Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 20. mája 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 5.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)
 6.Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (rozprava)
 7.Integrovaná námorná politika EÚ (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Porovnateľnosť kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi (A6-0132/2008, Jan Andersson) (hlasovanie)
  8.2.Zjednodušenie postupov zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti (A6-0160/2008, Neil Parish) (hlasovanie)
  8.3.Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  8.4.Založenie spoločného podniku na palivové články a vodík (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (hlasovanie)
  8.5.Fond Spoločenstva pre tabak (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (hlasovanie)
  8.6.Hodnotenie programu PEACE a stratégií pre budúcnosť (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (hlasovanie)
  8.7.Štatistiky produkcie mäsa a stavov hospodárskych zvierat (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (hlasovanie)
  8.8.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (hlasovanie)
  8.9.Odhad rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2009 (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  8.10.Obchod so surovinami a komoditami (A6-0134/2008, Jens Holm) (hlasovanie)
  8.11.Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (A6-0158/2008, Margie Sudre) (hlasovanie)
  8.12.Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (hlasovanie)
  8.13.Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (hlasovanie)
  8.14.Integrovaná námorná politika EÚ (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Podvodné „adresárové spoločnosti“ (napríklad European City Guides) (rozprava)
 13.Podmienky, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy - Prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) - Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) (rozprava)
 14.Situácia Rómov v Taliansku (rozprava)
 15.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 16.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 17.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 18.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 19.Výber a povolenie systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (rozprava)
 20.Ženy a veda (rozprava)
 21.Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti (rozprava)
 22.Zelená kniha o lepšej demontáži lodí (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (968 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (2068 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia