Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Teisipäev, 20. mai 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 5.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (arutelu)
 6.Võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise valdkonnas ELis tehtud edusammud (arutelu)
 7.Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika (arutelu)
 8.Hääletused
  8.1.Liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavus (A6-0132/2008, Jan Andersson) (hääletus)
  8.2.Veterinaar- ja zootehnika valdkonnas nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korra lihtsustamine (A6-0160/2008, Neil Parish) (hääletus)
  8.3.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine (kodifitseeritud versioon) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  8.4.Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtte loomine (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (hääletus)
  8.5.Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fond (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (hääletus)
  8.6.Programmi PEACE hindamine ja tulevikustrateegiad (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (hääletus)
  8.7.Loomakasvatuse statistika (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (hääletus)
  8.8.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (hääletus)
  8.9.2009. aasta eelarve: Euroopa Parlamendi esialgne eelarvestus (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (hääletus)
  8.10.Tooraine ja toormaterjaliga kauplemine (A6-0134/2008, Jens Holm) (hääletus)
  8.11.Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid (A6-0158/2008, Margie Sudre) (hääletus)
  8.12.ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (hääletus)
  8.13.Võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise valdkonnas ELis tehtud edusammud (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (hääletus)
  8.14.Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Eksitavad „kataloogiettevõtted” (nt Euroopa linnade reisijuhid) (arutelu)
 13.Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemiseks nõutavad tingimused – Bussidega toimuv rahvusvaheline reisijatevedu (uuesti sõnastatud) – Kaupade rahvusvaheline autovedu (uuesti sõnastatud) (arutelu)
 14.Romide olukord Itaalias (arutelu)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Presidentuuri teadaanne (vt protokoll)
 17.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 18.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 19.Liikuva kosmoseside teenused (LKT) (arutelu)
 20.Naised ja teadus (arutelu)
 21.Metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamine ja ohutu ladustamine (arutelu)
 22.Laevade parem lammutamine (roheline raamat) (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (824 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1790 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika