Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2202(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0159/2008

Predkladané texty :

A6-0159/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 6
CRE 20/05/2008 - 6

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.13
CRE 20/05/2008 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0212

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8.13. Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (hlasovanie)
Zápisnica
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predseda, naša skupina mala v úmysle požiadať o tri ďalšie hlasovania podľa mien, no z nejakého dôvodu tieto žiadosti neboli doručené.

Preto by som chcel, prostredníctvom vás, pán predseda, požiadať, aby došlo k dosadeniu spomínaných hlasovaní. Už som sa skontaktoval so sekretariátom, aby som sa uistil, že je v poriadku, ak o to žiadam dnes. Ide o nasledujúce časti textu: odsek 2, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4D, odsek 6 pôvodného textu a napokon náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 po odseku 36. Dúfam, že uznáte, že ide o veľmi citlivý dokument, boli by sme radi, keby sa oficiálne zaznamenalo nielen to, proti čomu sme, ale aj to, za čo sme.

 
  
  

(Predseda potvrdil, že voči tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu nie sú žiadne námietky.)

– pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Vážený pán predseda, hovorili sme o krajinách, ktoré primerane neuplatnili alebo netransponovali antidiskriminačnú smernicu. Jedna krajina ju však zatiaľ neuplatnila vôbec, a preto navrhujem nasledujúci ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh: „Vyzýva vládu Českej republiky, aby účinne transponovala smernicu o zamestnaní a parlament Českej republiky, aby prehlasoval veto českého prezidenta.“

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.)

– pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch č. 1, 16 a 17:

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Vážený pán predseda, veľmi stručne chcem povedať, že hoci samozrejme podporujem vaše rozhodnutie týkajúce sa výkladu rokovacieho poriadku, zdá sa mi veľmi zvláštne, že skupina PPE-DE chce zaviesť hlasovania podľa mien na poslednú chvíľu, už po uplynutí konečného termínu. Odôvodňujú to tým, že chcú pozitívne vysvetliť svoj postoj, no svojimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi sa usilujú odstrániť, zdôrazňujem, odstrániť odseky z tejto správy. Myslím si, že v skutočnosti sa snažia zakryť trhliny vo svojej skupine a vôbec im nejde o to, aby niečím pozitívnym prispeli k boju proti diskriminácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Vážený pán Howitt, pravdepodobne máte pravdu, že spomínané hlasovanie bolo predložené neskoro, no pýtal som sa na váš názor, a v tomto ohľade ste o slovo požiadali príliš neskoro. Ak by ste o slovo požiadali okamžite, možno by sme hlasovali ináč.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia