Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 20. toukokuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Työllisyyspolitiikan suuntaviivat (keskustelu)
 6.Yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä koskeva edistys EU:ssa (keskustelu)
 7.Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.Jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuus (A6-0132/2008, Jan Andersson) (äänestys)
  8.2.Tietojen kirjaamisen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistaminen (A6-0160/2008, Neil Parish) (äänestys)
  8.3.Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen (kodifioitu toisinto) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  8.4.Yhteisyrityksen perustaminen: polttokennot ja vety (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (äänestys)
  8.5.Yhteisön tupakka-alan rahasto (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (äänestys)
  8.6.PEACE-ohjelman arviointi ja tulevaisuuden strategiat (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (äänestys)
  8.7.Liha- ja kotieläintilastot (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (äänestys)
  8.8.Työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (äänestys)
  8.9.Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2009 (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (äänestys)
  8.10.Raaka-aineiden ja hyödykkeiden kauppa (A6-0134/2008, Jens Holm) (äänestys)
  8.11.Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät (A6-0158/2008, Margie Sudre) (äänestys)
  8.12.EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (äänestys)
  8.13.Yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä koskeva edistys EU:ssa (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (äänestys)
  8.14.Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Harhaanjohtavat ”yrityshakemistoyhtiöt” (esim. European City Guides) (keskustelu)
 13.Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettävät edellytykset - Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) - Maanteiden kansainvälinen tavaraliikenne (uudelleenlaadittu) (keskustelu)
 14.Romanien tilanne Italiassa (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Puhemiehen ilmoitus ks. pöytäkirja
 17.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitseminen ja valtuuttaminen (keskustelu)
 20.Naisten osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen (keskustelu)
 21.Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja turvallinen varastointi (keskustelu)
 22.Laivanromutustoiminnan parantaminen (vihreä kirja) (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (919 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (2015 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö