Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 21 mei 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Raad)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Bij ontstentenis van de vraagsteller komt vraag nr. 4 te vervallen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid