Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2269(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0168/2008

Внесени текстове :

A6-0168/2008

Разисквания :

PV 21/05/2008 - 4
CRE 21/05/2008 - 4

Гласувания :

PV 21/05/2008 - 5.13
CRE 21/05/2008 - 5.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0224

Разисквания
Сряда, 21 май 2008 г. - Страсбург Редактирана версия

4. Напредък на Турция през 2007 г. (разискване)
PV
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de la señora Ria Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el Informe 2007 sobre los progresos de Turquía como país candidato (2007/2269(INI)) (A6-0168/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten, Rapporteur. − Voorzitter, sinds het laatste verslag over Turkije hebben zich in dat land een aantal positieve ontwikkelingen voorgedaan. Ik denk dan aan de goedkeuring van de wet op de stichtingen of, nog veel recenter, de eerste aanpassing van artikel 301, die moet leiden tot verdere hervormingen die nodig zijn om de volledige vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Het is echter ook duidelijk dat Turkije een gemengd beeld presenteert en dat er veel meer gedaan moet worden om de afspraken met Europa na te komen, maar ook om de beloften aan de eigen bevolking in te lossen.

Het verslag dat er nu ligt is evenwichtig. Ik mag hopen dat enkele stokpaardjes die nu bereden worden, het niet halen, want dan blijft het verslag evenwichtig. Voorzitter, in het verslag heb ik alle problemen benoemd en zijn er drie belangrijke boodschappen.

Ten eerste, wij zijn bezorgd over de gevolgen van de zaak die voor het hof loopt over de AKP. Wij verwachten dat het constitutionele hof de beginselen van de rechtsstaat, de Europese normen en de richtsnoeren van de Commissie van Venetië voor het verbieden van partijen eerbiedigt. Wij zijn ingenomen met het feit dat de democratie in 2007 zegevierde over pogingen van het leger om het politieke proces te verstoren. Maar wij zijn ook ongerust dat er nog steeds krachten aan het werk zijn die proberen het land te destabiliseren. Het is duidelijk dat de modernisering van dit land en de hervormingen nu nodig zijn. Premier Erdoğan heeft beloofd dat 2008 het jaar van de hervormingen gaat worden en wij zullen hem met genoegen daaraan houden. De regering moet nu gebruikmaken van de sterke parlementaire meerderheid om resoluut hervormingen aan te pakken, hervormingen die cruciaal zijn voor de transformatie van Turkije in een moderne en welvarende democratie die is gebaseerd op een seculiere staat en een pluralistische samenleving. Een hervorming die eerst en vooral in het grootste belang is van de Turkse burger zelf.

Een derde punt. Het grondwettelijke proces is dé mogelijkheid om een nieuwe burgerlijke grondwet op te stellen, waarvan de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden het hart vormt. Alleen zo kan een systeem van checks and balances ontstaan ter waarborging van democratie, rechtsstaat, sociale cohesie en scheiding tussen godsdienst en staat. Wanneer men kijkt naar recente cijfers blijkt dat de handhaving van de scheiding tussen kerk en staat spanningen veroorzaakt in de Turkse samenleving. Maar liefst 72% van de hoogopgeleide Turken hebben zorgen over het seculiere karakter van Turkije, 60% van de burgers in alle grote steden en bijna 50% van de andere Turkse burgers. En, Voorzitter, die onrust is aangegrepen door justitie, de aanklagers die de ruimte nemen om een parlementaire meerderheid naast zich neer te leggen en wel zeer onafhankelijk te werk gaan. Een justitieel apparaat behoort in een rechtsstaat onafhankelijk, maar ook onpartijdig te zijn. De nieuwe grondwet is de enige manier waarop de Turkse regering het land kan hervormen, de scheiding tussen kerk en staat, en de rechtsstaat kan verankeren om zo nieuw vertrouwen van de burgers te winnen.

Noodzakelijk daarbij is dat een brede betrokkenheid van alle maatschappelijke organisaties bij dat grondwettelijke proces is gegarandeerd. Dat houdt dan voor mij in dat met alle politieke partijen, etnische en religieuze minderheden en sociale partners een consensus wordt bereikt over die modernisering. Die modernisering moet waarborgen dat de individuele rechten van de burgers, de burgerlijke vrijheden, in overeenstemming worden gebracht met het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens.

Wij moeten met respect verder gaan met de onderhandelingen tussen de EU en Turkije, maar ook zonder hypocrisie, zodat wij open en eerlijk tegenover elkaar durven te zijn. Ik betreur het zeer dat mijn collega - ik noem hier Joost Lagendijk - zo wordt aangevallen wanneer hij open en eerlijk aangeeft waar fouten gemaakt worden en ook om medewerking van alle politieke partijen ten behoeve van het hervormingsproces heeft gevraagd.

Voorzitter, ik vat samen. Er is nog veel te doen wanneer het gaat om de positie van de verschillende religieuze minderheden in Turkije, de positie van de Koerdische bevolking en andere minderheden, de sociaal-economische ontwikkeling van de regio's, de versterking van de positie van vrouwen, de dialoog van de Turkse overheid en de sociale partners, waarbij ik met name aandacht vraag voor de vakbeweging die vaak onder druk staat, het constructief meewerken aan een oplossing voor de kwestie Cyprus en het goed nabuurschap in de regio. Kortom, voldoe alstublieft aan de afspraken die gemaakt zijn.

Voorzitter, ik benadruk nogmaals dat naar mijn overtuiging alleen een samenleving die zich laat leiden door het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en die gebaseerd is op de democratie, de rechtsstaat en een sociaal georiënteerde markteconomie zich tot een vredige, stabiele en welvarende samenleving kan ontwikkelen.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME MARTINE ROURE
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Predsedujoči Svetu. − Najprej bi se želel zahvaliti za poročilo, ki ga je pripravila gospa Ria Oomen-Ruijten in, ki po mnenju Sveta predstavlja pomemben prispevek k razpravi o pristopnem procesu Turčije.

Slovensko predsedstvo si prizadeva za nadaljnji napredek Turčije v njenem procesu približevanja Evropski uniji. V Svetu trenutno poteka razprava o preostalih osmih poročilih o pregledu usklajenosti zakonodaje, tako imenovanih "screening" poročilih. Če bodo tehnične priprave dobro napredovale, bomo na junijski pristopni konferenci med EU in Turčijo morda lahko odprli dve novi poglavji.

Kar zadeva reforme v Turčiji se strinjamo z oceno Parlamenta, da je letošnje leto odločilno za ta proces in menimo, da Turčija te priložnosti ne bi smela zamuditi.

Revidirano pristopno partnerstvo, sprejeto februarja letos, opredeljuje poglavitna prednostna področja, kjer bi morala država pospešiti reforme. Dejanski napredek pri teh reformah bo seveda neposredno vplival na nadaljnji potek pogajalskega procesa.

Poudariti bi želel tudi, da delimo zaskrbljenost Parlamenta zaradi uvedbe postopka proti stranki za pravičnost in razvoj (AKP). Predsedstvo je podalo izjavo v kateri poudarja, da je delitev oblasti na izvršilno in sodno vejo temeljno načelo vseh demokratičnih družb in to načelo je treba spoštovati. Pozorno bomo spremljali razvoj dogodkov. Upamo, da bo izid tega postopka ustrezal demokratičnim standardom, načelom pravne države in upamo tudi, da zaradi tega postopka ne bo zastal proces potrebnih reform.

Dovolite mi, da v nadaljevanju omenim nekatere vidike zagotavljanja temeljnih svoboščin in spoštovanja človekovih pravic. To so področja, kjer so reforme v državi še posebnega pomena.

V zvezi s svobodo izražanja, pozdravljamo spremembe 301. člena kazenskega zakonika. Gre za korak v pravo smer, vendar bo za dejansko zagotovitev svobode izražanja potrebno, da se ta člen tudi ustrezno izvaja. Poleg tega, pa bi bilo treba uskladiti z evropskimi standardi tudi nekatere druge določbe.

Kar zadeva svobodo veroizpovedi, pozdravljamo sprejetje zakona o fundacijah, ki je prav tako korak v pravo smer. Hkrati pa poudarjamo, da bo tudi na tem področju potrebno nadaljevati prizadevanja v smeri z zagotavljanjem verskega pluralizma v skladu z evropskimi merili.

Glede civilno-vojaških odnosov je izid lanskoletne ustavne krize potrdil ključni pomen demokratičnega procesa. Vendar imajo vojaške sile še vedno znaten političen vpliv. V tem pogledu je potrebno utrditi civilni demokratični nadzor nad vojsko ter dodatno okrepiti nadzor parlamenta nad izdatki na obrambnem področju.

Glede razmer na jugovzhodu države, odločno obsojamo teroristične napade in izražamo solidarnost s turškim ljudstvom. Podpiramo prizadevanja Turčije, da zaščiti svoje prebivalstvo in se bori proti terorizmu. Opozarjamo pa, da je pri tem nujno treba upoštevati določila mednarodnega prava ter prizadevanja za ohranitev miru in stabilnosti v širši regiji.

Kot je znano, napredek Turčije Evropska unija ocenjuje na podlagi izpolnjevanja kopenhagenskih političnih meril in določil pogajalskega okvira za Turčijo. Napredek bo Svet ocenjeval tudi glede na izvajanje dodatnega protokola k ankarskemu sporazumu. V zvezi s tem obžalujemo, da Turčija te obveznosti še ni izpolnila in ni bilo napredka v smeri normalizacije odnosov z Republiko Ciper.

Med pomembne vidike za napredek v pristopnih pogajanjih pa nedvomno sodijo tudi prizadevanja za dobre sosedske odnose in za mirno reševanje sporov v skladu z ustanovno listino Združenih narodov.

Hvala lepa.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Madam President, let me first thank Mrs Oomen-Ruijten and the Foreign Affairs Committee for a very solid, firm and balanced report. In the accession negotiations with Turkey six chapters have been opened so far and, as Mr Lenarčič said, it should be possible to open two more chapters during the Slovenian presidency, namely company law and intellectual property.

Let me recall in this context one simple but absolutely fundamental guiding principle of the EU enlargement policy, which applies to every candidate country, including Turkey: the pace of negotiations depends on the progress made in legal and democratic reforms – and especially on their implementation. In other words, the technical talks on chapters make up the walls and rooms of the house – maybe even the roof one day – while the legal and democratic reforms constitute the very foundations of any new EU member’s construction. And, as every builder knows, one must first make very solid foundations before moving on to putting the walls together. So, first the reforms, then progress in the technical negotiations.

That is why I find Mrs Oomen-Ruijten’s report so pertinent. The Commission shares her views on the slow pace of the reforms. Yet certain legislative reforms have taken place. I note that you welcome the new Law on Foundations, and at your request the Commission will report on this law and its implementation in our next progress report on Turkey in the coming autumn.

Moreover, the recent revision of the infamous Article 301 is a step forward. What ultimately counts, however, is its proper implementation to guarantee the freedom of expression for everybody in Turkey.

In addition to the fundamental freedoms of expression and religion, further progress is essential in such areas as cultural and linguistic rights, the rights of women and children, and the rights of trade unions. All in all, a renewed focus on EU-related reforms is absolutely essential, which should also assist in overcoming the current political crisis.

This is the message President Barroso conveyed during our recent visit to Turkey. Both government and opposition parties should engage in dialogue and search for compromise on the sensitive issues dominating the domestic debate, including the constitutional reform process. Both secularism and democracy need to be defended in this context.

I regret that the Law on the Ombudsman has been blocked for two years by the Constitutional Court. I welcome the fact that you urge it to be unblocked, so as to set up the Ombudsman’s Office without delay. We all know how important the Ombudsman’s function has been in keeping authorities accountable and enhancing citizens’ rights in the EU Member States.

The essence of these reforms is to ensure Turkey’s transformation into an open and modern society, with full respect for freedom and democracy, diversity and tolerance – that is, for democratic secularism.

The very existence of our Union rests on the basic values of democracy, the rule of law and human rights that we share among ourselves. They are the basis of the family spirit and the contract of marriage, as Jacques Delors put it, to which we Europeans have committed ourselves.

The Negotiating Framework with Turkey spells out these values, and it is the Commission’s duty to monitor them. The Commission’s role in the accession process can be described as ‘the friend who tells the truth’ – even if the truth is sometimes unwelcome in parts of the EU or in Turkey.

Thus we cannot be indifferent to what is happening in candidate countries, least of all to events that affect our shared democratic values. I note your concern about the implications of the AKP closure case. Certainly, the ruling of the Constitutional Court should be compatible with democratic principles and the rule of law, including the guidelines of the Venice Commission of the Council of Europe.

We want to see Turkey move on from this case by respecting European values. Turkey cannot afford another wasted year on reforms and we need to see progression, not regression, in meeting democratic principles.

Let me wind up with a few words on Cyprus. Now it is time for the leaders of the two communities to end the deadlock and move towards reunification of the island. I trust Turkey will fully contribute to a solution. The Commission endorses a renewed UN process and will fully support both communities on the island to make the necessary difficult compromises.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, Rapporteur voor advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. − Onlangs is er in Turkije belangrijke sociale en arbeidswetgeving aangenomen. Eén belangrijk doel: meer vrouwen op de arbeidsmarkt krijgen. Want economische participatie is hard nodig om de positie van vrouwen te versterken.

Overbodig om te zeggen, maar vrouwenrechten zijn mensenrechten. Het is voor vrouwen belangrijk dat zij grondrechten zoals seksuele en reproductieve rechten kunnen claimen en niet de dupe worden van vage criteria als "tegen de openbare zeden". Dit is overigens ook voor homo-organisaties essentieel. In Turkije zijn instrumenten hard nodig om hier toezicht op te houden en gender mainstreaming in te voeren. Ik pleit daarom voor een vrouwenrechtencommissie in het Turkse parlement met volledig wetgevende bevoegdheden.

Volgend jaar zijn er in Turkije lokale verkiezingen. Landelijk was er een verdubbeling van het aantal vrouwelijke parlementariërs. Maar er is meer nodig, want lokaal ligt de participatie nog onder de 1%, een enorme uitdaging om een faire representatie van vrouwen in de politiek nu eens écht waar te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιώργος Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ την κ. Oomen και για την έκθεσή της αλλά και για τη συνεργασία της όλο αυτό το διάστημα.

Η έκθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, ότι δηλαδή ο ευρωπαϊκός δρόμος και η είσοδός της τελικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια περνούν μέσα από:

Πρώτον, τη συνέχιση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς και τις δομές της.

Δεύτερον, τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Τρίτον, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και τη συμβολή σε μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού. Είναι η στιγμή να βοηθήσουμε όλοι τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστόφια που είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Τέταρτον, τις σχέσεις καλής γειτονίας γενικά και ειδικότερα με την Ελλάδα. Να σταματήσουν δηλαδή οι παραβιάσεις του FIR, να σταματήσουν οι προκλήσεις παντός είδους.

Βεβαίως, στην Τουρκία υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν την αποσταθεροποίηση, αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν και Τούρκοι πολίτες που θέλουν μια Τουρκία πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική, πιο αναπτυγμένη, πιο οικολογική, πιο κοινωνικά ευαίσθητη, πιο φιλειρηνική και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Οι πολίτες αυτοί χρειάζονται ένα μήνυμα ότι οι αγώνες τους είναι στη σωστή κατεύθυνση και η έκθεση της κ. Oomen, όπως και η συζήτηση που γίνεται σήμερα εδώ, στέλνει αυτό το μήνυμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, im Namen der PSE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Ratsvorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst der Kollegin Oomen-Ruijten für die sehr fruchtbringende und sehr konstruktive Zusammenarbeit danken. Ich möchte im Namen meiner Fraktion auch die Solidarität mit dem Kollegen Langendijk zum Ausdruck bringen, weil wir alle unfairen Angriffe gegen ihn zurückweisen wollen.

Ich möchte mich auf eine wesentliche Frage beschränken, nämlich die Frage des drohenden Verbots von zwei Parteien, der AK-Partei und der DTP. In beiden Fällen wollen wir klar und deutlich sagen, dass diese Verbote für uns völlig unakzeptabel wären und große Blockaden auf dem Weg der Türkei in die Europäische Union wären. Es ist aus unserem demokratischen Verständnis heraus undenkbar, dass ein Gerichtshof vielen Wählerinnen und Wählern nachträglich einfach das Recht wegnimmt, die politische Situation in ihrem Land durch Wahl selbst zu beeinflussen. Das ist bei der Regierungspartei unakzeptabel, das ist aber auch bei der DTP unakzeptabel. Es sprechen also grundsätzliche rechtliche demokratische Überlegungen dagegen.

Was die DTP betrifft: Anstatt die Chance zu wahren, mit den Vertretern der kurdischen Bevölkerung zu reden und in einen Dialog einzutreten, weil wir gemeinsam mit den Türken den Terrorismus ablehnen, will man diese Partei auch noch verbieten. Ich weiß, dass nicht alle in der DTP zu einem Dialog bereit sind. Da muss man eben gegenseitig aufeinander zugehen und diesen Dialog entsprechend entwickeln. Daher fordern wir ganz klar und deutlich dazu auf, dass alle gemäßigten Kräfte in der Türkei alles daran setzen, dass diese beiden Parteien weiterhin im politischen Spektrum des Landes agieren können.

Wir wissen, dass der Prozess lange dauert. Der Ausgang ist offen. Aber er muss ein Ziel haben, und das Ziel muss der Beitritt sein. Ein Ziel, für das wir in der Europäischen Union viel tun müssen, in Kommunikation mit unserer Bevölkerung, wofür aber auch die Türkei viel tun muss, indem sie die erforderlichen Reformen durchführt.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Auch von mir zunächst herzlichen Dank an Ria Oomen-Ruijten für die gute Zusammenarbeit. Das war genau so konstruktiv wie im letzten Herbst. Auch der Text ist hier von viel Konsens charakterisiert. Wir sind uns zwischen den Fraktionen hier einig, dass sich die Türkei weiterhin eigenständig, kontinuierlich, aber auch erheblich schneller in ihrem Auftreten verbessern muss. Wir sind uns auch darüber einig, dass man das von einem Beitrittskandidaten durchaus verlangen kann, ja verlangen muss.

Auch sind wir der Meinung, dass die Reformen trotz der schweren innenpolitischen Krise weitergehen müssen. Ich will auf etwas eingehen, was Kollege Swoboda gerade gesagt hat: Die Europäische Union ist nicht Partei in diesem Verbotsverfahren. Die Worte von Kommissar Rehn sind hier richtig: Säkularismus und Demokratie müssen verteidigt werden, ansonsten sehe ich genau wie Sie, Herr Swoboda, dass hier ein grundlegendes demokratisches Problem auf uns zukommt, das die Beitrittsverhandlungen schwer belasten wird.

Wichtig ist, dass viele der Probleme, mit denen wir uns hier beschäftigen, schon länger bestehen. Es gibt also nur einige Punkte, die wir hier hervorheben sollten. Wir haben es ja im letzten Jahr begrüßt, dass die türkische Regierung ein klares und eindeutiges Mandat für weitere Reformen bekommen hat. Wir haben gefordert, dass dieses Mandat genutzt wird, um die Reformen auch tatsächlich voranzutreiben. Wir begrüßen die Verabschiedung des Stiftungsgesetzes. Das ist ein positiver Schritt, aber unter dem Strich müssen wir sagen – und ich glaube, da besteht auch Einigkeit –, dass wir doch allgemein enttäuscht sind über das, was ereicht worden ist.

Nehmen wir die Verfassungsreform: Sie wird durch die Kopftuchdebatte so überlagert, dass es keine echten Fortschritte bei der grundlegenden Erneuerung der Verfassung der Türkei gegeben hat. Die Kopftuchdebatte ist auch eine Frage von Meinungs- und Religionsfreiheit, sie darf aber nicht dazu benutzt werden, säkular eingestellte Frauen kulturell zu unterdrücken.

Ein weiteres wichtiges Thema – gerade für die Liberale Fraktion – ist das Thema der Redefreiheit. Die so genannte Reform von Artikel 301 ist aus unserer Sicht jedenfalls nicht zufriedenstellend. Ich habe mit vielen Menschen in der Türkei selbst gesprochen, auch dort sehen wenige, dass dieser Versuch der Reform von Artikel 301 wirklich ernsthaft und fundiert ist, zumal es sich ja inzwischen um einen Symbolparagrafen handelt. Es gibt zahlreiche weitere Paragrafen im Strafgesetzbuch, die die Redefreiheit einschränken – ich will sie hier nicht im Einzelnen aufzählen –, hier ist noch viel zu tun.

Ein weiterer Punkt, den ich kurz erwähnen will, ist das Verhältnis zur Türkei im Rahmen der EU und der NATO. Wir betonen hier, dass wir von der Türkei eine konstruktive Haltung zu ESVP-Missionen erwarten. Wir verstehen die Schwierigkeiten, die es gibt. Dennoch erwarten wir von einem Beitrittskandidaten einen europäischen Geist, wenn es um die Sicherheit europäischen Personals in Missionen wie EUPOL oder EULEX geht.

 
  
MPphoto
 
 

  Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie. – Collega's, er is de laatste paar weken, zoals u waarschijnlijk heeft gezien, veel kritiek vanuit bepaalde kringen in Turkije op de commissaris en op mijzelf. Wij zouden Turkije niet goed begrijpen. Wij zouden eigenlijk niet precies doorhebben wat er nu aan de hand is in Turkije.

Ik moet toegeven, soms begrijp ik een aantal zaken in Turkije inderdaad niet. Zo begrijp ik niet dat veel mensen in Turkije er géén probleem mee hebben dat de regeringspartij, die bij de laatste verkiezingen 47% heeft gehaald, het gevaar loopt door het constitutionele hof verboden te worden. Wat ik ook niet begrijp, is dat zo gemakkelijk over de aanbevelingen van de Raad van Europa over het verbieden van politieke partijen wordt heengestapt, omdat duidelijk is dat de zaak tegen de AKP op geen enkele manier aan die criteria voldoet. Wat ik ook niet begrijp, is dat er zo gemakkelijk heen gesprongen wordt over het feit dat, door de AKP en de DTP te verbieden, ongeveer 90% van de stemmen in het zuidoosten ongeldig worden verklaard, met alle gevolgen van dien. Wat ik inderdaad ook niet begrijp, is dat er zoveel commotie ontstaan is in Turkije over het feit dat de commissaris en ikzelf kritiek hebben op het feit dat het volgens ons een politieke rechtszaak is die, als zij leidt tot het verbieden van de regeringspartij, inderdaad serieuze consequenties zal hebben. Dat te zeggen is volgens mij onze plicht en dat zullen wij ook blijven doen.

Maar er is meer wat ik niet begrijp. Wat ik ook niet begrijp, is waarom het op 1 mei in Istanboel voor de autoriteiten onmogelijk was om de vakbonden toe te staan vreedzaam te demonstreren, ook op het Taksimplein, zo'n symbolische plek sinds 1977. Wat ik inderdaad ook niet begrijp, is waarom het onmogelijk was voor de autoriteiten om een onderscheid te maken tussen relschoppers en vakbonden die gebruik willen maken van hun democratische rechten. En wat ik ook niet begrijp, is waarom er zo veel buitensporig geweld nodig was tegen vreedzame demonstranten en onschuldige passanten.

Laat ik eindigen met de hoop uit te spreken dat dit Parlement doorgaat, zoals in dit verslag, met het aanmoedigen van hervormingen, maar ook met het bekritiseren van de regering én de oppositie als deze niet plaatsvinden, op een manier die ik zou willen omschrijven als helder, duidelijk, met respect voor elkaars opvattingen, maar zonder taboes. Ik ben ervan overtuigd dat, als dat gebeurt, wij elkaar dan in Turkije en de Europese Unie uiteindelijk nog beter zullen begrijpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN. – To bardzo dobre sprawozdanie nie będzie łatwą lekturą w Ankarze. Z jednej strony dostrzegamy wysiłki: przyjęcie prawa o fundacjach, reformy kodeksu karnego w zakresie wolności wypowiedzi, zapowiedzi zmian w konstytucji. Z drugiej strony mamy wciąż nierozwiązane problemy dotyczące wolności religijnej wyznań niemuzułmańskich, ingerencję w działania patriarchatu ekumenicznego, opieszałość śledztwa w sprawie zabójstwa Hranta Dinka oraz trzech chrześcijan z Malatayi. Mamy w końcu brak wypełnienia postanowień umowy stowarzyszeniowej. Pisaliśmy o każdej z tych spraw w ubiegłym roku. Można odnieść wrażenie, że czas nad Bosforem płynie bardzo wolno.

Być może zamiast wymuszać proces pełnej integracji powinniśmy już dziś stworzyć ramy prawne dla takiej współpracy Turcji z Unią, która będzie lepiej dopasowana do tych dwóch partnerów. Te ramy mogą znacząco przekraczać ciężarem politycznym europejskie sąsiedztwo. Alternatywny pakiet nie będzie powodem napięć, które widoczne są i w Ankarze, i w stolicach europejskich w związku z debatą o pełnym członkostwie Turcji w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL. – Presidente, onorevoli colleghi, noi ci asterremo su questa risoluzione, soprattutto per come non è trattata la questione curda. In particolare, non penso si possano definire semplicemente operazioni militari sproporzionate quelle condotte dalla Turchia nel nord dell'Iraq, anziché ribadire che ci troviamo di fronte a un'esplicita violazione del diritto internazionale.

La questione curda non può essere ridotta solo ed unicamente ad una questione sociale. È una questione prima di tutto politica e noi dobbiamo dire in modo assolutamente chiaro al governo che deve aprire delle discussioni con le amministrazioni locali della regione curda e con il DTP. Non possiamo tacere sul fatto che non c'è un minimo accenno sulla risoluzione della Corte di Lussemburgo sulla diversa collocazione del PKK nelle liste dei terroristi come avviene invece finora.

Pensiamo che sulla questione curda sono stati lanciati tantissimi appelli alla Turchia, ma che finora non è stato assolutamente notato alcuna modifica sostanziale. Questo è il motivo della nostra astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Γεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – Κυρία Πρόεδρε, με πολύ ενδιαφέρον και σεβασμό διάβασα τη έκθεση της συναδέλφου, κ. Oomen-Ruijten, και τη συγχαίρω.

Προσπάθησα εν τούτοις να την εντάξω στα σημερινά συμβαίνοντα και μου είναι αδύνατον, διότι έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να δούμε ποιό θα είναι το αύριο αυτής της χώρας με τις ασιατικές καταβολές.

Η Τουρκία έχει και κατά το παρελθόν προσπαθήσει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Μην ξεχνάμε τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, να μην ξεχνάμε τις μεταρρυθμίσεις του Αμπντούλ Χαμίτ, του Χάτα Χουμαγιούν, επί εκατοντάδες χρόνια προσπαθεί να μεταρρυθμιστεί και δεν μεταρρυθμίζεται.

Έχουμε ενώπιόν μας έναν τεράστιο κίνδυνο. Την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Καταργούν κόμματα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ευρώπης, εφόσον είναι υπό ένταξη στην Ευρώπη και εφόσον...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Ter attentie van de heer Swoboda zou ik willen zeggen dat het in Europa wel al degelijk gebeurd is dat een politieke partij verboden werd en ik verwijs dan naar België, waar het Vlaams Blok, de grootste Vlaamse partij, in 2005 de facto verboden werd. Dat is natuurlijk geen excuus voor Turkije om ook politieke partijen te gaan verbieden.

Dit gezegd zijnde sta ik versteld, mevrouw de Voorzitter, over de tevredenheid van de Raad en de Commissie over de cosmetische wijziging van het beruchte artikel 301 van de Turkse strafwet, dat nog altijd evengoed de vrijheid van meningsuiting aan banden zal leggen. In plaats van de Turkse identiteit zogezegd te beledigen wordt het nu strafbaar om de Turkse natie zogenaamd te beledigen. Het is louter een kwestie van semantiek, een kwestie die nog altijd kan leiden tot daadwerkelijke gevangenisstraffen.

Artikel 301 moet niet worden gewijzigd, het moet worden geschrapt, samen met alle wetsartikelen die strijdig zijn met de vrijheid van meningsuiting en met de democratische grondrechten. Indien dat niet gebeurt, moeten de onderhandelingen gewoon stilgelegd worden, zoals men altijd heeft beloofd. Men heeft beloofd dat het onderhandelingsproces gelijke tred ging houden met het hervormingsproces in Turkije. Welnu, dit is wel degelijk niet het geval, zeker nu men al belooft dat er binnenkort twee nieuwe hoofdstukken zullen worden geopend. Indien de Europese Unie dus dit soort cosmetische opsmukoperaties goedkeurt, verliest zij elke geloofwaardigheid en wordt de hele verdere onderhandelingsprocedure een groteske farce.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Ich möchte zuerst der Kollegin Ria Oomen-Ruijten herzlich danken. Sie hat eine offene und ehrliche Bestandsaufnahme vorgelegt. Das reiht sich nahtlos in die Berichte ein, die wir hier in früheren Jahren verabschiedet haben.

In einem Punkt bin ich allerdings viel skeptischer als Sie und der Herr Kommissar Rehn. Ich habe nicht festgestellt, dass es im letzten Jahr irgendeinen Fortschritt in der Türkei gegeben hat. Es war umgekehrt: Es gab überall Stillstand. Wir haben größtes Interesse an einer Türkei, die modern, demokratisch, stabil und westlich orientiert ist, sowie enge wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen zu Europa unterhält.

Aber wenn Sie die Fakten ansehen, dann ist der Stillstand das Zeichen.

Wir haben bisher keine Regelung in der Frage der Zollunion. Da ist ein Sonderstatus der Türkei zur Europäischen Union, was Zypern angeht. Wir haben in diesem Reformprozess zwar einen Vorschlag für den Artikel 301. Aber ich will daran erinnern, dass die frühere Ministerpräsidentin Tansu Çiller 1995, vor dreizehn Jahren, bereits die Reform zugesagt hat, bevor wir der Zollunion zugestimmt haben. Nichts ist geschehen. Der Verbotsantrag liegt auf dem Tische und das zeigt die mangelnde demokratische Reife der Türkei: Die Parteien regen sich gar nicht darüber auf, dass die Regierungspartei verboten werden soll und der Ministerpräsident möglicherweise persönlich ein Politikverbot erhält. Das Militär ist gleichzeitig Stabilitätsfaktor und Demokratiehindernis. Auch dieser Widerspruch ist nicht gelöst. Und ich sehe einen neuen Nationalismus in der Türkei, der sich in vielen Punkten dokumentiert. Auch das Verhalten gegenüber unserem Delegationsvorsitzenden Joost Lagendijk zeigt, dass es nicht wirklich um Meinungsfreiheit gehen kann, sondern man will öffentlich durch Druck in jeder Form die öffentliche Meinung beeinflussen. Wir können uns das nicht bieten lassen.

Ich sage, dass es im Moment für Optimismus bezüglich der Türkei überhaupt keinen Grund gibt, dass wir deshalb aber ernsthaft über Alternativen nachdenken müssen. In diesem Sinne ist der Bericht offen und ehrlich, und wir werden ihn unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – Ook van mijn kant lof voor de rapporteur en de wijze waarop wij dit verslag gemaakt hebben. Het verslag geeft helder de richting aan waarin het Parlement wil werken, te weten onderhandelen over het lidmaatschap van de Europese Unie en niets anders.

In Turkije is 2008 aangekondigd als het jaar van de hervormingen. Wij steunen natuurlijk die ambitie, maar wij wachten wel af hoe de interne ontwikkelingen in Turkije verder zullen lopen. Mijn collega Swoboda heeft daar voldoende over gezegd. Als dat fout loopt dan krijgen wij te maken met een Turkije dat niet echt kan handelen.

Pratend over hervormingen wil ik nog eens aandacht vragen voor artikel 301 van het Wetboek van strafrecht, dat gebruikt wordt om de vrijheid van meningsuiting in Turkije op een aantal punten in te perken. De regering heeft aangekondigd dit artikel te willen wijzigen. Wij zijn van mening dat dit een goede stap is, maar wat wij het liefst zouden willen en wat volgens ons de beste oplossing is, is dat dit artikel uiteindelijk wordt ingetrokken, evenals andere beperkende bepalingen, zodat een eind wordt gemaakt aan een praktijk die helaas nog steeds bestaat, te weten dat deze artikelen worden misbruikt om de vrijheid van meningsuiting in te perken.

Ten tweede wil ik in aansluiting op mijn collega Lagendijk nog zeggen dat ook wij zeer verontwaardigd waren over de wijze waarop de politie heeft ingegrepen tijdens de 1 mei-demonstratie in Istanboel. U zult beseffen dat dit voor ons als sociaaldemocraten, voor wie 1 mei een belangrijke dag is, iets heel storends was en wij hopen dat zich dit nooit zal herhalen en doen een beroep op de autoriteiten om ervoor te zorgen dat zich dit nooit meer zal voordoen.

Tenslotte nog een opmerking over het Koerdenvraagstuk. Wij willen dat het politieke debat in Turkije ook echt plaatsvindt, dat gezocht wordt naar een politieke oplossing, dat er oplossingen worden gezocht via de weg van decentralisatie, maar ook bijvoorbeeld door het bevorderen van het gebruik van het Koerdisch in zijn algemeenheid. Ik denk dat dit een belangrijk punt is om vandaag nog eens te onderstrepen.

Tenslotte wil ik nog de aandacht vragen voor een punt dat wij herhaaldelijk aan de orde hebben gesteld, namelijk steun uitspreken voor het initiatief van de Spaanse premier Zapatero en zijn Turkse collega Erdoğan, voor wat zij noemen de alliantie van beschavingen. Wij hopen dat het Parlement vandaag eindelijk een keer onze amendementen daarover zal steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE). – Madam President, first I would like to defend Joost Lagendijk from the scandalous attacks upon his integrity by the CHP and certain nationalistic journalists. Joost Lagendijk is a good friend of Turkey and a first-class chairman of the JPC. Those who attack Lagendijk attack this Parliament and they seek to sacrifice democracy upon the altar of an aggressive laicism. Our own message must be absolutely clear: if Turkey’s Supreme Court continues to close political parties, they will kill off all prospects of Turkish membership of the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Auch ich möchte mich zunächst bei der Berichterstatterin für die faire Zusammenarbeit und für den sehr ausgewogenen Bericht bedanken. Der Bericht benennt die kritischen Punkte, die auch von den Menschen in der Türkei kritisch diskutiert werden, beispielsweise die Lösung der kurdischen Frage, im Konsens, unter Gewährleistung der Rechte aller ethnischen Gruppen in der Türkei. Beispielsweise die Lösung des Kopftuch-Problems in der Türkei, die auch mit einbezieht, dass die Interessen derer gewahrt werden, die kein Kopftuch tragen wollen. Beispielsweise die Frage der Religionsfreiheit, die für alle in der Türkei gelten muss, auch für Aleviten, auch für Christen, auch beispielsweise für den Ökumenischen Patriarchen von Istanbul.

Wir sagen all dies, weil wir Freunde der Türkei sind, weil wir eine europäische Türkei innerhalb der Europäischen Union sehen wollen. Deshalb diese Kritik von Freunden zu Freunden. Auch die Europäische Union kann mehr tun. Signale wie die von Herrn Sarkozy, dass die Türkei – egal was sie macht – nicht in die Europäische Union kommt, helfen uns sicherlich nicht.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la relatrice per l'ottimo lavoro svolto, che puntualizza con grande precisione l'attuale situazione istituzionale, politica e sociale della Turchia.

Al di là delle posizioni che vedono taluni più positivi ed altri più freddi, se non addirittura contrari, all'ingresso della Turchia nell'Unione europea, è innegabile che la Turchia sia molto in ritardo in termini di modernizzazione e di affermazione dei diritti umani. Certo, qualche sforzo è stato fatto, ma la corruzione rappresenta una vera e propria piaga, è ancora irrisolta la questione di Cipro, così come sono in alto mare i rapporti con gli armeni; c'è la vicenda curda, le violenze contro le donne sono ancora una nota dolente e lo stesso vale per i matrimoni forzati e i delitti d'onore.

Preoccupante è anche la situazione delle registrazioni alla nascita dei bambini così come i bassi livelli di scolarizzazione. Questo elenco non è certamente esaltante e fotografa una situazione molto problematica che il Parlamento dovrà continuare a seguire con grande attenzione e intransigenza. Non si possono fare sconti sulla libertà e sui diritti fondamentali .....

(La presidente toglie la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, εάν και εφόσον η Τουρκία συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με τη συμφωνία σύνδεσης και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Άγκυρας, τότε θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας και ότι η οποιαδήποτε μορφή εταιρικής σχέσης δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και μοχλό πίεσης για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Τουρκίας, των Κούρδων, των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Παρ’ όλη την ανησυχία που μας διακατέχει αναφορικά με τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται υπό εξέλιξη σχετικά με το κυβερνόν κόμμα και την επιφανειακή αλλαγή στο άρθρο 301 του Ποινικού Κώδικα, θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει κάποια βήματα προόδου. Όμως για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ενταξιακή της πορεία πρέπει να πράξει όσα και οι προηγούμενες υπό ένταξη χώρες και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Ως εκ τούτου η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. Να ανοίξει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια της σε αεροπλάνα και πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να άρει το βέτο για τη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς.

Σήμερα, και μέσα από τις εξελίξεις που παρακολουθούμε των προσπαθειών που γίνονται από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, κατόπιν της συμφωνίας της 21ης Μαρτίου, ανάμεσα στους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο, η Τουρκία οφείλει να μην προβάλλει εμπόδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM). – De Republiek Turkije diskwalificeert zichzelf voor het lidmaatschap van de Europese Unie. De kwalijke bejegening van haar nietige christelijke minderheid, wellicht 100.000 burgers ofwel net eenhonderdste procent van de totale bevolking, laat mij geen andere conclusie toe. En op grond van de criteria van Kopenhagen rest trouwens Raad, Commissie en Parlement evenmin een andere keuze.

De regelrechte vervolging waaraan Syrisch-orthodoxen en andere christenen in het zuidoosten van Turkije, Tur Abdin, sinds jaar en dag blootstaan, vormt een regelrechte aanklacht tegen de Turkse staat. Hoort een land waar staatsburgers die aan christelijke erediensten deelnemen en daarover regelmatig worden verhoord door politie of geheime dienst, thuis in de Europese Unie? Verhoren die bovendien gepaard gaan met bedreiging in de persoonlijke of beroepssfeer of zelfs in enkele gevallen met folteringen. Turkse toestanden, Turkse zelfdiskwalificatie. Punt is evenwel, hoe eerlijk is de Europese Unie hierover tegenover zichzelf?

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – Pani Przewodnicząca! Z całym szacunkiem dla narodu tureckiego i zważywszy na stulecia bezpośrednich relacji i sąsiedztwa między moim krajem – Polską a Turcją, uważam, że członkostwo Turcji w Unii Europejskiej jest całkowitym nieporozumieniem.

Turcja mimo wielu wieków terytorialnej obecności w Europie nie jest cywilizacyjnie krajem europejskim. Powinniśmy jak najlepiej współpracować z Turcją, ale przystąpienie muzułmańskiego kraju do europejskiego klubu niesie z sobą niewyobrażalne konsekwencje. Aktualna sytuacja w Turcji nie świadczy bynajmniej o tym, aby władze w Ankarze zbliżyły się ku integracji z Europą.

Oprócz relacji z Unią Europejską pragnę również zwrócić uwagę na stosunki Turcji z Armenią. Cieszę się, że w projekcie rezolucji Parlamentu wzywamy rząd turecki do zaprzestania blokady ekonomicznej. Szkoda, że w dokumencie nie ma nic o zbrodniach popełnionych na Ormianach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – Madame la Présidente, le rapport de notre collègue Ria Oomen-Ruijten est fouillé, honnête, courageux dans un moment fort pour la Turquie, et je lui rends hommage. Mais ce rapport appartient à un genre qui, à mon sens, devient de plus en plus irréel. Le Parlement européen et beaucoup d'autres avec lui continuent à faire semblant, comme si notre inlassable pédagogie pouvait faire changer la Turquie! Car c'est de cela qu'il s'agit: de la contradiction entre ce pays, cette nation, ce grand peuple, son évolution et le projet que nous voulons conduire ensemble.

La Turquie est un État-nation, un des derniers, un des plus forts, un des plus conscients. Son unité est de type nationaliste et on le voit bien en ce concerne la reconnaissance du génocide arménien. Sa politique est de plus en plus sensiblement inspirée par une religion unique, alors qu'il s'éloigne de la laïcité qui était la base même de sa constitution. Il manifeste une volonté d'indépendance alors que nous, ici, nous voulons mettre en œuvre un principe d'intégration, de délégation de compétences et de souveraineté. Il y a une collision frontale et fondamentale entre les deux.

Arrêtons de nous illusionner, arrêtons de dire aux Turcs tout et son contraire, et de leur faire croire que nous sommes prêts soit à accepter leur adhésion sans réaliser vraiment les critères de Copenhague, soit à la refuser à cause d'eux, alors qu'il s'agit fondamentalement de nous, de ce que nous nous voulons que devienne le projet européen. Et définissons une structure durable de partenariat qui, dans un esprit gagnant-gagnant, permette à la Turquie d'assumer son rôle de puissance régionale et à l'Union européenne de poursuivre la construction de son identité dans le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). – Madame la Présidente, puisque je n'ai qu'une minute, j'irai droit à l'essentiel.

L'esprit de conciliation de la rapportrice, Mme Oomen-Ruijten, a permis d'éviter bien des écueils. Il en reste un cependant, un désaccord sur l'amendement 14 portant sur la santé reproductive. Pour les socialistes, cet amendement n'est pas un détail mineur, un simple problème de bonne femme. C'est le signe d'une claire séparation de l'Église et de l'État, et un symbole de la laïcité.

Alors si l'on veut que la laïcité turque ne soit plus défendue par l'armée ou par des coups d'État judiciaires, laissons ce soin aux femmes. Elles la défendront avec leur corps. Dans un pays qui pratique encore les crimes d'honneur, revendiquer pour les femmes des droits sexuels, c'est s'opposer à toute dérive fondamentaliste de quelque bord qu'elle soit.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi (ALDE). – Elnök asszony, ne szépítsük a helyzetet: a török csatlakozás ügye kritikus szakaszba jutott. Egyaránt hátráltatja a török belpolitika bizonytalansága, és az Európai Unió elbizonytalanodása Törökországot illetően. Ebben a helyzetben fontos megismételni, hogy a csatlakozási folyamat egy nyílt végű folyamat, de a közös cél a tagság. Emellett köteleztük el magunkat, és emellett kötelezte el magát Törökország is.

Nekünk stratégiai érdekünk, hogy hosszú távon Törökország a politikai Európa része legyen. A társult tagság, a Mediterrán Unió kiegészítheti, de nem helyettesítheti az integrációs folyamatot. Törökországnak is sokkal többet kell tennie, mint eddig tett a demokratikus intézményrendszer megerősítésében, a hadsereg feletti civil kontroll erősítésében, a jogrendszer reformjában, az emberi és kisebbségi jogokért. Közös felelősségünk, hogy a folyamat sikeres legyen, mert ha megfeneklenek a tárgyalások, az a mi kudarcunk is, nemcsak Törökországé. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens Camre (UEN). – Fru formand! Tyrkiet er for stort og for anderledes til at blive optaget i EU. Hvis Tyrkiet ønskede at efterleve Kemal Atatürks berømte ord: "Der er kun én civilisation", stod vi ikke her år efter år og konstaterede, at Tyrkiet aldeles ikke er villig til at efterkomme EU's krav om at antage europæiske værdier og opgive de ottomanske. Tyrkiet regner tydeligvis med at kunne køre EU træt ved blot at forhandle videre uden at efterkomme vores centrale krav om forandring. På 34. år holder Tyrkiet over en tredjedel af et EU-lands territorium besat. Cypern lider som helhed under en tyrkisk okkupation, og allermest lider det besatte område. Det er åbenbart, at det store flertal af de europæiske borgere ikke ønsker, at Tyrkiet bliver medlem af EU. Og det ser også ud til, at en stigende del af de tyrkiske borgere ikke ønsker det. Det er på tide at standse denne teaterforestilling. Tyrkiet kan få en udvidet handelsaftale. Europa hører ikke til i den fremtid, som Tyrkiet skal satse på.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Kasoulides (PPE-DE). – Mr President, I congratulate Ria Oomen-Ruijten for her balanced and fair but strict approach on such a controversial issue. Military coups are now old-fashioned and are being replaced by a coup d’état by the judiciary. It is unbelievable that the constitution and laws allow the judicial overthrow of the government democratically elected by 47% of the people, for a charge totally disproportionate to the requested sentence compared with EU, Council of Europe or Venice Commission standards.

EU principles are incompatible with a ‘deep state’ or the military hindering the government from responding to its new challenges: on Cyprus, to demonstrate, now that negotiations have resumed, that Ankara has the political will to reach a settlement based on the principles on which the EU is founded, without the presence of Turkish troops on the island or the right of unilateral military intervention; on human rights and the freedom of expression in Article 301; on respect for the rights of non-Muslim religious minorities and the Orthodox Ecumenical Patriarch; on the obligations of Turkey relating to the Ankara Protocol; on issues like crimes of passion against women and the conspiracy of silence that exists on this issue; on the issue of the Armenian genocide and the blocking of Armenia and so forth.

These are the challenges Turkey faces if it wants to prove that it is a candidate country destined to become a member of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, η Τουρκία έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ο μόνος στόχος πρέπει να είναι η πλήρης ένταξη. Η Ένωση πρέπει να τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Από τη δική της πλευρά η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

Όμως, τον τελευταίο χρόνο ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κατάργηση του περιβόητου άρθρου 301, καθώς και όλων των διατάξεων που προσβάλλουν την ελευθερία της έκφρασης παραμένει ο τελικός στόχος.

Παράλληλα, η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Τουρκία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Καταδικάζοντας τη βία πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί με ειρηνικό τρόπο μια οριστική λύση. Η βία δεν μπορεί να απαντηθεί με βία. Στο ίδιο πνεύμα, πιστεύω, ότι πρέπει να γίνει σε βάθος έρευνα για τη χρήση του τουρκικού εδάφους από τα αμερικανικά αεροπλάνα σε σχέση με τις μυστικές προσαγωγές υπόπτων στο Γκουαντάνεμο.

Στόχος πρέπει να είναι η οικοδόμηση μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και σταθερής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό μας προβληματίζουν ιδιαίτερα οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία σχετικά με τις συνέπειες της ενδεχόμενης απαγόρευσης του κόμματος AKP.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Madam President, we all know that the main obstacle to Turkish progress towards democracy is the Turkish army, an army that not only controls millions of soldiers and their dependants, but also controls political parties and processes, the police and secret service, much of the judiciary (including the supreme and constitutional courts), as well as the religious, educational, social and economic affairs of the country.

Since General Atatürk’s revolution in the 1920s, Turkey has in reality been under a military dictatorship, either directly or indirectly. Recently, the prospect of EU accession has given the opportunity for some brave people like the leaders of the AKP party to challenge the army supremacy. We have a duty to help these people not just with words, but in deeds. The army derives most of its strength from the support of the West. Billions of euros in direct aid and in lucrative joint defence ventures are given by the USA, Britain, Germany, Italy and Spain. These countries and others, including Russia and China, have a duty to cease all such economic support to the Turkish army until and unless true democracy is securely established in the country.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – Presidente, onorevoli colleghi, solo forti interessi geopolitici e geoeconomici, non certo l'interesse e la volontà dei nostri popoli, sostengono la causa dell'entrata della Turchia in Europa.

Questa relazione sembra un'enciclopedia delle ragioni ostative all'entrata nell'Unione europea di un paese che ogni giorno di più accentua la sua islamizzazione, dove i mufti predicano pubblicamente che le donne che non portano il velo sono tutte adoratrici di satana. La Costituzione turca è un florilegio di norme che vengono mantenute e che sono contro i diritti umani che noi continuamente sosteniamo.

Generica è purtroppo la relazione su questioni fondamentali: Cipro, genocidio degli armeni e questione curda. E poi entrando in Europa questo paese islamico che proibisce addirittura l'uso dell'alcol, queste norme ci verranno imposte anche i nostri popoli compresi quelli di glorioso origine celtica, dagli irlandesi ai bretoni a noi padani, che amiamo orgogliosamente il nostro vino e la nostra birra.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon (PPE-DE). – Señora Presidenta, el informe de Oomen-Ruijten que hoy aprobaremos es un informe serio, equilibrado en líneas generales y exigente.

Recoge los progresos alcanzados, pero pone también de relieve las reformas pendientes.

Todos celebramos que el año 2008 sea considerado por las autoridades turcas el año de las reformas, porque sabemos que las negociaciones de adhesión las requieren. Además, estos cambios serán buenos en sí mismos para Turquía.

Dada la amplia mayoría de que goza el Gobierno turco en su Parlamento, las reformas no deben retrasarse. Con su adopción, los ciudadanos de la Unión Europea podrían también comprobar la solidez del compromiso de Turquía con la adhesión a la Unión y a sus valores, incluido el respeto de los derechos y libertades.

En este sentido, el informe subraya nuestro firme deseo de que no se produzcan acontecimientos que perturben gravemente la vida política democrática del país.

Señorías, reformas sí. Y también cumplimiento de los compromisos. Entre ellos, sigue pendiente la normalización de las relaciones con Chipre y el cumplimiento del protocolo adicional del Tratado de Ankara.

Y otro asunto muy importante para la Unión es el control de la inmigración. Por ello, es necesario evitar los flujos de inmigración ilegal, que, en ocasiones, tienen en Turquía un lugar de tránsito, y luchar contra las mafias que se lucran de estos flujos.

Hay que controlar las fronteras exteriores y favorecer el retorno de los ilegales. En estas tareas es necesaria la colaboración de Turquía y lamento, por ello, que no se haya alcanzado todavía un acuerdo de readmisión.

Señorías, el terrorismo es también una amenaza real en Turquía y en la Unión Europea. Debemos intensificar nuestra cooperación para combatir más eficazmente esta plaga.

Y voy terminando. Hay otro amplio campo, como el de la política exterior, en el que la Unión Europea y Turquía deben concertar más sus posiciones. Me refiero, por ejemplo, al Mediterráneo o al Asia Central.

También tenemos muchos intereses coincidentes en el ámbito de la seguridad energética, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

En suma, señorías, Turquía y la Unión Europea se necesitan mutuamente y en esta conciencia hay que seguir trabajando.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE). – Madame la Présidente, chers collègues, je me réjouis de l'équilibre de ce rapport qui adresse un signal positif à la Turquie. Les socialistes seront attentifs à ce que les négociations d'adhésion se poursuivent positivement sous présidence française. C'est justement parce que nous souhaitons l'adhésion qu'il ne doit demeurer aucune zone d'ombre sur des évènements qui touchent à nos valeurs démocratiques communes.

Il n'est pas acceptable que des intellectuels, tel le journaliste d'origine arménienne Hrant Dink, risquent leur vie dès lors qu'ils parlent de certaines périodes de l'histoire turque. Il n'est pas non plus acceptable d'entendre perdurer une thèse officielle qui banalise le génocide arménien sous le terme de grande tragédie et qui balaie du revers de la main la souffrance d'un peuple dont le nombre des déportés est assimilé à celui des victimes britanniques de la grippe.

Avec le philosophe Bernard-Henri Lévy, je pense que la négation du génocide est partie constitutive du génocide lui-même. Aussi, j'exhorte les autorités turques à s'engager dans la voie raisonnable de la vérité contribuant à la réhabilitation de toutes les minorités nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Madam President, first of all I would like to thank Mrs Oomen-Ruijten for this report. It underlines that Turkey in many areas already is part of European projects, but it also underlines that there is development, there is a movement going on, regarding reform of Turkish society. At the same time it underlines that those reforms and those changes are being made far too slowly, that there is much more to do.

But that leaves us with a fundamental question: is the European Union and are Europe and European values better off with a Turkey that is fulfilling all the requirements and has made all the reforms that are underlined in the report, or are we better off with a Turkey that will maybe lean in the future more to other parts of the world, to other values? I think the answer to this question is quite obvious, and that underlines that we must of course keep the pressure on regarding all the changes that need to be made in Turkey with regard to freedom of expression, reform of the Article 301 paragraph, freedom of religion, equal rights for women and men, not only in legislation but also in reality, and of course the need for a solution to the Cyprus issue and a number of other issues. But with that perspective, if the accession negotiations deliver all these results, it is very important that the European Union is open for the membership of Turkey because this would strengthen European values, Europe and the European Union, and I think that is the necessary and obvious conclusion of this debate.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Madam President, may I begin by welcoming the balanced and conscientious approach of the rapporteur and indeed of the Commissioner and of the presidency on this important brief. I emphasise three points.

To my Turkish friends: the detention of 530 trade unionists on 1 May 2008 was a breach of the fundamental ILO right of free association and of the Copenhagen criteria. Please protect trade unions, including preventing further attacks against the Turkish road transport union Tümtis.

To the opponents of Turkish accession: do not exploit the case against the AK party in the Constitutional Court for your political ends. After the crisis of the presidential nomination, elections were held and democracy won. Today, one way or another, I expect democracy to win again.

To Mr Claeys, Mr Langen, Mr Belder, Mr Toubon and others who deliberately seek to undermine public support for EU accession in Turkey by the language and the threats used in this morning’s debate: Turkish public opinion should understand you are not in a majority, you do not speak for this Parliament and you will not succeed in obstructing its European perspectives.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Türkei ist heute ein wichtigeres Land für die Europäische Union als jemals zuvor. Deswegen muss der Reformprozess innerhalb der Türkei gestützt werden, und es ist uns wichtig, eine demokratische und rechtsstaatliche Türkei zu haben.

Wir müssen aber bestimmte Bedenken haben, die auch in dem Bericht Oomen-Ruijten zum Ausdruck kommen, nämlich ob die Reformfähigkeit der Türkei ausreicht. Wenn ich sehe, was mit dem Strafrechtsartikel 301 passiert – Religionsfreiheit und Stiftungsrecht, Minderheitenrechte –, dann versucht die Regierung Erdogan Fortschritte zu machen, aber sie ist immer zu kurz gesprungen, weil ganz offensichtlich im innerstaatlichen Kontext die Grenzen der Reformfähigkeit erreicht worden sind.

Wenn ich dabei gleichzeitig sehe, dass man leichten Fußes sagt, die Regierungspartei wird verboten, und dass sie ein paar Wochen später unter einem Namen ohne bestimmte Personen, die keine Politik mehr machen dürfen, wieder eingesetzt wird, dann heißt dieses, dass ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 
 

  Emilio Menéndez del Valle (PSE). – Señora Presidenta, el fundamentalismo islámico violento, que pretende dañar a Occidente, pero que perjudica igualmente al islam, está en auge en Oriente Medio y en el Magreb.

El fundamentalismo islámico radical, aunque no violento, está asimismo en alza en varios países. De ahí el importante papel que, de cara al mundo musulmán, puede jugar Turquía en relación con la Unión.

Lo puede hacer en su calidad de país oficialmente laico, pero, obviamente, de raíces y cultura musulmanas, lo que es un activo para las relaciones entre la Unión Europea y ese mundo.

Por eso, mi Grupo ha presentado dos enmiendas par felicitar a Turquía, copatrocinadora con España de la Alianza de Civilizaciones, proyecto oficialmente auspiciado por las Naciones Unidas, conviene no olvidarlo, porque, mediante dicho proyecto, demuestra Turquía su compromiso para facilitar el entendimiento entre Occidente y el mundo árabo-islámico.

 
  
MPphoto
 
 

  Vural Öger (PSE). – Frau Präsidentin! Liebe Ria! Mein Lob und meinen Respekt für diesen Bericht. Er ist ausgeglichen und fair. Diese Linie sollten wir heute beibehalten.

Wir betonen zu Recht, dass die Türkei noch weitere Anstrengungen machen muss. Das Ziel, in der Türkei eine stabile und wohlhabende Demokratie aufzubauen, ist nicht nur im Interesse der Türkei, sondern auch ein wichtiges strategisches Interesse der EU.

Sorgen bereitet mir die Haltung des nächsten Ratspräsidenten Sarkozy. Seine Türkeipolitik setzt nicht auf einen EU-Beitritt. Er beharrt auf der Streichung der Bezeichnung Beitrittskandidat in EU-Dokumenten und betont, Frankreich werde nur der Eröffnung von Kapiteln zustimmen, die nicht auf eine Vollmitgliedschaft hinauslaufen. Damit steht die Glaubwürdigkeit der EU auf dem Spiel. Ich betone: Pacta sunt servanda! Die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen wurde einstimmig beschlossen, auch Frankreich sagte ja.

Anstatt negative Signale zu senden, sollte die EU konstruktiv mit der Türkei umgehen. Wir haben in diesem Parlament mit Mehrheit entschieden, dass wir mit der Türkei...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort)

 
  
MPphoto
 
 

  Evgeni Kirilov (PSE). – Madam President, Mrs Oomen-Ruijten has produced a very balanced and objective report on Turkey which is highly commendable. There is a remarkable consensus among the neighbouring member countries that there should be a clear perpective for EU membership of Turkey. This is not by chance; the neighbouring countries always know the situation better. Turkey has already made immense progress in the reforms introduced to reach European democratic standards. Of course much remains to be done but we have to encourage Turkey in this process; we have to encourage the pro-European reform forces in Turkey, both among the ruling party and the opposition.

With regard to the pending constitutional decision on the AK party closure case: of course it is not acceptable. I believe we should stay calm because I am sure that Turkey will find reason enough to overcome a potential crisis.

We the neighbouring countries should encourage Turkey and make every effort to enhance the bilateral and trilateral transborder cooperation and reach a new quality of good neighbourly relations. This includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Ria Oomen-Ruijten hat einen guten und nüchternen Bericht vorgelegt. Sie hat auf einige Fortschritte und auf viele Fragezeichen und ungelöste Probleme verwiesen. Nur indirekt angesprochen wurde die Kernfrage: Wenn die Türkei reformiert wäre, hätte sie dann einen Anspruch auf Mitgliedschaft? Unser geltendes EU-Recht setzt an den Schluss der Verhandlungen eine politische Alternative, für uns in der Union und für die Türkei selbst. Deswegen plädieren wir in Österreich und anderswo für ergebnisoffene Verhandlungen. Der Beitritt ist eine Möglichkeit, nicht ein vorweggenommenes Ergebnis.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – Madame la Présidente, chers collègues, parce que la Turquie appartient à l'histoire européenne, parce que la Turquie participe à la culture européenne, parce que la Turquie constitue une chance économique et démographique pour l'Union européenne, cette position favorable à l'adhésion me permet d'être d'autant plus exigeant: exigeant sur le respect des principes démocratiques, exigeant sur la laïcité, exigeant sur les droits humains.

L'Union européenne s'est construite sur des valeurs, des principes, que nous ne pouvons renier par un silence assourdissant au détour d'une procédure d'adhésion au nom d'une diplomatie. La Turquie doit reconnaître le génocide des Arméniens, acte historique et symbolique, qui témoignera de sa maturité politique. Depuis juin 1987, le Parlement européen s'est prononcé avec conviction et force sur cette reconnaissance. Faut-il, vingt-et-un ans après, en arriver à une formulation plate? En acceptant, le Parlement reculerait. Je vous engage, chers collègues, à voter l'amendement 23, pour dire avec force aux autorités …

(La Présidente retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – Od czasu Atatürka niewiele zmieniło się w tureckiej mentalności. Religijna tradycja wyznacza im własną drogę, różną od europejskiej, sąsiedztwo geograficzne nie daje małżeństwa kulturowego, a w niepisanych kodach społecznych nie ma ciążenia ku europejskiej tożsamości.

Powstaje zatem pytanie: czy Turcja chce się zmienić i przyjąć nasz model społeczno-polityczny, bo kosmetyka artykułu 301 temu przeczy. Czy powinniśmy nakazywać Turkom i żądać od nich, co mają robić? Socjaliści w poprawkach chcą narzucić Turkom rozwiązania nacechowane ideologicznie, a im jest dobrze z tym, co mają. Postępy w reformach są nikłe, a armia ma ciągle dużo do powiedzenia. Czy na siłę, zatem, uszczęśliwiać naród, zmieniać jego tożsamość, tradycję i kulturę? Czy to w ogóle jest zmienialne?

Pani Przewodnicząca! Rada zdecydowała o negocjacjach w dobrej wierze, by Turcja stała się pomostem między Europą i islamem, a teraz sama nie jest do tej decyzji przekonana. Pozostaje nam wishful thinking.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). – Senhora Presidente, saúdo e apoio na generalidade o relatório Ria, nomeadamente onde se manifesta preocupação quanto às implicações do processo de encerramento do Partido AK. Por outro lado, a resolução da questão de Chipre tem agora uma fabulosa oportunidade que tem de ser aproveitada.

Essencial é também, como se escreve, que o Governo turco prossiga as reformas, respeitando o pluralismo e a diversidade numa Turquia democrática e secular, e que todos os cidadãos possam desenvolver a sua identidade cultural no seio do Estado democrático turco.

Claro que também são necessários progressos noutros domínios, como a defesa dos direitos sindicais e maiores avanços, consagrando o caminho para a efectiva igualdade de género, mas reconhece-se no relatório Ria um conjunto de progressos necessários para a modernização da sociedade turca já efectuados.

Senhora Presidente, a marcha da Turquia para a integração plena deve prosseguir nas condições acordadas pelo Conselho Europeu e votadas neste Parlamento. Nem mais nem menos.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Δημητρίου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα στην Κύπρο επικρατεί ένα καινούργιο κλίμα. Και οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θέλουν λύση του Κυπριακού προβλήματος και ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Κύπρου, τα συμφέροντα τόσο των Τουρκοκυπρίων, όσο και των Ελληνοκυπρίων. Εδώ είναι ακριβώς που παρεμβάλλεται ο ρόλος της Τουρκίας, Η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά τμήμα της Κύπρου. Ελέγχει πολιτικά την κατάσταση και είναι η ώρα να αντιληφθεί ότι πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν την πολιτική. Είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να λυθεί το Κυπριακό πρόβλημα. Προπαντός ο στρατός, ο οποίος παρεμβαίνει κατά τρόπον αρνητικό στην όλη διαδικασία, χρειάζεται να αντιληφθεί ότι το Κυπριακό πρόβλημα πρέπει να λυθεί.

Είναι καιρός και η κατοχή και η παρέμβαση της Τουρκίας να εκλείψει, ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να το κάνουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Glede na stisko s časom in hrup v dvorani bom skušal biti čim krajši.

Razprava, ki je bila pravkar opravljena, in predvsem poročilo, ki ga je pripravila gospa Oomen-Ruijten, potrjujeta dejstvo, ki se ga zaveda tudi Svet: da je vsak proces reform težak. In to velja tudi za Turčijo.

V tem procesu se postavljajo velike dileme pred državo, dileme, ki se nanašajo na vrednote, kot so sekularizem, demokracija, človekove pravice.

To je razvidno iz procesov, ki so bili večkrat omenjani, ki so omenjeni v poročilu in ki jih obravnava tudi Svet. Procesov, kot je postopek proti političnim strankam, debata o ženskih rutah, o položaju žensk nasploh, o svobodi veroizpovedi in o svobodi izražanja ter o drugih vidikih.

Poudaril bi naslednje: na teh področjih je Turčija dosegla napredek, napredek je viden, ni pa še zadosten. Napredek je viden na področju sprememb kazenske zakonodaje, na področju zakonodaje o fundacijah, na področju položaja žensk – poglejte samo število žensk v parlamentu, ki je naraslo – na vseh teh področjih pa napredek seveda še ni zadosten.

Tudi glede vprašanja Cipra, naj poudarim, da Svet pričakuje od Turčije predvsem dvoje: konstruktivno vlogo v pogajanjih pod okriljem Združenih narodov in pa uresničevanje dodatnega protokola k ankarskemu sporazumu. To sta glavni nalogi, so pa še druge.

V vsem tem je seveda koristno, če ima Turčija pred sabo en cilj. In ta cilj je dan, ta cilj je bil dogovorjen soglasno, ko je Evropska unija Turčiji podelila status kandidatke in pod to predpostavko se nadaljujejo pristopna pogajanja.

Slovensko predsedstvo si je napredek pri pristopnih pogajanjih s Turčijo zadalo kot eno od prednostnih nalog in upamo, da nam bo ta cilj uspelo doseči, da bomo v kratkem času lahko odprli dodatna pogajalska poglavja.

Seveda pa je dosega končnega cilja negotova, odvisna od izida pristopnih pogajanj, od uspehov reform, odvisna je tako od nas držav članic, kakor tudi od države kandidatke.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Madam President, I want to thank the rapporteur and the Members for a very serious and responsible debate at a very critical time for EU-Turkey relations. I have taken due note of your messages which are also codified in the draft resolution and in the compromise amendments.

I would pick up three particular messages, the first being that it is essential to relaunch the reforms in full so that the fundamental freedoms of Turkish citizens are enhanced and Turkey is itself helped to meet the EU Copenhagen criteria.

The second message is that citizens’ rights must be respected in the everyday life of society. I share your concern in compromise Amendment 32 about the excessive use of force by Turkish police against demonstrators at this year’s May Day rally in Istanbul. It is important that we reaffirm that the freedom of association and the peaceful operation of trade unions represent a fundamental right under the European Convention of Human Rights.

The third and final message is that the European Parliament is clearly very concerned about the closure case. Closing down a political party is not, and cannot be, business as usual. It cannot be taken lightly in a European democracy.

So there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations. The best medicine to truly revitalise Turkey’s EU accession process is to ensure that the reforms move forward, that a genuine political dialogue is started in Turkey and that both democracy and secularism are respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten, Rapporteur. − Ik dank de collega's die zo uitstekend meegewerkt hebben. Ik zeg nogmaals dat wij alleen met eendrachtigheid duidelijk maken dat het hervormingsproces in Turkije noodzakelijk is. Wij kunnen met zijn allen een positief signaal geven door met een grote meerderheid vóór het verslag te stemmen. Wij helpen daarmee Turkije om te hervormen en ervoor te zorgen dat de individuele vrijheden gegarandeerd worden en de rechtsstaat verankerd wordt. Dat is allemaal nodig voor een moderne samenleving waarin mannen en vrouwen het goed hebben.

Ik doe nogmaals een beroep op mijn collega's om bij de stemming over de amendementen alle politieke Spielerei achterwege te laten en ervoor te zorgen dat er een absoluut grote meerderheid is om dit verslag over Turkije in de plenaire vergadering aan te nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd'hui.

Déclarations écrites (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE) , in writing. – Turkey as the largest state with accession perspectives is and will be a strategically important partner and ally of Europe. It is in the interest of all to develop a reliable relationship based on values and mutual respect. The EU must support the democratically elected government and should condemn attempts to undermine it.

However, pursuing EU membership can only be reliable if the candidate country recognizes and conducts normal relations with each and every EU Member State. Although the current situation shows signs of consolidation, I still call upon Turkey to finally meet the fundamental accession criteria in recognizing the Republic of Cyprus and withdrawing Turkish army units.

Fully meeting the Copenhagen criteria is continuously a key condition for EU membership. The Turkish administration has made considerable efforts in this field. In 2007 democracy was strengthened there. Still, a political initiative for a lasting settlement of the Kurdish issue is expected, including real possibilities to study and use the Kurdish language. We also look forward to convincing measures to stop religiously motivated violence against Christian minorities and the providing of equal opportunities for all religious communities to freely erect houses of worship.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE) , kirjallinen. – Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää tasapainoisesta mietinnöstä. Mielestäni se antaa rehellisen ja kriittisen mutta samalla positiivisen ja optimistisen signaalin Turkille. Se tukee Turkin edistyksellisien ja maltillisien voimien uudistumispyrkimyksiä nimeämällä selkeästi yhteiskunnan osa-alueet, joissa maa on edistynyt. Samalla se toteaa edelleen olevansa huolestunut sananvapauden tilasta, sukupuolten tasa-arvosta, kurdi- ja vähemmistötilanteesta ja viranomaisten väkivallan käytöstä. Täytyy muistaa, että tällä hetkellä käymme jäsenyysneuvotteluja Kööpenhaminan kriteereiden pohjalta.

Jos maa täyttää kriteerit ja täyttää eurooppalaisen oikeusvaltion periaatteet, en näe syytä liittymisen esteeksi. Se Turkki, joka kenties liittyy EU:n jäseneksi kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä, on erilainen Turkki kuin tänä päivänä. Jos haluamme todella demokraattisen, vakaan ja rauhallisen Turkin, niin emme ainakaan saisi sulkea jäsenyysovea sen edessä. Älkäämme syyllistykö halpaan populismiin ja muukalaiskammoon. Eurooppalainen Turkki on paitsi EU:n ja Turkin myös koko maailman etu. Turkille on annettava mahdollisuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE) , írásban. – Törökország csatlakozásáról vitatkozunk. Arról, hogy európaivá válhat-e ez az ázsiai örökséggel bíró ország. Az örmény genocídium beismerése, a kurd kisebbségek jogainak szavatolása, a nők esélyegyenlősége – csak egypár alapvető probléma a sok közül. Miközben EU-s elvárásokról és mércékről beszélünk, az EU-n belül folyamatosan gondok vannak a demokráciával, az emberi és kisebbségi jogokkal.

Romániában helyhatósági választásokra készülünk. Temesváron a napokban visszaköszöntött a múlt: a Temes megyei választási bizottság többségi szavazattal elfogadott egy fizikai személy által benyújtott óvást, amelyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyes plakátjainak eltávolítását kérte.

A határozat ellen az RMDSZ képviselője mellett csak a demokrata liberális párt, valamint a választási bizottság két bírónője szavazott. Megengedhetetlen és elfogadhatatlan egyes politikai pártok képviselőinek a kisebbségellenes, magyarellenes magatartása. Mit várunk el Törökországtól, ha az EU-n belül is még mindig ilyen problémákkal küszködünk? Rómában romaellenesség, Szlovákiában kollektív bűnösség, Temesváron magyarellenesség...

 
  
MPphoto
 
 

  Feleknas Uca (GUE/NGL) , schriftlich. – Seit Anfang dieses Jahres ereilen uns bedauerlicherweise immer noch traurige und besorgniserregende Nachrichten über grenzüberschreitende Aktionen des türkischen Militärs, über Tote und Verletzte bei Gefechten im Südosten des Landes und an der türkisch-nordirakischen Grenze, über unverhältnismäßige und brutale Übergriffe der Sicherheitskräfte auf insbesondere Kinder und Frauen während des diesjährigen kurdischen Newroz-Festes.

Der Bericht der niederländischen Abgeordneten Oomen-Ruijten spricht zwar wichtige Punkte an, bleibt aber, angesichts der Ernsthaftigkeit der politischen Lage in der Türkei, viel zu zaghaft. Um die Verantwortlichen in der Türkei nicht zu verärgern, werden die Herzstücke einer erforderlichen Reform nicht mit der notwendigen Klarheit gefordert. Hierzu zählen für mich ganz klar:

1. die zivile Einschränkung und Kontrolle des Einflusses des Militärs in der Türkei

2. die endgültige Loslösung von der Idee, die Kurdenfrage militärisch zu lösen, und das klare Bekenntnis zu einer politischen Lösung und zu einer Aussöhnung

3. die bedingungslose Streichung des Artikels 301 und aller anderen die Meinungs- und Gedankenfreiheit beschränkenden Artikel

4. eine klare politische Willensbekundung zur umfassenden Emanzipation der Frauen

An diesen Stellen hätte der Bericht viel deutlicher und entschiedener ausfallen müssen.

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 
Правна информация - Политика за поверителност