Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 21 mei 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Raad)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter.

Vraag nr. 7 van Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0281/08)

Betreft: Bestrijding van de armoede

Hoe denkt de Raad over de wijze waarop de vastlegging van minimumomstandigheden voor een waardig bestaan en voor waardige werkgelegenheid met volledige en productieve arbeid voor de burgers en ingezetenen van de EU voortgang vindt, met het oog op de bestrijding van het fenomeen van de armoede, met name onder kinderen?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid