Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0181/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0181/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0208

Συζητήσεις
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεση (A6-0181/2008) του κ. Lewandowski, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (2008/2022(BUD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, εισηγητής. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώντας την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009, λάβαμε υπόψη μας τις ειδικές συνθήκες και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε κατά το ερχόμενο έτος. Όλοι εδώ συμφωνούμε για το ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις: το Κοινοβούλιο πρέπει να προσαρμοσθεί στις αυξημένες εξουσίες του μετά την αναμενόμενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εκλογές διαφαίνονται στον ορίζοντα, και η προεκλογική εκστρατεία πρέπει να χρηματοδοτηθεί· πρόκειται να θεσπισθούν νέοι κανόνες για την αμοιβή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και –ας ελπίσουμε– διαφανείς κανόνες που θα διέπουν την απασχόληση και την αμοιβή των βοηθών των βουλευτών.

Ωστόσο, στις προβλέψεις των δαπανών δεν έχουν προσδιοριστεί όσον αφορά το μέγεθός τους ούτε έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προκλήσεις οι οποίες αναμένονται κατά το ερχόμενο έτος. Σε περιπτώσεις αβεβαιότητας, η προφανής απάντηση είναι η δημιουργία αποθεματικού του προϋπολογισμού, και αυτό ακριβώς συζητήσαμε στη συνεδρίασή μας με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου, γνωστή στην ορολογία του προϋπολογισμού ως συνεδρίαση «πριν από τη συνδιαλλαγή». Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι η ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση ήταν καλή και ότι πολλές από τις προτάσεις μας έγιναν δεκτές. Συγκεκριμένα, οι 65 νέες προγραμματισμένες θέσεις ενσωματώθηκαν στις προβλέψεις, ενώ ορισμένα χρήματα τοποθετήθηκαν στο αποθεματικό. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα «αποθεματικό της Λισαβόνας» το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία εκτιμά επί του παρόντος τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στις νέες ανάγκες του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού εξέτασε τα αιτήματα των πολιτικών ομάδων και αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης του υποστηρικτικού προσωπικού, με την επιφύλαξη όμως των αρχών της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δηλαδή ότι η επανένταξη στην απασχόληση πρέπει να υπερισχύσει της δημιουργίας νέων θέσεων.

Όσον αφορά τα κτίρια και την πολιτική ακινήτων, προσμένουμε την παρουσίαση μία μακροπρόθεσμης στρατηγικής τον Μάιο, ιδίως επειδή τα ποσά τα οποία διατίθενται και τηρούνται σε αποθεματικό προς το παρόν, μαζί με μεταφερθείσες πιστώσεις από το τρέχον έτος, είναι σημαντικά. Στον προϋπολογισμό διαπιστώσαμε μία πίστωση ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ για την απομάκρυνση αμιάντου από το κτίριο SDM στο Στρασβούργο. Λόγω της ιδιαίτερα δυσμενούς δημοσιότητας που περιέβαλλε τη διαμάχη με τις δημοτικές αρχές του Στρασβούργου και της λεπτότητας του θέματος, το ζήτημα απαιτεί αποσαφήνιση, και για τον σκοπό αυτό υπάρχουν τροπολογίες. Φθάνουν ως την απαίτηση αποθεματικού για την κάλυψη των αναγκαίων μέτρων. Δεν πρόκειται να υπεισέλθω στο σημείο αυτό σε άλλα θέματα που αφορούν μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις, συγκεκριμένα την μηχανοργάνωση του Κέντρου Επισκεπτών και επιπρόσθετες υπηρεσίες για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάνω από όλα, θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι παραμένουμε κάτω από το ανώτατο όριο του 20% των συνολικών διοικητικών δαπανών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το ποσοστό του 20% δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα λογικό, αυτοεπιβληθέν όριο το οποίο αυξάνει την αξιοπιστία μας όταν απευθύνουμε έκκληση για δημοσιονομική πειθαρχία στα άλλα όργανα. Ελπίζω ότι οι προβλέψεις των δαπανών θα προσεγγίζουν τον τελικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Ελπίζω να διατηρήσουμε το κλίμα εμπιστοσύνης το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπικό επίτευγμα του Γενικού Γραμματέα, Rømer. Η αυριανή ψηφοφορία μάλλον θα κυλίσει ομαλά, καθώς έχουν κατατεθεί μόνο τέσσερις τροπολογίες.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην έως τώρα ομαλή διεξαγωγή της πιλοτικής διαδικασίας – για την οποία υπήρχαν υπόνοιες ότι ενδεχομένως θα παρουσίαζε προβλήματα. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει έτσι, έως την τελική έγκριση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί μόνο τέσσερις τροπολογίες στην έκθεση Lewandowski αποτελεί περίτρανη απόδειξη του εξαιρετικού προπαρασκευαστικού έργου του εισηγητή και των υποδειγματικών προσπαθειών του να επιτύχει συνεννόηση με τις πολιτικές ομάδες. Ίσως αποδεικνύει και τον σκοπό της αποκαλούμενης πιλοτικής διαδικασίας, κατά την οποία επιδιώκουμε κατά το τρέχον έτος να πραγματοποιήσουμε ένα βήμα προς ένα επιτυχημένο σύστημα συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, βάσει καταμερισμού των αρμοδιοτήτων και κατόπιν πολύ εντατικών συζητήσεων, τόσο με το Προεδρείο, όσο και με την κοινοβουλευτική διοίκηση, ώστε να περιοριστεί η κακή συνεννόηση και, περισσότερο, η αδυναμία κατανόησης που επικρατούσε συχνά. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να υιοθετήσουμε μία κοινή προσέγγιση.

Είναι επίσης σημαντικό, ιδίως σε μία εποχή που η εφαρμογή της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης βρίσκεται υπό συζήτηση, να τονίσουμε εκ νέου ότι το Κοινοβούλιο παραμένει ακλόνητα δεσμευμένο στη δημοσιονομική πειθαρχία και ότι δεν πρόκειται να υπερβεί το όριο του 20% στην κατηγορία 5, εφόσον συνεχίζεται η παρούσα κατάσταση.

Είναι εξίσου σημαντικό να επισημάνουμε ξανά ότι ισοδυναμεί με μία πραγματική πολιτιστική επανάσταση, και ότι συνιστά τουλάχιστον ένα καλό ξεκίνημα, όταν το Προεδρείο αποφασίζει το ίδιο, όπως έπραξε τώρα, να τοποθετήσει τις πιστώσεις για συγκεκριμένες νέες θέσεις στο δημοσιονομικό αποθεματικό, και όχι απλώς να εγκρίνει κάθε τόσο μία διοικητική πρόταση, αλλά να συμμετάσχει σε μία πιο λεπτομερή, ουσιαστική συζήτηση σχετικά με το τι κρύβεται πίσω από τον προϋπολογισμό. Αυτό θα διευκολύνει επίσης το έργο της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη συνεργασία της επιτροπής με το Προεδρείο.

Σε πρώτη ανάγνωση πρέπει, φυσικά, να συζητήσουμε πολύ πιο διεξοδικά το ζήτημα της ανακατανομής κονδυλίων για να ενισχύσουμε τις επιτροπές και τις πολιτικές ομάδες, έτσι ώστε να εκτελέσουμε με επιτυχία τα καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί από τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη.

Ελπίζω ότι ήμουν σαφής –κυρίως όσον αφορά τις αποφάσεις της Ολομέλειας και τις προκαταρκτικές μας συζητήσεις με το Προεδρείο– ότι αυτή την εβδομάδα, είτε σήμερα είτε την Τετάρτη, το Προεδρείο θα λάβει πραγματικά τις απαραίτητες αποφάσεις για το καθεστώς των βοηθών, το καταστατικό των βοηθών και για άλλα ζητήματα που εκκρεμούν. Επί των ζητημάτων αυτών έχουν ληφθεί σαφείς αποφάσεις στην Ολομέλεια, και το Προεδρείο πρέπει μόνο να τις θέσει σε εφαρμογή, προκειμένου να ανταποκριθεί καταλλήλως στην εσωτερική και τη δημόσια συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Για πόσο καιρό ακόμη θα συνεχίσει να εργάζεται εδώ τουλάχιστον ένας στους δέκα βοηθούς βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς προστασία κοινωνικής ασφάλειας, μέσα σε έναν κυκεώνα διαφόρων τύπων συμβάσεων, οι οποίες είναι παντελώς ασαφείς και εγείρουν υπόνοιες απάτης;

Όποτε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρεί να προσφέρει στους βοηθούς των βουλευτών μία κατάλληλη σύμβαση, με όλες τις συνήθεις εγγυήσεις κοινωνικής ασφάλειας, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών προσπαθεί να σταθεί εμπόδιο στη θέσπιση ενός τέτοιου καταστατικού για τους βοηθούς. Η λέξη «καταστατικό» (statute) πραγματικά είναι λέξη ταμπού για την ομάδα PPE-DE. Αυτή τη φορά η λέξη «καταστατικό» (statute) θα αντικατασταθεί από τη λέξη «καθεστώς» (regime). Δεν πρόκειται απλώς για ένα παιχνίδι λέξεων. Το Κοινοβούλιο οφείλει να αποτελεί παράδειγμα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, απέχει όμως ανεπανόρθωτα από τα πρότυπα τα οποία θεωρούνται επί μακρόν απόλυτα φυσιολογικά. Χωρίς ενιαίο καθεστώς, οι συνάδελφοί μας δεν πρόκειται ποτέ να έχουν την προστασία που κανονικά δικαιούνται.

Το ζήτημα αυτό, το καθεστώς για τους βοηθούς, είναι επομένως σημαντικό, και η τροπολογία που έχει ως στόχο να το ακυρώσει, θα αμαύρωνε την κατά τα άλλα εξαιρετική έκθεση του κ. Lewandowski. Συμφωνώ με τις δικές του παρατηρήσεις και τις παρατηρήσεις του κ. Böge. Ο προϋπολογισμός παραμένει εντός των ορίων, παρά τις ευρύτερες αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της νέας Συνθήκης. Σίγουρα απαιτείται περισσότερη σαφήνεια, πρώτον για την κατανομή του προσωπικού και, δεύτερον, για την απομάκρυνση του αμιάντου από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σαφήνεια στα θέματα αυτά πρέπει να αποτελεί ρητή απαίτηση, εάν πρόκειται να αποδεσμευθούν τα ποσά τα οποία επιθυμούμε να τοποθετήσουμε στο αποθεματικό για τον σκοπό αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου δεν πρόκειται να εγκριθεί πριν από τον Οκτώβριο, αλλά με την έκθεση του κ. Lewandowski στηρίζουμε κατά βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 2009 που ενέκρινε το Προεδρείο τον Απρίλιο, και συγκεκριμένα τον διάλογο για τις λεπτομέρειες της πρότασης, η οποία υλοποιείται ως πιλοτικό έργο κατά το τρέχον έτος. Πιστεύω ότι οι αρχικές εμπειρίες δείχνουν ότι είναι ωφέλιμο να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός θα αναθεωρηθεί εκτενώς από όσους είναι πολιτικά αρμόδιοι, και ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμμετέχει δεόντως στη διαδικασία. Αυτό είναι καλό. Ο διάλογος έχει επικεντρωθεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις των υπαλλήλων σε σχέση με τα νέα καθήκοντα του Κοινοβουλίου που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, κυρίως το ζήτημα της διασφάλισης της ικανοποίηση των αναγκών μέσω πιθανών ανακατατάξεων, πριν ξεκινήσουμε να συζητούμε για την αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων. Φυσικά έχουμε παρατηρήσει μεγάλες αυξήσεις στον αριθμό των υπαλλήλων με τη διεύρυνση της ΕΕ, και τώρα πρέπει να ακολουθήσει μία περίοδος εδραίωσης, ενώ αναθεωρούμε προσεκτικά τις απαιτήσεις των υπαλλήλων.

Συμφωνήσαμε επίσης να ετοιμάσουμε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για τα κτίρια και τη συντήρησή τους πριν το τέλος αυτού του μήνα. Για άλλη μία φορά, κρίνεται απαραίτητη η χάραξη μελλοντικής πολιτικής στον τομέα αυτό. Η περίπτωση του αμιάντου δείχνει ότι οι λεπτομέρειες είναι ενδιαφέρουσες. Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι προβλέφθηκε χρηματοδότηση για την απομάκρυνση του αμιάντου από το κτίριο SDM, ενώ όταν το Κοινοβούλιο αγόρασε το κτίριο, μας είπαν ότι δεν υπήρχε αμίαντος. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη επομένως υποστηρίζει την πρόταση που υπέβαλε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τοποθέτηση των χρημάτων σε αποθεματικό.

Εν κατακλείδι, αλλά με εξίσου μεγάλη σημασία, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να θεσπίσουμε ένα καθεστώς για τους βοηθούς, όπως συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, Harald Rømer. Όλα πρέπει να πάνε καλά αυτή τη φορά. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προβλέψεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2009, που κατέθεσε ο κ. Lewandowski, μαζί με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, συμβιβάζει την επίτευξη των καθηκόντων του Κοινοβουλίου στη διάρκεια του τρέχοντος έτους –τα καθήκοντα που συνδέονται με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το νέο καθεστώς των βουλευτών, την πολιτική ακινήτων, τη βελτίωση των υπηρεσιών για τους βουλευτές του ΕΚ, την εξοικονόμηση ενέργειας κ.ο.κ– με περαιτέρω δημοσιονομικές οικονομίες. Η εντύπωση που επικρατούσε πάντοτε σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό γενικά –ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα– τώρα αποδείχθηκε υλοποιήσιμη. Η τεχνογνωσία και η τεράστια εμπειρία του κ. Lewandowski και των υπολοίπων μας, μαζί με την εξαιρετική συνεργασία με το Προεδρείο, πέτυχαν ένα θαύμα. Η ομάδα μου θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στις 21 Απριλίου, το Προεδρείο ενέκρινε ένα προσχέδιο προβλέψεων οι οποίες ξεπερνούσαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για το κόστος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2009 θα φανεί ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας – εάν όντως επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη.

Είχε ειπωθεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας –στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα με άλλο όνομα– ήταν μία διαδικασία για να τεθεί μία τάξη με στόχο να απλοποιηθεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Όμως, ανώτεροι υπάλληλοι ζητούν 2 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψουν τα επιπρόσθετα έξοδα που θα προκύψουν από τη Συνθήκη και θα χρειαστούν 65 νέες θέσεις απασχόλησης μόνο στο Κοινοβούλιο, για να βοηθηθούν οι πολιτικές ομάδες στην κατανόησή της. Όλα αυτά εγκρίνονται πριν από την επικύρωση της Συνθήκης στη Βρετανία και πριν ο λαός της Ιρλανδίας διατυπώσει την άποψή του στο πλαίσιο δημοψηφίσματος.

Φυσικά, το Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει ότι θα παραβλέψει την απόφαση του ιρλανδικού λαού, εάν ψηφίσουν «όχι», και, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι Ιρλανδοί να ψηφίσουν «ναι», η ΕΕ έχει υποσχεθεί στην Ιρλανδία άλλα 332 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης. Ας ελπίσουμε ότι οι Ιρλανδοί δεν ξεπουλάνε την ελευθερία τους τόσο φθηνά. Όπως, όμως, εκείνος ο σπουδαίος Άγγλος, ο Ken Dodd, παρατήρησε κάποτε, κάθε σύννεφο έχει μια ασημένια επένδυση, ουδέν κακό αμιγές καλού δηλαδή, συν ΦΠΑ.

Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει επιπλέον ανάγκη περισσότερων χρημάτων για το Κέντρο Επισκεπτών. Πάντα πίστευα ότι όσο περισσότεροι επισκέπτες έρχονται στο Κοινοβούλιο και βλέπουν τον σπουδαίο χώρο συζητήσεων και τη νομοθετική «αλεθομηχανή» εν δράσει, τόσο περισσότερο θα στρέφονταν εναντίον του.

Εάν κάθε ευρωπαίος πολίτης μπορούσε να δει τον χαοτικό και βραδυκίνητο τρόπο με τον οποίο ψηφίζεται η νομοθεσία σε αυτό το Κοινοβούλιο, τότε θα υπήρχε ένα κόμμα όπως το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Η δαπάνη αυτών των χρημάτων, τουλάχιστον, θα άξιζε τον κόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE) . – Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι κάνουμε μια πολύ καλή αρχή όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2009. Πρόκειται για μια αρχή ρεαλιστική και για μια αρχή πολιτική, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2009 είναι εκλογική χρονιά.

Πιστεύω ότι τρία είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου που συζητάμε σήμερα, τα οποία μας επιτρέπουν να μιλάμε για ένα καλό ξεκίνημα.

Πρώτο είναι η πειθαρχία, διότι αντίθετα από όσα ακούμε από τους ευρωσκεπτικιστές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μένει κάτω από το όριο του 20% για τις διοικητικές δαπάνες, αποδεικνύοντας δηλαδή, αντίθετα με αυτά που λένε οι ακραίες φωνές στην Ευρώπη, ότι αυτό είναι ένα Κοινοβούλιο το οποίο δουλεύει με πειθαρχία και λογική.

Δεύτερο ποιοτικό στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά οι ανθρώπινοι πόροι αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες ανάγκες που θα έχουμε για συναπόφαση με τη νέα Συνθήκη. Έχουμε λοιπόν ένα οργανόγραμμα με διαφάνεια, ξεκάθαρο.

Και το τρίτο είναι η κτιριακή πολιτική. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι. Όταν μιλάμε για απαμιαντοποίηση, πρέπει να ξέρουμε ότι η ασφάλεια δεν έχει κόστος, δεν έχει τιμή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε γενναιόδωροι και έξυπνοι, έτσι ώστε να δουλεύουμε όλοι –και εμείς και οι συνάδελφοι των υπηρεσιών– σε ένα περιβάλλον που θα εξασφαλίζει την υγεία στο χώρο εργασίας.

Φυσικά, αυτή είναι η αρχή. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Το φθινόπωρο θα έχουμε την πρώτη ανάγνωση. Πιστεύω ότι η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου γι’ αυτά τα θέματα πρέπει να συνεχισθεί και περιμένουμε από το Προεδρείο να ευρίσκεται σε άμεση και απ’ ευθείας επαφή μαζί μας, έτσι ώστε τα επόμενα στάδια της 1ης και της 2ης ανάγνωσης να είναι πραγματικά σε σταθερό έδαφος.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE). - (SK) Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλές σημαντικές νέες πραγματικότητες: την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τη θέσπιση του νέου καθεστώτος για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, πιστεύω επίσης, και για τους βοηθούς. Ωστόσο, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και να ορίσουμε αποτελεσματικές παραμέτρους για μία πολιτική ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Προκειμένου να λάβουμε τις ορθές αποφάσεις υπάρχει η ανάγκη για μία μακροπρόθεσμη πολιτική στον τομέα αυτό, την οποία θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε μόλις τον επόμενο μήνα.

Κύριο καθήκον μας είναι να προετοιμάζουμε καλή νομοθεσία. Το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης των γνώσεων, οι υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης, και η αναλυτική υπηρεσία της βιβλιοθήκης θα διασφαλίζουν υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και εξοικονόμηση πόρων. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις αναγκαίες αναλύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε στους πολίτες μας ότι χρησιμοποιούμε τα χρήματά τους υπεύθυνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE). - (NL) Όπως πολλοί άλλοι, πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα καθεστώς για τους βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν. Θα μπορούσε να μας γλιτώσει από πολλά προβλήματα στο μέλλον.

Θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα των κτιρίων. Όταν αγοράσαμε τα κτίρια στο Στρασβούργο πριν από μερικά χρόνια, ήταν πολύ σημαντικό το αν περιείχαν αμίαντο ή όχι. Διεξήχθη μία επιθεώρηση εμπειρογνωμόνων και απεκάλυψε ότι υπήρχε αμίαντος στα κτίρια –αυτό ίσχυε για όλα τα κτίρια που κτίζονταν τότε– αλλά σίγουρα δεν ήταν επικίνδυνος. Βάσει αυτού αγοράσαμε τα κτίρια. Δεν ειπώθηκε ποτέ ότι θα έπρεπε να απομακρύνουμε τον αμίαντο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Επομένως, πιστεύω ότι η διοίκηση βρίσκεται σε λάθος δρόμο ρωτώντας για αυτό τώρα, επειδή εάν πρέπει να γίνει, το συμβούλιο του Στρασβούργου θα πρέπει να πληρώσει για αυτό. Ενώ επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με αυτό το θέμα, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να απομακρύνουμε τον αμίαντο από τα κτίρια με την επιβάρυνση του Κοινοβουλίου. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας στο δημοτικό συμβούλιο του Στρασβούργου, επειδή αυτοί πρέπει να πληρώσουν για την απομάκρυνση του αμιάντου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις.

Πρώτον, εάν η Συνθήκη της Λισαβόνας επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, το 2009 θα είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο το Κοινοβούλιο θα λειτουργήσει βάσει της Συνθήκης αυτής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει απλώς μεγαλύτερες εξουσίες, αλλά θα είναι και υποχρεωμένο να συμβουλεύεται τα κοινοβούλια των κρατών μελών όσον αφορά την προτεινόμενη νομοθεσία. Αυτό σίγουρα θα συνεπάγεται σημαντική αύξηση των λειτουργικών δαπανών, με την απασχόληση περισσότερων υπαλλήλων, μεγαλύτερες δαπάνες για τις γνωμοδοτήσεις και τη διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες κλπ.

Δεύτερον, το έτος 2009 αναμένονται νέες εκλογές για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου, και ιδίως η θέσπιση του νέου καθεστώτος των βουλευτών, το οποίο αδιαμφισβήτητα θα συνεπάγεται σημαντική αύξηση των δαπανών του Κοινοβουλίου.

Τρίτο και τελευταίο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο μέσος ετήσιος δείκτης πληθωρισμού στην ΕΕ το 2009 θα είναι γύρω στο 4%, που θα έχει ως αποτέλεσμα μία αισθητή αύξηση των διοικητικών δαπανών του Κοινοβουλίου.

Ευελπιστώ ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE).(LV) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2009, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το γεγονός ότι η ενδελεχής προσέγγιση των δαπανών του προϋπολογισμού απεδείχθη ορθή και το συνολικό επίπεδο των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το επόμενο έτος δεν θα υπερβαίνει το 20% των συνολικών διοικητικών δαπανών της ΕΕ. Έτσι, ανεξαρτήτως των αναμενόμενων μεταβολών στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009 –βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι μεταβολές αυτές θα περιλαμβάνουν αύξηση του όγκου του νομοθετικού έργου, αλλαγή στο σύστημα αμοιβής των βουλευτών του ΕΚ, μία ενημερωτική εκστρατεία των πολιτών σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– το σύνολο των δαπανών θα παραμείνει εντός των ορίων που έχουν ήδη τεθεί νωρίτερα. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2009 θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε δεόντως την απόδοση μεμονωμένων φιλόδοξων έργων. Πρώτον, γίνεται λόγος για το διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προκειμένου να εκτιμηθεί η χρησιμότητα αυτού και παρόμοιων έργων, θα πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με τη θεαματικότητα του διαδικτυακού τηλεοπτικού καναλιού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διαπιστώσουμε πόσοι θεατές βρίσκουν πράγματι ελκυστικές αυτές τις επενδύσεις των πολλών εκατομμυρίων. Όσον αφορά την επικοινωνιακή πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αναμενόμενη ενημερωτική εκστρατεία των πολιτών, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην αποκεντρωμένη επικοινωνία μέσω των γραφείων πληροφοριών του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη. Η επικοινωνία με τους πολίτες των διαφόρων κρατών μελών επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα με αυτόν τον τρόπο, παρά όταν είναι συγκεντρωμένη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE) . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μία φορά στη διάρκεια αυτής της συζήτησης για τον προϋπολογισμό πρέπει να απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας στον κ. Lewandowski για την ιδιαίτερα ισορροπημένη έκθεσή του. Και για άλλη μία φορά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πόσο σημαντικό θα είναι το έτος 2009 για την ευρωπαϊκή δημοκρατία: με την ανάληψη καθηκόντων του νέου Κοινοβουλίου και της νέας Επιτροπής, θα είναι ένα καθοριστικό έτος όσον αφορά την επικοινωνία των θεσμικών μας οργάνων με τους πολίτες.

Εντούτοις, προκειμένου οι πολίτες να ενδιαφερθούν για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, και να νιώσουν ότι τους αφορούν, και προκειμένου να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, οι επικοινωνίες οι οποίες προέρχονται από τα διάφορα θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι συνεπείς και σαφείς. Λαμβάνοντας το αυτό υπόψη και προς όφελος της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, η στενή συνεργασία μεταξύ των τριών βασικών θεσμικών οργάνων τα οποία συμμετέχουν στις επικοινωνίες –είτε άμεσα, είτε σε αποκεντρωμένη βάση μέσω των αντιπροσωπειών τους στα κράτη μέλη– είναι υψίστης σημασίας τη στιγμή που οι εκλογές απέχουν μόνο ένα έτος.

Αυτό είναι το σκεπτικό της τροπολογίας 2 στην έκθεση του κ. Lewandowski, την οποία κατέθεσε η ομάδα μου. Στόχος μας είναι να είμαστε πιο φιλικοί προς τους πολίτες, και αυτό είναι ένα ζήτημα πραγματικού προβληματισμού για όλους εμάς εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή, κ. Lewandowski, για το τόσο εξαιρετικό έργο του, και θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σε ορισμένα σημεία.

Πρώτον, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για το καθεστώς των βοηθών. Είμαι υπέρ της πρότασης του εισηγητή. Αναφέρει εδώ ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα και ότι πρέπει εν τέλει να διευθετηθεί ως αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης.

Τώρα, θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα του προβλήματος με τον αμίαντο, το οποίο έχει συζητηθεί εδώ. Προτού χορηγηθεί οιαδήποτε χρηματοδότηση πρέπει να καθορισθεί ποιος είναι υπεύθυνος και πόσα χρήματα θα χρειασθούν στην πραγματικότητα. Πρέπει επίσης να υπάρξει ένα σαφές σχέδιο όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι προφανές ότι είναι αδύνατον να εργαζόμαστε σε ένα κτίριο, όπου, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε αμίαντος αφότου το αγοράσαμε.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι συζητείται επί μακρόν η δημιουργία ενός Συστήματος Συγκράτησης Τεχνικών Υλικών (Engineered Materials Arresting System - EMAS), παρότι εν προκειμένω δεν υπάρχουν σαφή σχέδια. Ελπίζω επίσης ότι η πλειονότητα του Κοινοβουλίου έχει αποφασίσει σαφώς ότι η διοίκηση θα πρέπει να καταρτίσει μία πρόταση σχετικά με την επένδυση σε φιλικότερα για το περιβάλλον οχήματα για καθημερινή χρήση εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά ούτε και για αυτό υπάρχουν προς το παρόν σαφή σχέδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, εγκρίνω κατ’ αρχήν την έκθεση του κ. Lewandowski, αλλά θα απόσχουμε επειδή ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου δεν πρόκειται να ψηφισθεί στην τελική του μορφή πριν από το φθινόπωρο και το προσχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου δεν είναι ικανοποιητικό. Η εμπειρία μας δείχνει ότι έως το φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι σαφέστερα και, επομένως, δεν είναι δυνατόν να υιοθετήσουμε ήδη μία θέση σχετικά με την τελική διατύπωση του κειμένου, το οποίο δεν πρόκειται να παρουσιαστεί πριν από τότε.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, ως θετικό στοιχείο, στη δήλωση του Γενικού Γραμματέα Rømer, ο οποίος δήλωσε ότι τα έξοδα ταξιδίου τα οποία θα προκύψουν κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, θα καταβληθούν πλήρως βάσει πραγματικών εξόδων, και ότι δεν θα ισχύσουν ούτε ενδιάμεσες, ούτε προσωρινές λύσεις.

Συμφωνώ με την κριτική την οποία άσκησε ο κ. Mulder σχετικά με το κτιριακό πρόγραμμα του Στρασβούργου: κατά την άποψή μας θα έχουμε εξαπατηθεί, εάν αναγκασθούμε να πραγματοποιήσουμε ανακαινίσεις λόγω του αμιάντου.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, εισηγητής. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, εν πρώτοις, η διαφάνεια των κανόνων που διέπουν την αμοιβή των βοηθών των βουλευτών την οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε δεν θα έπρεπε να αποτελεί τομέα διαπραγμάτευσης και σύγκρουσης μεταξύ των πολιτικών ομάδων: αποτελεί κοινή ευθύνη του Κοινοβουλίου ως συνόλου, το οποίο κατά το επόμενο έτος θα ζητήσει εκ νέου την κατάθεση ψήφου εμπιστοσύνης. Δεύτερον, το κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εμάς και το Προεδρείο θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, όσο συχνότερη και πληρέστερη είναι η ενημέρωσή μας πριν από εγχειρήματα τα οποία παρουσιάζουν χρηματοοικονομικές συνέπειες. Τρίτον, ο σκοπός της εργασίας μας επί του προϋπολογισμού είναι ακριβώς η προετοιμασία για το πιο απίθανο σενάριο κατά το επόμενο έτος. Όπου υπάρχει αβεβαιότητα, η απάντηση είναι η δημιουργία αποθεματικού του προϋπολογισμού, και αυτό ισχύει επίσης και για την αβεβαιότητα όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τον αντίκτυπό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, 20 Μαΐου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE) , γραπτώς.(FR) Σκοπός της έκθεσης που έχουμε μπροστά μας σήμερα είναι η δήλωση της θέσης του θεσμικού μας οργάνου για τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2009.

Θα είναι ένα κρίσιμο έτος: ένα έτος κατά το οποίο το Κοινοβούλιο θα ανανεωθεί· ένα έτος με σημαντικές αλλαγές στα καθεστώτα των βουλευτών του ΕΚ και των βοηθών τους· και πάνω από όλα, το πρώτο έτος κατά το οποίο θα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, εξασφαλίζοντας στο θεσμικό μας όργανο περισσότερη ευθύνη, αλλά και τα περισσότερα καθήκοντα που αυτή συνεπάγεται.

Επιθυμώ να στηρίξω τα σχέδια προβλέψεων που έχει καταθέσει το Προεδρείο. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο, τα εν λόγω σχέδια προβλέψεων θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε κάτω από το όριο του 20% των δαπανών στο πλαίσιο της κατηγορίας 5. Η διοίκησή μας πρέπει να ακολουθήσει το δικό της ορθολογικό κίνητρο με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς μας, κυρίως μέσω της αναδιάταξης του προσωπικού.

Θα προσέθετα επίσης ότι εκπονείται ανάλυση των επιπτώσεων των αναγκών που θα δημιουργηθούν με την έναρξη ισχύος της απλοποιημένης συνθήκης, και ότι θα είναι δυνατή η προσαρμογή των προβλέψεων έως την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον προϋπολογισμό το φθινόπωρο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου