Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 8.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 10.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 11.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 12.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 13.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 14.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 15.Finansiālo interešu deklarācija (sk. protokolu)
 16.2009. gada sesijas datumi (sk. protokolu)
 17.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 18.Darba kārtība
 19.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Vides krimināltiesiskā aizsardzība (debates)
 21.Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2009. finanšu gadam (debates)
 22.Izejvielu un preču tirgus (debates)
 23.Kopuzņēmuma izveide kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (debates)
 24.Kopienas tabakas fonds (debates)
 25.Miera programmas novērtējums un nākotnes stratēģija (debates)
 26.Attālākie reģioni (debates)
 27.ES patērētāju politikas stratēģija 2007.–2013. gadam (debates)
 28.Nākamo sēžu darba kārtība: sk. protokolu
 29.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (364 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (756 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika