Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 19. toukokuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) Esityslistalla on seuraavana minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) . – (FR) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin tiedotustoimistossa on ollut hallintovirkamiehen virka avoinna yli kaksi vuotta. Haluaisin saada tietoa viran mainostamisen tuloksista ja kuulla, miksi yhden hakijan hakemus oli puutteellinen ja mitä hakemuksesta puuttui. Miksei meille ole tiedotettu asiasta? Haluaisin myös tietää, mitä hallinto aikoo tehdä täyttääkseen tämän viran, joka on ollut avoinna näin pitkään?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). (ES) Arvoisa puhemies, kiitän teitä lämpimästi sanoista, jotka lausuitte tämän täysistunnon alussa murhatun espanjalaispoliisin perheelle, Espanjan puolustusvoimille ja tietenkin myös Espanjan kansalle. Arvoisa puhemies, kiitos.

Katson, että voimme kukistaa ETA:n ja terroristit vain torjumalla terrorismia yhdessä.

Katson, että kaikkien eurooppalaisten demokraattien pitäisi tukea yksimielisesti Espanjan ja Ranskan hallituksia tässä yhteisessä tehtävässä ja että meidän pitäisi jättää viimeaikaiset järjettömät erimielisyydet taaksemme. Osoittakaamme, että vastustamme kaikki yhdessä terrorismia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) Arvoisa puhemies, 28. huhtikuuta Egyptiin matkalla ollut, 76:tta matkustajaa kuljettanut makedonialaisen lentoyhtiön MAT:n lentokone joutui laskeutumaan Istanbuliin, sillä Kreikan viranomaiset kielsivät sitä lentämästä Kreikan ilmatilan läpi.

Helmikuussa Kreikan viranomaiset epäsivät samalta lentoyhtiöltä luvan tehdä tilauslentoja Korfun saarelle. Päätöstä perusteltiin lentoyhtiön nimellä, joka on MAT (Macedonian Airlines). Kesäkuussa 2006 allekirjoitetulla sopimuksella Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta oli tarkoitus luoda yhteinen laajennettu ilmailualue EU:n naapurimaiden, myös entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa.

Sopimuksen mukaan Kreikan viranomaisten on hyväksyttävä MAT:n pyyntö. Estäessään MAT:n lennot Kreikka rikkoi asiaan sovellettavaa lainsäädäntöä, EU:n perussopimuksia ja lentoliikenteestä annettua kansainvälistä lainsäädäntöä. Myös se, että päätöstä perusteltiin lentoyhtiön nimellä, rikkoo yhteisiä eurooppalaisia arvoja.

Haluaisin kuulla, mihin toimiin EU:n toimielimet ja komissio aikovat ryhtyä pannakseen pisteen tällaiselle syrjinnälle, joka rikkoo ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja kohdistuu Euroopan unionin jäsenyyttä hakeviin valtioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - (HU) Arvoisa puhemies, itäisen Keski-Euroopan mailla on ratkaistavanaan ongelma, joka koskee kommunismin aikana aiheutettuja ympäristövahinkoja. Tätä ei voida pitää millään tavalla pelkästään kansallisena asiana, vaan se on EU:n yhteinen ongelma, joka koskee meitä kaikkia. Hallintojärjestelmän muuttuessa alueen mailla ei ollut strategioita ympäristön suojelemiseksi. Tämä koskee myös Romaniaa.

Kannatan Hartmut Nassauerin laatimaa Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmän (PPE-DE-ryhmän) mietintöä ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Haluan, että EU:n lainsäädäntöä tiukennetaan ja sen noudattamista valvotaan ja että vakavien ympäristövahinkojen aiheuttajat joutuvat teoistaan rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Syaniditeknologia on kiellettävä Roşia Montanăssa (Verespatakissa). Myös metsien tuhoaminen Székelyn maakunnassa ja Romanian muilla alueilla vahingoittaa ympäristöä. Lisäksi Transilvaniassa käynnissä olevista moottoritien rakennustöistä saattaa aiheutua vakavia ympäristövahinkoja. Rakennustyöt Bystroyen kanaalissa Ukrainassa jatkuvat. Koska Bulgarian oli pakko sulkea Kozloduyn ydinvoimala, maahan rakennetaan nyt uutta ydinvoimalaa. Meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin asioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). - (DE) Arvoisa puhemies, Saksassa käytävässä keskustelussa Lissabonin sopimuksesta tietyt vasemmistolaisryhmät väittävät, että Lissabonin sopimuksen myötä kuolemanrangaistus otettaisiin uudelleen käyttöön, jotta ihmisiä voitaisiin teloittaa kapinan tukahduttamiseksi. Väitteensä tueksi he viittaavat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen. Tämä on törkeä tapa mustamaalata Euroopan ihmisoikeussopimusta, joka on eurooppalaisen arvojärjestelmän luovuttamaton ydin ja symboloi siten rauhaan, vapauteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen sitoutunutta Eurooppaa.

Minusta on kauhistuttavaa, että kansan keskuudessa levitetään tällaisia kauhujuttuja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, johon EU:n on määrä liittyä Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti. Vastustan myös voimakkaasti tiettyjen vasemmistolaisten lausuntoja, joissa uudistussopimusta on verrattu Hitlerin valtuuslakiin vuodelta 1933. Sen lisäksi, että nämä väitteet ovat täysin järjettömiä, niillä väheksytään Saksan fasismia hirvittävällä tavalla. Tämä ylittää säällisyyden ja moraalisuuden rajat.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Arvoisa puhemies, Yhdistynyt kuningaskunta on yksi seitsemästä maasta, jotka ovat antaneet säädösehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi yhteisistä säännöistä syytetyn poissa ollessa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta. Tämä tarkoittaisi, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen voidaan haastaa oikeuteen ja tuomita syylliseksi ja että hänelle voidaan määrätä rangaistus vieraassa maassa, ilman että hän on itse oikeudessa paikalla, minkä jälkeen hänet voidaan siirtää kyseiseen maahan vangittavaksi. Tällöin kansalaiset eivät pääse puolustamaan itseään oikeudessa, vaan heidän on todistettava syyttömyytensä syylliseksi tuomitsemisen jälkeen.

Vaikka teksti sisältääkin säännöksen asian uudelleenkäsittelystä, EU:n kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä ei tunnusteta uudelleenkäsittelyä. Tämä rikkoisi habeas corpus -periaatetta sekä mielivaltaista pidättämistä ja vangitsemista koskevaa kieltoa, joita Yhdistyneessä kuningaskunnassa on noudatettu perinteisesti ja jotka ovat keskeinen osa englantilaista oikeutta ja englantilaisia vapauksia. Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyys tässä viheliäisessä organisaatiossa nimeltä Euroopan unioni tuhoaa vähitellen kaiken hyvän, jota maassamme on ollut.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). - (BG) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Bulgarian viranomaisten viimeaikaiset toimet osoittavat jälleen kerran selvästi, ettei niillä ole minkäänlaista aikomusta tai halua puuttua maan suurimpaan ongelmaan eli uudistaa oikeusjärjestelmää ja sisäasioita. Sen sijaan, että presidentti, pääministeri, syyttäjä, sisäministeri ja Sofian kaupunginjohtaja suojelisivat kansalaisia ja heidän oikeuksiaan, he muodostavat symbioottisen kokonaisuuden ja käyttävät valtaansa vain harjoittaakseen poliittista rikollisuutta, joka kohdistuu niihin, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä.

Asiaa pahentaa se, että vaikka tiedotusvälineiden pitäisi olla maan jatkuvan demokratiakehityksen vankkumattomimpia suojelijoita, suurin osa bulgarialaisista tiedotusvälineistä on tehnyt taloudellisista syistä sopimuksen näiden rikollisten ja vallanpitäjien kanssa ja ryhtynyt niiden kiihkeiksi suojelijoiksi ja rikoskumppaneiksi.

Kaikki, joiden mielipide poikkeaa yleisestä linjasta, vaiennetaan ja jätetään pois julkisuuden valokeilasta. Valitettavasti Bulgarian korruptoituneet viranomaiset ovat vastustaneet voimakkaasti kaikkia pyrkimyksiämme ottaa näitä asioita esiin ja keskustella niistä. Tästä syystä meidän on täytynyt pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta puuttumaan asiaan turvataksemme maamme aseman itsenäisenä valtiona.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti Libanonin hyvin tiukasta ja erittäin huolestuttavasta tilanteesta.

Olemme seuranneet tilannetta Euroopan parlamentissa ja keskustelleet moneen kertaan siitä, mitä voi seurata pitkittyneestä kriisistä, jonka syitä ovat toimielinten toiminnan keskeytyminen, se, ettei maalle ole saatu valittua presidenttiä, taloudellinen umpikuja, joka johtuu kaupallisen ja hallinnollisen keskuksen miehittämisestä, sekä terroristi-iskujen pelko.

Tilanne on kärjistynyt jo monenlaiseen väkivaltaan Hizbollahin käsissä hallituksen päätettyä kieltää Hizbollahin valvomattoman televiestintäverkoston toiminta.

Arvoisa puhemies, haluan muistuttaa, että Qatarissa on käynnissä vaikea kansallinen kuulemisprosessi. Meidän on kuitenkin yritettävä tukea tätä kansallista vuoropuhelua, jossa on otettava asianmukaisesti huomioon libanonilaisten yleiset edut ja se, että he haluavat hyvinvointia, turvallisuutta ja kansallista itsenäisyyttä. Meidän on hyödynnettävä kaikkia mahdollisuuksia, joita Lissabonin kanssa tekemämme assosiaatiosopimus meille tarjoaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, pyydän teitä välittämään Euroopan parlamentin parhaat terveiset Tšadissa toimiville EU:n jäsenvaltioiden joukoille ja toivottamaan heille puolestamme onnea ja menestystä. Tähän hyvin riskialttiiseen, YK:n hyväksymään EU:n operaatioon osallistuu neljä tuhatta sotilasta EU:n jäsenvaltioista. Heidän tarkoituksenaan on suojella ja auttaa 430 000:tta pakolaista ja maansisäistä pakolaista, jotka elävät tällä hetkellä 42 leirillä. Joukkoihin kuuluu myös monia satoja irlantilaissotilaita, jotka jatkavat Irlannin armeijan hienoa perinnettä rauhanturvaamistehtävien ja humanitaarisen työn parissa.

Tämä operaatio on esimerkki siitä, mitä EU voi tehdä nyt, ja kertoo siitä, mitä voimme tehdä vielä tehokkaammin ja nopeammin heti, kun voimme panna täytäntöön Lissabonin sopimuksen määräykset humanitaarisesta avusta, Petersbergin tehtävistä sekä yhteisestä ulko- ja puolustuspolitiikasta.

Arvoisa puhemies, pyydän teitä välittämään parhaat terveisemme alueella toimiville joukoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, asiani koskee romanivähemmistön ja EU:n muiden uusien jäsenvaltioiden kansalaisten tilannetta Italiassa. Poliisi on tehnyt Roomassa viime päivänä ratsioita romaniyhteisöihin. Pidätetyistä 118 on päätetty karkottaa välittömästi, ja uusi kaupunginjohtaja on ilmoittanut aikovansa karkottaa vielä 20 000 ihmistä. Napolin lähiöissä romanileireihin on tehty tuhopolttoiskuja ja ihmisjoukot ovat estäneet palokuntaa sammuttamasta paloja. Sadat maahanmuuttajaperheet ovat paenneet henkensä edestä, ja monien lasten on ilmoitettu kadonneen. Kollegani, Viktória Mohácsi on käynyt Roomassa. Hän on lähettänyt huolestuttavia viestejä, ja toivon, että hän saa huomenna mahdollisuuden vastata neuvoston julkilausumaan.

Tiedämme, että maahanmuuttajayhteisöihin kohdistuvat iskut ovat monia jäsenvaltioita koskeva ongelma, mutta Italiassa väkivallan määrä on jo tavatonta. ETYJ on syyttänyt Italiaa maahanmuuttajien leimaamisesta, ja minusta vaikuttaa siltä, että viimeaikaisen vaalikampanjan luonne on luonut ilmapiirin, jossa iskujen tekijät jäävät rangaistuksitta. Jopa komission jäsen Frattini, joka oli ensimmäisenä läksyttämässä uusia jäsenvaltioita etnisten vähemmistöjen kotouttamisesta, kyseenalaistaa nyt Schengenin sopimukset. Tämä asia on Euroopan laajuinen ongelma. Se liittyy pohjimmiltaan juuri niihin syihin, joiden vuoksi Euroopan unioni perustettiin, ja kehotankin komissiota ja neuvostoa keskustelemaan kiireesti asiasta ja selvittämään, mitä voimme tehdä asialle.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, eräs Euroopan parlamentin jäsen esitti Liman huippukokouksessa aborttimyönteisiä tarkistuksia köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevaan päätöslauselmaan. Tämä asia ei kuulu Euroopan unionin toimielinten toimivaltaan, vaan tällaisista asioista päätetään kansallisen lainsäädännön nojalla.

Sosiaaliasioista, vaihto-ohjelmista, ympäristöstä, koulutuksesta ja kulttuurista vastaavan valiokunnan kokouksessa pidetyssä erillisessä äänestyksessä, johon osallistui kummankin maanosan parlamenttien edustajia, Euroopan parlamentin edustajat hylkäsivät tarkistuksen. Toisin sanoen valiokunta ei hyväksynyt tarkistusta. Kumpikaan parlamentti ei pitänyt sitä hyväksymisen arvoisena. Valiokunnan kokouksen ja täysistunnon välillä äänestystapa vaihdettiin kummankin parlamentin edustajien yhteiseksi äänestykseksi. Tarkistukset hyväksyttiin latinalaisamerikkalaisten jäsenten äänten turvin. Jos tämä käytäntö hyväksytään, kuka tahansa meistä voi tehdä Euroopan unionin nimissä kansainvälisiin asiakirjoihin määräyksiä, jotka eivät kuulu Euroopan unionin toimialaan ja tekevät siitä vastuullisen. Vastustan tällaisia käytäntöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, katson, että yhteisön toimivaltaisten elinten ja toimielinten on puututtava kiireesti vakavaan ilmiöön, joka koskee nationalististen puolisotilaallisten ryhmittymien syntymistä tiettyihin jäsenvaltioihin, erityisesti Tšekin tasavaltaan ja Unkariin. Kuten tiedätte, näihin maihin on syntynyt niin sanottuja kansalliskaarteja, joita valtion viranomaiset suvaitsevat. Nämä äärioikeistolaiset organisaatiot pyrkivät tukemaan nationalismia ja rasismia ja pelottelemaan ulkomaalaisia ja vasemmistolaisia. Tämä kävi selvästi ilmi Prahassa muutama päivä sitten. Siinä, missä unkarilainen kansalliskaarti keskittyy lähinnä Unkarin ja sen naapurimaiden suhteiden tuhoamiseen, tšekkiläiskaarti kiihkoilee ja on ryhtynyt pelottelemaan paitsi vasemmistoa myös kaikkia demokraatteja. Nämä järjestöt ovat ristiriidassa kansojen ystävyyteen perustuvaa Eurooppaa koskevan ajatuksen kanssa, ja erityisen vaarallisia ne ovat siksi, että ne rekrytoivat riveihinsä näiden maiden sotavoimien entisiä ja nykyisiä jäseniä. Halusin tuoda nämä asiat tietoonne mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, puheenjohtajakokous päätti hiljattain vähentää laajennettujen työryhmien valtaa. Voimme kokoontua vastedes Strasbourgissa vain torstaisin. Esimerkiksi ihmisoikeusasiantuntijat eivät voi kuitenkaan osallistua torstaisin laajennetun työryhmän kokouksiin, sillä he osallistuvat puhujina hyvin tärkeistä asioista käytäviin keskusteluihin. Lisäksi useimmat jäsenet lähtevät torstaina iltapäivällä vaalipiireihinsä, ja monet heistä joutuvat matkustamaan monta tuntia, ennen kuin he ovat kotona.

Vaikka ymmärränkin täysin, että lainsäädäntötyöhön on varattava riittävästi aikaa, laajennetut työryhmät ovat välttämättömiä. Olemme yhdistäneet voimamme vapaaehtoisesti käsitelläksemme asioita, joita ei ehditä käsitellä valiokunnassa. Niitä ovat esimerkiksi Tiibet, perheiden ja lasten suojelu, neljäs maailma, Baltian alue ja eläinten hyvinvointi. Meidän toimintamme näkyy ja kuuluu, ja vastaamme monista Euroopan parlamentin tekemistä aloitteista. Nyt nämä Euroopan parlamentin aktiivisimmat jäsenet halutaan poimia joukosta ja heille halutaan laittaa kuonokoppa. Heitä estetään viemästä asioita eteenpäin ja heille ilmoitetaan tehdystä päätöksestä, jonka mukaan he eivät saa enää tavata tiistaisiin tai keskiviikkoisin. Arvoisa puhemies, olkaa hyvä ja varmistakaa, että tämä harkitsematon päätös kumotaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) En halua kommentoida kyseistä päätöstä, mutta minun on todettava, ettei puheenjohtajakokous ole yhtä vaikutusvaltainen kuin näytätte olettavan. Katson kuitenkin tietysti, mitä voin tehdä asialle.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. Viime viikolla paavi toivotti Unkarin katolisten piispojen konferenssin tervetulleeksi Vatikaaniin. Samassa yhteydessä hän kertoi arvostavansa Unkarin kirkon toimintaa ja arvosteli maallista valtiota perheiden vahingoittamisesta: hän tuomitsi lain, jonka nojalla avioitumattomat parit voivat rekisteröidä parisuhteensa, sillä se laillistaa avioitumattomien parien avosuhteet ja antaa kansalaisoikeudet homoseksuaalien parisuhteille. Hän totesi lain rikkovan kirkon oppeja ja loukkaavan Unkarin perustuslakia.

Maallisessa EU:ssa jäsenvaltiot eivät puutu uskonnollisiin asioihin eikä kirkko painosta valtiota ideologisesti. Lissabonin sopimuksessa taataan ihmis- ja perusoikeudet, myös uskonnonvapaus, ja vahvistetaan EU:n ja kirkkojen väliset institutionaaliset suhteet.

Yhteistyö voi kuitenkin perustua vain vastavuoroisuuteen, ja kehotamme siksi voimakkaasti komission puheenjohtaja Barrosoa käynnistämään hänelle myönnettyjen valtuuksien mukaisesti vuoropuhelun katolisen kirkon kanssa maallisen EU:n ja eurooppalaisten arvojen suojelemiseksi. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan jatkaa puhumalla aiheesta, jonka kollegani Thomas Mann otti jo esiin ja joka koskee laajennettujen työryhmien kokousten siirtämistä torstai-iltapäiviin. Jos tämän päätöksen tarkoituksena on auttaa Euroopan parlamentin jäseniä keskittymään tehokkaammin täysistuntoihin, epäilen todella, onko siitä apua. Tavallaan meidän on oltava ”Mädchen für alles”, jaettava aikamme eri tehtävien kesken, eikä tällaisella päätöksellä voida estää useimpia Euroopan parlamentin jäseniä lähtemästä torstaina iltapäivällä, sillä heidän on ehdittävä lentokoneeseen päästäkseen kotiin ja voidakseen tavata äänestäjiä seuraavana päivänä eli perjantaina. Pelkäänkin, että laajennetut työryhmät asetetaan tällä tavalla valitettavasti täysistuntojen vasaran ja vaalipiirien alasimen väliin. Uskon, että se olisi lamaannuttava isku niiden vilkkaalle toiminnalle.

Ehkäpä paras keino ratkaista asia on luottaa siihen, että laajennetut työryhmät keksivät käytännöllisimmän ja joustavimman järjestelyn itse. Arvoisa puhemies, vastauksenne Thomas Mannille rohkaisi minua luottamaan tähän.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE) . – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on jokseenkin huolestuttavaa, että komissiota on muistutettava sen velvollisuudesta varmistaa, että EU:n politiikkaa toteutetaan tasapuolisella tavalla jokaisen maan alueella.

Auvergnen alueen tapauksessa Ranskan hallitus on vetäytynyt vastuusta hallita Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttöä paikallisissa työllisyyssuunnitelmissa. Hallituksen kanta on käsittämätön. Asiaan kuuluvat elimet ovat hoitaneet näitä asioita aikaisemmin erinomaisella tavalla. Tämä yksipuolinen päätös vaarantaa rakenteet, joiden avulla kaikkein köyhimpiä on autettu jo vuosien ajan sopeutumaan yhteiskuntaan.

Euroopan komission on muistutettava Ranskan hallitukselle, että sen on toimittava johdonmukaisesti ja noudatettava EU:n rahoituksen käytöstä annettuja sääntöjä. Emme voi hyväksyä sitä että EU:n sopimuksia sovelletaan kahtiajakoja aiheuttavalla, yksipuolisella tavalla saman maan eri osissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Venäjän federaation uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta on viivästynyt. Tämä johtuu tiettyjen jäsenvaltioiden toiminnasta, jota monet luonnehtivat jarruttavaksi. Olen iloinen siitä, että neuvoston puheenjohtajavaltio, komissio ja Liettua ovat päässeet yhteisymmärrykseen, jonka pohjalta voimme uudistaa viime vuonna umpeutunutta vanhaa sopimusta.

Viivästyttäessämme Venäjän kanssa käytäviä neuvotteluja sahaamme omaa oksaamme. Useat asiat – ympäristö- ja energia-asiat, viisumijärjestelyt, maahanmuutto, rajat ylittävät hankkeet sekä Georgian ja Moldovan ratkaisemattomat kysymykset – edellyttävät kattavaa poliittista sopimusta yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Luotan siihen, että komissio käyttää neuvotteluvaltuuksiaan kaikkien jäsenvaltioiden etua palvelevalla tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). - (HU) Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. Hyvät parlamentin jäsenet, Venäjän ja EU:n tuleva, Siperiassa pidettävä huippukokous saattaa tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia. Yksi mahdollinen lopputulos on se, että tässä kokouksessa tehdään kahdenvälinen sopimus, jossa vahvistetaan osapuolten suhteet pitkällä aikavälillä. Tässä sopimuksessa on annettava keskeinen sija energia-asioille, mutta vastavuoroisuuden periaatettakaan ei pidä unohtaa.

Vastavuoroisuuden kehittäminen edellyttää ennen kaikkea sitä, että Venäjä allekirjoittaa sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta. Tällä sopimuksella luodaan avoimet suhteet energiamarkkinoille, edistetään energiansaannin varmuutta ja lisätään investointeja. Kaikki nämä asiat ovat erittäin tärkeitä myös Venäjälle. Kaiken kaikkiaanhan on niin, että jos kehitystä tukevat pääomainvestoinnit lakkaavat, Venäjä saattaa olla yhtäkkiä tilanteessa, jossa se ei kykene hoitamaan sitoumuksiaan, Siksi on molempien osapuolten etu, että Venäjä ratifioi Euroopan energiaperuskirjan.

Tulevan huippukokouksen onnistuminen riippuu siitä, onnistuvatko jäsenvaltiot unohtamaan lyhyen aikavälin näkökohdat ja puhumaan yhdellä äänellä suojellakseen yhteisiä etujaan. Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Arvoisa puhemies, totesitte aiemmin, ettette ole kaikkivoipa. Olen kuitenkin varma, että teillä on riittävästi valtaa panna täytäntöön puheenjohtajakokouksen päätökset.

Tänä vuonna 24. huhtikuuta puheenjohtajakokous päätti aivan perustellusti pyytää kvestoreita tarkistamaan 26. syyskuuta 2007 tekemäänsä päätöstä järjestää EBPS:lle (European Business and Parliament Scheme) tilat Euroopan parlamentista.

Hyväksyimme viimeisimmän istuntojaksomme aikana Alexander Stubbin ja Ingo Friedrichin mietinnön lobbaajista. Suoraan sanottuna tilanteessa, jossa työnantajajärjestön edustajat perustaisivat toimiston parlamentaarisen toimielimen tiloihin, yhdistäisimme mielestäni kaksi asiaa, joiden kuuluisi pysyä toisistaan erillisinä, ja tämä vinouttaisi suhteitamme työmarkkinaosapuoliin. Siksi tämä muutos olisi Euroopan parlamentin perinteiden kannalta hyvin arveluttava.

En myöskään ymmärrä, miksi puheenjohtajakokouksen tekemän päätöksen jälkeen parlamentin varapuhemies, Alejo Vidal-Quadras on esittänyt puolestanne kehotuksia järjestää EBPS:lle avajaisjuhlat 3. kesäkuuta.

Arvoisa puhemies, toivon, että käytätte kaikkea arvovaltaanne palauttaaksenne tänne järjestyksen ja varmistaaksenne, että puheenjohtajakokouksen päätöstä kunnioitetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE). - (BG) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, seuraava Bulgariaa koskeva seurantaraportti on työn alla. Aluekehitysvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä Bulgarian hallituspuolueisiin kuuluvan Oikeuksien ja vapauksien liike -puolueen jäsenenä olen seurannut tiiviisti Bulgarian liittymissopimuksen täytäntöönpanoa. Olen vakuuttunut siitä, että maamme hallitus toimitti viime kuussa jälleen puolueettoman analyysin ongelma-alueista ja että se on osoittanut haluavansa puuttua niihin.

Tästä kertoo muun muassa se, että EU:n varojen käyttökyvyn parantamiseksi on perustettu uusi varapääministerin tehtävä. Varapääministerin tehtävänä on valvoa ja koordinoida toimintaohjelmia. Tämä parantaa viestintää Euroopan komission kanssa. Lisäksi varapääministeri valvoo, että tehdyt sitoumukset hoidetaan hän täsmällisesti ja asianmukaisesti.

Bulgariassa on käynnissä rakenteellisia muutoksia, joilla nykyaikaistetaan ministeriöiden ja valtion virastojen hallintotoimintaa. Hallituksen ministerejä on vaihdettu, sisäasioiden ja turvallisuuden alan oikeuskehystä tarkistetaan ja korkeimpia virkamiehiä vaihdetaan. Uusi sisäministeri toteuttaa toimia korruption ja rikollisuuden torjumiseksi.

Bulgaria etenee tiellään kohti yhtenäistä kehitystasoa muiden jäsenvaltioiden kanssa, ja suhtaudun luottavaisesti siihen, että EU:n toimielimet arvioivat objektiivisesti maassa toteutettuja toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Arvoisa puhemies, käytän tämän tilaisuuden puhuakseni EU:n jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoista Valko-Venäjällä.

Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä avattiin aivan hiljattain Euroopan komission toimisto, ja yhteensä 14 jäsenvaltiolla on siellä diplomaattiedustustot. Kaksi EU:n jäsenvaltiota, Alankomaat ja Suomi, hoitavat suhteita Valko-Venäjään muista EU:n jäsenvaltioista käsin. Kuitenkin jopa 11 jäsenvaltiota hoitaa suhteita Valko-Venäjään Moskovasta käsin. Esimerkkeinä näistä maista voidaan mainita Itävalta, Belgia, Kreikka, Tanska, Espanjan ja myös valitettavasti EU:n nykyinen puheenjohtajavaltio Slovenia. Mielestäni annamme valkovenäläisille väärän viestin – etenkin kun he yrittävät kovasti torjua hallituksen suunnitelmia uhrata Valko-Venäjä Venäjälle. Katson, että kaikkia jäsenvaltioita on aika kehottaa hoitamaan suhteitaan Valko-Venäjään niiden omalta alueelta käsin Moskovan sijasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) Päätämme tämän kohdan käsittelyn.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö