Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. május 20., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése: lásd a jegyzőkönyvet
 5.A tagállamok foglalkoztatáspolitikai iránymutatásairól (vita)
 6.Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (vita)
 7.Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (vita)
 8.Szavazások órája
  8.1.A szakképesítések tagállamok közötti összehasonlíthatósága (A6-0132/2008, Jan Andersson) (szavazás)
  8.2.Az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítése (A6-0160/2008, Neil Parish) (szavazás)
  8.3.Egy tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatása (kodifikált szöveg) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (szavazás)
  8.4.Az Üzemanyagcellák és Hidrogén közös vállalkozás létrehozása (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (szavazás)
  8.5.Közösségi Dohányalap (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (szavazás)
  8.6.A PEACE program értékelése és stratégiák a jövőre nézve (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (szavazás)
  8.7.A húsra és az állatállományra vonatkozó statisztikák (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (szavazás)
  8.8.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (szavazás)
  8.9.Az Európai Parlament tervezett bevételei és kiadásai a 2009-es pénzügyi évre (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (szavazás)
  8.10.Nyersanyag- és árukereskedelem (A6-0134/2008, Jens Holm) (szavazás)
  8.11.A legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások (A6-0158/2008, Margie Sudre) (szavazás)
  8.12.Az EU fogyasztóügyi politikai stratégiája 2007-2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (szavazás)
  8.13.Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (szavazás)
  8.14.Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Félrevezető „katalóguscégek” (például „európai városok útikönyvei”) (vita)
 13.Tiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához - Az autóbusszal történő nemzetközi személyszállítás (átdolgozott verzió) - A Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozott verzió) (vita)
 14.A romák helyzete Olaszországban (vita)
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.Az elnökség közleménye: lásd a jegyzőkönyvet
 17.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 18.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 19.A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztása és engedélyezése (vita)
 20.A nők és a tudomány (vita)
 21.A fémhigany kiviteli tilalma és biztonságos tárolása (vita)
 22.A hajóbontás gyakorlatának javítása (Zöld könyv) (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 24.Az ülésnap berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (944 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (2056 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat