Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0022(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0154/2008

Předložené texty :

A6-0154/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Hlasování :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0215

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 21. května 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5.3. Trestněprávní ochrana životního prostředí (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (hlasování)
Zápis
  

– Před hlasováním:

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, úřadující předseda. − Vážený pane předsedo, opět vám děkuji. S vaším dovolením chci přednést jménem Rady toto vyjádření.

Hovořili jsme o následujícím pozměňovacím návrhu, který schválil Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti. Je to nové odůvodnění 12a.

Cituji: „Pokud se po určité době prokáže, že pokračující činnost způsobuje škody na životním prostředí, které mohou následně vést k trestněprávní odpovědnosti podle této směrnice, otázka, zda pachatel, který škodu způsobil, konal úmyslně nebo z nedbalosti, by se měla rozhodnout na základě toho, kdy si pachatel uvědomil nebo měl uvědomit skutečnosti, které jsou podstatou trestného činu, a nikoli toho, kdy pachatel začal svou činnost. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že předcházející udělení povolení, licence či koncese by za těchto okolností nemělo být omluvou.“ Konec citátu.

Chápeme záměry vyjádřené tímto pozměňovacím návrhem. Tyto záležitosti patří do pravomoci členských států. Věříme, že členské státy řádně vyhodnotí tyto záměry.

Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, člen Komise. − Vážený pane předsedo, toto prohlášení možná nebude odpovídat rétorice pana Cohn-Bendita. Musím přečíst toto prohlášení, cituji: „Komise vzala v úvahu následující pozměňovací návrh schválený Výborem pro právní záležitosti: „Pokud se po určité době prokáže, že pokračující činnost způsobuje škody na životním prostředí, které mohou následně vést k trestněprávní odpovědnosti podle této směrnice, otázka, zda pachatel, který škodu způsobil, konal úmyslně nebo z nedbalosti, by se měla rozhodnout na základě toho, kdy si pachatel uvědomil nebo měl uvědomit skutečnosti, které jsou podstatou trestného činu, a nikoli toho, kdy pachatel začal svou činnost. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že předcházející udělení povolení, licence či koncese by za těchto okolností nemělo být omluvou.“ Chápeme obavy vyjádřené tímto pozměňovacím návrhem. Tyto záležitosti patří do pravomoci členských států. Věříme, že členské státy tyto obavy přiměřeně zohlední.“

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer, zpravodaj. − (DE) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tato dvě prohlášení mě nutí poznamenat, ve prospěch těch poslanců, kteří možná zcela nerozuměli, o co tu jde, že tato prohlášení tvoří součást kompromisu, kterého jsme dosáhli. Požádali jsme o vysvětlení dvou – tří problémů a dostali jsme odpověď v této podobě. Předmětem legislativního postupu je, samozřejmě, výlučně text, na kterém jsme se společně dohodli.

Mám tu dopis předsedy stálého zastupitelství – v předsednictví je v současnosti Slovinsko –, který potvrzuje, že tento text, pokud ho dnes my schválíme, bude schválen i Radou. To znamená, že dosáhneme dohody už v prvním čtení, což je legislativním úspěchem, který si velmi přejeme.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí