Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2022(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0181/2008

Pateikti tekstai :

A6-0181/2008

Debatai :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Balsavimas :

PV 20/05/2008 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0208

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2008 m. gegužės 19 d. - Strasbūras Tekstas OL

21. Europos Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata (diskusijos)
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas darbotvarkės punktas yra Biudžeto komiteto vardu pateiktas J. Lewandowskio pranešimas (A6-0181/2008) dėl 2009 finansinių metų Parlamento pajamų ir išlaidų sąmatos (2008/2022 (BUD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski , pranešėjas. (PL) Gerb. pirmininke, vertindami Europos Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatą, atsižvelgėme į ypatingas aplinkybes ir iššūkius, iškylančius mums ateinančiais metais. Mes visi čia žinome, kokie tie iššūkiai: Parlamentas turi prisitaikyti prie padidėjusių įgaliojimų po laukiamo Lisabonos sutarties įsigaliojimo; artėja rinkimai, ir rinkimų kampanija turi būti finansuojama; reikia priimti naujas taisykles dėl EP narių atlyginimo, taip pat, tikėkimės, skaidrias taisykles, reguliuojančias Parlamento narių padėjėjų įdarbinimą ir atlyginimą.

Ne kiekvienas būsimųjų metų iššūkis buvo įvertintas ir ne į kiekvieną atsižvelgta apytikriuose išlaidų skaičiavimuose. Neaiškiais atvejais akivaizdus atsakymas yra biudžeto rezervas, ir būtent tai mes aptarėme mūsų susitikime su Parlamento Biuru, mūsų biudžetiniu žargonu vadinamame susitikimu „iki sutaikinimo“. Man džiugu, kad galiu jums pranešti, jog susitikimo atmosfera buvo gera ir daugelis mūsų pasiūlymų buvo priimti. Kalbant konkrečiai, į sąmatą buvo įtraukti 65 nauji planuojami postai, tam skiriant dar šiek tiek rezervinių pinigų. Be to, „Lisabonos rezervas“ buvo sukurtas atsižvelgiant į specialios darbo grupės, šiuo metu vertinančios Lisabonos sutarties poveikį naujiesiems Parlamento poreikiams, išvadas. Biudžeto komitetas apsvarstė politinių frakcijų reikalavimus ir pripažino, jog reikia remti darbuotojus padėjėjus, tačiau išlaikant priklausomybę nuo biudžeto disciplinos principų, t. y. grąžinimas į darbą turi pirmauti prieš naujų postų kūrimą.

Pastatų ir pastatų politikos klausimu, mes laukiame ilgalaikės strategijos pristatymo gegužės mėn. – juo labiau, kad paskirtos ir laikytos rezerve sumos šiuo metu, skaičiuojant kartu su perkeltomis dabartinių metų sumomis, yra didelės. Mes suradome biudžete 3,4 mln. vertės asignavimų asbesto pašalinimui nuo SDM pastato Strasbūre. Atsižvelgiant į gana nepalankų viešumą, kilusį dėl konflikto su Strasbūro savivaldybe, ir problemos jautrumą, šiuo klausimu reikia paaiškinimo, ir yra šiokių tokių pataisų. Jos susijusios su rezervo poreikiu įtraukiant būtinas priemones. Dabar nekalbėsiu apie kitas problemas, susijusias su sunkia finansine našta, būtent Lankytojų centro ir papildomų paslaugų EP nariams kompiuterizavimą. Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad mes vis dar negalime viršyti bendrų administracinių Europos institucijų išlaidoms numatytų 20 % „lubų“. Šis 20 % skaičius nėra visiška pabaiga, tačiau sveiku protu nusistatyta riba, didinanti mūsų patikimumą, kai reikalaujame biudžeto disciplinos iš kitų institucijų. Tikiuosi, kad išlaidų sąmata pasirodys artima galutiniam Parlamento biudžetui. Tikiuosi, kad mes palaikysime pasitikėjimo klimatą, kuris dideliu mastu yra asmeninis Generalinio Sekretoriaus H. Rømerio pasiekimas. Rytojaus balsavimas turi vykti sklandžiai, nes buvo pasiūlyti tik keturi pakeitimai.

Pagaliau norėčiau padėkoti visiems, padėjusiems atlikti bandomąją procedūrą, kuri, kaip buvo manyta, turėjo būti problemiška, tačiau iki šiol vyko sklandžiai. Tikiuosi, kad ji taip vyks ir toliau iki pat priimant galutinį Parlamento biudžetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge, PPE-DE frakcijos vardu. (DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, tai, kad J. Lewandowskio pranešimui buvo pasiūlyti tik keturi pakeitimai, yra pakankamas pranešėjo iškilaus parengiamojo darbo ir jo vertingų pastangų pasiekti sutarimo su politinėmis frakcijomis įrodymas. Galbūt tai taip pat parodo tikslą to, kas vadinama bandomuoju procesu, kuriuo šiais metais siekiame žengti pirmą žingsnį sėkmingos Biuro ir Biudžeto komiteto bendradarbiavimo sistemos link – bendradarbiavimo, pagrįsto atsakomybės padalijimu, prieš kurį vyko labai intensyvios diskusijos tiek su Biuru, tiek su Parlamento administracija siekiant pašalinti tam tikrus nesusipratimus ir net nesupratimą, su kuriuo dažnai susidurdavome. Be kita ko, turime priimti vieningą požiūrį.

Taip pat svarbu, ypač tuo laiku, kai diskutuojama dėl Reformos sutarties įgyvendinimo, dar kartą pabrėžti, kad Parlamentas lieka tvirtai įsipareigojęs laikytis biudžeto disciplinos ir kad jis neviršys 5 eilutės 20 % ribos iki tol, kol tęsis dabartinė situacija.

Lygiai taip pat svarbu dar kartą pabrėžti, kad tai prilygsta tikrai kultūrinei revoliucijai ir bent jau rodo gerą pradžią, Biurui pačiam nusprendus, kaip jis padarė dabar, skirti asignavimus tam tikriems naujiems postams į biudžeto rezervą, ir ne tiesiog suantspauduoti šiokį tokį administracinį pasiūlymą, o įsitraukti į išsamesnę esminę diskusiją dėl to, kas slypi už biudžeto. Tai taip pat palengvins Biudžeto komiteto darbą, o Komitetui ir Biurui bus lengviau įsipareigoti vienas kitam.

Pirmuoju svarstymu mes, žinoma, turime gerokai smulkiau aptarti fondų perskirstymo siekiant sustiprinti komitetus ir politines frakcijas klausimą, kad galėtume sėkmingai įvykdyti užduotis, kurias numato Reformų sutartis.

Trumpai tariant, laukiu – veikiausiai plenarinių sprendimų ir mūsų parengiamųjų derybų su Biuru pagrindu, – kad šią savaitę, šiandien ar trečiadienį, Biuras iš tiesų priimtų esminius sprendimus dėl padėjėjų režimo, padėjėjų statuto ir kitų neišspręstų reikalų klausimais. Dėl šių dalykų buvo priimti aiškūs plenariniai sprendimai, ir Biurui reikia tik juos įgyvendinti tinkamai atsakant į vidaus ir viešas diskusijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, PSE frakcijos vardu. – (NL) Kiek dar ilgai bent vienas iš dešimties EP narių padėjėjų ketina dirbti čia be jokios socialinės apsaugos, įvairių rūšių sutarčių labirinte, kuris visiškai neaiškus ir sukelia įtarimų apgaule?

Kad ir kada Socialistų frakcija Europos Parlamente bandytų Parlamento narių padėjėjams suteikti deramas sutartis, su visomis įprastomis socialinės apsaugos garantijomis, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija ir Europos demokratai priešinasi tokiam padėjėjų statutui. Žodis „statutas“ iš tikrųjų PPE-DE yra tabu. Šį kartą žodį „statutas“ turi pakeisti „režimas“. Tai nėra tik žodžių žaismas. Šis Parlamentas turi nustatyti pavyzdį dėl darbo sąlygų, tačiau jis, deja, nesiekia nė to, kas ilgai buvo tiesiog normalūs standartai. Be vieningo statuto, mūsų kolegoms niekada nebus suteikta apsauga, į kurią jie paprastai turi teisę.

Todėl svarbus yra šis punktas – padėjėjų statutas, ir pakeitimas, kuriuo siekiama jį pašalinti, būtų dėmė kitais atžvilgiais puikiame J. Lewandowskio pranešime. Aš pritariu jo ir R. Böge komentarams. Biudžetas vis dar apribotas, nepaisant didesnės atsakomybės, kurią Parlamentui suteikia naujoji Sutartis. Tikrai reikia daugiau aiškumo pirmiausia dėl darbuotojų skyrimo, ir, antra, dėl asbesto pašalinimo nuo Europos Parlamento pastatų. Aiškumas dėl šių punktų turi tapti aiškiai išreikštu reikalavimu, jei ketinama išleisti sumas, kurias šiuo tikslu norime laikyti rezerve.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, ALDE frakcijos vardu. – (DA) Gerb. pirmininke, Parlamento biudžetas nepriimtas iki spalio mėn., bet kartu su J. Lewandowskio pranešimu mes iš esmės palaikome 2009 m. siūlomą biudžetą, Biuro priimtą balandžio mėn., o ypač dialogą dėl pasiūlymo, šiais metais pateikto kaip bandomasis projektas, detalių. Aš manau, kad pradinė patirtis rodo, jog toks dialogas yra naudingas. Tai reiškia, kad biudžetą detaliai apžvelgs tie, kas yra politiškai atsakingi, ir kad Biudžeto komitetas yra tinkamai įtrauktas. Tai gerai. Dialogas labai rimtai susitelkė ties darbuotojų reikalavimais dėl naujų Parlamento užduočių, kylančių iš Lisabonos sutarties, ir svarbiausia – dėl užtikrinimo, kad poreikiai patenkinami galimu perskirstymu dar prieš mums pradedant kalbėti apie darbuotojų skaičiaus didinimą. Žinoma, mes matėme, kad dėl Europos Sąjungos plėtimosi gerokai padidėjo darbuotojų skaičius, ir šiuo metu turime išgyventi konsolidacijos periodą, rūpestingai vertindami reikalavimus darbuotojams.

Be to, prieš pasibaigiant šiam mėnesiui susitarėme parengti ilgalaikį strateginį planą dėl pastatų ir jų išlaikymo. Taip pat reikia svarstyti būsimąją politiką šioje srityje. Asbesto atvejis rodo, kad domimasi detalėmis. Buvome nustebinti, kad finansavimas asbesto pašalinimui nuo SDM pastato buvo atidėtas, nors Parlamentui įsigijus pastatą mums buvo teigiama, kad ten nėra asbesto! Taigi Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija palaiko Socialistų frakcijos Europos Parlamente siūlymą atidėti pinigus į rezervą.

Galiausiai, nors tai gana svarbu, taip pat norėčiau pabrėžti, jog turime priimti padėjėjų režimą, kaip buvo aptarta su Parlamento Generaliniu Sekretoriumi Haraldu Rømeriu. Šį kartą to negalima praleisti. Turime sureguliuoti šią problemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, UEN frakcijos vardu. – (PL) Gerb. pirmininke, siūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, pateiktas J. Lewandowskio kartu su preliminariu biudžeto projektu, suderina Parlamento veiklos pasiekimus šiais metais tai užduotys, paskirtos įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, Europos Parlamento rinkimai, naujųjų narių statutas, pastatų politika, paslaugų EP nariams gerinimas, energijos taupymas ir t. t. – taip sutaupant tolesniam biudžetui. Kaip visuomet buvo sakoma apie ES biudžetą kaip apie visumą: negalite padaryti daugiau už mažiau pinigų, – bet dabar tai pasirodė įmanoma. J. Lewandowskio ir kitų iš mūsų išmanymas ir didelė patirtis, šalia to puikiai bendradarbiaujant su Biuru, padarė stebuklus. Mano frakcija balsuos už siūlymą dėl sprendimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, IND/DEM frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, balandžio 21 d. Biuras priėmė preliminarų sąmatos projektą – iš viso daugiau nei 1,5 mlrd. EUR Europos Parlamento išlaidoms. 2009 m. paaiškės Lisabonos sutarties poveikis, jei iš tikrųjų ją bus ratifikavusios visos valstybės narės.

Mums buvo teigiama, kad Lisabonos sutartis – iš tiesų tai Europos Konstitucija kitu pavadinimu – buvo tik apsitvarkymo treniruotė, turinti supaprastinti Parlamento darbą. Tačiau pareigūnai prašo 2 mln. EUR padengti papildomoms išlaidoms, kurios atsiras dėl Sutarties, ir jau vien Parlamente reikės 65 naujų darbo vietų padėti politinėms frakcijoms ją suprasti. Tam visi pritarė anksčiau, nei Sutartis buvo ratifikuota Didžiojoje Britanijoje, ir anksčiau, nei Airijos gyventojai pasisakė referendume.

Žinoma, Parlamentas jau nusprendė, kad ignoruos Airijos gyventojų sprendimą, jei jie balsuos „prieš“, ir tam, kad paskatintų airius balsuoti „už“, ES pažadėjo Airijai finansuoti ją dar 332 mln. EUR. Tikėkimės, kad airiai nelaikys savo laisvės tokia pigia. Tačiau kaip sykį pastebėjo sumanusis anglas Kenas Doddas, kiekvienas debesis turi sidabrinį apvadą ir dar PVM.

Pranešime pažymėta, kad papildomai reikės daugiau pinigų Lankytojų centrui. Visada maniau, kad kuo daugiau lankytojų apsilankys Parlamente ir pamatys didelę šnekų parduotuvę ir teisės aktų dešrų gamybos mašiną, tuo labiau jie nusiteiks prieš visa tai.

Jei kiekvienas Europos gyventojas galėtų pamatyti, kaip chaotiškai ir netvarkingai šiame Parlamente balsuojama už priimamus teisės aktus, tuomet čia būtų draugija, panaši į Jungtinės Karalystės Nepriklausomybės partiją kiekvienoje ES valstybėje narėje. Tada bent jau pinigai būtų maloniai išleisti.

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Gerb. pirmininke, manau, kad mūsų padaryta pradžia dėl 2009 m. Parlamento biudžeto yra labai gera. Tai realistiška ir politiškai sumani pradžia, nes reikia nepamiršti, kad 2009-ieji yra rinkimų metai.

Manau, kad mūsų šiandien aptariamas planas turi tris teigiamus punktus, kurie leidžia mums kalbėti apie gerą pradžią.

Pirmasis – tai disciplina. Priešingai tam, ką girdime iš euroskeptikų, tai tretieji sėkmingi metai, per kuriuos Europos Parlamentas išlaikė mažesnę nei 20 % administracinių išlaidų ribą. Parlamentas paneigė kraštutines Europos nuomones, veikdamas disciplinuotai ir racionaliai.

Antra, žmogiškieji ištekliai pirmą kartą atspindi mūsų padidėjusį bendro sprendimo pagal naująją Sutartį poreikį. Mūsų organizacinė struktūra yra skaidri ir aiškiai permatoma.

Trečiasis teigiamas aspektas yra pastatų politika. Manau, kad čia turime būti dosnūs. Kalbant apie asbesto pašalinimą, turėtume suprasti, kad negalima mažinti išlaidų saugumui; kaina nėra svarbi. Todėl turime būti dosnūs ir elgtis išmintingai. Kiekvienas iš mūsų, taip pat ir mūsų kolegos valstybės tarnautojai, turi dirbti aplinkoje, kurioje užtikrinama sveikata ir saugumas darbo vietoje.

Žinoma, tai tik pradžia; mes dar nepasiruošę, o pirmasis svarstymas vyks rudenį. Laikau, jog ir toliau turi vykti puikus Biudžeto komiteto ir pirmininkaujančiosios valstybės bendradarbiavimas šiais klausimais. Tikimės, kad pirmininkaujančioji valstybė ir toliau su mumis palaikys tiesioginį kontaktą, kad suteiktume iš tiesų tvirtą pagrindą būsimiesiems pirmojo ir antrojo svarstymų etapams.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE). - (SK) Norėčiau pasveikinti pranešėją dėl šio puikaus pranešimo. Šis biudžetas yra ypatingas tuo, kad juo ketinama atsižvelgti į keletą svarbių naujų realijų: Lisabonos sutarties ratifikavimą, Europos Parlamento rinkimus ir įžangą į naująjį Europos Parlamento narių ir, tikiuosi, taip pat ir padėjėjų statutą. Tačiau turime taip pat apsvarstyti ir nustatyti veiksmingus nuosavybės politikos parametrus, įskaitant išlaikymo ir aplinkos apsaugos išlaidas. Norint priimti teisingus sprendimus, mums reikia ilgalaikės šios srities strategijos, kurią galėsime apsvarstyti ne anksčiau kaip kitą mėnesį.

Mūsų svarbiausia užduotis – parengti gerus teisės aktus. Pasiūlyta žinių valdymo sistema, vertimo žodžiu ir raštu paslaugos ir analitinės bibliotekos paslaugos užtikrins aukštesnį paslaugų kokybės lygį ir sutaupys lėšų. Tai dar viena priežastis, kodėl turime turėti visas būtinas mums prieinamas analizes iki pirmojo biudžeto svarstymo, nes galėtume savo piliečiams įrodyti, kad panaudojame jų pinigus atsakingai.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE). - (NL) Taip pat, kaip daugelis kitų, aš irgi manau, kad kuo greičiau turi būti priimtas EP narių padėjėjų statutas. Tai gali palengvinti daugelį ateityje mūsų laukiančių rūpesčių.

Norėčiau kai ką pasakyti dėl pastatų. Kai prieš keletą metų įsigijome kelis pastatus Strasbūre, buvo labai svarbu, ar juose tikrai yra asbesto, ar ne. Buvo atlikta specialistų patikra, parodžiusi, kad pastatuose yra asbesto – jo būna visuose tuo laikotarpiu statytuose pastatuose, – ir tai neabejotinai pavojinga. Mes nupirkome pastatus tuo vadovaudamiesi. Niekada nebuvo pateikta jokio pasiūlymo, kad turime pašalinti asbestą kiek įmanoma skubiau.

Todėl manau, kad administracija elgiasi neteisingai dabar to prašydama, nes jei tai bus daroma, Strasbūro taryba turės tai apmokėti. Kol kyla abejonių šiuo klausimu, nemanau, kad turime pradėti šalinti asbestą iš pastatų Parlamento lėšomis. Pirmiausia turime išsiaiškinti Strasbūro miesto tarybos poziciją, nes jie turėtų tai apmokėti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Gerb. pirmininke, norėčiau aptarti tris punktus.

Pirma, jei Lisabonos sutartį ratifikuos visos valstybės narės, 2009-ieji bus pirmieji metai, kuriais Parlamentas dirbs pagal šią Sutartį. Europos Parlamentas turės ne tik daugiau įgaliojimų – jis taip pat bus įpareigotas konsultuotis su valstybių narių parlamentais dėl siūlomų teisės aktų. Tai neabejotinai reikš gerokai padidėjusias darbines išlaidas, įdarbinant daugiau darbuotojų, daugiau išleidžiant specialistų vertinimams ir konsultacijoms, ir t. t.

Antra, 2009 m. vyks nauji rinkimai į Parlamentą, taip pat bus įvestas naujasis narių statutas, kuris neabejotinai daug padidins Parlamento išlaidas.

Trečiasis ir paskutinis punktas: specialistai apskaičiavo, kad vidutinis metinis infliacijos lygis ES 2009 m. bus maždaug 4 %, todėl juntamai padidės Parlamento administravimo išlaidos.

Tikiuosi, kad rengiant galutinį Europos Parlamento biudžeto projektą bus atsižvelgta į visus šiuos faktorius.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE).(LV) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, kalbant apie Europos Parlamento 2009 m. biudžeto sąmatą, pirmiausia norėčiau pasveikinti pranešėją dėl to, kad jo griežtas požiūris į biudžeto išlaidas pripažintas tinkamu, ir bendras Europos Parlamento išlaidų lygmuo kitais metais neviršys 20 % visų ES administracinių išlaidų. Taigi nepriklausomai nuo Europos Parlamento darbo pokyčių, kurių remiantis Lisabonos sutartimi tikimasi 2009 m., čia įeis auganti teisės aktų leidybos darbo apimtis, atlyginimų EP nariams sistemos pokyčiai, taip pat vieša informacijos kampanija dėl Europos Parlamento rinkimų – t. y. bendra išlaidų suma liks anksčiau nustatytose ribose. 2009 biudžeto kontekste taip pat turime tinkamai įvertinti grįžimą prie atskirų ambicingų projektų. Pirmiausia čia kalbama apie Europos Parlamento internetinės televizijos projektą. Norėdami įvertinti šio ir į jį panašių projektų naudą, turime sukaupti Europos Parlamento internetinės televizijos populiarumo duomenis ir apskaičiuoti, kiek žiūrovų iš tiesų pritraukia šios daugelio milijonų vertės investicijos. Kalbant apie Europos Parlamento ryšių politiką ir laukiamą viešą informacijos kampaniją, labiau reikėtų akcentuoti decentralizuotus ryšius per Parlamento informacijos įstaigas valstybėse narėse. Bendravimas su įvairių valstybių narių gyventojais šitaip vyksta efektyviau nei tada, kai jis centralizuotas. Ačiū už dėmesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE) . – (FR) Gerb. pirmininke, per šias diskusijas dėl biudžeto reikia dar kartą padėkoti J. Lewandowskiui už jo labai gerai subalansuotą pranešimą. Taip pat dar kartą priminsiu jums, kuo 2009 m. bus svarbūs Europos demokratijai: pareigų ėmusis tiek naujajam Parlamentui, tiek naujajai Komisijai, tai bus esminiai metai kalbant apie mūsų institucijų bendravimą su visuomene.

Tačiau visuomenės nariai turėtų jaustis įsitraukę į Europos problemas ir jų veikiami, taip pat jie turėtų eiti balsuoti en masse, todėl skirtingų įstaigų bendravimas su visuomene turės būti nuoseklus ir aiškus. Turint tai omenyje ir siekiant didesnio efektyvumo, glaudus bendradarbiavimas tarp trijų svarbiausių ryšiais – tiek tiesiogiai, tiek decentralizuotu pagrindu per savo atstovybes valstybėse narėse – užsiimančių institucijų yra be galo svarbus rinkimams, iki kurių liko tik vieni metai.

Tokie pamąstymai apie J. Lewandowskio pranešimo 2 pakeitimą, kurį įtraukė mano frakcija. Mūsų tikslas – būti draugiškesniems gyventojų atžvilgiu, ir tai turėtų rūpėti mums visiems čia, šiuose Rūmuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Gerb. pirmininke, noriu padėkoti pranešėjui J. Lewandowskiui už jo nuveiktą puikų darbą, ir norėčiau atkreipti dėmesį į kelis punktus.

Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie padėjėjų režimą. Aš pritariu tam, ką pasiūlė pranešėjas. Jis tvirtina, kad tai svarbi problema, ir po šio pranešimo ji galų gale turi būti išspręsta.

Dabar norėčiau sugrįžti prie asbesto problemos, kuri čia buvo aptarta. Prieš suteikiant bet kokį finansavimą, turi būti nustatyta, kas yra atsakingas ir kiek pinigų iš tikrųjų reikės. Taip pat reikalingas aiškus darbų eigos planas. Visiškai akivaizdu, kad negalime dirbti pastate, kuriame – neįtikėtina – nustatėme, kad yra asbesto, tik po to, kai jį nupirkome.

Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad buvo kalbėta apie Sudėtinių medžiagų blokavimo sistemą (EMAS), projektuojamą ilgam laikui, nors dėl to nesudaryta jokio aiškaus plano. Taip pat tikiuosi, kad Parlamento dauguma aiškiai nusprendė, kad administracija sudarytų projekto pasiūlymą, kad mes investuotume į ekologiškesnes kasdienio naudojimo transporto priemones čia, Parlamente, tačiau tam taip pat dar nesudarytas joks planas.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Gerb. pirmininke, iš esmės aš pritariu J. Lewandowskio pranešimui, bet mes susilaikome dėl to, kad iki rudens nebus balsuojama už Parlamento biudžeto galutinį variantą, o Parlamento biudžeto pirmasis variantas yra nepatenkinamas. Mūsų patirtis rodo, kad iki rudens jis bus aiškesnis, todėl iki tol neturėsime pozicijos dėl galutinės formuluotės, kuri iki tol nebus pateikta.

Kaip teigiamą dalyką norėčiau pabrėžti Generalinio Sekretoriaus H. Rømerio pareiškimą, kuriame teigiama, kad kelionės išlaidos kitos Parlamento kadencijos metu bus apmokamos vien tik tikrųjų išlaidų pagrindu ir nebus taikomi jokie tarpiniai ar laikinieji sprendimai.

Sutinku su J. Mulderio kritika, išsakyta dėl Strasbūro pastatų programos: mūsų nuomone, tai bus sukčiavimas, jei atliksime renovaciją dėl asbesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, pranešėjas. − (PL) Gerb. pirmininke, pirmiausia taisyklių, reguliuojančių parlamentarų padėjėjų užmokestį, skaidrumas, kurio bandoma pasiekti, neturėtų būti derybų ir politinių frakcijų konflikto objektas: tai bendra Parlamento atsakomybė kaip visumos, už kurią kitais metais bus iš naujo balsuojama pasitikėjimu. Antra, pasitikėjimo tarp mūsų ir Biuro klimatas bus tuo geresnis, kuo dažniau ir išsamiau būsime informuojami prieš imantis įsipareigojimų, susijusių su finansais. Trečia, mūsų darbo dėl biudžeto tikslas – būtent parengti labiausiai tikėtiną ateinančių metų scenarijų. Kilus abejonėms, atsakymas į jas yra biudžeto rezervas, ir tai taikoma taip pat abejonėms dėl Lisabonos sutarties ir jos poveikio.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Diskusija baigta.

Balsavimas vyks rytoj, 2008 m. gegužės 20 d.

Rašytiniai pareiškimai (142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE) , raštu. – (FR) Šio pranešimo šiandien mums iškylantis tikslas – mūsų institucijai suformuluoti savo poziciją dėl apytikslio 2009 m. Europos Parlamento biudžeto.

Tai bus nepaprastai svarbūs metai – metai, kuriais bus atnaujintas Parlamentas; metai, kai įsigalios reikšmingi EP narių ir jų padėjėjų statutų pakeitimai, ir, svarbiausia, tai pirmieji metai, kuriais įsigalios Lisabonos sutartis, suteikianti mūsų institucijai papildomą atsakomybę ir papildomo su ja susijusio darbo.

Noriu palaikyti Biuro pateiktą sąmatos projektą. Atsižvelgiant į padidėjusius finansinius reikalavimus, su kuriais susidurs Parlamentas, šis sąmatos projektas mums neleidžia viršyti 5 eilutės 20 % išlaidų slenksčio. Mūsų administracija turi įjungti savo racionalizacijos variklį, siekdama ir toliau optimizuoti mūsų veiklos efektyvumą, ypač perkeliant darbuotojus.

Norėčiau pridurti, kad poveikio analizę atliekama pagal poreikius, kurie atsiras įsigaliojus supaprastintai sutarčiai, ir ši sąmatos pataisa bus galima iki pirmojo svarstymo balsavimo dėl biudžeto rudenį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika