Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 20. maj 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 5.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (razprava)
 6.Napredek v EU na področju enakih možnosti in nediskriminacije (razprava)
 7.Celostna pomorska politika za Evropsko unijo (razprava)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Primerljivost poklicnih kvalifikacij med državami članicami (A6-0132/2008, Jan Andersson) (glasovanje)
  8.2.Poenostavitev postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju (A6-0160/2008, Neil Parish) (glasovanje)
  8.3.Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice (kodificirana različica) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (glasovanje)
  8.4.Ustanovitev skupnega podjetja za gorivne celice in vodik (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (glasovanje)
  8.5.Sklad Skupnosti za tobak (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (glasovanje)
  8.6.Presoja programa PEACE (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (glasovanje)
  8.7.Statistika mesa in živinoreje (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (glasovanje)
  8.8.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (glasovanje)
  8.9.Proračun 2009: Načrt Evropskega parlamenta (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (glasovanje)
  8.10.Trgovina s surovinami in izdelki (A6-0134/2008, Jens Holm) (glasovanje)
  8.11.Najbolj oddaljene regije (A6-0158/2008, Margie Sudre) (glasovanje)
  8.12.Strategija potrošnike politike EU 2007-2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (glasovanje)
  8.13.Napredek EU na področjih enakih možnosti in nediskriminacije (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (glasovanje)
  8.14.Celostna pomorska politika za Evropsko unijo (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Zavajajoča podjetja, ki ponujajo imeniške storitve (na primer podjetje European City Guides) (razprava)
 13.Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika – Mednarodni avtobusni prevozi potnikov (prenovitev) – Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga v Skupnosti (prenovitev) (razprava)
 14.Položaj Romov v Italiji (razprava)
 15.Čas za vprašanja (Komisija)
 16.Sporočila predsedstva: glej zapisnik
 17.Sestava političnih skupin: glej zapisnik
 18.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 19.Mobilne satelitske storitve (MSS) (razprava)
 20.Ženske in znanost (razprava)
 21.Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra (razprava)
 22.Zelena knjiga o boljšem razstavljanju ladij (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 24.Konec seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (813 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1878 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov