Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 21. maj 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

Spørgsmål nr. 7 af Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0281/08)

Om: Fattigdomsbekæmpelse

Hvordan ser Rådet udviklingen i fastlæggelsen af minimumsbetingelserne for ordentlige leve- og arbejdsvilkår med fuldstændig og produktiv beskæftigelse for europæiske borgere og alle, der lever i EU, således at fænomenet fattigdom, navnlig blandt børn, kan bekæmpes?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik