Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 20 mei 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering: zie notulen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)
 6.Vooruitgang op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie in de EU (debat)
 7.Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.Vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten (A6-0132/2008, Jan Andersson) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied (A6-0160/2008, Neil Parish) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Communautair Fonds voor tabak (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Evaluatie van het PEACE-programma en strategieën voor de toekomst (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Vlees- en veestatistieken (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (stemming)
  8.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (stemming)
  8.9.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2009 (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (stemming)
  8.10.Handel in grondstoffen en goederen (A6-0134/2008, Jens Holm) (stemming)
  8.11.Strategie voor de ultraperifere regio’s : balans en toekomstperspectieven (A6-0158/2008, Margie Sudre) (stemming)
  8.12.EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (stemming)
  8.13.Vooruitgang op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie in de EU (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (stemming)
  8.14.Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Misleidende adresboekondernemingen (bijvoorbeeld European City Guides) (debat)
 13.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer – Internationaal vervoer van reizigers per touringcar en autobus (herschikking) – Internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) (debat)
 14.Situatie van de Roma in Italië (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 17.Samenstelling fracties: zie notulen
 18.Samenstelling Parlement: zie notulen
 19.Selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten leveren (debat)
 20.Vrouwen en wetenschap (debat)
 21.Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik (debat)
 22.Groenboek betreffende een betere ontmanteling van schepen (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (915 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2235 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid