Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 7 från Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0281/08)

Angående: Fattigdomsbekämpning

Hur ser rådet på utvecklingen när det gäller att säkerställa minimivillkor för ett anständigt liv och arbete, med full och produktiv sysselsättning för EU-medborgare och andra personer som bor i EU, som ett led i kampen mot fattigdom och särskilt barnfattigdom?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy