Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 21. maj 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

Spørgsmål nr. 2 af Avril Doyle (H-0270/08)

Om: Ratificering af Lissabontraktaten

Kunne det slovenske formandskab aflægge beretning om den nuværende situation vedrørende ratificeringsprocessen for Lissabontraktaten? Hvilke skridt har Rådet taget hidtil for at sikre et positivt resultat af ratificeringsprocessen?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik