Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 3 från Colm Burke (H-0272/08)

Angående: Förhandlingar med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien mot EU-medborgarskap

Kan rådet kommentera den rådande situationen i förhandlingarna med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien?

Inom vilka områden känner rådet att det har skett störst framsteg? Vilka områden visar sig just nu vara de svåraste områdena att föra fram i diskussioner?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy