Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 19. mai 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Fraktsioonide kosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 11.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 13.Petitsioonid (vt protokoll)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Majanduslike huvide deklaratsioon (vt protokoll)
 16.2009. aasta osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 17.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 18.Tööplaan
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse kaudu (arutelu)
 21.2009. aasta eelarve: Euroopa Parlamendi esialgne eelarvestus (arutelu)
 22.Tooraine ja toormaterjaliga kauplemine (arutelu)
 23.Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtte loomine (arutelu)
 24.Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fond (arutelu)
 25.Programmi PEACE hindamine ja tulevikustrateegiad (arutelu)
 26.Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid (arutelu)
 27.Ühenduse tarbijapoliitika strateegia 2007−2013 (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (335 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (773 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika