Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 19 maja 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Skład grup politycznych: patrz protokół
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Weryfikacja pełnomocnictw (patrz protokół)
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 11.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokół
 12.Przesunięcie środków: patrz protokół
 13.Petycje: patrz protokół
 14.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 15.Oświadczenie o korzyściach majątkowych: patrz protokół
 16.Kalendarz okresów sesyjnych: patrz protokół
 17.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół
 18.Porządek prac
 19.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 20.Ochrona środowiska poprzez prawo karne (debata)
 21.Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2009 (debata)
 22.Handel surowcami i produktami podstawowymi (debata)
 23.Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór (debata)
 24.Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy (debata)
 25.Ocena programu Peace i strategie na przyszłość (debata)
 26.Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość (debata)
 27.Strategia polityki wspólnotowej w zakresie polityki konsumenckiej na lata 2007-2013 (debata)
 28.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 29.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (379 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (927 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności