Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Mina damer och herrar! Jag kan tyvärr inte ge ordet åt fler talare eftersom arbetsordningen inte tillåter det. Jag tror att alla är medvetna om att vi studerar en förändring av denna frågestund för att göra den mer flexibel och även mer användbar. Jag assisterar själv arbetsgruppen och vi kommer utan tvekan att ha positiva nyheter så småningom. För närvarande ser arbetsordningen ut som den gör, och jag kan inte ge ordet till Jim Higgins, trots att det har begärts, eftersom han var den tredje personen som begärde det.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy