Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debates
Pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

19. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Nākamais punkts ir vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). (FR) Priekšsēdētāja kungs, administratora amats Eiropas Parlamenta informācijas birojā Luksemburgā ir bijis brīvs vairāk nekā divus gadus. Es vēlētos uzzināt amata izziņošanas rezultātus; kādēļ pieteicās viens kandidāts, kura pieteikuma anketa bija nepilnīga; un kas trūka anketā? Kāpēc mums nebija nekādas informācijas šajā jautājumā? Tāpat es gribētu zināt, ko administrācija plāno darīt, lai aizpildītu šo amatu, kas tik ilgi ir bijis brīvs?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). (ES) Priekšsēdētāja kungs, liels jums paldies par jūsu vārdiem plenārsēdes sākumā, runājot par noslepkavoto Guardia Civil virsnieku, Spānijas bruņotajiem spēkiem un, protams, Spānijas tautu. Paldies, priekšsēdētāja kungs.

Es uzskatu, ka vienīgais veids, kā uzvarēt ETA un teroristus, ir saglabāt vienotību pret terorismu.

Manuprāt, visiem Eiropas demokrātiem ir jāizrāda vienotība un atbalsts Spānijas un Francijas valdībām šajā kopējā uzdevumā, un mums ir jāapvieno nesenās pagātnes absurdais dalījums. Parādīsim, ka mēs visi esam vienoti pret terorismu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) 28. aprīlī lidmašīna, kas pieder Maķedonijas aviosabiedrībai MAT un kas bija ceļā uz Ēģipti ar 76 pasažieriem uz klāja, bija spiesta nolaisties Stambulā, jo Grieķijas iestādes atteicās ļaut tai šķērsot Grieķijas gaisa telpu.

Februārī Grieķijas iestādes atteicās izsniegt MAT atļauju čartera lidojumiem uz Cofu, par pamatojumu norādot aviosabiedrības nosaukumu MAT (Maķedonijas aviosabiedrība). 2006. gada jūnijā parakstītā Eiropas kopējās aviācijas telpas nolīguma mērķis bija radīt paplašinātu kopējo aviācijas telpu ar kaimiņvalstīm, tostarp Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

Saskaņā ar nolīgumu Grieķijas iestādēm ir pienākums izpildīt MAT prasību. Grieķijas veiktā MAT lidojumu bloķēšana ir piemērojamo tiesību aktu, ES līgumu un starptautisko gaisa satiksmes tiesību aktu pārkāpums. Aviosabiedrības nosaukuma minēšana par šī lēmuma pamatu arī ir pretrunā kopējām Eiropas vērtībām.

Mani interesē, kādus pasākumus Eiropas iestādes un Komisija ierosina, lai izbeigtu šo diskriminējošo praksi, kas ir pretrunā personu, preču un pakalpojumu brīvai kustībai un tiek vērsta pret valstīm, kuras pretendē uz dalību Eiropas Savienībā.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - (HU) Priekšsēdētāja kungs, Centrāleiropas austrumu daļā mums arī ir jāsaskaras ar komunisma kaitīgajām sekām uz vidi. To nekādā ziņā nevar uzskatīt tikai par vietēju jautājumu; tā ir kopēja Eiropas problēma, kas ietekmē mūs visus. Kad notika režīma maiņa, mūsu valstis, tostarp Rumānija, nebija gatavas attiecībā uz vides aizsardzības stratēģijām.

Es atbalstu Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupas (PPE-DE) pārstāvja Hartmut Nassauer ziņojumu par vides krimināltiesisko aizsardzību, un es vēlos, lai tie, kas nodara nopietnu kaitējumu videi, tiktu saukti pie krimināltiesiskās atbildības, pastiprinot un nodrošinot atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Cianīda tehnoloģija ir jāaizliedz Roŗia Montanć (Verespatak). Mežu izciršana Szekler un citos Rumānijas reģionos arī kaitē videi. Arī autoceļš, kas tiek būvēts Transilvānijā, var nodarīt nopietnu kaitējumu videi. Būvniecības darbi Bystroye kanālā Ukrainā turpinās. Bulgārijā tiek būvēta jauna kodolelektrostacija pēc tam, kad šī dalībvalsts bija spiesta slēgt Kozloduy rūpnīcu. Mums ir jāpievērš lielāka uzmanība šiem jautājumiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). - (DE) Priekšsēdētāja kungs, diskusijā par Lisabonas līgumu Vācijā dažas kreisi noskaņotas grupas apgalvo, ka Līgums ieviestu nāvessodu, lai, kā viņi apgalvo, cilvēkus varētu sodīt, apspiežot sacelšanos, un, pamatojot savus apgalvojumus, tie atsaucas uz Eiropas Konvenciju par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību (EHRC). Tas būtībā ir nedzirdēts kauna traips EHRC, kas ir Eiropas vērtību sistēmas neatņemams pamats un tādējādi Eiropas simbols, kurš ir saistīts ar mieru, brīvību un tiesiskumu.

Es esmu nobažījusies, ka cilvēki tiek pakļauti šāda veida iebiedēšanai par EHRC, kurai ES pievienosies saskaņā ar Lisabonas līguma nosacījumiem. Tāpat es kaislīgi iebilstu pret dažu kreisi noskaņotu politiķu piekritēju paziņojumiem, pielīdzinot Reformu līgumu Hitlera 1933. gada pilnvarojošajam aktam. Tie ir ne tikai pilnīgi absurdi; tie ir arī aplams Vācijas fašisma banalizējums. Tas pārsniedz pieklājības un ētikas robežas.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Priekšsēdētāja kungs, Apvienotā Karaliste ir viena no septiņām valstīm, kas ierosina tiesību aktus, lai pieņemtu Padomes pamatlēmumu attiecībā uz kopējiem noteikumiem par tādu normatīvu lēmumu realizēšanu, kuri pieņemti prombūtnē. Tas nozīmēs, ka Apvienotās Karalistes iedzīvotājus varēs tiesāt, atzīt par vainīgiem un piespriest sodu ārvalstī bez viņu klātbūtnes tiesā, un pēc tam viņus varēs izvest uz šo valsti apcietināšanai. Viņi nevarēs sevi aizstāvēt tiesā, bet viņiem būs jāpierāda sava nevainība pēc notiesāšanas.

Lai gan pastāv noteikums par lietas otrreizēju izskatīšanu, ne visas ES dalībvalstis savās tiesību sistēmās atzīst lietas otrreizēju izskatīšanu. Tas papildus sagraus habeas corpus principu un brīvību no patvaļīga aresta un apcietināšanas, ko Apvienotās Karalistes iedzīvotāji ir tradicionāli baudījuši un kas ir Apvienotās Karalistes tiesību un brīvību pamatā. Viss, kas ir bijis labs Apvienotajā Karalistē, pakāpeniski tiek iznīcināts dēļ dalības šajā postošajā organizācijā ar nosaukumu Eiropas Savienība.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). - (BG) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Bulgārijas iestāžu dažu pēdējo nedēļu rīcība kārtējo reizi skaidri parāda, ka tām nav nekādu plānu un vēlmes risināt mūsu valsts lielāko problēmu: pārkārtot tiesu sistēmu un iekšlietas. Tā vietā, lai aizsargātu iedzīvotāju dzīvības un tiesības, prezidents, premjerministrs, prasītāja birojs, Iekšlietu ministrija un Sofijas mērs ir apvienojušies simboliskā organizācijā un izmanto varas sviras tikai tam, lai nodarbotos ar politisko bandītismu pret tiem, kas viņiem nepiekrīt.

Vēl ļaunāk ir tas, ka lielākā daļa Bulgārijas plašsaziņas līdzekļu, kam būtu jābūt stabilākajam garantam, nodrošinot mūsu valsts demokrātiskā attīstības modeļa nenovēršamību, ar finanšu interesēm ir sasaistīti ar kriminālām aprindām un varas pārstāvjiem, kas ir kļuvuši par to aizrautīgiem aizbildņiem un līdzdalībniekiem.

Visiem, kas nepiekrīt oficiālajai nostājai, tiek liegts izpausties un liegta piekļuve sabiedriskajai sfērai. Diemžēl visi mūsu centieni izskatīt šos jautājumus un pārrunāt tos Bulgārijā ir sastapušies ar spēcīgu pretestību no korumpēto iestāžu puses, tādēļ mēs bijām spiesti censties panākt Eiropas Tiesas iesaistīšanos, lai glābtu mūsu valsts statusu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Priekšsēdētāja kungs, es gribētu teikt dažus vārdus par ārkārtīgi kritisko un dziļi satraucošo situāciju Libānā.

Parlamentā mēs esam sekojuši līdzi situācijai un daudzkārt diskutējuši par tādas ieilgušās krīzes sekām, ko radīja iestāžu darbības sabrukums, nespēja ievēlēt republikas prezidentu, ekonomiskais strupceļš, kurš izveidojies komerciālā un administratīvā centra okupācijas rezultātā, un bailes no teroristu uzbrukumiem.

Situācija ir izvērsusies dažāda veida vardarbībā no Hezbollah puses, jo valdība nolēma aizliegt Hezbollah nekontrolētā telekomunikāciju tīkla darbību.

Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man jums atgādināt, ka Katarā tiek gatavota trausla valsts apspriede. Tomēr mums ir visiem spēkiem jācenšas veicināt šis valsts dialogs, kas ir jārisina, pienācīgi ņemot vērā Lībijas iedzīvotāju vispārējās intereses un to vēlmi pēc labklājības, drošības un valsts neatkarības. Izmantosim visas iespējas, ko mums piedāvā mūsu asociācijas nolīgums ar Lībiju.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Priekšsēdētāja kungs, es jūs aicinu man pievienoties, Eiropas Parlamenta vārdā nosūtot veiksmes vēlējumus visiem Eiropas Savienības dalībvalstu karavīriem, kas dienē Čadā. Šajā augsta riska ES misijā, ko ir sankcionējusi ANO, tiks dislocēti 4000 dalībvalstu karavīri, cenšoties aizsargāt un atbalstīt 430000 bēgļu un iekšienē pārvietotas personas, kas pašlaik dzīvo 42 nometnēs. Misijas sastāvā ir vairāki simti Īrijas karavīru, kas ievēro Īrijas armijas miera uzturēšanas un humanitārā atbalsta cēlo tradīciju.

Šī misija ir piemērs tam, ko mēs Eiropā šobrīd varam darīt, un patiešām norāde uz to, ko mēs varētu darīt vēl efektīvāk un savlaicīgāk, tiklīdz mēs īstenosim humanitāro palīdzību, Petersbergas uzdevumus un Lisabonas līguma kopējās ārpolitikas un aizsardzības politikas noteikumus.

Es jūs mudinu, priekšsēdētāja kungs, nodot mūsu laba vēlējumus dislocētajiem karavīriem.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). - Priekšsēdētāja kungs, es nāku runāt par romu minoritātes un jauno dalībvalstu iedzīvotāju situāciju Itālijā. Pēdējo dienu laikā ir notikuši policijas reidi romu kopienās Romā. 118 no aizturētajām personām tika pavēlēts izraidīt nekavējoties, un jaunais mērs ir teicis, ka viņš izraidīs 20000 personu. Romu nometnēs Neapoles piepilsētā ir notikuši ļaunprātīgas dedzināšanas uzbrukumi, un pūlis liedza ugunsdzēsējiem tikt klāt, lai nodzēstu ugunsgrēkus. Simtiem imigrantu ģimeņu ir devušās bēgļu gaitās, glābjot savu dzīvību, un ir ziņots par vairākiem pazudušiem bērniem. Mana kolēģe Viktória Mohįcsi ir bijusi Romā. Viņa ir nosūtījusi satraucošus ziņojumus, un es ceru, ka viņai rīt būs iespēja atbildēt uz Padomes paziņojumu.

Mēs zinām, ka uzbrukumi imigrantu kopienām daudzās dalībvalstīs ir problēma, bet vardarbības līmenis Itālijā ir īpašs. Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) ir apsūdzējusi Itāliju, ka tā aizskar migrantus, un man šķiet, ka pēdējā vēlēšanu kampaņa ir radījusi situāciju, kad uzbrucēji paliek nesodīti. Pat komisārs F. Frattini, kas bija pirmais, kurš mācīja jaunās dalībvalstis par etnisko minoritāšu integrāciju, šobrīd apšauba Šengenas Nolīgumu. Šis jautājums ir Eiropas mēroga problēma. Tas skar Eiropas Savienības dibināšanas būtību, un es mudinu Komisiju un Padomi steidzami pārrunāt šo jautājumu, lai redzētu, kā var palīdzēt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Priekšsēdētāja kungs, Limas samitā kāds Eiropas Parlamenta deputāts iesniedza rezolūcijas par nabadzību un sociālo atstumtību grozījumus, atbalstot abortus. Šis jautājums ir ārpus Eiropas Savienības iestāžu lēmumu pieņemšanas pilnvarām. Šādus jautājumus nosaka valsts tiesību akti.

Pārrunu laikā Sociālo lietu komitejā par apmaiņas programmām, vidi, izglītību un kultūru atsevišķā balsojumā abu kontinentu parlamentu pārstāvji un Eiropas Parlamenta pārstāvji noraidīja grozījumu, kas nozīmēja, ka komiteja to nepieņēma. Neviens no parlamentiem neuzskatīja to par pieņemšanas vērtu. Pārrunās komitejā un plenārsēdē balsošanas procedūra tika nomainīta uz abu parlamentu pārstāvju kopēju balsojumu. Pēc tam grozījumi tika pieņemti pateicoties Latīņamerikas parlamentāriešu balsojumiem. Šīs prakses pieņemšana nozīmētu, ka jebkurš no mums Eiropas Savienības vārdā varētu starptautiskos dokumentos ieviest noteikumus, kas pārsniedz ES pilnvaras un uzliek tai pienākumus. Es iebilstu pret šādu praksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). - (CS) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, manuprāt, attiecīgajām Kopienas struktūrām un iestādēm ir steidzami jārisina nacionālistiski noskaņotu militāru grupu veidošanās nopietnā parādība dažās dalībvalstīs, jo īpaši Čehijā un Ungārijā. Kā jūs zināt, šajās valstīs ir izveidota tā sauktā nacionālā gvarde, un to pieļauj valsts iestādes. Šo ekstrēmi labējo organizāciju mērķis ir atbalstīt nacionālismu un rasismu, kā arī iebiedēt cilvēkus, kas nav nacionālisti un kuru uzskati ir kreisi orientēti. Tas tika skaidri parādīts Prāgā pirms dažām dienām. Kamēr Ungārijas gvarde pārsvarā koncentrējas uz to, lai sagrautu attiecības starp ungāriem un kaimiņu tautām, Čehijas gvarde, vienlaicīgi esot arī fanātiska, šobrīd kļūst par instrumentu, lai iebiedētu ne tikai kreisi orientētos, bet arī demokrātiski domājošos iedzīvotājus. Šīs organizācijas, kas nav savienojamas ar tādas Eiropas ideju, kuras pamatā ir draudzība tautu starpā, ir vēl bīstamākas, jo tās savās rindās uzņem gan bijušos, gan pašreizējos šo valstu militāro spēku locekļus. Es vēlos steidzami darīt jums zināmus šos faktus.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Priekšsēdētāja kungs, Priekšsēdētāju konference nesen nolēma ierobežot apvienoto grupu ietekmi. Turpmāk mūsu sanāksmes var notikt Strasbūrā tikai ceturtdienās. Šajā dienā cilvēktiesību eksperti, piemēram, nevar piedalīties apvienoto grupu sanāksmēs, jo viņi ir iekļauti runātāju sarakstā debatēs par steidzamiem jautājumiem. Turklāt vairums deputātu ceturtdienu pēcpusdienās dodas uz saviem vēlētāju apgabaliem, un var gadīties, ka viņiem ir jāpavada ceļā vairākas stundas, pirms viņi sasniedz savas mājas.

Lai gan es pilnībā atbalstu vajadzību veltīt pietiekami daudz laika likumdošanas darbam, apvienotās grupas ir nepieciešamas. Mēs esam brīvprātīgi apvienojuši spēkus, lai pārbaudītu jautājumus, kuru izskatīšanai komitejās nepietiek laika, piemēram, jautājumu par Tibetu, ģimenes un bērnu aizsardzību, vismazāk attīstītajām valstīm, Baltijas reģionu vai dzīvnieku labturību. Mēs esam pamanāmi, mēs esam sadzirdami un mēs esam atbildīgi par daudzām Eiropas Parlamenta iniciatīvām. Tagad šie aktīvākie EP deputāti tiek izcelti, apklusināti, apturēti viņu darbībā un nostādīti fait accompli priekšā ar lēmumu, ka viņi vairs nedrīkst tikties otrdienās vai trešdienās. Lūdzu, nodrošiniet, priekšsēdētāja kungs, ka šis nesaprātīgais lēmums tiek atcelts.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Es nevēlos komentēt šo lēmumu, bet man jāsaka, ka Parlamenta priekšsēdētājs nav tik varens, kā jūs, šķiet, uzskatāt. Tomēr, es, protams, izskatīšu šo jautājumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vatikānā pagājušajā nedēļā Pāvests uzņēma Ungārijas katoļu bīskapu konferences locekļus. Šajā pieņemšanā katoļu baznīcas vadītājs pauda atzinību par Ungārijas baznīcas darbību un kritizēja sekulāro valsti, kas, kā viņš teica, soda ģimenes; viņš nosodīja tiesību aktu, kas ļauj neprecētiem pāriem reģistrēt juridiskas partnerattiecības, pamatojoties uz to, ka tas legalizē neprecētu pāru kopdzīvi un piešķir pilsoniskas tiesības geju attiecībām. Viņš apgalvoja, ka šis tiesību akts ir ne tikai pretrunā baznīcas doktrīnām, bet arī pārkāpj Ungārijas Konstitūciju.

Sekulārajā Eiropā dalībvalstis neiejaucas reliģiskos jautājumos un baznīca neizdara ideoloģisku spiedienu uz valsti. Lisabonas līgums garantē cilvēka pamattiesības, tostarp reliģijas brīvību, kā arī nodibina iestāžu attiecības starp ES un baznīcām.

Tomēr sadarbības pamatā var būt tikai savstarpīgums, tādēļ mēs stingri mudinām Komisijas priekšsēdētāju J. M. Barroso rīkoties, pamatojoties uz viņam piešķirtajām pilnvarām, un uzsākt dialogu ar katoļu baznīcu, lai aizsargātu sekulāro Eiropu un Eiropas vērtības. Liels paldies.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos turpināt tematu, ko uzsāka mans kolēģis Thomas Mann, par apvienoto grupu sanāksmju pārcelšanu uz ceturtdienu pēcpusdienām. Ja mērķis ir palīdzēt EP deputātiem vairāk koncentrēties uz plenārsēdēm, tad es tiešām šaubos. Savā veidā tas ir mūsu darbs būt par Mädchen für alles, dalīt savu laiku dažādām darbībām, un šāds solis arī nevar liegt vairumam EP deputātu aizbraukt ceturtdienas pēcpusdienā, jo viņiem ir jāpaspēj uz lidmašīnu, lai dotos mājās un tiktos ar balsotājiem nākamajā dienā. Un es baidos, ka šādā veidā apvienotās grupas diemžēl tiks nostādītas situācijā, kad, no vienas puses, tās ierobežos plenārsēdes un, no otras puses, pienākumi pret vēlētājiem. Manuprāt, tas nopietni vājinātu apvienoto grupu aktīvo darbību.

Iespējams, labākais veids ir uzticēties apvienotajām grupām, ka tās pašas atradīs praktiskāko un elastīgāko modus vivendi, un mani uzmundrināja jūsu sniegtā atbilde Thomas Mann, priekšsēdētāja kungs.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE) . – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisār, tas ir nedaudz satraucoši, ka Komisijai ir jāatgādina par tās pienākumu taisnīgi īstenot Eiropas politikas katras valsts teritorijā.

Francijas valdība ir faktiski izolējusi Overņas reģionu un atsaukusi pienākumu pārvaldīt Eiropas Sociālā fonda resursus no vietējā nodarbinātības plāna. Valdības nostāja nav izprotama. Attiecīgajām struktūrām ir izcila administratīvā darba pieredze, un šis vienpusējais lēmums apdraud struktūras, kas gadiem ilgi ir strādājušas, lai integrētu sabiedrībā nabadzīgākos cilvēkus.

Eiropas Komisijai ir jāatgādina Francijas valdībai par tās pienākumiem atbilst noteikumiem par Eiropas finansējuma izmantošanu un ievērot tos. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka nolīgumi ar Eiropas Savienību tiek piemēroti domstarpības raisošā un vienpusējā veidā vienas valsts dažādās daļās.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). - Priekšsēdētāja kungs, sarunu uzsākšana par jaunu ES partnerattiecību sadarbības nolīgumu ar Krieviju ir saskārusies ar zināmiem šķēršļiem dažu dalībvalstu rīcības dēļ, ko varētu uzskatīt par obstrukcionismu. Es priecājos, ka ES Padomes prezidentūra, Komisija un Lietuva ir panākušas vienprātību, kas ļauj mums atjaunot iepriekšējo nolīgumu, kura darbības termiņš beidzās pagājušajā gadā.

Atliekot sarunas ar Krieviju, mēs zāģējam zaru, uz kura paši sēžam. Pastāv vairāki temati, sākot ar vidi un enerģiju un beidzot ar vīzu režīmiem, imigrāciju, pārrobežu projektiem un neatrisinātiem jautājumiem attiecībā uz Gruziju un Moldovu, kuriem ir vajadzīga vispusīga politiskā vienošanās par kopējiem mērķiem un pasākumiem. Es ticu, ka Komisija izmantos savas pilnvaras sarunās, ņemot vērā visu dalībvalstu labākās intereses.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk Gyürk (PPE-DE). - (HU) Paldies par iespēju runāt, priekšsēdētāja kungs. Dāmas un kungi, nākamais Krievijas un Eiropas Savienības samits Sibīrijā var pavērt jaunas iespējas. Viens no sanāksmes iespējami svarīgiem rezultātiem būs divpusējais nolīgums, kas varētu ilgtermiņā noteikt attiecības starp abām pusēm. Enerģijas jautājumiem ir jāpiešķir galvenā loma šajā nolīgumā, vienlaicīgi paturot prātā savstarpīguma principu.

Galvenais priekšnoteikums, lai veidotu savstarpīgumu, ir tāds, ka Krievijai ir jāratificē Enerģētikas hartas nolīgums. Šis nolīgums izveido pārredzamas attiecības enerģijas tirgū, veicina piegāžu drošību un stimulē ieguldījumus. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi arī Krievijai. Galu galā, ja netiks ņemti vērā kapitālieguldījumi attīstībā, Krievija var nonākt situācijā, ka tā pēkšņi nespēj pildīt savas saistības. Tādēļ tas ir abu pušu interesēs, lai Kremlis parakstītu Enerģētikas hartas nolīgumu.

Nākamā samita panākumi būs atkarīgi no tā, vai dalībvalstis spēs distancēties no īstermiņa apsvērumiem un paust vienotu nostāju, lai aizsargātu kopējās intereses. Liels jums paldies, priekšsēdētāja kungs.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Priekšsēdētāja kungs, iepriekš jūs norādījāt, ka jūs neesat visuvarens: tomēr es esmu pārliecināts, ka jūs esat pietiekami varens, lai īstenotu Priekšsēdētāju konferences lēmumus.

Šī gada 24. aprīlī Priekšsēdētāju konference visnotaļ pareizi nolēma lūgt kvestoriem pārskatīt savu 2007. gada 26. septembra lēmumu, piešķirot telpas Eiropas Parlamenta ēkā Eiropas Uzņēmējdarbības un Parlamenta shēmai.

Mūsu pēdējās sesijas laikā mēs pieņēmām Stubb/Friedrich ziņojumu par lobijiem. Runājot atklāti, tas, ka darba devēju organizācijas pārstāvji izveido tirgošanās vietu parlamentārā iestādē, manuprāt, liecina par tādu divu lietu apvienošanu, kurām būtu jābūt nodalītām, un mūsu attiecību ar sociālajiem partneriem izkropļošanu, kas ir pilnīgi sveša parādība mūsu parlamentārajā tradīcijā Eiropas Savienībā.

Turklāt es nesaprotu, kāpēc pēc šī Priekšsēdētāju konferences lēmuma mēs jūsu vārdā no Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka A. Vidal-Quadras esam saņēmuši uzaicinājumus uz Eiropas Uzņēmējdarbības un Parlamenta shēmas atklāšanas ceremoniju 3. jūnijā.

Es ceru, priekšsēdētāja kungs, ka jūs pilnībā izmantosiet savu ietekmi, lai atjaunotu kārtību šajā sakarā un nodrošinātu, ka tiek ievērots Priekšsēdētāju konferences lēmums.

 
  
MPphoto
 
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE). - (BG) Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, drīz tiks sagatavots nākamais pārraudzības ziņojums par Bulgāriju. Kā Reģionālās attīstības komitejas vadītāja vietniece un kā Tiesību un brīvību kustības, kas ir daļa no valdošā vairākuma, locekle es esmu rūpīgi sekojusi līdzi nolīguma par Bulgārijas pievienošanos ES īstenošanai. Es esmu pārliecināta, ka pagājušajā mēnesī mūsu valsts valdība kārtējo reizi ir sagatavojusi objektīvu analīzi par problemātiskajām jomām un paziņojusi savu apņemšanos tās risināt.

Indikatīvs fakts ir tāds, ka, lai uzlabotu Eiropas finansējuma apguvi, tika izveidots jauns premjerministra vietnieces amats, lai pārraudzītu un koordinētu darbības programmas. Tas uzlabos sakarus ar Eiropas Komisiju, un premjerministra vietniece uzraudzīs doto solījumu precīzu un pienācīgu izpildi.

Tiek gatavotas strukturālas izmaiņas, lai pilnveidotu administrācijas darbu ministrijās un valsts aģentūrās. Ministrijās ir notikusi ministru maiņa, tiek grozīta iekšlietu un drošības tiesiskā sistēma, tiek nomainītas augsta līmeņa amatpersonas. Jaunais iekšlietu ministrs veic pasākumus, lai cīnītos pret korupciju un noziedzību.

Bulgārija ir ceļā uz to, lai sasniegtu kohēziju ar dalībvalstīm, un es esmu pārliecināta, ka Eiropas iestādes objektīvi novērtē mūsu valsts centienus.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Es izmantošu šo iespēju, lai runātu par ES diplomātisko misiju Baltkrievijā.

Pavisam nesen Eiropas Komisijas birojs tika atvērts Minskā. Kopumā 14 dalībvalstīm ir diplomātiskās misijas Baltkrievijas galvaspilsētā. Vēl divas ES valstis – Nīderlande un Somija – strādā ar Baltkrieviju no citām ES valstīm. Tomēr 11 dalībvalstis strādā ar Baltkrieviju no Maskavas. Piemēram, Austrija, Beļģija, Grieķija, Dānija, Spānija un diemžēl arī pašreizējā ES prezidējošā valsts Slovēnija. Manuprāt, Baltkrievijas iedzīvotājiem tiek dots nepareizs signāls, jo īpaši situācijā, kad tie cenšas pretoties režīma plāniem atdot Baltkrieviju Krievijai. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks mudināt dalībvalstis strādāt ar Baltkrieviju no savas teritorijas nevis no Maskavas.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Tas noslēdz šo punktu.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika