Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Jag tackar ministern för hans svar, men jag undrar om institutionerna i viss mån talar förbi varandra i den här frågan.

Å ena sidan står vi inför en miljökatastrof samtidigt som Europa och världen lever vidare som vanligt. Å andra sidan försöker vi hantera klimatförändringsproblemet genom att anta stränga beslut som framtida generationer är hänvisade till.

Precis som ministern sa försökte rådet i sina vårbeslut hantera det allvarliga klimatförändringsproblemet och anta de stränga beslut som är nödvändiga.

Men talar Javier Solana om samma sak? Han har hävdat olika saker. Han har talat om behovet av utforskningsrätter för fossila bränslen på en av jordens mest ofördärvade platser och kallar det en möjlighet. Går detta inte stick i stäv mot Europeiska rådets uttalanden? Skulle vi inte kunna samordna våra uttalanden?

Avril Doyle, som är vår föredragande på klimatområdet, är här och hon kommer att lyssna på allt detta.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy