Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 19. toukokuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 7.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 11.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 12.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 13.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 15.Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus: ks. pöytäkirja
 16.Vuoden 2009 istuntokalenteri: ks. pöytäkirja
 17.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista
 20.Ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin (keskustelu)
 21.Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2009 (keskustelu)
 22.Raaka-aineiden ja hyödykkeiden kauppa (keskustelu)
 23.Yhteisyrityksen perustaminen: polttokennot ja vety (keskustelu)
 24.Yhteisön tupakka-alan rahasto (keskustelu)
 25.Peace-ohjelman arviointi ja tulevaisuuden strategiat (keskustelu)
 26.Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)
 27.EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (371 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (857 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö