Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 19. mája 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Obnovenie zasadnutia
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Praskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 11.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 12.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Vyhlásenie o finančných záujmoch: pozri zápisnicu
 16.Kalendár schôdzí: pozri zápisnicu
 17.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 18.Program práce
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva (rozprava)
 21.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 (rozprava)
 22.Obchod so surovinami a komoditami (rozprava)
 23.Založenie spoločného podniku na palivové články a vodík (rozprava)
 24.Fond Spoločenstva pre tabak (rozprava)
 25.Hodnotenie programu PEACE a stratégií pre budúcnosť (rozprava)
 26.Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (rozprava)
 27.Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (373 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (847 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia