Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση του Προέδρου
 3.Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 4.Σύνθεση του Σώματος: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 7.Έλεγχος των εντολών: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. συνοπτικά πρακτικά
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 11.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 12.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 13.Αναφορές: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 14.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 15.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το 2009: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 17.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (συζήτηση)
 21.Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)
 22.Εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων (συζήτηση)
 23.Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου» (συζήτηση)
 24.Κοινοτικό Ταμείο Καπνού (συζήτηση)
 25.Αξιολόγηση του Προγράμματος PEACE (συζήτηση)
 26.Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)
 27.Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (633 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (724 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου