Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 20. května 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 5.Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států (rozprava)
 6.Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (rozprava)
 7.Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Srovnatelnost kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy (A6-0132/2008, Jan Andersson) (hlasování)
  8.2.Zjednodušení postupů vypracovávání seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti (A6-0160/2008, Neil Parish) (hlasování)
  8.3.Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasování)
  8.4.Vytvoření společného podniku Palivové články a vodík (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (hlasování)
  8.5.Tabákový fond Společenství (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (hlasování)
  8.6.Hodnocení programu PEACE a strategií pro budoucnost (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (hlasování)
  8.7.Statistiky v oblasti masa a chovu hospodářských zvířat (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (hlasování)
  8.8.Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (hlasování)
  8.9.Provizorní stav příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rok 2009 (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (hlasování)
  8.10.Obchod se surovinami a komoditami (A6-0134/2008, Jens Holm) (hlasování)
  8.11.Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti (A6-0158/2008, Margie Sudre) (hlasování)
  8.12.Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (hlasování)
  8.13.Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (hlasování)
  8.14.Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Podvodné „katalogové firmy“ (např. „European City Guides“) (rozprava)
 13.Podmínky, které musí při výkonu povolání dodržovat silniční dopravci - Mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy (přepracování) - Přístup na trh silniční dopravy zboží ve Společenství (přepracování) (rozprava)
 14.Situace Romů v Itálii (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 16.Sdělení předsednictva: viz zápis
 17.Složení politických skupin: viz zápis
 18.Složení Parlamentu: viz zápis
 19.Výběr a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) (rozprava)
 20.Ženy a věda (rozprava)
 21.Zákaz vývozu a skladování kovové rtuti (rozprava)
 22.Zelená kniha o zlepšení postupů demontáže lodí (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (968 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1994 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí