπήρξε υποψήφιος, ο φάκελος υποψηφιότητας του οποίου δεν ήταν πλήρης, και τι έλειπε από τον φάκελο; Γιατί δεν ενημερωθήκαμε σχετικά με το εν λόγω θέμα; Θα ήθελα να μάθω τι προτίθεται να πράξει η διοίκηση σχετικά με την πλήρωση της θέσης αυτής, η οποία είναι κενή για το τόσο μεγάλο διάστημα;

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας, κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας, προς την οικογένεια του δολοφονηθέντος αξιωματικού της πολιτοφυλακής, τις ισπανικές ένοπλες δυνάμεις και, φυσικά, προς τον ισπανικό λαό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να νικήσουμε την ΕΤΑ και τους τρομοκράτες είναι να παραμείνουμε ενωμένοι στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Πιστεύω ότι όλοι οι ευρωπαίοι δημοκράτες θα πρέπει να επιδείξουν την ενότητά τους και την υποστήριξή τους προς τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Γαλλίας για αυτό το συλλογικό έργο, και θα πρέπει να παραμερίσουμε τις παράλογες διχόνοιες του πρόσφατου παρελθόντος. Ας δείξουμε ότι είμαστε όλοι ενωμένοι κατά της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) Στις 28 Απριλίου, ένα αεροσκάφος το οποίο ανήκει στην αεροπορική εταιρεία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας «ΜΑΤ», με προορισμό την Αίγυπτο και 76 επιβάτες, αναγκάσθηκε να προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, επειδή οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να επιτρέψουν την είσοδό του στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Τον Φεβρουάριο, οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να δώσουν στην ΜΑΤ άδεια για να εκτελεί πτήσεις τσάρτερ προς την Κέρκυρα, αναφέροντας ως αίτιο την ονομασία της αεροπορικής εταιρείας, ΜΑΤ (Μακεδονικές Αερογραμμές). Στόχος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη δημιουργία Κοινού Εναέριου Χώρου που υπογράφθηκε τον Ιούνιο του 2006 ήταν η δημιουργία ενός διευρυμένου κοινού εναέριου χώρου με γειτονικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Βάσει της Συνθήκης, οι ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να εγκρίνουν το αίτημα της ΜΑΤ. Ο αποκλεισμός των πτήσεων της ΜΑΤ εκ μέρους της Ελλάδας συνιστά παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, των Συνθηκών της ΕΕ και της διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με την εναέρια κυκλοφορία. Η αναφορά του ονόματος της αεροπορικής εταιρείας ως λόγου για αυτή την απόφαση είναι επίσης αντίθετη με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες.

Θα με ενδιέφερε να μάθω ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Επιτροπή για τον τερματισμό αυτής της πρακτικής που εισάγει διακρίσεις, είναι αντίθετη με την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, των αγαθών και των υπηρεσιών, και στρέφεται ενάντια σε κράτη που θέτουν υποψηφιότητα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - (HU) Κύριε Πρόεδρε, στην περιοχή της Κεντροανατολικής Ευρώπης αναγκαζόμαστε επίσης να αντιμετωπίσουμε την επιζήμια κληρονομιά του κομμουνισμού για το περιβάλλον. Το ζήτημα αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί καθαρά εθνικό· πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα που μας επηρεάζει όλους. Όταν συντελέστηκε η μεταβολή του καθεστώτος, οι χώρες μας, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, ήταν απροετοίμαστες, όσον αφορά τις στρατηγικές περιβαλλοντικής προστασίας.

Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Hartmut Nassauer της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών (Ομάδα PPE-DE) για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, και θέλω όσοι προκαλούν σοβαρή περιβαλλοντική ζημία να κατηγορούνται για αυτό βάσει του ποινικού δικαίου μέσω αυστηρότερης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διασφάλισης της συμμόρφωσης με αυτή.

Η τεχνολογία με χρήση κυανιδίων πρέπει να καταργηθεί στη Roşia Montană (Verespatak). Η καταστροφή δασών στη Szekler Land και σε άλλες περιοχές της Ρουμανίας βλάπτει επίσης το περιβάλλον. Ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομος στην Τρανσυλβανία θα μπορούσε επίσης να επιφέρει σημαντική περιβαλλοντική καταστροφή. Τα κατασκευαστικά έργα στο κανάλι Bystroye στην Ουκρανία συνεχίζονται. Στη Βουλγαρία κατασκευάζεται ένας νέος σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, μετά την υποχρέωση του εν λόγω κράτους μέλους να κλείσει τον σταθμό του Kozloduy. Θα πρέπει να δίδουμε περισσότερη προσοχή στα ζητήματα αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, στη συζήτηση σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας στη Γερμανία, ορισμένες αριστερές παρατάξεις ισχυρίζονται, και επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (EHRC) προκειμένου να στηρίξουν τον ισχυρισμό τους, ότι η Συνθήκη θα επαναφέρει τη θανατική ποινή, έτσι ώστε –όπως υποστηρίζουν– να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εκτελέσεις για την καταστολή εξεγέρσεων. Αυτό αποτελεί μία ουσιαστικά εξοργιστική δυσφήμιση της EHRC, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο πυρήνα του ευρωπαϊκού συστήματος αξιών και, ως εκ τούτου, σύμβολο μίας Ευρώπης η οποία είναι αφοσιωμένη στην ειρήνη, την ελευθερία και το κράτος δικαίου.

Με τρομάζει το γεγονός ότι ο κόσμος εκτίθεται σε αυτού του είδους την κινδυνολογία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στην οποία πρόκειται να προσχωρήσει η ΕΕ βάσει των όρων της Συνθήκης της Λισαβόνας. Διαμαρτύρομαι επίσης σφοδρά για τις δηλώσεις ορισμένων υποστηρικτών της Αριστεράς που εξισώνουν τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη με τον «Εξουσιοδοτικό Νόμο» που είχε θεσπίσει ο Χίτλερ το 1933. Οι δηλώσεις αυτές όχι μόνο είναι τελείως παράλογες, αλλά ισοδυναμούν και με μία τερατώδη, ευτελή παρουσίαση του γερμανικού φασισμού. Αυτό ξεπερνά τα όρια της εντιμότητας και της ηθικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Βρετανία είναι μία από τις επτά χώρες οι οποίες προτείνουν νομοθεσία για την έγκριση μίας απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες σχετικά με την επιβολή νομικών αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται ερήμην. Θα σημαίνει ότι ένας βρετανός πολίτης θα μπορεί να δικασθεί, να καταδικασθεί και να εκτίσει ποινή σε μία ξένη χώρα χωρίς να είναι παρών στο δικαστήριο, και στη συνέχεια να μεταφερθεί σε εκείνη τη χώρα για να φυλακισθεί. Οι κατηγορούμενοι δεν θα βρίσκονται σε θέση υπεράσπισης του εαυτού τους σε μία δική, αλλά απόδειξης της αθωότητάς τους μετά την καταδίκη.

Ενώ προβλέπεται επανεκδίκαση, δεν αναγνωρίζουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τις επανεκδικάσεις στο πλαίσιο των νομικών τους συστημάτων. Αυτό στη συνέχεια θα είναι ολέθριο για την αρχή του «habeas corpus» και της απελευθέρωσης από αυθαίρετη σύλληψη και φυλάκιση που κατά παράδοση απολαμβάνουν οι βρετανοί πολίτες, και η οποία είναι θεμελιώδης για το αγγλικό δίκαιο και τις ελευθερίες. Ό,τι καλό υπήρχε στη Βρετανία, σιγά-σιγά καταστρέφεται από τη συμμετοχή της σε αυτόν τον κακόβουλο οργανισμό που είναι γνωστός ως Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). - (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι ενέργειες των βουλγαρικών αρχών κατά τις τελευταίες εβδομάδες καθιστούν σαφές για άλλη μία φορά ότι δεν προτίθενται ούτε επιθυμούν να ασχοληθούν με το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας: τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και των εσωτερικών υποθέσεων. Αντί να προστατεύουν τις ζωές και τα δικαιώματα των πολιτών, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, η εισαγγελία, το Υπουργείο Εσωτερικών και ο δήμαρχος της Σόφιας έχουν δημιουργήσει μία συμβιωτική οντότητα και χρησιμοποιούν τους μοχλούς της εξουσίας αποκλειστικά και μόνο για τον πολιτικό εξοβελισμό των διαφωνούντων.

Το χειρότερο είναι ότι τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Βουλγαρία, τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν τους πιο πιστούς φρουρούς για τη διασφάλιση της αμετάκλητης δημοκρατικής πορείας των εξελίξεων στη χώρα μας, έχουν ενωθεί, μέσω οικονομικών συμφερόντων, με το εγκληματικό στοιχείο, και με τις εξουσίες του, και έχουν καταστεί θερμοί υποστηρικτές και συνεργοί τους.

Όποιος διαφωνεί με την επίσημη γραμμή φιμώνεται και στερείται του δικαιώματος πρόσβασης στη δημόσια σκηνή. Δυστυχώς, όλες οι προσπάθειές μας να θίξουμε αυτά τα ζητήματα και να τα συζητήσουμε στη Βουλγαρία αντιμετώπισαν τη σφοδρή αντίσταση των διεφθαρμένων αρχών, και για αυτό αναγκαστήκαμε να επιζητήσουμε την ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προκειμένου να σώσουμε τη συντεταγμένη πολιτεία στη χώρα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην κρισιμότατη και άκρως ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο.

Έχουμε παρακολουθήσει στο Κοινοβούλιό μας και έχουμε συζητήσει πολλές φορές τις συνέπειες μίας παρατεταμένης κρίσης από την εμπλοκή στη λειτουργία των θεσμών, την αδυναμία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, την οικονομική κρίση που οφείλεται στις καταλήψεις στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο, το φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων

Η κατάσταση αυτή αποκορυφώθηκε με τη βία κάθε μορφής που εξαπέλυσε η Χεζμπολά, ως αντίδραση στην κυβερνητική απόφαση που έθιγε τη λειτουργία του δικού της ανεξέλεγκτου τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο Κατάρ βρίσκεται σε εξέλιξη μία δύσκολη απόπειρα εθνικής συνεννόησης. Ας προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο κι εμείς να ενθαρρύνουμε αυτόν τον εθνικό διάλογο, που πρέπει να γίνει υπενθυμίζοντας το γενικό συμφέρον και ενδιαφέρον των πολιτών του Λιβάνου για ευημερία, ασφάλεια και εθνική ανεξαρτησία. Ας αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η συμφωνία σύνδεσης που έχουμε με τη χώρα αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα σας ζητούσα να ευχηθούμε μαζί, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλή επιτυχία σε όλα τα στρατεύματα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν στο Τσαντ. Σε αυτή την αποστολή υψηλού κινδύνου της ΕΕ, η οποία έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα συμμετάσχουν στις επιτόπιες επιχειρήσεις 4 000 στρατιώτες από τα κράτη μέλη με στόχο να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τους 430 000 πρόσφυγες και εκτοπισθέντες στο εσωτερικό, οι οποίοι επί του παρόντος διαμένουν σε 42 καταυλισμούς. Η αποστολή περιλαμβάνει πολλές εκατοντάδες ιρλανδούς στρατιώτες, οι οποίοι συνεχίζουν την υπερήφανη παράδοση του ειρηνευτικού και ανθρωπιστικού ρόλου του ιρλανδικού στρατού.

Η αποστολή αυτή αποτελεί ένα δείγμα των δυνατοτήτων που έχουμε τώρα στην Ευρώπη, και μάλιστα ένδειξη του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά και έγκαιρα, μόλις καταφέρουμε να θέσουμε σε εφαρμογή την ανθρωπιστική βοήθεια, τις αποστολές του Πέτερσμπεργκ και τις διατάξεις της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Σας προτρέπω, κύριε Πρόεδρε, να μεταφέρετε τις ευχές μας στα στρατεύματα που υπηρετούν στο Τσαντ.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τοποθετηθώ σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας των Ρομ και των πολιτών από νέα κράτη μέλη που ζουν στην Ιταλία. Πρόσφατα σημειώθηκαν αστυνομικές επιδρομές εναντίον κοινοτήτων των Ρομ στη Ρώμη. Για 118 από τους συλληφθέντες δόθηκε διαταγή άμεσης απέλασης, ενώ ο νέος δήμαρχος δήλωσε ότι θα απελάσει 20 000 άτομα. Στα προάστια της Νάπολης έχουν σημειωθεί εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον καταυλισμών των Ρομ, κατά τις οποίες οι συμμορίες εμπόδισαν την είσοδο των πυροσβεστικών υπηρεσιών που κατέφθασαν για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Εκατοντάδες οικογένειες μεταναστών τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλά αγνοούμενα παιδιά. Η συνάδελφός μου, Viktória Mohácsi, βρισκόταν στη Ρώμη. Οι αναφορές της ήταν ανησυχητικές και ελπίζω ότι θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει αύριο στη δήλωση του Συμβουλίου.

Γνωρίζουμε ότι οι επιθέσεις εναντίον κοινοτήτων μεταναστών σε πολλά από τα κράτη μέλη μας αποτελούν πρόβλημα, αλλά ο βαθμός της βίας στην Ιταλία είναι πρωτοφανής. Ο ΟΑΣΕ κατηγόρησε την Ιταλία ότι στιγματίζει τους μετανάστες, και έχω την εντύπωση ότι ο χαρακτήρας της πρόσφατης προεκλογικής εκστρατείας έχει οδηγήσει σε μία κουλτούρα ατιμωρησίας για όσους συμμετέχουν στις εν λόγω επιθέσεις. Ακόμη και ο Επίτροπος Frattini, ο οποίος ήταν ο πρώτος που διακήρυττε στα νέα κράτη μέλη την ενσωμάτωση των εθνοτικών μειονοτήτων, τώρα αμφισβητεί τις Συμφωνίες Σένγκεν. Το ζήτημα αυτό αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλώ επειγόντως την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συζητήσουν το ζήτημα για να δουν με ποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, στη διάσκεψη κορυφής της Λίμα ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέθεσε τροπολογίες υπέρ της άμβλωσης στο ψήφισμα για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πρόκειται για ένα ζήτημα που ξεπερνά τις εξουσίες λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα λαμβάνονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανθρώπινων Ανταλλαγών, Περιβάλλοντος, Παιδείας και Πολιτισμού, σε ξεχωριστή ψηφοφορία για τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των δύο ηπείρων, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψαν την τροπολογία, πράγμα που σημαίνει ότι η επιτροπή δεν την ενέκρινε. Ούτε το κοινοβούλιο θεώρησε ότι έπρεπε να εγκριθεί. Μεταξύ των διαβουλεύσεων της επιτροπής και των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, η διαδικασία ψηφοφορίας έλαβε μορφή κοινής ψηφοφορίας των εκπροσώπων αμφότερων των κοινοβουλίων. Οι τροπολογίες τότε εγκρίθηκαν χάρη στις ψήφους των βουλευτών από τη Λατινική Αμερική. Η αποδοχή αυτής της πρακτικής θα είχε ως αποτέλεσμα καθένας από εμάς να μπορεί να εισαγάγει σε διεθνή έγγραφα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατάξεις που υπερβαίνουν την εντολή της ΕΕ και αποτελούν δέσμευση για την ευθύνη της. Διαμαρτύρομαι ενάντια σε αυτές τις πρακτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι τα αρμόδια θεσμικά και άλλα όργανα της Κοινότητας πρέπει να αντιμετωπίσουν επειγόντως το σοβαρό φαινόμενο της εμφάνισης εθνικιστικών παραστρατιωτικών ομάδων σε ορισμένα κράτη μέλη, ειδικότερα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Όπως γνωρίζετε, στις εν λόγω χώρες έχουν σχηματιστεί οι αποκαλούμενες Εθνικές Φρουρές με την ανοχή των κρατικών αρχών. Στόχος αυτών των ακροδεξιών οργανώσεων είναι να στηρίζουν τον εθνικισμό και το ρατσισμό, και να εκφοβίζουν τους αλλοδαπούς και όσους πρεσβεύουν αριστερές απόψεις. Ένα παράδειγμα αυτού του φαινομένου εκδηλώθηκε ολοφάνερα στην Πράγα πριν λίγες ημέρες. Ενώ η ουγγρική Φρουρά επικεντρώνεται κυρίως στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των Ούγγρων και των γειτονικών τους εθνών, η τσεχική Φρουρά, αν και μισαλλόδοξη, μετατρέπεται τώρα σε όργανο εκφοβισμού όχι μόνο των αριστερών, αλλά και όλων των πολιτών με δημοκρατικές απόψεις. Οι οργανώσεις αυτές, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με την ιδέα μίας Ευρώπης η οποία βασίζεται στη φιλία μεταξύ των εθνών, καθίστανται όλο και πιο επικίνδυνες, καθώς στρατολογούν πρώην και νυν μέλη των στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών αυτών. Ήθελα να σας ενημερώσω για αυτά τα γεγονότα, καθώς αποτελούν επείγοντα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε πρόσφατα να περιορίσει την επιρροή των διακομματικών ομάδων. Στο εξής οι συνεδριάσεις μας θα λαμβάνουν χώρα στο Στρασβούργο και μόνο τις Πέμπτες. Την ημέρα αυτή, παραδείγματος χάριν, εμπειρογνώμονες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορούν να παραστούν στις συνεδριάσεις των διακομματικών ομάδων, επειδή έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ομιλητών για συζητήσεις επί θεμάτων επείγουσας σημασίας. Επιπλέον, τα απογεύματα της Πέμπτης οι περισσότεροι βουλευτές αναχωρούν για τις εκλογικές τους περιφέρειες και πολλοί πρέπει να ταξιδεύουν πολλές ώρες για να φθάσουν στη χώρα τους.

Ενώ κατανοώ πλήρως την ανάγκη να αφιερωθεί επαρκής χρόνος στο νομοθετικό έργο, οι διακομματικές ομάδες είναι απαραίτητες. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας οικειοθελώς για να εξετάσουμε ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να εξεταστούν σε συνεδρίαση επιτροπής, όπως το Θιβέτ, η προστασία της οικογένειας και των παιδιών, ο Τέταρτος Κόσμος, η περιοχή της Βαλτικής ή η καλή διαβίωση των ζώων. Έχουμε μορφή, έχουμε φωνή και είμαστε υπεύθυνοι για πολλές από τις πρωτοβουλίες που ξεκινούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, αυτοί οι πιο δραστήριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τίθενται στο περιθώριο, φιμώνονται, διακόπτεται η πορεία τους και έρχονται αντιμέτωποι με μία κατάσταση η οποία συνιστά τετελεσμένο γεγονός με τη μορφή απόφασης, σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει πλέον να συνεδριάζουν τις Τρίτες ή τις Τετάρτες. Παρακαλώ, διασφαλίστε, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η ασύνετη απόφαση θα ακυρωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Δεν επιθυμώ να σχολιάσω την απόφαση, όμως πρέπει να ομολογήσω ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου δεν είναι τόσο ισχυρός όσο φαίνεται να νομίζετε. Εντούτοις, θα εξετάσω, φυσικά, το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα ο Πάπας υποδέχθηκε στο Βατικανό μέλη της ουγγρικής Διάσκεψης των Καθολικών Επισκόπων. Ενώπιον αυτού του κοινού, ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας εξέφρασε την εκτίμησή του για τις δραστηριότητες της εκκλησίας της Ουγγαρίας και επέκρινε το κοσμικό κράτος, το οποίο, όπως ανέφερε, ταλανίζει τις οικογένειες· καταδίκασε τον νόμο που επιτρέπει στα ανύπανδρα ζευγάρια να εγγράφονται στο μητρώο ως νόμιμες σχέσεις, λόγω του ότι νομιμοποιείται η συμβίωση ανύπανδρων ζευγαριών και δίδονται πολιτικά δικαιώματα στα ζευγάρια ομοφυλοφίλων. Διαβεβαίωσε ότι ο νόμος αυτός όχι μόνο είναι αντίθετος με τα εκκλησιαστικά δόγματα, αλλά παραβιάζει και το ουγγρικό Σύνταγμα.

Στην κοσμική Ευρώπη, τα κράτη μέλη δεν παρεμβαίνουν σε θρησκευτικά θέματα και η Εκκλησία δεν ασκεί ιδεολογική πίεση στο κράτος. Η Συνθήκη της Λισαβόνας διασφαλίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της θρησκείας, και εδραιώνει θεσμικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των Εκκλησιών.

Η συνεργασία μπορεί να βασιστεί μόνο στην αμοιβαιότητα, ωστόσο, και για τον λόγο αυτό, προτρέπουμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Barroso να ενεργήσει βάσει της εντολής που του έχει δοθεί και να εγκαινιάσει ένα διάλογο με την Καθολική Εκκλησία, προκειμένου να προστατεύσει την κοσμική Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνεχίσω το ζήτημα το οποίο έθιξε ο συνάδελφός μου, Thomas Mann, σχετικά με τη μεταφορά των συνεδριάσεων των διακομματικών ομάδων στα απογεύματα της Πέμπτης. Πραγματικά έχω αμφιβολίες για το αν ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περισσότερο στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Κατά κάποιον τρόπο είναι καθήκον μας να είμαστε «παιδιά για όλες τις δουλειές», να μοιράζουμε τον χρόνο μας μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων, και ένα τέτοιο βήμα δεν είναι επίσης δυνατόν να εμποδίσει τους περισσότερους βουλευτές να φύγουν το απόγευμα της Πέμπτης, επειδή πρέπει να πάρουν το αεροπλάνο για να φθάσουν στην πατρίδα τους, να συναντήσουν τους ψηφοφόρους τους την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή. Και φοβούμαι ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο οι διακομματικές ομάδες, δυστυχώς, θα βρεθούν μεταξύ της σφύρας των συνεδριάσεων στην Ολομέλεια και του άκμονος των εκλογικών περιφερειών. Πιστεύω ότι αυτό θα συνιστούσε καίριο πλήγμα για τις έντονες δραστηριότητές τους.

Ίσως ο καλύτερος τρόπος είναι να αναθέσουμε στις διακομματικές ομάδες να βρουν οι ίδιες το πιο πρακτικό και ευέλικτο modus vivendi, και η απάντηση που δώσατε στον Thomas Mann, κύριε Πρόεδρε, είναι ενθαρρυντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE) . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι κάπως ανησυχητικό το γεγονός ότι θα έπρεπε να γίνει υπενθύμιση στην Επιτροπή του καθήκοντός της για τη δίκαιη υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους.

Το θέμα είναι ότι η γαλλική κυβέρνηση απομόνωσε την περιοχή της Auvergne και απέσυρε την ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην περιοχή από τα τοπικά σχέδια απασχόλησης. Η θέση της κυβέρνησης είναι ακατάληπτη. Τα ενεχόμενα όργανα έχουν επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά τη διοίκηση και αυτή η κομματικού τύπου απόφαση υπονομεύει δομές οι οποίες λειτουργούν επί σειρά ετών για την ένταξη των φτωχότερων ανθρώπων στην κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπενθυμίσει στη γαλλική κυβέρνηση το καθήκον που έχει να είναι συνεπής και να σέβεται τους κανόνες για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Δεν είναι δυνατόν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζονται με διασπαστικό, κομματικό τρόπο σε διαφορετικά σημεία της ίδιας χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έναρξη των διαπραγματεύσεων για μία νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας της ΕΕ με τη Ρωσική Ομοσπονδία έχει συναντήσει κάποια προσκόμματα, λόγω της συμπεριφοράς ορισμένων κρατών μελών, την οποία πολλοί ενδεχομένως να την χαρακτηρίσουν ανασταλτική. Χαίρομαι που η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Επιτροπή και η Λιθουανία έχουν καταλήξει σε συναίνεση, η οποία μας δίδει τη δυνατότητα να ανανεώσουμε την προηγούμενη συμφωνία που έληξε το περασμένο έτος.

Καθυστερώντας τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία είναι σαν να πριονίζουμε το κλαδί επάνω στο οποίο καθόμαστε. Υπάρχουν πολλά θέματα, από το περιβάλλον και την ενέργεια έως το καθεστώς των θεωρήσεων, τη μετανάστευση, τα διασυνοριακά έργα και ανεπίλυτα ζητήματα που αφορούν τη Γεωργία και τη Μολδαβία, τα οποία απαιτούν μία ολοκληρωμένη πολιτική συμφωνία επί κοινών στόχων και μέτρων. Έχω την πεποίθηση ότι η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την εντολή της στις διαπραγματεύσεις προς όφελος όλων των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). - (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη δυνατότητα αγόρευσης. Κυρίες και κύριοι, η επικείμενη διάσκεψη κορυφής Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σιβηρία ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο σε νέες δυνατότητες. Ένα πιθανώς σημαντικό αποτέλεσμα της συνάντησης θα είναι η διμερής συνθήκη, η οποία θα μπορούσε να προσδιορίσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο μερών μακροπρόθεσμα. Στα ενεργειακά ζητήματα πρέπει να δοθεί μία βασική θέση στην εν λόγω συμφωνία, έχοντας ταυτόχρονα κατά νου την αρχή της αμοιβαιότητας.

Μία σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία αμοιβαιότητας είναι η επικύρωση της Συνθήκης για τον Χάρτη της Ενέργειας από τη Ρωσία. Η συνθήκη αυτή δημιουργεί διαφανείς σχέσεις στην αγορά ενέργειας, συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού και ενισχύει τις επενδύσεις. Όλα αυτά αποτελούν θέματα ζωτικής σημασίας και για τη Ρωσία. Εξάλλου, εάν εγκαταλειφθεί η επένδυση κεφαλαίων στην ανάπτυξη, η Ρωσία θα μπορούσε ξαφνικά να βρεθεί ανίκανη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Επομένως, η επικύρωση της Συνθήκης για τον Χάρτη της Ενέργειας από το Κρεμλίνο εξυπηρετεί το συμφέρον και των δύο μερών.

Η επιτυχία της επικείμενης διάσκεψης κορυφής θα εξαρτηθεί από το αν τα κράτη μέλη είναι ικανά να βγουν από τη σκιά των βραχυπρόθεσμων προβληματισμών και να μιλήσουν ομόφωνα για τα προστατεύσουν το κοινό συμφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε προηγουμένως ότι δεν είστε καθόλου ισχυρός: παρ’ όλα αυτά, είμαι βέβαιη ότι είστε αρκετά ισχυρός ώστε να εφαρμόζετε τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων.

Στις 24 Απριλίου του τρέχοντος έτους, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, πολύ σωστά, να ζητήσει από τους Κοσμήτορες να αναθεωρήσουν την απόφασή τους της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 για την παροχή διευκολύνσεων στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις Επιχειρήσεις και το Κοινοβούλιο.

Στη διάρκεια της περασμένης περιόδου συνόδου, εγκρίναμε την έκθεση Stubb/Friedrich σχετικά με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Για να είμαι ειλικρινής, η δυνατότητα δημιουργίας γραφείου των εκπροσώπων οργανώσεων εργοδοτών εντός ενός κοινοβουλευτικού ιδρύματος μου φαίνεται ότι πρόκειται για συνδυασμό δύο πραγμάτων που θα έπρεπε να είναι ξεχωριστά και για στρέβλωση των σχέσεών μας με τους κοινωνικούς εταίρους – ένα βήμα τελείως ξένο προς την κοινοβουλευτική μας παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, δεν καταλαβαίνω γιατί –κατόπιν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων– λάβαμε προσκλήσεις εκ μέρους σας από τον κ. Vidal-Quadras, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, για μία εναρκτήρια τελετή για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις Επιχειρήσεις και το Κοινοβούλιο, στις 3 Ιουνίου.

Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα αξιοποιήσετε όλη σας την εξουσία για να κατορθώσετε να επαναφέρετε την τάξη εδώ και να διασφαλίσετε το σεβασμό της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE). - (BG) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σύντομα θα είναι έτοιμη η επόμενη έκθεση παρακολούθησης για τη Βουλγαρία. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και ως μέλος του Κινήματος Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, ένα κόμμα το οποίο είναι μέρος της κυβερνούσας πλειοψηφίας, παρακολουθώ στενά την εφαρμογή της Συμφωνίας για την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Επικροτώ το γεγονός ότι τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση της χώρας μας προσέφερε για άλλη μία φορά μία αμερόληπτη ανάλυση των προβληματικών τομέων, και δήλωσε την αποφασιστικότητά της όσον αφορά την αντιμετώπισή τους.

Ένα ενδεικτικό γεγονός είναι ότι προκειμένου να βελτιωθεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργήθηκε το νέο αξίωμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, για την εποπτεία και τον συντονισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Έτσι, θα βελτιωθούν οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αντιπρόεδρος θα παρακολουθεί την ακριβή και ορθή υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Διαρθρωτικές μεταβολές βρίσκονται εν εξελίξει για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των διοικήσεων στα υπουργεία και τους κρατικούς οργανισμούς. Έχουν γίνει αλλαγές υπουργών στην κυβέρνηση, το νομικό πλαίσιο των εσωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας τροποποιείται, ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αντικαθίστανται. Ο νέος Υπουργός Εσωτερικών λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος.

Η Βουλγαρία συνεχίζει την πορεία της προς τη συνοχή με τα κράτη μέλη και πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προβούν σε αντικειμενική εκτίμηση των προσπαθειών της χώρας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Θα εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω σχετικά με τη διπλωματική αποστολή της ΕΕ στη Λευκορωσία.

Πολύ πρόσφατα άνοιξε ένα Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Minsk. Συνολικά 14 κράτη μέλη διατηρούν τις διπλωματικές τους αποστολές στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Δύο ακόμη χώρες της ΕΕ –οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία– καλύπτουν τη Λευκορωσία από άλλες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, 11 κράτη μέλη καλύπτουν τη Λευκορωσία από τη Μόσχα. Ορισμένα παραδείγματα είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Δανία, η Ισπανία και επίσης, δυστυχώς, η χώρα η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία της ΕΕ, η Σλοβενία. Κατά την άποψή μου, αποστέλλεται λανθασμένο μήνυμα στο λαό της Λευκορωσίας, ειδικότερα όταν παλεύει να αντισταθεί στις βλέψεις του καθεστώτος να θυσιάσει τη Λευκορωσία υπέρ της Ρωσίας. Πιστεύω ότι είναι καιρός να προτρέψουμε όλα τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν να καλύπτουν τη Λευκορωσία από τη δική τους επικράτεια, όχι από τη Μόσχα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση ολοκληρώνεται.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου