Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 21. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok pre Radu
MPphoto
 
 

  Predsedajúci.

Otázka č. 7, ktorú predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0281/08)

Vec: Boj proti chudobe

Ako vníma Rada vývoj záruk na minimálne dôstojné životné a pracovné podmienky zahŕňajúce plnú a produktívnu zamestnanosť európskych občanov a obyvateľov EÚ, ako prostriedkov na boj proti chudobe, najmä chudobe detí?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia