Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 19 maj 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av ordförandeskapet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Valprövning: se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 10.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 11.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 12.Anslagsöverföringar: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 15.Uppgifter om ekonomiska intressen: se protokollet
 16.Datum för sammanträdesperioderna: se protokollet
 17.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 18.Arbetsplan
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön (debatt)
 21.Beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 (debatt)
 22.Råvaruhandel (debatt)
 23.Det gemensamma företaget för bränsleceller och väte (debatt)
 24.Gemenskapens tobaksfond (debatt)
 25.Utvärdering av Peace programmet och strategier för framtiden (debatt)
 26.En strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter (debatt)
 27.EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (358 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (901 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy