Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2008. gada 20. maijs - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 5.Nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debates)
 6.ES sasniegtais progress vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas nodrošināšanā (debates)
 7.Integrēta Eiropas Savienības jūrniecības politika (debates)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Arodmācībās iegūtas kvalifikācijas pierādījumu salīdzināmība Eiropas Kopienas dalībvalstīs(A6-0132/2008, Jan Andersson) (balsošana)
  8.2.Informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūru veterinārijas un zootehnikas jomā vienkāršošana (A6-0160/2008, Neil Parish) (balsošana)
  8.3.No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atdošana atpakaļ (kodificēta versija) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  8.4.Kopuzņēmuma izveide kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (balsošana)
  8.5.Kopienas tabaka fonds (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (balsošana)
  8.6.Programmas PEACE novērtējums un nākotnes stratēģija (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (balsošana)
  8.7.Statistikas dati par gaļu un mājlopiem (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (balsošana)
  8.8.Nodarbināatības politikas pamatnostādnes (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (balsošana)
  8.9.Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2009. finanšu gadam (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (balsošana)
  8.10.Izejvielu un preču tirgus (A6-0134/2008, Jens Holm) (balsošana)
  8.11.Stratēģija attālākajiem reģioniem: novērtējums un perspektīvas (A6-0158/2008, Margie Sudre) (balsošana)
  8.12.ES Patērētāju politikas stratēģija 2007.-2013. gadam (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (balsošana)
  8.13.ES sasniegtais progress vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas nodrošināšanā (debates)
  8.14.Integrēta Eiropas Savienības jūrniecības politika (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot sk. protokolu
 11.Iepriekšējās sēdes protokolu apstiprināšan: sk. protokolu
 12.Maldinošas "uzziņu sabiedrības" (piemēram, "European City Guides") (debates)
 13.Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai - Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) - Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāts dokuments) (debates)
 14.Romu stāvoklis Itālijā (debates)
 15.Jautājumu laiks (Komisija)
 16.Priekšsēdētāja paziņojumi: sk. protokolu
 17.Politisko grupu sastāvs: sk. protokolu
 18.Parlamenta sastāvs: sk. protokolu
 19.Sistēmu atlase mobilo satelītsakaru pakalpojumu nodrošināšanai un atļauju piešķiršana šīm sistēmām (debates)
 20.Sievietes un zinātne (debates)
 21.Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana (debates)
 22.Zaļā grāmata par kuģu labāku demontāžu (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība: skat. protokolu
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (874 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1713 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika