Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2189(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0155/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0155/2008

Debates :

PV 19/05/2008 - 27
CRE 19/05/2008 - 27

Balsojumi :

PV 20/05/2008 - 8.12
CRE 20/05/2008 - 8.12
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0211

Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

27. ES patērētāju politikas stratēģija 2007.–2013. gadam (debates)
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Nākamais punkts ir Lasse Lehtinen ziņojums (A6-0155/2008) Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā par ES patērētāju politikas stratēģiju 2007.–2013. gadam (2007/2189(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, referents. (FI) Priekšsēdētāja kungs, šis ziņojums ir izturējis lasījumu komitejā, par ko es pateicos saviem kolēģiem un visupirms visiem ēnu referentiem no citām politiskajām grupām. Vienprātības garā mēs esam ziņojuši par Komisijas teicamaiem centieniem izcelt patērētāju aizsardzības jautājumus visās politikas jomās.

Šis kontinents nespēs konkurēt pasaules tirgos, ja vien tas nevarēs konkurēt pats savā iekšējā tirgū. 27 valstu nelielie tirgi ir jāapvieno, lai izveidotu lielāko mazumtirdzniecības tirgu pasaulē.

Dzīvotspējīgam iekšējam tirgum ir nepieciešami pasākumi, lai palielinātu patērētāju uzticību. Ļoti liela loma tajā ir spēcīgām un neatkarīgām patērētāju organizācijām.

Starp iespējām palielināt patērētāju uzticību ir viena, kas izceļas no pārējām mūsu diskusijās un kura izraisīja arī vienīgās pieminēt vērtās domstarpības. Tā ir patērētāju pārsūdzības iespēja, ja kaut kas noticis nepareizi. Šajā ziņojumā pausts viedoklis, ka patērētājiem ir nepieciešama pārrobežu kolektīvā pārsūdzības sistēma strīdus gadījumos.

Komisāre M. Kuneva jau apsolīja sākt apsvērt, kāda veida kolektīvā pārsūdzības sistēma varētu darboties Eiropā. Vismaz, šķiet, ka starp mums Eiropā valda plaša vienprātība par to, kāda veida sistēmai tai jābūt. Tai nav jābūt pamatā līdzīgai Amerikas kolektīvajai pārsūdzību sistēmai, no kuras lielākoties gūst labumu juristi, ne patērētāji. Eiropā mums ir mērķis izveidot sistēmu, kur prasība sniegt kompensāciju ir cieši saistīta ar patieso nodarīto kaitējumu. Tādējādi, lai panāktu taisnīgumu, nebūtu tik ļoti jākoncentrējas uz sodu, bet gan uz taisnīguma panākšanu patērētājam. Kolektīvās pārsūdzības sistēmas tādējādi nedotu patērētājiem jaunas tiesības, bet gan nodrošinātu, ka viņu esošās tiesības var tikt izmantotas pilnībā.

Konservatīvā partija kā grupa nelabprāt atbalsta idejas par kolektīvo pārsūdzību attīstīšanu. Minētais iemesls ir tāds, ka Komisija jau ir apsolījusi sākt priekšlikumu sagatavošanu šajā jautājumā. Tomēr Parlaments ir politiskais lēmumu pieņēmējs, ko ievēlējuši Eiropas pilsoņi, un mums tā vairākums ir jāpadara acīmredzams. Mums ir gan pilnvaras, gan pienākums domāt par jauniem un detalizētiem risinājumiem jautājumiem, kurus sabiedrība uzskata par problemātiskiem, un ierosināt tos Komisijai.

Esmu ierosinājis, lai Komisija apsver, vai būtu lietderīgi izveidot amatu patērētāju aizsardzības ombudam, kurš ziņotu Komisijai un kurš it īpaši nodarbotos ar pārrobežu gadījumiem. Augstā amatpersona varētu darboties kā durvju sargs, kā selektīva vara, kā tas notiek valstīs, kad tiek īstenoti juridiskās pārsūdzības līdzekļi. Cerams, šis ziņojums un tajā iekļautie kompromisi saņems visplašāko atbalstu.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, Komisijas locekle. − Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties Parlamentam par mūsu Patērētāju politikas 2007.–2013. gadam objektīvu un darbību atbalstīšanu un, protams, par lielisko referenta atbalstu un darbu.

Es atzinīgi vērtēju Parlamenta viedokli par nepieciešamību pārveidot 27 valstu nelielos tirgus par Eiropas mēroga mazumtirdzniecības tirgu — lielāko pasaulē. Lai to panāktu, mums ir jāpalielina patērētāju uzticība iepirkties ārzemēs. Mēs bieži sakām, ka uzticība ir mūsdienu ekonomikas valūta. Es uzskatu, ka ar mūsu centieniem un būtiskiem pūliņiem, palīdzot ar mūsu stratēģijas noteikšanu, mēs varētu soli pa solim šo mērķi sasniegt.

Šajā sakarā es ļoti novērtēju sniegto atbalstu ierosinātajai pamatdirektīvai par patērētāju līgumtiesībām, kas ir līdzeklis mērķa sasniegšanai. Esmu jo sevišķi apmierināts par to, ka Parlaments piekritis, ka ir nepieciešama mērķtiecīga pilnīga saskaņošana tajās jomās, kur ir konstatētas iekšējā tirgus darbības problēmas.

Saistībā ar Patērētāju tirgus rezultātu pārskatu esmu pateicīgs par Eiropas Parlamenta sniegto atzinību šai iniciatīvai un ceru uz pilnīgu jūsu atbalstu šī gada gaitā. Pārskats ir svarīgs stratēģijas mērķim rast labāku izpratni par to, kā iekšējais tirgus darbojas mūsu patērētājiem — novērtēt iekšējā tirgus rezultātus patērētājiem. Kad pārskats būs pilnībā izstrādāts, mēs patiesi varēsim sagatavot labāku regulējumu un veidot uz pierādījumiem balstītu politiku. Vienlīdz svarīgi ir tas, ka mēs parādīsim mūsu pilsoņiem, ka mēs saprotam un varam reaģēt uz viņu ikdienas bažām.

Jūs izvirzījāt jautājumu par pārsūdzību. Vēlos jums pateikties, ka atbalstāt Patērētāju politikas stratēģijas pievēršanos pārsūdzībai un izpildei. Pārsūdzības mehānismi kopā ar izpildi ir šīs stratēģijas galvenā daļa. Līdzīgi jums es uzskatu, ka, lai iekšējais tirgus darbotos, Eiropas patērētājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi var izmantot savas tiesības un izmantot pārsūdzības līdzekļus visā Eiropas Savienībā. Es uzskatu arī, ka pārsūdzības līdzekļu — gan juridisku, gan nejuridisku, gan individuālu, gan kolektīvu — papildināmība ļaus daudz efektīvāk un atbilstošāk risināt patērētāju strīdus. No tā iegūtu gan patērētāji, gan cienījami uzņēmēji. Personīgi es domāju, ka kolektīvā pārsūdzība — gan juridiska, gan nejuridiska — varētu būt efektīvs līdzeklis, kā stiprināt pārsūdzību sistēmu, ko jau esam izveidojuši Eiropas patērētājiem. Mēs to esam paveikuši ar ADR — alternatīvās strīdu atrisināšanas — mehānisma, Eiropas pārrobežu mazo sūdzību procedūru mehānisma un nesen pieņemtās direktīvas par starpniecību pamudinājumu.

Protams, jebkura turpmākā darbība šajā jomā ir rūpīgi jāizvērtē. Kā jūs zināt, esam uzsākuši divus pētījumus, kuru mērķis ir vairāk izpētīt kolektīvo pārsūdzību jautājumu. Pirmajā tiks pārbaudīta esošo kolektīvo pārsūdzības mehānismu efektivitāte un rezultativitāte; tajā tiks novērtēts, vai patērētāji cieš no kaitējumiem tajās dalībvalstīs, kur kolektīvās pārsūdzības mehānisms nav pieejams, un izzinās, kādas ir negatīvās sekas iekšējam tirgum.

Otrs pētījums sniegs informāciju par to, ar kādām problēmām saskaras patērētājs, kurš iegūst kompensāciju kolektīvās sūdzībās un analizēs šādu patērētāju, konkurentu un attiecīgo tirgu problēmu ekonomiskās sekas.

Es plānoju šo pētījumu rezultātus un no ieinteresētajām pusēm un dalībvalstīm iegūto informāciju izmantot, lai sagatavotu paziņojumu, kas Komisijai būtu jāpieņem līdz 2008. gada beigām. Šī paziņojuma mērķis būs publiski un plaši apspriesties par iespējām, kas pieejamas patērētāju kolektīvās pārsūdzības jomā.

Tajā pašā laikā es vērtēju, kā dalībvalstis īstenoja direktīvu par aizliegumiem un tās ietekmi uz patērētāju tiesību īstenošanu ES. Mani secinājumi būs izklāstīti ziņojumā, kas arī Komisijai jāpieņem līdz šī gada beigām.

Vēlreiz paldies Parlamentam par līdzīgu skatījumu uz jauno, uz tirgu balstīto patērētāju politiku — tādu politiku, kurā informēti patērētāji ar lielākām izvēles iespējām paļāvīgi lūkojas pēc labākajiem piedāvājumiem cenas un kvalitātes ziņā un gūst no tiem labumu pasaulē lielākajā mazumtirdzniecības tirgū.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi, Ekonomikas un monetāro lietu komitejas atzinuma sagatavotāja. − Priekšsēdētāja kungs, vēlos izteikt atzinību par Komisijas paziņojumu, kā arī par L. Lehtinen ziņojumu, jo tie abi, kopumā ņemot, ir ļoti saskaņoti darbi.

Turklāt tajos pareizi izcelts svarīgs viedoklis, kas ir jārisina ES līmenī — patērētāju politika ir un tai ir jābūt daļai no iekšējā tirgus.

Tas liek man domāt to, ko Ekonomikas komiteja ir pareizi iekļāvusi savā ziņojumā: iekšējā tirgus pabeigšana pati par sevi ir lieliska patērētāju politika. Konkurence Eiropas mērogā liek samazināt cenas un palielināt kvalitāti, kā arī patērētāju izvēles iespējas. Ir jāatbalsta patērētāju piekļuve šīm iespējām visā ES.

Iekšējā tirgū patērētāji ir tirgus ekonomikas dzinuļi un ar savu izvēli var aizstāvēt paši savas intereses. Tādēļ atbilstoša esošo direktīvu īstenošana par iekšējo tirgu ir jo sevišķi svarīga.

Ekonomikas komitejas atzinumā pareizi ir izceltas divas jomas, kas šajā sakarā ir ļoti svarīgas. Pirmkārt, finanšu pakalpojumi: ir nepieciešams patiess iekšējais tirgus, banku, aizņēmumu, apdrošināšanas u. c. jomās, lai Eiropas patērētājiem dotu iespējas. Tas ir jo īpaši spiedīgi, jo demokrātiskā attīstībā ir nepieciešami cik vien iespējams labi ieguldījumu pakalpojumi, kas tiem kļūst arvien svarīgāki. Šajā jomā vēl ir jāpārvar lieli šķēršļi.

Otrkārt — elektroniskā tirdzniecība. Tā ir saistīta ar finanšu tirgu darbību un ir atkarīga no maksājumu sistēmu pilnveides, bet tā ir svarīga arī praktiski visos iekšējā tirgus aspektos, jo internets piedāvā patiesu Eiropas tirgus laukumu. Tāpēc mums ir jānodrošina, lai Eiropas elektroniskā tirdzniecība patiesi darboties un patērētājiem būtu tiesības izvēlēties.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, Juridisko lietu komitejas atzinuma sagatavotāja. − Priekšsēdētāja kungs, Juridisko lietu komitejā ir vienisprātis ar jums, komisāre: ļaujiet mums atbrīvoties no šiem 27 nelielajiem tirgiem; bet, lai to izdarītu, jums ir nepieciešams vēl kopīgāks tiesiskais regulējums. Manuprāt, sākuma punkts, kas varētu mums palīdzēt to īstenot, ja mēs aplūkojām visus Komisijas, kura arī ir iesaistīta iekšējā tirgū, elementus, ir saskaņota darbošanās kopā. Viens no jautājumiem, kas mūs jau sen interesēja, un mēs domājām, ka, iespējams, tas nav pietiekami minēts, ir līgumtiesību projekts un kopējs atsauču modelis.

Mēs nevēlamies, lai tas būtu aizmirsts un visi turpinātu nodarboties ar nākamo lietu, kuru mēs atbalstām, proti, kolektīvo pārsūdzību mehānismu, bet veltīsim mūsu centienus arī kopējam atsauču modelim Mēs vēlamies, lai lielāka uzmanība būtu veltīta alternatīvās strīdu risināšanas (ADR) pārsūdzību veidiem, it īpaši interneta pasaulē, kuru mēs kā komiteja esam atbalstījuši ilgu laiku. Ar kolektīvo pārsūdzību, jā, mēs esam priecīgi, ka jūs to apsverat, un mēs turpināt darboties šajā jomā, bet, lūdzu, nelieciet mums pārtraukt iesākto darbu ar līgumtiesībām, nomācot ar jautājumiem par juridisko pamatu un citām problēmām.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinuma sagatavotāja. (SV) Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man teikt lielu paldies komisārei Meglena Kuneva un referentam Lasse Lehtinen.

Es atzinīgi vērtēju stratēģiju un esmu ļoti priecīga, ka attieksme pret patērētājiem ir kā pret svarīgi grupu, par kuru jārūpējas. Mēs zinām, ka mums nekad nebūs plaukstošs iekšējais tirgus, ja vien mums nebūs apmierināti un droši patērētāji. Bet es esmu vienisprātis ar referentu, ka stratēģija prasa veikt pastāvīgus turpmākos pasākumus, ja patiesi vēlamies pilnveidot patērētāju priekšrocības.

Kā stratēģijas referente Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejā es tomēr neesmu apmierināta, ka galvenā ziņojuma komiteja neņēma vērā vairāk par vienu no mūsu 13 grozījumiem. Tajos ir iekļauti svarīgi un vērtīgi priekšlikumi. Mēs vēlējāmies redzēt skaidrāku dzimumu perspektīvu. Patērētāju politika nepārprotami nav dzimumu neitrāla. Dzimums ir jāņem vērā, tāpat kā tiek ņemti vērā bērni, vecāki cilvēki un invalīdi. Ceru, ka nākamajā pārskatā šos jautājumus var izskatīt vēlreiz.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, PPE-DE Group vārdā. - Priekšsēdētāja kungs, paldies L. Lehtinen un ēnu referentiem par labo sadarbību pēdējo mēnešu laikā. Šajā ziņojumā ir iekļauti daži ļoti pozitīvi elementi patērētāju politikas jomas attīstībā. Patērētāji var izmantot savas tiesības vienīgi tad, ja viņi tās zina, un lielāku iespēju došana patērētājiem ES ir svarīgākais šī ziņojuma elements, un to var panākt, veicot izglītošanas un izpratnes palielināšanas kampaņas. Īpaša uzmanība būs pievērsta patērētāju nodrošināšanai ar prasmēm un instrumentiem, kas vajadzīgi, lai vairotu viņu pārliecinātību digitālajā vidē.

Ziņojumā ir slavēti Komisijas centieni stiprināt sadarbību produktu drošības jomā un starptautiskajā līmenī, it īpaši ar Ķīnas un ASV iestādēm. Visas puses ir ieinteresētas turpināt dialogu un veikt informācijas apmaiņu par produktu drošību, un tas ir arī svarīgākais patērētāju uzticības veidošanā.

Saistībā ar patērētāju pārsūdzības līdzekļiem, kopā ar saviem PPE-DE kolēģiem es stingri atbalstu vienkāršu un efektīvu piekļuvi pārsūdzības mehānismiem visiem patērētājiem ES. Mēs zinām, ka lielākā daļa patērētāju priekšroku dod nejuridiskiem pārsūdzības veidiem, jo tie darbojas patērētāju interesēs visātrāk un par viszemākajām iespējamām izmaksām.

Kā esmu norādījis diskusijas sākumā, es neatbalstu aicinājumu pēc likumdošanas pasākuma, lai ieviestu nepārdomātu kolektīvās pārsūdzības sistēmu ES. Komisija šobrīd gatavo dažādus pētījumus par esošajām patērētāju pārsūdzības sistēmām dalībvalstīs, un, nevis lai apsteigtu Komisijas pētījumu rezultātus, bet drīzāk es kopā ar saviem PPE-DE kolēģiem prasu Parlamenta un dalībvalstu spēcīgu iesaistīšanos šo pētījumu rezultātu novērtēšanā, pirms tiek izlemts par turpmāko darbību. Patērētāju interesēs nav steigšus ieviesta kolektīvās pārsūdzības sistēma, kas varētu būt gan dārga, gan neefektīva. Visos citos aspektos es ziņojumu atbalstu.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, PSE Group vārdā - (DE) Piekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, ļaujiet man pateikties L. Lehtinen par patiesi labo ziņojuma projektu, ko viņš ir sagatavojis un kurā ir dots ļoti atbilstošs pamats mūsu diskusijām.

Vēlos uzsvērt trīs ļoti svarīgus punktus šajā ziņojumā. Pirmais ir nepieciešamība nodrošināt, ka vadošā loma tiek piešķirta jau Eiropas Savienībā esošajiem instrumentiem drošības un novēršanas veicināšanai. Šī iemesla dēļ ļoti svarīgi ir turpināt uzlabot RAPEX sistēmu, lai tā varētu darboties patērētāju interesēs daudz efektīvāk.

Otrs ļoti svarīgais punkts ir tāds, ka Solvit, kurš ir tāds kā galvenais instruments, ir jāattīsta un jāuzlabo. Vēl joprojām pastāv ievērojama informācijas plaisa starp patērētājiem, pārāk daudzi no viņiem nekad nav dzirdējuši par Solvit un nezina, ka ar to var atrisināt vairākas viņu problēmas. Tas arī ir ļoti svarīgi.

Esmu ļoti apmierināts, ka Eiropas Komisija plāno pārbaudīt EE apzīmējumu vēlreiz. Daudzi cilvēki uzskata, ka EE apzīmējums ir drošības zīme, bet diemžēl tā tas nav. Mums kopā ar jums un komisāru G. Verheugen ir jānodrošina, ka noteikumi, kas attiecas uz šo simbolu, ir definēti tā, lai mēs varētu turpmāk pārliecināt sabiedrību, ka tā var uzticēties to produktu drošībai, kura ir marķēta ar EE. Tas ir ļoti svarīgs mērķis.

Tomēr pēdējais un vissvarīgākais punkts pēc manas grupas domām ir kolektīvās pārsūdzības sistēma, kuru mēs Sociālistu grupā aizstāvam. Visai statūtu grāmatai nav nekādas jēgas, ja patērētāji nevar aizstāvot savas likumīgās tiesības, kaut vai tāpēc, ka pastāv pārrobežu dimensija, kura padara tiesību aktus grūti īstenojamos, vai tāpēc, ka ir daudzas mazas prasības par nelieliem zaudējumiem, tomēr tās nepārprotami laika gaitā var radīt ievērojamus zaudējumus. Ļoti būtiski ir tas, lai mēs ne tikai mudinātu Eiropas Komisiju pārbaudīt un attīstīt šādu sistēmu, bet patiesībā mudinātu to darīt un iesniegt mums atbilstošu tiesību aktu cik drīz vien iespējams, lai mēs patiesi varētu patērētājiem sniegt atbilstošu drošību un aizsardzību.

Es ļoti nožēloju, ka PPE-DE grupa neuzskatīja par vajadzīgu aizstāvēt šo sistēmu ar enerģiju un saistībām, kura ir nepieciešama, lai patērētājiem un sabiedrībai kopumā radītu patiesu uzticību Eiropas Savienībai un iekšējam tirgum; šāda uzticēšanās rodas, zinot, ka viņi ir atbilstoši aizsargāti, dodoties iepirkties Eiropā.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff, ALDE Group vārdā. - (DE) Priekšsēdētāja kungs, vēlos sākt ar Lasse Lehtinen apsveikšanu ar šī labā un saskaņotā ziņojuma projekta izstrādāšanu. Mēs piekrītam ļoti daudziem punktiem. Viens no tā iemesliem ir ļoti labais sākotnējais Komisijas darbs šajā gadījumā. Ir arī vairāki strīdīgi jautājumi.

Patērētāju stratēģija būs viens no svarīgākajiem tematiem diskusijā iekšējā tirgus attīstības nākamā posma laikā. Trīs galveno izaicinājumu, ar kurām saskaras Eiropas Savienība, proti, izaugsme, nodarbinātība un sabiedrības vajadzību atzīšana un apmierināšana, centrā atrodas 490 miljoni patērētāju. Iekšējam tirgum ir potenciāls kļūt par lielāko mazumtirdzniecības tirgu pasaulē. Tādēļ ALDE grupa atbalsta Komisijas mērķtiecīgos centienus izveidot vienu lielu mazumtirdzniecības tirgu no 27 nelieliem tirgiem.

Mēs arī atzinīgi vērtējam veidu, kādā šis projekts pastiprina patērētāju politikas horizontālo elementu, kā arī par tā ierosinājumu iecelt tos, ko sauc par koordinatoru sadarbībai ar patērētājiem. Šajā sakarā vēlos īpaši pieminēt ierosināto Eiropas patērētāju centru stiprināšanu un īpašo uzmanību, kas pievērsta bērnu un vecāku cilvēku vajadzībām.

Ļaujiet man izteikties arī par kolektīvās pārsūdzības tēmu, ar kuru mums ir problēmas. Mums ir maz informācijas un daudz dogmu. Meglena, es uzskatu, ka būtu pārsteidzīgi teikt, ka jums ir spēcīgs Parlamenta atbalsts šajā jautājumā. Mēs tikko dzirdējām, ka PPE-DE grupa jūs neatbalstīs. Es uzskatu, ka PPE-DE neatzīst patiesās problēmas. Daudzus patērētājus vairāk nekā vienā valstī skar izkliedējoša veida zaudējumi. Tas ir pamatoti, ka Komisija sniedz savas pārdomas par šo visu jautājumu un pārbauda to ar pētījumu. No otras puses, mums ir PSE dogma, kas šo instrumentu par katru cenu alkst izveidot kā politisku instrumentu, neatkarīgi no patiesās problēmas — un patiesās problēmas ir dažādas.

Ir, piemēram, problēma ar juridisko pamatu. Kurā vietā Līgumā ir teikts, ka mēs Komisijā un Parlamentā esam tiesīgi iejaukties dalībvalstu civilprocesā un kriminālprocesā? Ko tikko Diana Wallis teica mums Juridisko lietu komitejas vārdā? Līgumtiesību problēma vēl joprojām nav atrisināta. Jautājums par piedalīšanos vai nepiedalīšanos, ombuda loma — ir ļoti daudz problēmu, ko risināt. Nepietiek vienkārši pateikt, ka mēs nevēlamies ASV sistēmu. Arī amerikāņiem bija vislabākie nodomi, kad viņi pirmo reizi izveidoja savu sistēmu. Ir pašsaprotami, ka ne jau viņi apzināti sākumā izveidoja sliktu sistēmu.

Šo iemeslu dēļ mums ir jāsaglabā agnostiska, kritiska nostāja. Mums ir jānogaida pētījums, jāuztver tā rezultāti nopietni un tad jāiesaistās informētā, nedogmatiskā un atbildīgā diskusijā, kā pieklājas šim Parlamentam.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN Group vārdā. - (PL) Priekšsēdētāja kungs, L. Lehtinen ziņojumā ir aplūkoti svarīgi jautājumi par kvalitatīvu stratēģiju nākamajiem gadiem. Šī stratēģija ir svarīga Savienības pilsoņiem, un es vēlos uzsvērt dažas ar to saistītās problēmas. Veidojot valstu un ES tiesību aktus, liels ieguldījums ir jādod patērētāju organizācijām, kuras saskaras ar sarežģījumiem savu darbību veikšanā un atsevišķās valstīs finansējuma iegūšanā. Eiropas Savienībai ir jānodrošina daudz patstāvīgāku un finanšu palīdzību šīm organizācijām. Kolektīvās pārsūdzības sistēmas, ko piemēro atsevišķās valstīs, ir jāizmanto pret negodīgiem tirgus dalībniekiem, un kolektīvās pārsūdzības sistēma ir jāievieš Eiropas līmenī.

Eiropas patērētāju centriem katrā valstī, kā arī patērētāju organizācijām un patērētāju tiesību runasvīriem ir jāpalielina informācijas un izglītošanas darbības, kuru mērķis ir īpaši aizsargāt mazaizsargātos patērētājus. Aizsardzību var padarīt daudz efektīvāku, iesaistot Solvit un RAPEX patērētāju centrus. Mēs atbalstām šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, GUE/NGL Group vārdā. - (SV) Paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Bieži vien atbalsts patērētāju tiesībām ir vājš, un tātad tas ir jāstiprina. Tādēļ es pateicos referentam un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas locekļiem, kuri ir izdevies stiprināt atbalstu tām patērētāju aizsardzības grupām, kurām šī aizsardzība ir visvairāk nepieciešama — bērniem un veciem cilvēkiem.

Spēcīgam patērētāju atbalstam ir nepieciešamas aktīvas patērētāju organizācijas. Cilvēks vienatnē nav stiprs. Ar šī organizācijām patērētāji gūst spēku un iegūst daudz vairāk zināšanu un informācijas. Tādēļ šīm organizācijām ir nepieciešams uzticams un drošs finansējums. Taču nedrošība, kura šobrīd ir pārsvarā pārrobežu pirkumos, ir jānovērš, radot iespēju kolektīvām darbībām, ko var vērst pret uzņēmumiem, kuri pārkāpj likumu. Mūsdienās patērētāju lielākā problēma ir grūtības likt sadzirdēt strīdu starp dažādām valstīm, jo nav tādu iestāžu, kas risinātu šādus pārrobežu strīdus. ES vispirms ir jāizveido iestādes strīdu risināšanai, nevis jāsagatavo vēl vairāk ES tiesību aktu. Manuprāt, priekšlikums iecelt ES patērētāju ombudu, ir ļoti apšaubāms. Kādēļ ieviest vēl vairāk ES līmenī finansējamu pakalpojumu, tādējādi riskējot samazināt finansējumu patērētāju organizācijām? Patērētāji no tā negūs neko.

Nobeigumā es paužu nožēlu, ka Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas grozījumi — kā jau parasti, man jāatzīst — tika noraidīti Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā. Tie bija vērtīgi situācijas uzlabošanai.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl, IND/DEM Group vārdā. - (DE) Priekšsēdētāja kungs, ar prieku uzstājos pirmo reizi un tieši tajā atbildības jomā, kurā es plānoju darboties. Protams, ir pozitīvi, ka ar šo ziņojumu Eiropas Parlaments uzņemas iniciatīvu sargāt patērētāju tiesības. Tomēr es mazliet baidos, ka šis tiesību akts vienkārši kļūs par ielāpu. Būs ielāpi, kas aizsedz to, ka ES ir organizēta tādā veidā, ka apsvērums preču, kapitāla un pakalpojumu brīvai apritei vienmēr būs svarīgāks, nekā apsvērumi par patērētājiem un citām „jutīgajām” jomām. Es uzskatu, ka šodienas debates to parāda.

Vēlos minēt divus ļoti īpašus piemērus par to, kādā veidā mums ir jāsargā patērētāju tiesības. Ir svarīgi, ka mēs nodrošinām patērētāju tiesības sūdzēties savā valstī un savā valodā, un ir svarīgi, lai pārtikas produkti un citas preces, kas ir importētas no atsevišķām valstīm un kas varētu radīt risku veselībai, varētu tikt pakļautas pārbaudēm. Valstīm ir jāļauj veikt pārbaudes un pieprasīt augstākus standartus, nekā to prasa ES tiesību akti, ņemot vērā vidi un patērētāju veselību. ES patērētāju veselības stratēģijas pamatā ir jābūt piesardzības principam, nevis ideoloģiskai doktrīnai, kas noder vienīgi tam, lai ļautu pilnīgi brīvu visu preču apriti pāri robežām. To var izdarīt, nodrošinot tiesības sūdzēties un sazināties ar vietējām juridiskajām iestādēm, kā arī ļaujot apturēt preču importu, ja tam ir iemesli, kas saistīti ar veselību.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). - (SK) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, ziņojumā pareizi novērtēta eiro pozitīvā ietekme finanšu operāciju izmaksu samazināšanās ziņā. Patērētāji ir atklājuši, ka vieglāk ir salīdzināt cenas pārrobežu līgumos un ir arī atzinīgi novērtējuši pieaugošo mazumtirdzniecības potenciālu iekšējā tirgū. Es piekrītu, ka jaunās dalībvalstis ir jāmudina turpināt savas reformas un ka viņām ir jāspēj pieņemt eiro, tiklīdz tās ir izpildījušas Māstrihtas kritērijus, lai pilnībā varētu gūt labumu no kopējās valūtas iekšējā tirgū.

Eiropas Parlamentam drīz būs iespēja pārbaudīt šo priekšlikumu praksē, kad tajā tiks apspriesta eiro zonas paplašināšana, iekļaujot tajā Slovākijas Republiku. Ar ievērojamām pūlēm un ievērojami apsteidzot plānoto, Slovākija ir izpildījusi Māstrihtas konverģences kritērijus. Es noraidu dažu kolēģu attieksmi, kuri mums uzbrūk ar neskaidriem un miglainiem pretargumentiem par šo kritēriju pastāvīgo ilgtspējību. Tas varētu ilgt bezgalīgi.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). - Priekšsēdētāja kungs, iekšējā tirgū patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī precēm un pakalpojumiem ir jāspēj brīvi pārvietoties.

Patērētāji nedrīkst būt mazāk aizsargāti citās dalībvalstīs, nekā mājās, ja mēs vēlamies nodrošināt un sekmēt pārrobežu darbības. Tādēļ es atzinīgi vērtēju horizontālo pieeju patērētāju politikā un tās radīto labāko aizsardzību.

Tas nozīmē, ka patērētājiem būs lielākas izvēles iespējas un būs spēcīgāka patērētāju aizsardzība, kā arī uzņēmējdarbību atbalstoši iekšējā tirgus noteikumi. Tomēr mūsu bažas ir par pārsteidzīgo pieeju par kolektīvajām pārsūdzībām.

Ir par agru, lai Parlaments pieņemtu nostāju. Mums ir vajadzīga rūpīga dalībvalstīs esošo sistēmu izpēte un nepieciešamības pēc Eiropas kolektīvās pārsūdzības sistēmas izvērtēšana. Šobrīd mums nav pietiekami daudz zināšanu par sekām, kas varētu rasties no iespējami ļaunprātīgas izmantošanas, augstākām izmaksām patērētājiem un uzņēmējiem un vairāk noteikumu noteikšanas.

Es neuzskatu, ka jebkurš atbalsta Eiropas sistēmas ieviešanu ES, zinot, ka tā radīs nepilnības un neproporcionālas sekas. Šobrīd mēs veicinām citus pārsūdzības līdzekļus, kuri ir daudz ātrāki un kuru izmaksas ir zemākas, un atstājam šo regulējumu dalībvalstīm, lai tās var izlemt valstu līmenī. Esošos instrumentus un nejuridiskos līdzekļus var izmantot ES līmenī.

Mēs aicinām Komisiju veikt pētījumu un iesniegt to rezultātus Parlamentam un dalībvalstīm. Kādēļ iet tālāk par to, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu Līguma mērķus? Kādēļ atcelt izvēles iespēju dalībvalstīm izmantot atšķirīgus strīdu risināšanas mehānismus? Ir daudz jautājumu, kas prasa atbildes.

Līdz šim nav skaidras norādes par to, ka ES kolektīvā pārsūdzības sistēma dos pievienoto vērtību iekšējam tirgu un tā patērētājiem un uzņēmumiem. ES nevajadzētu izdot likumus bez stingra pamatojuma.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE) . - (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vēlos sākt, apsveicot Lasse Lehtinen par izcilo darbu, ko viņš paveicis un par viņa klausīšanās spējām. Viņa ziņojums uzlabo Komisijas stratēģiju, kas jau ir balstīta uz tiesību nodrošināšanas patērētājiem principu aizsardzību.

Es atbalstu horizontālo pieeju, ko aizstāv referents, kā līdzekli patērētāju — un it īpaši mazaizsargāto patērētāju — aizsardzībai un savienošanai ar efektīvu iekšējo tirgu. Turklāt svarīgi ir, lai patērētāju organizācijām tiktu dota lielāka loma likumdošanas priekšlikumu sagatavošanā.

Saistībā ar produktu drošību Komisijai ne tikai jāveic savi pienākumi saistībā ar tirgus uzraudzību, bet arī ātri jārīkojas, lai noteiktu CE marķēšanas sistēmas principus, kas piedāvās patiesu kvalitātes, izsekojamības un drošības garantu.

Visbeidzot, svarīgi ir uzlabot piekļuvi pārsūdzības mehānismiem, ierosinot Eiropas kolektīvās pārsūdzības sistēmu, kas ļaus patērētājiem izmantot savas tiesības pilnībā, ja tiks konstatēts kaitējums, vienlaikus, izvairoties no ASV sistēmas kļūdām. Balsojums par šīm lietām var vienīgi stiprināt sabiedrības uzticēšanos Eiropas tirgus modelim, kas ir gan atvērts, gan drošs.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). - (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Komisijas patērētāju stratēģija ietver vairākas tematiskās jomas, kurās mēs lielā mērā atbalstām tās nostāju. Mēs arī jūs atbalstām, M. Kuneva kundze, jūsu personīgajās saistībās attiecībā uz vienotā tirgus pabeigšanu un jūsu īpašo pievēršanos patērētājiem un viņu nozīmei iekšējā tirgū.

Kopējs pamats ir dažādām jomām. Jau tika minēta atsauce uz mērķi stiprināt Eiropas Patērētāju centrus un Solvit sistēmu. Šim mērķim ir atbalstījušās vairākas partijas. Mēs arī apzināmies, ka ir nepieciešama horizontāla pieeja patērētāju politikai, bet mēs paužam nožēlu par to, ka vājš uzsvars ir likts uz līgumtiesībām. Mums ir jārūpējas par to, lai līgumtiesību dēļ mūsu priekšlikumi nekļūtu mazāk efektīvi tā, ka rezultātā iznāk likumdošanas savārstījums. Šī vakara balsojums komitejā apliecināja, ka patērētāji uzticas likumam, ja viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka tie to zina. Ja laika termiņi vienā vai otrā jurisdikcijā ir atšķirīgi, patērētāju uzticība ievērojami mazināsies. Tādēļ mums ir nepieciešams kopējs atsauču modelis, jo mums ir jānosaka vienādi standarti, lai panāktu patērētāju uzticību.

Tas pats attiecas uz kolektīvajām pārsūdzībām. Mēs esam dzirdējuši, ka dažādas grupas ir pieņēmušas atšķirīgas nostājas. PPE-DE grupas nostāja ir diezgan skaidra — mēs piekrītam analīzei, ka ir atsevišķi vāji punkti, kuros patērētāju intereses ir mazāk aizsargātas, it īpaši saistībā ar pārrobežu darījumiem. Tomēr mēs velti lūkojamies pēc iemeslu analīzes, kādēļ šie vājie punkti pastāv, un neviens sēžu zālē šovakar nav piedāvājis jebkādu skaidrojumu tam. Mums ir apsolīti pētījumi. Mums tie ir jāizstudē ļoti rūpīgi, lappusi pa lappusei. Taču, ja šie pētījumi analizē tikai juridisko nostāju un nevis atšķirības starp dalībvalstīm viņu likumu izpildīšanas ziņā, dienas beigās šie pētījumi mums neko nedos.

Tādēļ, ļaujiet man teikt jums, M. Kuneva, ka mēs esam plaši atvērti patiesam progresam un mums ir ļoti konstruktīva attieksme par esošo tiesību izpildīšanu, bet šīs patērētāju tiesības nevar efektīvāk īstenot, kā vien rezultātā likt tām darboties atbilstoši praksē. Vācijā mums ir Kapitāla ieguldītāju parauglietu akts, saskaņā ar kuru daudzi akcionāri ir uzsākuši kolektīvu rīcību pret Deutsche Telekom; ir redzams, ka šajā tiesvedībā kolektīvās pārsūdzības teorija un prakse bieži vien ir pilnīgi atšķirīgas lietas.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). - (RO) Ir skaidrs, ka patērētāji, kuri ir labi informēti par savām tiesībām var sasniegt augstu apmierinātības līmeni un aizsargāt savas intereses. Tomēr, neskatoties uz zināšanām, pilsoņiem ir nepieciešams arī pieejams instruments, lai prasītu kompensācijas, kad to tiesības ir pārkāptas. Šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka kolektīva rīcība ir nepieciešama un atzinīgi vērtējam veidu, kas ir efektīvs patērētājiem un saskaņotam tirgum. Šī iekšējā tirgus uzraudzības procesa turpināšana un stiprināšana ir tikpat nepieciešama.

Mēs uzskatām, ka esošais viedokļu barometrs ir ļoti lietderīgs un atbalstīsim tā finansēšanu arī 2009. gada budžetā, gan prasot vairāk uzmanību pievērst reģistrēšanai un preču un pakalpojumu, kas tiek piedāvāti 27 dalībvalstīs, cenu salīdzināšanai. Visbeidzot, mēs nedrīkstam aizmirst, ka patērētāju tiesībām ir jādarbojas arī pakalpojumu jomā, tostarp arī finanšu pakalpojumu un digitālās vides jomā, kur riska pakāpe ir daudz augstāka un ir daudz grūtāk pierādīt tiesību pārkāpumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties Lasse Lehtinen par ļoti vispusīgu ziņojumu, kurā iekļauts liels daudzums ārkārtīgi svarīgu ideju. Kā Komisija jau ir iepriekš teikusi, lai patērētāji varētu kļūt labāk informēti un vairāk paļāvīgi, kā arī izmantot iespēju kritiski izvēlēties, mēs vēlamies inovatīvus un drošus produktus un pakalpojumus. Visas šīs lietas radīsies no atbalsta patērētājiem un to tiesību palielināšanas.

Šo es saku it īpaši Lasse, jo esmu sarūgtināts, ka viņš ir pieļāvis, ka viņa labo darbu aizēno viena problēma. Problēma jautājumā par kolektīvo pārsūdzību ir tāda, ka mūsu kolēģi Sociālistu grupā, šķiet, jau ir paspējuši secināt, ka viņi vēlas jaunus Eiropas tiesību aktus. Es biju iepriecināts dzirdēt jūsu apstiprinājumu, komisār, ka jūs veicat divus pētījumus — ne tikai vienu —, izpētot šo jautājumu dziļāk. Mēs Parlamenta šajā pusē vēlamies sagaidīt ziņojumu, pirms kaut ko secinām, bet, šķiet, ka mūsu kolēģi sociālistu pusē domā, ka tā jau ir lieliska ideja un tāpēc, ka mēs to neatbalstām, mēs esam nostājušies pret patērētājiem. Jums vajadzētu izlasīt dažus no preses paziņojumiem — krāšņiem paziņojumiem, sarkani iezīmētiem paziņojumiem — kas ir nākuši no tās Parlamenta puses. Vēlos vien uzsvērti noraidīt to, ka šī Parlamenta puse ir nostājusies pret patērētāju tiesībām, jo mēs jau iepriekš neapstiprināt priekšlikumu, par kuru mums nav pat informācijas. Visiem mūsu kolēģiem šeit es saku: iegremdēšanās birokrātijā un potenciālas pievienotās vērtības radīšana patērētājiem nav patērētāju atbalstīšana. Pagaidīsim un palūkosimies uz secinājumiem.

Alexander Lambsdorff es saku, ka viņš ir ļāvis sevi aizvilināt, bet viss, kas viņam ir jāizdara rīt mūsu labā, lai panāktu vienbalsīgu atbalstu Lasse Lehtinen ziņojumam, ir balsot par mūsu 5. un 6. grozījumu, kas durvis atstāj stingri atvērtas. Mēs pagaidīsim M. Kuneva ziņojumu un palūkosimies uz to, un analizēsim to bez aizspriedumiem, bet tajā pašā laikā mēs turpināsim būt patērētāju lielie aizstāvji iekšējā tirgū, cīnoties par viņu spēkā esošajām tiesībā, ko sniegs tiesību akti, kas mums ir šobrīd.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). - (PT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, L. Lehtinen ziņojumā ļoti pareizi ir norādīts, ka nepieciešamību pēc patērētāju aizsardzības var sniegt tiesību akti vienīgi tad, ja tie ir labāki un vienkāršāk, un ka patērētāju tiesībām ir vajadzīgs daudz saskaņotāks tiesiskais regulējums.

Tādēļ es aicinu Komisiju un dalībvalstis sniegt atbilstošu finansējumu spēcīgām un neatkarīgām patērētāju organizācijām. Šāds finansējums ir ļoti būtisks, lai panāktu progresu, veidojot patiesu iekšējo tirgu patērētājiem.

Kolektīvā pārsūdzība tajā pašā laikā ir pelnījusi visrūpīgāko uzmanību un manu atbalstu, ņemot vērā dažādās dalībvalstīs gūto pozitīvo pieredzi.

Vēlos teikt arī, kā L. Lehtinen uzsver, ka spēcīga patērētāju aizsardzības sistēma gūs labumu arī no konkurējošiem ražotājiem un pārdevējiem, radot stimulus uzņēmējiem ražot un pārot daudz izturīgākas preces, kā rezultātā radīsies ilgtspējīga izaugsme.

Tomēr ziņojums iet tālāk par to un es atbalstu L. Lehtinen, kad viņš norāda, ka patērētāju aizsardzībai ir jābūt neatņemamai daļai no produktu un pakalpojumu plānošanas un izstrādes.

Visbeidzot, es vēlos teikt, ka es atbalstu viņa secinājumu, ka ir nepieciešama efektīva un labāka patērētāju aizsardzība, lai panāktu, ka iekšējais tirgus darbojas labāk. Vēlos viņam pateikties un teikt, ka es ticu, ka mums tagad ir vislabākie apstākļi, lai varētu stratēģiski labi saprasties ar M. Kuneva šajā jomā.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). - (PL) Priekšsēdētāja kungs, nav nepieciešamības uzsvērt patērētāju apmierinātības nozīmi uzņēmējiem. Jebkurš no mums kā patērētājs zina, ka negodīga uzņēmējdarbības prakse — maldinoša informācija vai neapmierinoši pēcpārdošanas pakalpojumi — efektīvi rada nepatiku iegādāties vēl preces vai pakalpojumus no attiecīgā uzņēmuma. Tomēr ir svarīgi, lai patērētājiem vienmēr būtu iespēja patiesi izvēlēties, mainīt pakalpojumu piegādātāju vai pārdevēju. Bez šaubām šāda izvēle rada konkurējošu tirgu, kurā tirgus dalībniekiem netiek maksāts par patērētāju atrunāšanu. Konkurējošā tirgū uzņēmējs zina, ka viņš riskē zaudēt savu tirgus pozīciju un kopā ar to savus ienākumus un turpmākās attīstības izredzes. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības iekšējam tirgum ir šāds potenciāls. Esmu apmierināts, ka pastāv iespēja izveidot iekšējo tirgu, ka tā pastāv, pateicoties patērētājiem un ka tas ir pamanīts. Acīmredzami es pagaidām nesaku, ka šāds tirgus jau darbojas. Patērētājiem vēl joprojām trūkst zināšanas, kas nepieciešamas, lai sameklētu visizdevīgākos piedāvājumus, un daži uzņēmēji neizpauž šādu informāciju. Turklāt pakalpojumu sniedzēji paši bieži vien nepietiekami ņem vērā patērētāju intereses.

Tādēļ svarīgi ir nodrošināt patērētāju tiesību ievērošanu, lai viņiem būtu tiesības uz pilnīgu, saprotamu, vienkāršu un viegli salīdzināmu informāciju, un lai šīs tiesības ievērotu uzņēmumi un likumdevēji. Ne mazāk svarīgi ir, lai patērētāji būtu informēti par savām tiesībām un zinātu esošos līdzekļus, kas tiem var palīdzēt, pieņemot lēmumus brīvā tirgū. Šajā sakarā liela nozīme ir patērētāju organizācijām. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka patērētāju tiesību aizsardzība un iespēja efektīvi tās īstenot, ir neaptverami svarīgas atbilstošai tirgus darbībai. Tomēr, kā jau referents to norāda, patērētāju aizsardzībai nevajadzētu kalpot par aizbildinājumu tirgus protekcionismam. Mūsu uzdevums ir panākt pareizo saskaņu patērētāju aizsardzībā, lai nerastos barjera uzņēmējdarbības attīstībai.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Es atzinīgi vērtēju Komisijas ziņojumu par ES patērētāju politikas stratēģiju un arī ļoti novērtēju jūsu centienus, komisāre M. Kuneva, sekmēt patērētāju kultūru, kuras pamatā ir patērētāju apzināšanās un labāka piekļuve informācijai.

Es uzskatu, ka spēcīgas un neatkarīgas patērētāju organizācijas ir efektīvas patērētāju politikas mugurkauls un esmu apmierināta, ka L. Lehtinen ziņojumā ir iekļautas izmaiņas, ko es ierosināju 7. pantā, kurā Parlaments prasa Komisijai un dalībvalstīm dot pietiekamu finansējumu patērētāju organizācijām. Tas pirmkārt attiecas uz finansiālu atbalstu intensīvām apmācības programmām, kuru mērķauditorija ir cilvēki, kas strādā patērētāju organizācijās. Patērētāju organizācijas ir vislabāk informētas par patērētāju vajadzībām un tādēļ ar tām ir jāapspriežas par visām patērētāju politikas jomām, kas skars patērētājus.

Es pilnībā atbalstu divus grozījumus, ko iesniedza mana politiskā grupa PPE-DE ziņojuma 40. pantam, kurā aplūkotas kolektīvās pārsūdzības. Ja vien šāda nepieciešamību konstatē ietekmes pētījums, Komisijai vajadzētu ierosināt Eiropas sistēmu, kas visiem patērētājiem visās dalībvalstīs atvieglotu piekļuvi dažādiem pārsūdzības mehānismiem pārrobežu sūdzību gadījumos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Eiropas Savienības protekcionisma stratēģijas kontekstā vēlos minēt pakalpojumu un produktu kvalitātes nozīmību. Ja patērētāji jau ir pieraduši pie patērētāju aizsardzības biroju pakalpojumu izmantošanas saistībā ar produktiem, tad situācija ir citāda pakalpojumu sniegšanas ziņā. Daudzas reizes patērētāji paraksta līgumus par pakalpojumu sniegšana, neizlasot rūpīgi līguma nosacījumus un ja tie tos rūpīgi izlasa, viņi uzskata, ka nevar ierosināt nekādus grozījumus. Patiesībā viņiem nav tādas pašas apspriešanas pilnvaras, kādas ir pakalpojumu sniedzējiem, kaut arī zināms patērētāju vērīgums varētu uzlabot līgumu saturu un palielināt viņu uzticēšanos.

Vēlos vērst uzmanību uz nepieciešamību aizsargāt tūristus un pasažierus saistībā ar atbilstību viņu tiesībām, kuras diemžēl daudzi no tiem nezina un iesniedz sūdzības. Tāpat īpaša uzmanība ir jāpievērš elektroniskajiem pakalpojumiem. Patērētāju uzticēšanās digitālajiem pakalpojumiem ir svarīga Eiropas Savienības konkurētspējai un it īpaši uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai.

Noslēgumā vēlos minēt to, ka mums ir jārunā arī par valsts pakalpojumu kvalitāti un par patērētāju aizsardzību saistībā ar tiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). - (RO) Pirmkārt, vēlos apsveikt L. Lehtinen par saskanīgo ziņojumu. Tomēr vēlos bilst piezīmi par šī ziņojuma 35. punktu. Šis punkts attiecas uz Eiropas patērētāju ombuda izveidi Eiropas ombuda birojā. Šis priekšlikums šķiet ļoti sarežģīts, un, manuprāt, tā nav ļoti produktīva procedūra.

Pirmkārt, šāda amata izveide prasa finanšu resursus. Mums būtu jāpārdala finansējums starp Eiropas patērētāju aizsardzības centriem un iespējamo jauno ombudu. Otrkārt, palielinātos birokrātija Eiropas Savienības līmenī. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais, jaunizveidotā ombuda uzdevumi pārklātos ar Eiropas patērētāju aizsardzības centru uzdevumiem. Es neuzskatu, ka jauns instruments Eiropas patērētāju iesniegto sūdzību atrisināšanu padarīs efektīvāku. Bet es uzskatu, ka neapmierinātību saistībā ar iekšējā tirgus darbību varētu samazināt efektīva un rūpīga tiesību aktu īstenošana.

Nobeigumā es lūdzu Eiropas Komisijas pārstāvjus ņemt vērā 7. punktu, kurā mēs lūdzam piešķirt atbilstošu finansējumu patērētāju organizācijām visā Eiropas Savienībā.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Priekšsēdētāja kungs, mūsu tirgus globalizācija prasa spēcīgi, skaidri un vienkārši izpildāmas patērētāju tiesības un esmu apmierināta redzēt Komisijas veiksmīgos centienus šajā jomā. Savā pagājušā gada ziņojumā es uzsvēru, ka patērētāju uzticēšanos elektroniskajai tirdzniecībai varētu uzlabot patērētāju parauglīgumi un labāki mehānismi sūdzību izskatīšanā, kā arī Eiropas uzticības zīme un patērētāju harta. Tomēr es nedomāju, ka mums daudz palīdzēs Eiropas patērētāju ombuds. Tā vietā mums ir jāpalielina finansiāls atbalsts esošajām patērētāju organizācijām un to uzraudzības iestādēm dalībvalstīs, jo šīs ir struktūras, kas arvien vairāk identificē nedrošus produktus no Āzijas, proti, rotaļlietas, bērnu apavus un sporta aprīkojumu. Pilsoņi gaida, ka mēs piedāvāsim daudz veiksmīgākus līdzekļus, kā risināt pārrobežu strīdus, kā jau šeit vairākkārt tika minēts. Tas nozīmē turpināt pamatot noteikumu saskaņošanu dalībvalstīs. Tomēr kolektīvā pārsūdzība ir problemātiska; tā varētu būt laba juristiem, bet patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem tā bieži vien ir dārga. Tādēļ es atzinīgi vērtēju Komisijas ieceri novērtēt Vācijas un Lielbritānijas modeļa rezultātus vispirms un tikai pēc tam apsvērt iespējamos turpmākos pasākumus, nevis ļaut Sociālistiem to novest strupceļā. Vēlos paust savu atzinību par referenta un Komisijas paveikto darbu par patērētāju politikas reformu.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Priekšsēdētāja kungs, es grasos padarīt savu kolēģi deputātu Malcolm Harbour laimīgu rītdien, uzvelkot sarkanu uzvalku, lai parādītu viņam, ka „sarkanais” stūris patiesi zina, ko tas vēlas. Tā patiesībā ir atšķirība starp to, ko mēs kreisie meklējam, un to, ko labējie spēj, proti, radīt lielu zilu dūmu aizsegu, lai noslēptu to, ka viņi patiesībā nepavisam nevēlas aizsargāt patērētājus, bet gan viņiem visupirms rūp rūpniecisko interešu aizstāvība. Pareizi vienīgi ir tas, ka šoreiz tas ir jāizskaidro.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, Komisijas locekle. − Priekšsēdētāja kungs, es saprotu, ka man ir dotas tikai divas minūtes, bet es vēlētos, lai šī runa varētu būt daudz garāka. Es ļoti ceru, ka es turpināšu kopā ar jums, kad vien jums būs laiks un interese, diskutēt par patērētāju jautājumiem. Es būšu vairāk nekā priecīga, jo es saņemu ļoti daudz pamudinājumu — pat šajā vēlajā sēdē.

Vēlos izteikt politisku apņemšanos par to, ka es turpināšu risināt jautājumus par ilgtspējīgu attīstību, strādājot pie CEE un GPSD (Produktu vispārējās drošības direktīvas) un ar to, kā tie varētu papildināt viens otru. Protams, es turpināšu ar digitālo ceļvedi, kas bija viena no pašām pirmajām manām un Z. Roithová runām. Protams, es darbojos kopā ar saviem kolēģiem komisāriem; šī amata spektrs kļūst arvien plašāks un iesaista arī citus amatus, bet es uzskatu, ka šī ir daļa no šī amata skaistuma.

Tātad ir daudz lietas. Ļaujiet man būt vienisprātis ar visiem jums, kuri saka, ka, ja mums ir nepieciešams pabeigt iekšējo tirgu, mums ir jāuzsver patērētāju tiesības. Tas patiesi ir vienīgais veids, kā īstenot un saskaņot iekšējā tirgus otro posmu. Es uzskatu, ka, lai panāktu labu progresu ar mūsu rezultātiem, šie rezultāti būs daļa no iekšējā tirgus plašāka konteksta, un tad mums jau būs pietiekami pilnīga izpratne par to, kā darbojas Eiropas iekšējais tirgus.

Mani jo īpaši saviļņoja H. Dahl kundze — diemžēl viņa vairs neatrodas plenārsēdē — kura teica, ka šī ir pirmā reize, kad viņa uzstājas. Bet, atsaucoties uz t. s. centieniem samazināt standartus, ja mums visā Eiropas Savienībā ir kopēji noteikumi un tie ne tikai aizsargā, labākajā gadījumā, patērētājus valsts līmenī, manuprāt, mums nevajadzētu noteikt ieguvēju, izņemot gadījumu, kad ieguvējs ir patērētājs.

Vairākus gadus atpakaļ mēs sākām veidot labu vidi uzņēmējdarbībai, un tas bija pareizi. Bet, ja jūs vēlaties attīstīt Eiropas uzņēmējdarbību, uzņēmējiem ir nepieciešami patērētāji, un mēs nevaram noliegt, ka patērētājiem ir nepieciešama tieši tā pati problēmu risināšana, lai viņi varētu justies komfortabli visur, kā zviedrs, kas dzīvo Briselē, piemēram — ir nepieciešams noteikt vienādas tiesības, mums ir jābūt vienādām tiesībām, kad mēs iepērkamies un izmantojam elektronisko tirdzniecību un citus pārdošanas veidus no attāluma.

Ļaujiet man uz mirkli pievērsties kolektīvai pārsūdzībai. Es uzmanīgi klausījos katru no jums. Ļaujiet man pieminēt, ka no mūsu 10 kritērijiem, kurus mēs izplatījām, apspriedām un par kuriem saņēmām vairāk nekā 300 viedokļu, puse no šiem kolektīvās pārsūdzības kritērijiem bija saistīti ar atlīdzinājumu sodīšanas nolūkā, un tās nebija dārgas procedūras. Vismaz pieci no šiem kritērijiem ir saistīti ar un risina jautājumu par papildu izmaksu neradīšanu.

Es uzskatu, ka vislabākā lieta ir domāt progresīvi un nepiemērot dogmas, un šis ir mans lūgumus pēc atbalsta šajā aspektā. Vēlos arī teikt jums, ka mēs gatavojam paziņojumu — šī iemesla dēļ mums nav pētījuma par ekonomisko, sociālo un vides ietekmi, kā tas tika veikts mūsu likumdošanas priekšlikumā. Bet, lai sagatavotos, mēs darām daudz vairāk, proti, veicam divus ļoti rūpīgus pētījumus, salīdzinošos pētījumus.

Es jūs ielūdzu — šī mēneša beigās mums būs trīs lielas ieinteresēto pušu konferences, kurās piedalīsies uzņēmēji, patērētāji un akadēmiķi, un mūsu dienesti nodrošinās četras vietas seminārā Eiropas Parlamenta pārstāvjiem. Visi šo triju pasākumu rezultāti būs pilnībā publiski pieejami, izvietoti mūsu mājas lapās un izplatīti vislabākajā veidā, un, protams, es vienmēr esmu atvērta turpināt apspriest jūsu cerības un bažas.

Vēlos beigt, izsakot jums visiem pateicību un sakot, ka varbūt pirmo reizi gandrīz neviens nepieminēja, ka Eiropa grasās veikt „grupas prasību”. Es domāju, ka tā ir pozitīva zīme.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, referents. − Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties visiem maniem kolēģiem, kuri šovakar uzstājās un, protams, komisārei M. Kuneva par viņas konstruktīvo attieksmi, ar ko mēs esam pazīstami, kopš brīža, kad viņa stājās amatā.

Vēlos bilst pāris piezīmes. P.–N. Kauppi minēja finanšu pakalpojumus. Pieaugošā pārrobežu banku pakalpojumu, apdrošināšanas pārdošanas un līdzekļu pārvaldības joma, kas ir ļoti sarežģīti instrumenti, kļūst arvien problemātiskāka. Noteikumi vēl joprojām mulsina patērētājus, pat valstu līmenī. Tāpēc es domāju, ka arī šajā jomā mums ir nepieciešama pārrobežu kolektīvās pārsūdzības sistēma, jo tas finanšu iestādes padarīs daudz atbildīgākas un uzmanīgākas, kad tās patērētājiem mēģinās skaidrot tiesības un riskus.

Mēs visi zinām nepatīkamos skaitļus, kas apliecina, cik ļoti dalībvalstu pilsoņi baidās iepirkt preces un pakalpojumus citā dalībvalstī, kas pilnībā ir uzticēšanās trūkumā dēļ. Bet es ceru, ka tad, kad mēs turpinām labā garastāvoklī, kādā mēs apspriedām šo ziņojumu savā starpā un ar Komisiju, mēs varam gūt vienīgi panākumus, veidojot lielāku uzticēšanos Eiropas patērētājos.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks otrdien, 2008. gada 20. maijā.

Rakstiski paziņojumi (Reglamenta 142. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE) , rakstiski. – Mēs atzinīgi vērtējam notiekošos centienus turpmāk uzskatīt patērētāju izpratnes līmeni kā nepieciešamību efektīvai esošā patērētāju aizsardzības tiesiskā regulējuma īstenošanai, it īpaši saistībā ar sabiedrības neaizsargātākajām grupām.

Nepieciešams ir ne tikai vispusīgs tiesiskais regulējums patērētāju tiesībām, bet mums ir arī patiesi jāņem vērā patērētāju intereses, pabeidzot iekšējā tirgus standartizāciju. Ir acīmredzami, ka spēcīgāka, vienreizīgāka patērētāju aizsardzības sistēma, kas efektīvi darbojas visā Savienībā, ir visu pilsoņu interesēs. Iekšējā tirgus pabeigšana ir iespēja īstenot saskaņošanas pasākumus tā, lai to mērķis būtu problēmas, ar ko patērētāji saskaras ikdienas dzīvē. Tādēļ īpaša uzmanība ir jāvelta nozarēm, kas saistītas ar jauno digitālo vidi.

Labs patērētājs ir tāds, kurš apzinās savas tiesības un prot tās pareizi izmantot. Mums Kopienā ir jāattīsta patiesa patērētāju kultūra kā daļa no izglītības sistēmas, kā arī sistemātiski jāiesaista patērētāju organizācijas apspriedēs un dialogā ar nozari. Tādēļ mēs atzinīgi vērtējam īpaša Eiropas patērētāju ombuda izveidi Eiropas ombuda birojā katrā valstī.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), rakstiski. – (FR) Es sirsnīgi apsveicu L. Lahtinen ziņojumu, kurā patērētāju aizsardzība ir novietota pašā centienu pabeigt iekšējo tirgu vidū.

Ziņojumā norādīts, ka augsta līmeņa visu patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā var panākt vienīgi ar horizontālu pieeju — citiem vārdiem sakot, ar direktīvu, ar uz nozarēm balstītu direktīvu palīdzību, kuru mērķis būtu saskaņot valstu tiesību aktus —, un tajā ir uzsvērta arī nepieciešamība stiprināt šo pašu patērētāju uzticēšanos. Tas ir it īpaši atkarīgs no visu apritē esošo produktu drošības nodrošināšanas un visu darījumu drošību pārrobežu tirdzniecībā gan pakalpojumu, gan elektroniskās tirdzniecības nozarē.

Esmu arī gandarīta, ka šajā ziņojumā ir ierosināts veikt pētījumu par ātru un efektīvu patērētāju pārsūdzības līdzekļu īstenošanu Eiropas līmenī. Šo strīdu izšķiršanas sistēmu ārpus tiesas ceļā izveidošana varētu būt viens no līdzekļiem, kā panākt gaidīto, tāpat kā noteiktu pārsūdzības veidu pieņemšana Kopienas juridiskajā kontekstā, piemēram, kolektīvās pārsūdzības, kuras jau darbojas atsevišķās dalībvalstīs.

Tajā pašā laikā es uzskatu, ka būtu lietderīgi daudz detalizētāk izzināt šādu noteikumu priekšrocības un ierobežojumus, kā arī ņemt vērā atšķirīgās valstu pieredzes.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE) , rakstiski. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, esmu gandarīts redzēt, ka Eiropas Komisija Eiropas patērētāju aizsardzību ir noteikusi par vienu no savām prioritātēm ierosinātajā ES Patērētāju politikas stratēģijā 2007.–2013. gadam.

Man ir jāizsaka pateicība arī manam somu sociālistu kolēģim Lasse Lehtinen par viņa lielisko darbu un ievērojamo devumu, ko viņš sniedzis šajā ziņojumā.

Es atzinīgi vērtēju viņa redzējumu par horizontālu pieeju Eiropas līmenī, jo ir svarīgi, lai patērētāju intereses tiktu ņemtas vērā visās Eiropas Savienības politikās. Tajā pašā laikā es atbalstu viņa vēlmi piešķirt lielāku lomu patērētāju organizācijām, sagatavojot Eiropas noteikumus, un viņa priekšlikumu uzlabot aizsardzību mazaizsargātajiem patērētājiem, it īpaši jauniešus un vecākus cilvēkus, veicot vairāk informēšanas kampaņas, kuras būtu mērķētas tieši viņiem.

Es stingri atbalstu arī Eiropas kolektīvās pārsūdzības sistēmas ieviešanu, kas ļautu patērētājiem dažādās dalībvalstīs iesniegt tiesās sūdzības kopīgi un meklēt risinājumu, vienlaikus izvairoties no ASV modeļa kļūdām. Tāpēc es ceru, ka neskatoties uz konservatīvās puses opozīciju, šis Parlaments balsos par labu Eiropas „kolektīvo tiesisko darbību” sistēmai.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE) , rakstiski. (FI) Vēlos pateikties referentam L. Lehtinen par darbu, ko viņš paveicis šī ziņojuma apkopošanā. .

Viens no vissvarīgākajiem Kopienas ierosinātās patērētāju politikas stratēģijas mērķiem ir novietot patērētāju aizsardzību ES iekšējā tirgus centrā.

Es vēlos uzsvērt, ka šis ir tas pats līdzeklis, ar kuru mēs varēsim izveidot vislabākos iespējamos noteikumus mūsu patērētājiem, un spert svarīgu soli Eiropas Savienības mērķu sasniegšanas virzienā.

Kā mēs to varam panākt? Patērētājiem ir jābūt iespējai piekļūt atbilstošai informācijai, uz kuru pamatot savus lēmumus. Informēts patērētājs ir arī daudz aktīvāks patērētājs! Iekšējam tirgum, kas darbojas labi, ir jānodrošina ES pilsoņiem labas izvēles, kā arī saprātīgas cenas, un iespēja pirkt augstas kvalitātes preces un pakalpojumus.

Vēl viens svarīgs jautājums ir kolektīvās darbības, kuras nevar veikt Igaunijā, atšķirībā no dažām mūsu kaimiņvalstīm. Tomēr es neuzskatu, ka no tā mūsu patērētāji gūs labumu. Gluži otrādi.

Svarīgi ir mācīties no citu pieredzes — prasības par zaudējumiem ir jāsaista ar patiesajiem radītajiem zaudējumiem. Vienlīdz svarīgi patērētājiem ir uzticēties savām tiesībām; viņiem nav no tām jāatsakās, jo viņiem nav līdzekļu, lai iesūdzētu tiesā preču vai pakalpojumu sniedzējus citā valstī.

Mūsu skaidrais formulējums aizsargā patērētāju intereses šajā ziņā un es uzskatu, ka nepieciešamība pēc kolektīvas rīcības ir kļuvusi par svarīgu pārrobežu jautājumu.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika