Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 19. maj 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 11.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 12.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 13.Andragender: se protokollen
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 15.Erklæring om økonomisk interesse: se protokollen
 16.Kalender over mødeperioder for 2009: se protokollen
 17.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 18.Arbejdsplan
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Strafferetlig beskyttelse af miljøet (forhandling)
 21.Budgettet for 2009: Parlamentets overslag (forhandling)
 22.Handel med råvarer og råstoffer (forhandling)
 23.Brændselsceller og brint (forhandling)
 24.Fællesskabsfonden for Tobak (forhandling)
 25.Peace-programmet (forhandling)
 26.Regionerne i den yderste periferi (forhandling)
 27.Forbrugerpolitikken 2007-2013 (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (346 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (875 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik