Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0211(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0145/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0145/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 23
CRE 19/05/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0203

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

23. Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου» (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει συζήτηση της έκθεσης (A6-0145/2008) της κ. Locatelli, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου» (COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα, επιθυμώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Κοινοβούλιο και ειδικότερα την εισηγήτρια, Pia Locatelli, καθώς επίσης και την Teresa Riera Madurell, η οποία θα την αντικαταστήσει, για τη στήριξη της πρότασής μας σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου».

Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την εποικοδομητική τους υποστήριξη, καθώς και την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τη γνωμοδότησή της.

Η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου» θα διαθέτει δύο ιδρυτικά μέλη: τη Βιομηχανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η ιδιωτική βιομηχανία έχει συστήσει την Βιομηχανική Ένωση, και τα μέλη της εκπροσωπούν μία μεγάλη μερίδα των ευρωπαϊκών εταιρειών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, όπως οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι πάροχοι ενέργειας, οι φορείς ανάπτυξης κυψελών καυσίμου και οι φορείς ανάπτυξης των εφαρμογών τους. Εκπροσωπούνται όλα τα μεγέθη εταιρειών – από τις μικροεταιρείες ως τις πολυεθνικές.

Η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της βιομηχανίας κατά την προετοιμασία του κανονισμού έχει σαφώς αποδειχθεί η ισχυρή κινητήρια δύναμη του ενδιαφερόμενου κλάδου. Η διαβεβαίωση από την πλευρά του δημοσίου για την παροχή σταθερής χρηματοδότησης σε μακροπρόθεσμη βάση θα εξασφαλίσει περισσότερη σιγουριά. Κατά συνέπεια, μπορούμε να αναμένουμε δέσμευση σημαντικών, επιπρόσθετων πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

Εκτός από τα δύο ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί συστήνουν επί του παρόντος μία Ερευνητική Ένωση που αναμένεται ότι θα αποτελέσει το τρίτο μέλος της κοινής επιχείρησης. Η εκπροσώπηση της Ερευνητικής Ομάδας στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης κρίθηκε αναγκαία λόγω της σπουδαιότητας της θεμελιώδους έρευνας για αυτή την Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία (ΚΤΠ).

Συνολικά, εκτιμάται ότι η δημιουργία αυτής της ΚΤΠ θα επιταχύνει, έως και κατά πέντε έτη, την παροχή δυναμικών τεχνολογιών εφοδιασμού υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, που θα έχουν αναπτυχθεί τόσο ώστε να απογειωθούν εμπορικά εντός του χρονικού πλαισίου της δεκαετίας 2010-2020.

Θέλω επίσης να αναφέρω τη σχέση της με τις προσπάθειές μας στον τομέα της επιτάχυνσης της ανάπτυξης της ενεργειακής τεχνολογίας, καθώς η εν λόγω ΚΤΠ αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μοντέλο για ορισμένες βιομηχανικές πρωτοβουλίες που έχουμε προτείνει να συσταθούν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακής Τεχνολογίας.

Η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει μια σειρά ιδιαίτερα συναφών προτάσεων για τροποποιήσεις. Ένα παράδειγμα είναι η επισήμανση της σπουδαιότητας της καινοτομικής έρευνας. Η θεμελιώδης έρευνα θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης, και το γεγονός αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα επίτευξης προόδου και επιτυχίας.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διασαφήνιση της συμμετοχής του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης. Το ΚΚΕρ διαθέτει ευρεία αρμοδιότητα σε πολλούς σημαντικούς τομείς και η δυναμική μελλοντική του ανάμειξη θα ενισχύσει την έρευνα της κοινής επιχείρησης.

Τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή προσβλέπουν στις απαντήσεις και τις απόψεις σας, καθώς όλοι είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν και να ξεκινήσουν να υλοποιούν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η κ. Locatelli θα έπρεπε πραγματικά να έχει ήδη μιλήσει, ως εισηγήτρια, έχει ορίσει όμως την κ. Madurell ως αντικαταστάτριά της· παρ’ όλα αυτά, δεν βλέπω ακόμη την κ. Madurell και λυπούμαστε πολύ που δεν βρίσκεται εδώ.

Θα προχωρήσω, επομένως, απευθείας σε όσους θα αγορεύσουν εξ ονόματος των ομάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Locatelli, για το διεξοδικό και σχολαστικό της έργο στην έκθεση αυτή, η οποία αφορά μία από τις βασικές στρατηγικές τεχνολογίες για το ενεργειακό μας μέλλον.

Επικροτώ πραγματικά την πρωτοβουλία της τεχνολογικής πλατφόρμας για το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου, τον αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία. Η έννοια των ΚΤΠ εισήχθη στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο ως ένας νέος μηχανισμός για την υλοποίηση μακροπρόθεσμης σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι τώρα, έχουν συσταθεί τέσσερις ΚΤΠ στα πεδία των καινοτόμων φαρμάκων, των ενσωματωμένων συστημάτων κ.ο.κ. Με την πρόταση αυτή, η πέμπτη ΚΤΠ θα συσταθεί στο πεδίο των κυψελών καυσίμου και υδρογόνου.

Αντιμέτωπη με προκλήσεις όπως η ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας, η ενεργειακή εξάρτηση και ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος που συζητιέται συχνά, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρότερων και αποτελεσματικότερων ενεργειακών τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και υδρογόνου έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η ανυπαρξία μίας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής απέκλειε μέχρι τώρα την Ευρώπη από τη δυνατότητα να ακολουθήσει τον ρυθμό των ασιατικών χωρών και των ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις τροπολογίες, υποστηρίζω όσες έχουν κατατεθεί με στόχο να ενισχύσουν την πρόταση και να εξασφαλίσουν συνοχή με τις άλλες ΚΤΠ. Βάσει της δικής μου εμπειρίας και επικοινωνίας με τις ΜΜΕ, στηρίζω ιδιαίτερα τις τροπολογίες που δίδουν μεγαλύτερη έμφαση στις καινοτόμες δυνατότητες των ΜΜΕ και στα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα στην περιορισμένη πρόσβαση στην ερευνητική υποδομή. Πρέπει επίσης να τονίσουν τη σπουδαιότητα της καινοτομικής έρευνας. Όπως αναφέρθηκε στο σχέδιο υλοποίησης, ιδίως στα πρώτα στάδια, η έρευνα θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο των δραστηριοτήτων της ΚΤΠ.

Κατά την άποψή μου, αυτή η κοινή πρωτοβουλία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι η σωστή οδός ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι σε σχέση με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες που έχουν παράδοση και αναπτυξιακή στρατηγική για την έρευνα για το υδρογόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (RO) Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και να τονίσω τη σπουδαιότητα του παρόντος εγγράφου. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την ερευνητική δραστηριότητα. Δυστυχώς, συχνά τα κονδύλια είναι ανεπαρκή ή ορισμένες φορές δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς. Η ανώτατη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις διοικητικές δαπάνες αυτής της κοινής επιχείρησης θα είναι 470 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατή η χορήγηση νέων κονδυλίων και μετά το 2013, μόνο όμως για τα έργα για τα οποία έχει υπογραφεί συμφωνία χρηματοδότησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι αυτή η κοινή επιχείρηση είναι εξαιρετικά ωφέλιμη, επειδή υλοποιεί και είναι μέρος του Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα, ιδίως στο πεδίο της ενέργειας και των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική, επειδή στηρίζει συντονισμένα τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, και η πρωτοβουλία αυτή θα στηρίξει επίσης την υλοποίηση ερευνητικών προτεραιοτήτων στο πεδίο της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών όσον αφορά τις κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, θα ενθαρρύνει όμως επίσης και θα αυξήσει τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα για τις κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο στα κράτη μέλη και σε συνδεδεμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (BG) Η Ευρώπη πρέπει να αντεπεξέλθει στην αλλαγή του κλίματος και να διασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικών πόρων. Με τις τιμές των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων να αυξάνονται διαρκώς, το έργο αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο.

Υπάρχει μία λύση, και αυτή εντοπίζεται στη νέα τεχνολογία, η οποία θα επιφέρει μία προληπτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αφενός, και αφετέρου μία αποτελεσματικότερη χρήση και εξοικονόμηση πρώτων υλών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί η Ευρώπη να λάβει ηγετική θέση στην αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια αγορά πρώτων υλών. Αυτό απαιτεί αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και σε νέες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες έκαστου κράτους μέλους.

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, της τεχνολογίας του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου συγκεκριμένα, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της έλλειψης των ενεργειακών πόρων, καθώς και στην περιβαλλοντική προστασία και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο Πρωτόκολλο του Κυότο. Θα πρέπει να σκεφθούμε, εντούτοις, ότι αυτές οι τεχνολογίες απαιτούν τη χρήση μετάλλων, όπως ο λευκόχρυσος, το παλλάδιο, ο χρυσός, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό των νέων μηχανισμών και του εξοπλισμού. Μόνο εάν εφαρμόσουμε νέες, εξαιρετικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά ασφαλείς μεθόδους για την εξόρυξη και την ανάκτηση αυτών των μετάλλων, μπορούμε να πετύχουμε την αποτελεσματική και βιώσιμη ανάπτυξη της τεχνολογίας του υδρογόνου και την ανάπτυξη των κυψελών καυσίμου.

Η υλοποίηση μίας κοινής επιχείρησης θα πρέπει να συσπειρώνει τις προσπάθειες όλων των χωρών με εμπειρία τόσο στην άμεση ανάπτυξη της τεχνολογίας υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου, όσο και σε αναπτυσσόμενες τεχνολογίες για τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον εξόρυξη των αναγκαίων πρώτων υλών. Είναι ανάγκη να ενθαρρύνουμε αυτές τις εξελίξεις σε νέα κράτη μέλη που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στους τομείς αυτούς, όπως η Βουλγαρία, η οποία διαθέτει ερευνητικές ομάδες που εργάζονται σε τέτοια έργα εδώ και πολλά χρόνια, και έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δύσκολα μπορούμε να διαφωνήσουμε με μία προσπάθεια θέσπισης κατάλληλων κανόνων για μία κοινή επιχείρηση στο πεδίο της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου και υδρογόνου. Η ενδιαφέρουσα έκθεση της κ. Locatelli περιγράφει αυτή την πρωτοβουλία ως ένα ευοίωνο παράδειγμα για μία σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση μίας κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο, στη γνωμοδότηση που έχω ενώπιον μου, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την τεράστια πολυπλοκότητα της τεχνολογικής πρόκλησης την οποία παρουσιάζει η πρακτική εφαρμογή των εν λόγω κυψελών. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να αντεπεξέλθουν σε ένα ανυπολόγιστα δύσκολο έργο όσον αφορά την εξεύρεση ερευνητικών οδών, οι οποίες θα εγγυούνταν επιτυχή έκβαση. Ορισμένοι επιστήμονες, για παράδειγμα, προβλέπουν την εμφάνιση σημαντικών περιορισμών στην πρακτική εφαρμογή των κυψελών καυσίμου. Αν δεχθούμε ότι το υδρογόνο είναι μόνο ένας φορέας ενέργειας, πρέπει να θυμηθούμε ότι η πρακτική εφαρμογή του, σε κυψέλες καυσίμου για παράδειγμα, απαιτεί σε κάθε περίπτωση τη χρήση άλλων πηγών ενέργειας για την παραγωγή του. Ακόμη και αν ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, θα αντιμετωπίσουμε περαιτέρω δυσκολίες, όπως την ανάγκη εξεύρεσης των κατάλληλων τεχνολογιών για τη φύλαξη και τη μεταφορά υδρογόνου.

Εφιστώ την προσοχή στο ζήτημα αυτό με στόχο την προώθηση του νομοθετικού έργου για το κείμενο επί του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει τη γνωμοδότησή του. Επιτρέψτε μου να το θέσω ωμά, και όχι σαν παρατήρηση αμελητέας σημασίας: ο ανώτερος εμπειρογνώμονάς μου λέει ότι αυτή η προσέγγιση θα αποτύχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους. Θα ήθελα επίσης να πω ότι παρουσιάζοντας τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, ξεκινούμε πραγματικά μία νέα ιδέα. Ελπίζω ειλικρινά να πετύχει, επειδή η νέα αυτή προσέγγιση θα πρέπει να λειτουργήσει καθοριστικά στην επίτευξη ορισμένων νέων πραγματικοτήτων στην Ευρώπη.

Αυτό που παρουσιάζουμε είναι στην πραγματικότητα μία μετάβαση από τη χρηματοδότηση έργων στη χρηματοδότηση προγραμμάτων, και στην ισχυρότερη υποστήριξη της σύμπραξης μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, και εννοώ σύμπραξη «ιδιωτικού και δημοσίου» τομέα, επειδή είναι σαφές ότι οι πρωτοβουλίες και τα στρατηγικά προγράμματα ερευνών προέρχονται από τεχνολογικές πλατφόρμες που έχουν αποτελέσει τη βάση για αυτές τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες. Η συνεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, και αυτό το οποίο παρατηρώ σε αυτές τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες είναι πράγματι η προσέγγιση ομάδων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι από τους μεγάλους ανταγωνιστές στην Ευρώπη συνεργάζονται έτσι ώστε, σε αυτή την προ-ανταγωνιστική φάση, να κατορθώσουν να συνδυάσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογική πρωτοβουλία είναι εξαιρετικά σημαντική, επειδή αφορά τον τομέα της ενέργειας, και κάθε ημέρα μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του εν λόγω τομέα.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακής Τεχνολογίας (SET Plan) είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Γνωρίζω ότι εργάζεσθε επί της γνωμοδότησής σας για το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Τεχνολογίας, και ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις σας. Όπως προανέφερα, η ΚΤΠ «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου» αποτελεί ένα ενδιαφέρον μοντέλο για άλλους τομείς και σίγουρα θα αποτελέσει μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακής Τεχνολογίας, εφόσον εγκριθεί.

Ελπίζουμε ότι θα διαπιστώσουμε τη διαφορά στο μέλλον. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω, επειδή δεν είμαι σίγουρος αν η ερμηνεία ήταν σωστή, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει έως και 470 εκατομμύρια ευρώ για τα έξι χρόνια της υλοποίησης αυτής της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας και, φυσικά, αναμένει ότι το ποσό αυτό θα διπλασιασθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα συμβάλει επίσης σε αυτή τη φιλότιμη προσπάθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η κ. Madurell δεν βρίσκεται σίγουρα εδώ, αλλά είμαι βέβαιη ότι η εισηγήτρια, κ. Locatelli, θα έλθει σε επαφή, επειδή όσα ανέφερε ο Επίτροπος είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE) , γραπτώς. – (HU) Τα τελευταία πενήντα χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει διπλασιαστεί, ενώ η κατανάλωση ενέργειας έχει τετραπλασιαστεί. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να επικροτήσουμε την Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου» και να παράσχουμε όλη τη δυνατή υποστήριξη για τη σύστασή της.

Κατανοώ τους προβληματισμούς της κ. Haug σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Επιχείρησης, όμως τα οικονομικά ζητήματα δεν επιτρέπεται να στέκονται εμπόδιο στη δρομολόγηση αυτής της πρωτοβουλίας. Οι λέξεις-κλειδιά είναι καινοτομία και αλλαγή τρόπου ζωής. Αυτά, ωστόσο, κοστίζουν χρήματα, αλλά από την άλλη πλευρά θα φέρουν αποτελέσματα. Στις σύγχρονες οικονομίες, η καινοτομία αποφέρει 70-80% της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ.

Γιατί θα πρέπει να επενδύσουμε στο υδρογόνο; Επειδή αποτελεί ενδιάμεση πηγή ενέργειας. Οι «προμήθειες» δεν είναι δυνατόν να εξαντληθούν· είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν. Μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα, ωστόσο, εάν μπορούμε να το παραγάγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ανταγωνιστική τιμή, χωρίς να εκπέμπεται διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα κατά την επεξεργασία.

Στον Καναδά και τις ΗΠΑ, η σπουδαιότητα του υδρογόνου έχει αναγνωριστεί ήδη από το 2002. Εκεί, εκατοντάδες χιλιάδες «οικολογικών οχημάτων» κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους, και ο αριθμός των πρατηρίων με αντλίες υδρογόνου αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυκλοφορούν περίπου δεκαοκτώ χιλιάδες οικολογικά οχήματα, ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων αντλιών υδρογόνου δεν είναι καν άξιος αναφοράς.

Προκειμένου να αποφύγουμε την τελική πτώση, δεν είναι δυνατόν να μην στηρίζουμε αυτή την τεχνολογία και τα καύσιμα· πρέπει να αναλάβουμε δράση. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να καλέσω τους συνάδελφους βουλευτές στο συνέδριο μου με τίτλο «Greenovation», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα, το απόγευμα της 28ης Μαΐου. Μετά τις συζητήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία βόλτα με ένα υδρογονοκίνητο λεωφορείο ή αυτοκίνητο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου