Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0022(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0154/2008

Ingivna texter :

A6-0154/2008

Debatter :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Omröstningar :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0215

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

5.3. Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (omröstning)
Protokoll
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, rådets ordförande. − (SL) Herr talman, tack så mycket än en gång. Med er tillåtelse vill jag göra följande uttalande på rådets vägnar.

Vi har övervägt följande ändringsförslag som Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor har antagit. Det rör det nya skäl 12a.

Jag citerar: ”När en pågående verksamhet efter en tid visar sig ge upphov till miljöskador som i sin tur kan medföra straffrättsligt skadeståndsansvar i enlighet med detta direktiv, bör frågan om huruvida den som förorsakat skadorna handlat uppsåtligt eller vårdslöst avgöras med hänvisning till den tidpunkt då denne blev, eller borde ha blivit, medveten om de uppgifter som utgjorde brottet, inte med hänvisning till den tidpunkt då denne påbörjade sin verksamhet. I detta sammanhang bör man komma ihåg att tidigare tillstånd, licens eller koncession inte kan användas som försvar under sådana omständigheter.” Slut på citat.

Vi förstår tanken med detta ändringsförslag. Dessa frågor hör till medlemsstaternas behörighetsområde. Vi anser att medlemsstaterna vederbörligen kommer att beakta syftet med ändringsförslaget.

Tack.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, ledamot av kommissionen. − (EN) Herr talman! Detta uttalande kanske inte är lika retoriskt som Daniel Cohn-Bendits. Jag måste läsa detta uttalande och jag citerar: ”Kommissionen beaktade följande ändringsförslag som antagits i utskottet för rättsliga frågor: ’När en pågående verksamhet efter en tid visar sig ge upphov till miljöskador som i sin tur kan medföra straffrättsligt skadeståndsansvar i enlighet med detta direktiv, bör frågan om huruvida den som förorsakat skadorna handlat uppsåtligt eller vårdslöst avgöras med hänvisning till den tidpunkt då denne blev, eller borde ha blivit, medveten om de uppgifter som utgjorde brottet, inte med hänvisning till den tidpunkt då denne påbörjade sin verksamhet. I detta sammanhang bör man komma ihåg att tidigare tillstånd, licens eller koncession inte kan användas som försvar under sådana omständigheter.” Vi har fullständig förståelse för de farhågor som uttrycks i detta ändringsförslag. Dessa frågor faller inom medlemsstaternas behörighetsområde och vi är övertygade om att de vederbörligen kommer att beakta de farhågor som uttrycks i ändringsförslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer, föredragande. − (DE) Herr talman, mina damer och herrar! När det gäller dessa två uttalanden bör jag, för de ledamöter som kanske inte helt har förstått vad som pågår, påpeka att förklaringarna ingår i den kompromiss som vi har enats om. Vi bad om klargörande av ett par tre problem, och de har klargjorts på detta sätt. Ämnet för lagstiftningsförfarandet är naturligtvis endast den text som vi gemensamt har enats om.

Jag har skrivelsen från ordföranden för Ständiga representanternas kommitté (Coreper) här – som för närvarande leds av Slovenien – där det bekräftas att denna text, om vi antar den i dag, även kommer att godkännas av rådet. Detta innebär naturligtvis att vi kommer att få en överenskommelse i första behandlingen, vilket kommer att ge oss den lagstiftningsframgång som vi ville åstadkomma.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy