Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0099(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0038/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2008 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0218

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

− Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το 2009

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω μόνον μια σύντομη παρατήρηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα περιόδων συνόδου του επομένου έτους. Παρότι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν οριστεί για την περίοδο από 4 έως 7 Ιουνίου, καθιστώντας έτσι τη βουλευτική θητεία μου κατά μία εβδομάδα βραχύτερη των 5 ετών, είμαι ευτυχής που οι εκλογές δεν διεξάγονται από 11 έως 14 Ιουνίου. Η Κυριακή είναι παραδοσιακά η ημέρα που διεξάγονται οι εκλογές στην Εσθονία, όμως αν οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονταν στις 14 Ιουνίου –εθνική ημέρα μνήμης του μαζικού εκτοπισμού του 1941 που διενήργησαν οι σοβιετικές αρχές– οι σημαίες θα κυμάτιζαν μεσίστιες σε ολόκληρη την Εσθονία. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα ήταν μια πολύ ευχάριστη ημέρα να διεξαχθούν εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η τελευταία ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και έχουμε αποτρέψει πέντε απόπειρες να αμφισβητηθεί το Στρασβούργο ως έδρα του Κοινοβουλίου, και ως η μοναδική έδρα του, μέσω παράλογων τροπολογιών.

Παρά ταύτα, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να προβούμε σε μια περιεκτική μεταρρύθμιση, επειδή τελικά είναι θέμα κόστους και εκπομπών CO2. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι, αν επρόκειτο να επικεντρωθούμε στις 12 εβδομάδες ολομέλειας ετησίως και να χρησιμοποιούμε και πάλι πλήρως και τις πέντε ημέρες αυτών των εβδομάδων, τότε θα μπορούσαμε να καταργήσουμε τις δαπανηρές και περιττές μίνι ολομέλειες στις Βρυξέλλες και να τις αντικαταστήσουμε με εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας. Αυτό θα μας έφερνε πλησιέστερα στους συμπολίτες μας και θα μας έδινε χρόνο για το πραγματικό έργο μας. Θα ήταν επίσης πολύ φθηνότερο, θα μειώναμε τις δικές μας εκπομπές CO2, και όλα αυτά θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τις δικές μας αποφάσεις χωρίς τροποποίηση των Συνθηκών. Όσο δεν υπάρχει τροποποίηση Συνθήκης, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ισχύουσες Συνθήκες όσο ορθολογικά και αποδοτικά είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την προσέγγιση που έχω προτείνει.

 
  
  

− Έκθεση Δημητρίου Παπαδημούλη (A6-0102/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν αυτός ο κανονισμός ήλθε ενώπιον του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, αντιτάχθηκα σε απόπειρες να επιτραπεί η αποθήκευση υδραργύρου, όχι μόνο σε αλατωρυχεία αλλά και σε υπόγειες εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες για διάθεση αποβλήτων. Ήταν φανερό ότι τα ορυχεία ανυδρίτη περιλαμβάνονταν σε ένα διευρυμένο ορισμό και αυτό ήταν πολύ ανησυχητικό για τους κατοίκους του Billingham στην εκλογική μου περιφέρεια, οι οποίοι μάχονται σχέδια να χρησιμοποιηθούν τα παλιά ορυχεία ανυδρίτη κάτω από τα σπίτια τους για τη διάθεση αποβλήτων. Δυστυχώς, το κείμενο που ψηφίσαμε σήμερα σε δεύτερη ανάγνωση έχει επανεισάγει τη δυνατότητα αποθήκευσης υδραργύρου σε τοποθεσίες άλλες από τα αλατωρυχεία, ειδικά δε, σε βαθείς υπόγειους σκληρούς βραχώδεις σχηματισμούς. Καθώς τα ορυχεία ανυδρίτη του Billingham ενδέχεται να εμπίπτουν σε αυτόν το νέο ορισμό επιτρεπόμενων τοποθεσιών, αισθάνθηκα ότι θα ήταν απαραίτητο να απέχω από την ψηφοφορία επί της συμβιβαστικής δέσμης δεδομένου ότι δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία στη δεύτερη ανάγνωση. Και αυτό παρά το γεγονός ότι συμφωνώ πάρα πολύ με την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου από την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω αυτήν την έκθεση, επειδή διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μια ταχεία λύση του θέματος. Είμαι ευτυχής που το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμβιβαστική άποψη, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε πραγματικά συμβάλλει στη δυναμική αυτή. Μια διαφορετική λύση θα μπορούσε να σημαίνει καθυστέρηση της λύσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σας ευχαριστώ.

 
  
  

− Έκθεση Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Σήμερα δεν είναι πλέον ανεκτά τα σοβαρά περιβαλλοντικά αδικήματα και τα αδικήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία ώστε να θεωρούνται απλά παραπτώματα, όπως έχουν έως σήμερα θεωρηθεί σε ορισμένες χώρες, επί παραδείγματι στην Ιταλία ή την Κύπρο. Αυτός είναι ο λόγος που υποστήριξα την οδηγία η οποία υποχρεώνει όλες τις χώρες να συμπεριλάβουν στη νομοθεσία τους συναφείς ποινικές κυρώσεις εντός δύο ετών, παρά τις ενστάσεις από τους ευρωσκεπτικιστές. Από την άλλη πλευρά, η Τσεχική Δημοκρατία, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα πρέπει να θεσπίσουν την ευθύνη βάσει του ποινικού δικαίου για τα νομικά πρόσωπα, η οποία για τις μετασοσιαλιστικές χώρες είναι μια άγνωστη ιστορική έννοια. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα επιλέξουμε το γερμανικό μοντέλο στο οποίο οι παραβάσεις του νόμου από νομικά πρόσωπα κρίνονται από τις διοικητικές αρχές ή αν θα επιλέξουμε το μοντέλο των δικαστικών αρχών που είναι τυπικό της Γαλλίας, της Βρετανίας και τώρα επίσης και της Σλοβενίας. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν πρέπει να είναι ολόκληρο το νομικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα της διοίκησής του που θα καθίστανται υπόλογα. Φοβάμαι ότι τα δύο χρόνια που έχουμε για να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή του δεν θα είναι αρκετά.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα αυτό το μέτρο. Φαίνεται ότι η κινδυνολογία για το κλίμα και η περιβαλλοντολογία αποκτούν γρήγορα τα χαρακτηριστικά θρησκείας. Βασίζονται στην πίστη όχι στα δεδομένα. Και η δυνατότητα συμψηφισμού του άνθρακα ορθώς συγκρίθηκε με τη μεσαιωνική αγορά της παπικής άφεσης αμαρτιών. Τώρα έχουμε τον κ. Nassauer να εισάγει αυτό που φαίνεται ότι είναι ένα είδος νόμου περί περιβαλλοντικής βλασφημίας.

Διατηρώ ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με το αν αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το ποινικό δίκαιο παρά από το αστικό δίκαιο, σε οιαδήποτε περίπτωση. Όμως, το πραγματικό πρόβλημα εδώ είναι η επέκταση του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι άνθρωποι που εκπροσωπώ θέλουν να έχουν εμπόριο, θέλουν να έχουν συνεργασία στην Ευρώπη αλλά δεν θέλουν πολιτική ένωση και δεν θέλουν ένα ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. Θα αντισταθούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση να δημιουργηθούν ευρωπαϊκά καθήκοντα και ευρωπαϊκή αρμοδιότητα στους τομείς αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ενώ η έκθεση αυτή φαίνεται να αφαιρεί αναφορές σε συγκεκριμένες κυρώσεις, δεν κάνει αναφορά για το ποιες ενέργειες πρέπει να θεωρούνται εγκληματική δραστηριότητα εντός των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό επιτρέψτε μας να θεωρήσουμε ένα σενάριο όπου κάποιος στην εκλογική μου περιφέρεια –το Λονδίνο, τη σπουδαιότερη πόλη του κόσμου, πρωτεύουσα της σπουδαιότερης χώρας στον κόσμο–διαπράττει πράξη η οποία δεν θεωρείται εγκληματική πράξη βάσει του αγγλικού δικαίου (πρόκειται για σώμα δικαίου που διαμορφώθηκε διαμέσου της παράδοσης του εθιμικού δικαίου και διαμέσου της λογικής) αλλά η οποία, επειδή έχουμε αποφασίσει να επιβάλουμε άνωθεν αυτό το δίκαιο της ΕΕ, παραμερίζοντας τη λογική, πάνω από τα κεφάλια των πολιτών και ερήμην των πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας, θεωρείται τώρα ότι είναι εγκληματική πράξη βάσει του δικαίου της ΕΕ.

Όλα αυτά πού θα οδηγήσουν; Πώς θα αντιδράσουν οι εκλογείς μου; Θα σας πω πώς θα αντιδράσουν. Θα πουν: «Τι ανοησίες είναι αυτές; Γιατί αυτό που δεν θεωρείται βάσει του λογικού αγγλικού δικαίου ότι είναι εγκληματική ενέργεια, θεωρείται εγκληματική πράξη βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου; Είναι καιρός να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση!» Κατά συνέπεια, πρέπει να προσέξουμε να μην οδηγήσουμε το ΗΒ εκτός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Gargani (PPE-DE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζήτησα από τον Πρόεδρο τον λόγο για ένα λεπτό μετά την έγκριση της έκθεσης του κ. Nassauer σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.

Ήθελα ιδιαίτερα να συγχαρώ τον εισηγητή επειδή η έκθεση αυτή είναι μεγάλης σημασίας. Στην επιτροπή διεξήχθη σημαντική συζήτηση και καταλήξαμε σε έναν πολύ ευφυή, υψηλής ποιότητας συμβιβασμό μέσω της παρέμβασης της Monica Frassoni. Πράγματι αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω αυτόν τον ιδιαίτερο τομέα του έργου της επιτροπής και ειδικά να συγχαρώ τον εισηγητή κ. Nassauer.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Σχετικά με την έκθεση του κ. Nassauer, πρέπει να πω ότι την υπερψήφισα. Παρότι όλα τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει τις ίδιες διατάξεις, οι τελευταίες εφαρμόζονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό ενθαρρύνει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνίσταται στο ότι ανεύθυνοι επιχειρηματίες μετεγκαθιστούν την οικονομική τους δραστηριότητα σε χώρες όπου οι ποινικές κυρώσεις για αδικήματα εις βάρος του περιβάλλοντος είναι λιγότερο αυστηρές. Αυτό πλήττει ιδιαίτερα τα νέα κράτη μέλη της Ένωσης. Πρέπει να τονιστεί ότι τα αδικήματα που διαπράττονται εντός του πλαισίου των εγκληματικών οργανώσεων καθίστανται ολοένα και περισσότερο σημαντικά και ότι τα αδικήματα εις βάρος του περιβάλλοντος είναι όλο και περισσότερο αδικήματα διασυνοριακής φύσης.

Συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή ότι το νομικό πλαίσιο που ορίζεται στην πρόταση οδηγίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική συνεισφορά στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και μπορεί να εγγυηθεί την ενιαία και υπεύθυνη εφαρμογή του δικαίου περιβαλλοντικής προστασίας εντός της Κοινότητας. Οι κατάλληλα καταρτισμένοι υπάλληλοι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου και την πραγματική μείωση των αδικημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η πρόταση να προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την προστασία του περιβάλλοντος συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Θα ήθελα να κάνω το ακόλουθο σχόλιο προς όφελος του βουλευτή από το Ηνωμένο Βασίλειο ο οποίος ενδεχομένως να είναι θύμα παρανόησης. Δεν δημιουργούμε νέα κοινοτική νομοθεσία για να επιβάλουμε κυρώσεις. Αυτό αποδείχθηκε αδύνατο. Αντίθετα, επιμένουμε κάθε κράτος μέλος να εφαρμόζει την αναγκαία νομοθεσία εντός του δικού του νομικού συστήματος έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά μήκος και κατά πλάτος της Ευρώπης εφαρμόζονται ενιαίες κυρώσεις για παρόμοια αδικήματα.

 
  
  

− Έκθεση Fiona Hall (A6-0077/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Η σημερινή ημέρα, η 21η Μαΐου, σηματοδοτεί ακόμη μια ταφόπλακα για τους ευρωσκεπτικιστές, διότι μαζί με το Συμβούλιο, έχουμε ψηφίσει κοινή απόφαση η οποία θα βοηθήσει να μεταφερθούν μερικώς τα δικαιώματα τηλεπικοινωνιακού φάσματος των 27 κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διαχειριστούν κάτι με επιτυχία αυτά τα ίδια, τότε το εμπιστεύονται στην Ένωση, προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα πρόκειται για την άρση των νομοθετικών εμποδίων στη μελλοντική ανάπτυξη των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών για επείγουσες επικοινωνίες, για τη διάσωση ζωών, της υγείας και της περιουσίας μισού δισεκατομμυρίου πολιτών. Τα πλοία και τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν ήδη το σύστημα αυτό, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, θα μπορούν να εκτελούν και άλλες λειτουργίες όπως αμφίδρομα πολυμέσα, δορυφορική τηλεοπτική εκπομπή και ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν πρέπει να καταστεί πρότυπο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα αποκλειστικά δικαιώματα σε άλλα σημεία του φάσματος συνεχίζουν να παραμένουν θέμα αρμοδιότητας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ελπίζω ότι σε χώρες που είναι κάπως ευρωσκεπτικίστριες, όπως η Τσεχική Δημοκρατία ή η Βρετανία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δώσουν τη δέουσα προσοχή στο θέμα αυτό, το οποίο σημαίνει καλά νέα για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι σε θέση να υποστηρίξω την παρούσα έκθεση διότι δεν φαίνεται να είναι παράδειγμα εξαναγκασμού αλλά μάλλον συνεργασίας. Στην πραγματικότητα εργάστηκα στον τομέα αυτό σε προηγούμενη σταδιοδρομία. Παρείχα συμβουλές σε εταιρείες σχετικά με τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες.

Ένα από τα πράγματα τα οποία οι εταιρείες είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονταν σωστά την αγορά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 πέντε περίπου φορείς εκμετάλλευσης ξεκίνησαν να παρέχουν παγκόσμιες δορυφορικές υπηρεσίες. Παρά τις καλύτερες εκτιμήσεις τους, αντελήφθησαν εντελώς λανθασμένα την αγορά επειδή θεωρούσαν ότι η αγορά ήταν ο διεθνής επιχειρηματικός ταξιδιώτης, αλλά η τεχνολογία στην αγορά αυτή ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις στην κινητή τεχνολογία.

Είμαι ευτυχής που έχουμε την ευκαιρία αυτές οι εταιρείες να προσπαθήσουν ξανά να δημιουργήσουν μια παγκόσμια αγορά κινητών δορυφορικών υπηρεσιών, οι οποίες πιστεύω θα ήσαν ιδιαίτερα επωφελείς, ιδιαίτερα δε για τους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα επίγεια δίκτυα δεν έχουν εμβέλεια. Κατά συνέπεια, χαιρετίζω την έκθεση και την υπερψήφισα.

 
  
  

− Έκθεση Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Ouzký (PPE-DE).(CS) Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί ψήφισα όπως ψήφισα επί της έκθεσης του κ. Karl-Heinz Florenz. Στην τελική ψηφοφορία καταψήφισα την έκθεση και θέλω να τονίσω, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ότι ο λόγος δεν ήταν η έλλειψη αντίληψης της σοβαρότητας ή η πρόθεση να υποτιμήσω ή να αμφισβητήσω το έργο του εισηγητή με οιονδήποτε τρόπο. Ο λόγος ήταν ότι δεν συμφωνούσα με αρκετές δηλώσεις και φράσεις τις οποίες όχι μόνο βρήκα πολιτικά μη ορθές αλλά επίσης –σε ορισμένες περιπτώσεις– ανακριβείς. Θεωρώ επίσης την απόφαση της Υπηρεσίας Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με το μη παραδεκτό της πρότασης χωρίς να δίδονται οιοιδήποτε λόγοι απαράδεκτη, σκανδαλώδη και κάπως εσφαλμένη. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE).(CS) Ούτε και εγώ υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου μου κ. Florenz. Οτιδήποτε επισημαίνεται, και παρουσιάζεται, ως επιστημονικό δεδομένο πρέπει να αιτιολογεί τις επιστημονικές απόψεις που διατύπωσαν αμφότερες οι ομάδες επιστημόνων, εκείνων που συμφωνούν καθώς και εκείνων που δεν συμφωνούν Οι δηλώσεις στην έκθεση παρουσιάζονται ως σαφής επιστημονική συναίνεση. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και το αντιτιθέμενο στρατόπεδο είναι επίσης σημαντικό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε συχνά η αρχή των προληπτικών μέτρων. Δεν θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε επίσης όσον αφορά τα υπερβολικά αυστηρά και μονόπλευρα συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική για την κλιματική αλλαγή; Ως γεωλόγος μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, πολλές φορές στο παρελθόν, η γη έχει θερμανθεί πολύ περισσότερο από αυτούς τους δαιμονοποιημένους 2 βαθμούς Κελσίου, και δεν συνέβησαν τραγικά γεγονότα. Σε τελική ανάλυση, η ανθρωπότητα ζει πάντοτε σε περίοδο συνεχούς κλιματικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Υπερψήφισα την ενδιάμεση έκθεση του εισηγητή κ. Karl-Heinz Florenz, στην οποία η επιστημονική γνώση της κλιματικής αλλαγής παίζει σημαντικό ρόλο. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένες τροπολογίες του συναδέλφου μου κ. Březina και άλλων 40 βουλευτών, ιδιαίτερα η τροπολογία 15, χαρακτηρίστηκαν ως μη παραδεκτές στην παρούσα έκθεση. Αυτές οι τροπολογίες θα είχαν βελτιώσει το κείμενο. Οι επιστήμονες διαρκώς αναθεωρούν τις θέσεις τους, γεγονός που σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να είμαστε ανοικτοί σε νέες ιδέες.

Ένα ποσοστό της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος που έχει επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα εκδηλώνεται, σε μεγάλο βαθμό, με τη μορφή αποστράγγισης των υδάτων σε ορισμένες περιοχές. Κατά συνέπεια, η συγκράτηση των όμβριων υδάτων σε μια περιοχή και η απορροή μόνον του φυσικού πλεονάζοντος ύδατος είναι προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ασφάλειας και της παγκόσμιας σταθερότητας και, τελευταίο αλλά όχι αμελητέο, για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης. Πιστεύω ότι το New Water Paradigm θα καταστεί μια νέα χρήσιμη ιδέα τις αμέσως προσεχείς δεκαετίες, και ότι θα καταστεί το μανιφέστο της ανθρωπότητας για το μέλλον του πολιτισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εγκρίναμε μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της τελευταίας και των προβλημάτων που συνδέονται με την ενέργεια. Παρατηρούμε ολοένα και συχνότερες ξηρασίες, πλημμύρες, απερήμωση, και λιώσιμο των παγετώνων. Τώρα πρέπει βεβαίως να είναι σαφές στον καθένα ότι το κλίμα μας αλλάζει. Ανακύπτουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα που οφείλονται στην άνοδο των θερμοκρασιών.

Αν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, τη δική μας Γη, τότε όλοι μας, όλες οι χώρες και οι κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την περαιτέρω αύξηση του επιπέδου εκπομπών CO2 και εκπομπών άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει να προωθηθούν επενδύσεις φιλικές στο περιβάλλον μαζί με την καθαρή ενέργεια και τις εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Προπαντός, όμως, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο να πεισθεί ο κόσμος να εξοικονομεί ενέργεια, καθώς και στην αύξηση της γνώσης τους και της ευαισθητοποίησής τους. Αυτός ενδεχομένως μπορεί να αποδειχθεί ο ταχύτερος τρόπος επίτευξης αποτελεσμάτων.

Χρειάζεται να βρούμε συμβιβαστική λύση για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης. Τα νέα κράτη μέλη πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση από ό, τι τα πιο ανεπτυγμένα κράτη μέλη. Τα πρώτα θα είχαν τότε πιθανότητες να μειώσουν και να εξαλείψουν τις διαφορές όσον αφορά το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω την έκθεση του κ. Florenz η οποία, κατά την άποψή μου, συνόψισε πολύ καλά την τρέχουσα επιστημονική συναίνεση. Παρά ταύτα, καταψήφισα την έκθεση. Το κλίμα είναι σημαντικό θέμα, και συμφωνώ ότι εδώ πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ωστόσο, η επιστημονική συναίνεση είναι μόνο μια προσωρινή συναίνεση, όπως ακριβώς και η κάθε επιστημονική συναίνεση των τελευταίων εκατό ετών ήταν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, αφήνουμε το σημείο αυτό και προχωρούμε.

Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας δεν προσφέρει αρκετές ευκαιρίες εδώ. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα μέτρα που περιγράφηκαν είναι μονόπλευρα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη δεν παραιτείται από οιαδήποτε από τις οικονομικές της δυνατότητες. Η Ευρώπη δεν μπορεί μόνη της να σώσει τον κόσμο. Και άλλες χώρες πρέπει να συμμετάσχουν επειγόντως στην αντιμετώπιση αυτού του παγκοσμίου προβλήματος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί η επιστημονική συναίνεση. Δεν μπορούμε να επωμιστούμε αυτό το φορτίο μόνοι μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που νομίζω ότι λείπει από την έκθεση είναι ο κατάλογος μέτρων τα οποία απαιτούνται για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος. Προφανώς δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε εντελώς. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, πιστεύω ότι τα μέτρα που θα μεταβάλουν μόνιμα τις βιομηχανικές δομές μας δεν μπορούν να εγκριθούν με βάση κάτι που δεν είναι παρά μια προσωρινή επιστημονική συναίνεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Florenz. Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους της κινδυνολογίας για το κλίμα είναι ότι υπάρχει επιστημονική συναίνεση και ότι όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν. Ως μέλος της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος γνωρίζω γιατί η έκθεση Florenz είχε αυτήν την κατάληξη: άκουγαν μόνο τη μια πλευρά του διαλόγου και κατά συνέπεια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε συναίνεση.

Στη συζήτηση νωρίτερα σήμερα, ο κ. Booth μας υπενθύμισε τη Διακήρυξη του Όρεγκον, την οποία υπέγραψαν 30 000 οικείοι επιστήμονες, η οποία αμφισβητεί ολόκληρη τη βάση του κλίματος συναγερμού σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Δεν υπάρχει συναίνεση· δεν υπάρχει ισχυρό και αυξανόμενο σώμα επιστημονικής γνώμης το οποίο υιοθετεί την άλλη άποψη. Εν τω μεταξύ θα προξενήσουμε τεράστια οικονομική ζημιά στους λαούς που εκπροσωπούμε σε μια μάταιη και καταδικασμένη προσπάθεια να επηρεάσουμε ένα υποθετικό πρόβλημα, το οποίο, κατά την άποψη πολλών, δεν υφίσταται.

Η οικονομική ζημιά θα μας σταυρώσει, και θα σταυρώσει ειδικά την Ευρώπη αφού οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία διαθέτουν ικανή κοινή λογική για να μην ξεγελαστούν.

 
  
  

− Έκθεση Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Η αντιπροσωπεία του κόμματος Ataka καταψήφισε την αποκαλούμενη έκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία επειδή δεν βλέπουμε τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτή η πρόοδος.

Αυτό που βλέπουμε στην Τουρκία είναι ένα κράτος όπου στην εξουσία βρίσκεται ένα ισλαμικό κόμμα και ο αρχηγός του κράτους, ο πρόεδρος, είναι ισλαμιστής. Ένα κράτος το οποίο πόρρω απέχει από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα κράτος που ασκεί καταπίεση εις βάρος ολόκληρου του έθνους και διεξάγει πόλεμο, ακόμη και τώρα που μιλούμε, κατά ενός ολοκλήρου έθνους με σκοπό να το καταστρέψει, και αυτό το έθνος είναι ο κουρδικός λαός. Ένα κράτος που είναι έντονα στρατιωτικοποιημένο, όπου υπάρχει κεκαλυμμένη στρατιωτική χούντα, και μια τουρκική πολιτική που ακολουθεί οποιαδήποτε κατεύθυνση υποδεικνύουν οι στρατηγοί. Ένα κράτος που εξακολουθεί να διατηρεί υπό κατοχή το έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ ακόμη και τώρα που μιλούμε.

Ένα τέτοιο κράτος δεν είναι επιλέξιμο για καμιά διαπραγμάτευση όσο αυτά τα προβλήματα δεν επιλύονται πραγματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση Oomen-Ruijten αποτελεί ακόμη μία χαμένη ευκαιρία να ασχοληθούμε πραγματικά με τη δυνητική προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση εστιάζεται σε ζητήματα τα οποία, κατά την άποψή μου, είναι δευτερεύοντα, ενώ το κεντρικό θέμα σχετικά με όλα αυτά εξακολουθεί, φυσικά, να είναι το γεγονός ότι η Τουρκία με κανένα τρόπο δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, με κανένα τρόπο δεν θα είναι ποτέ ευρωπαϊκή χώρα και επομένως δεν υπάρχει θέμα προσχώρησης μιας μη ευρωπαϊκής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελεία και παύλα!

Ωστόσο, θα πρέπει επίσης παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι με έκπληξη άκουσα στη συζήτηση τον σοσιαλιστή συνάδελφο κ. Swoboda μεταξύ άλλων, να λέγει ότι είναι εντελώς απαράδεκτη η απαγόρευση των κομμάτων στην Τουρκία. Σας θυμίζω ότι στη χώρα μου το 2004 το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας το Vlaams Blok, το οποίο είχε κερδίσει το 24% των ψήφων, κηρύχθηκε απλά εκτός νόμου και έπρεπε να διαλυθεί. Δεν θυμάμαι τότε οιαδήποτε διαμαρτυρία από τους Σοσιαλιστές. Το αντίθετο, η αλληλεγγύη τους περιορίζεται στους μουσουλμάνους φονταμενταλιστές, γεγονός το οποίο σημειώνεται δεόντως.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, επί πολλά χρόνια λέγω ότι μια προνομιακή εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας θα ήταν κατά πολύ επωφελέστερη από την υπόσχεση της εισδοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, η έκθεση προόδου επιβεβαιώνει ότι, παρότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει, τα κριτήρια τα Κοπεγχάγης δε έχουν ακόμη εκπληρωθεί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με ένα τομέα. Η μη εκπλήρωση των κριτηρίων αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τις ίσες ευκαιρίες (ιδιαίτερα για τις γυναίκες), τη διαφθορά, το κουρδικό και το κυπριακό ζήτημα και φυσικά επίσης την εξουσία του στρατού επί των κυβερνητικών πολιτικών. Όπως ακριβώς και η εισηγήτρια, χαιρετίζω επίσης τις προσπάθειες της κυβέρνησης να σημειώσει πρόοδο αλλά, δυστυχώς, η πρόοδος δεν είναι ορατή. Το αντίθετο μάλιστα: η Τουρκία θέτει υπό απαγόρευση ένα πολιτικό κόμμα, έχει ένα νέο άρθρο 301 που χρησιμοποιεί για να διώκει συγγραφείς και διανοούμενους για προσβολή της τουρκικότητας, ενώ η πολιτικά ή θρησκευτικά υποκινούμενη εχθρότητα και βία σημειώνουν επίσης άνοδο. Η δολοφονία του Hrant Dink έως τώρα δεν έχει διαλευκανθεί, ούτε και άλλες δολοφονίες. Τούτων λεχθέντων, δέχομαι ότι η έκθεση είναι επαρκώς ισορροπημένη και ειλικρινής.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε εγκρίνει μια σημαντική έκθεση. Θα πρέπει να προσφέρουμε τη δέουσα αναγνώριση και στήριξη στις αλλαγές που εφαρμόζονται στην Τουρκία σύμφωνα με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Δεδομένης της ιδιαίτερης γεωπολιτικής θέσης της, η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος για την Ένωση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις της τελευταίας με χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, επειδή οι ενεργειακοί πόροι από τις περιοχές της Κασπίας και της Μαύρης Θάλασσας μεταφέρονται στην Ευρώπη διαμέσου του τουρκικού εδάφους. Επιπλέον η Τουρκία έχει τεράστιο οικονομικό δυναμικό. Έχει δυναμική οικονομία, τεράστια εσωτερική αγορά, και μια κοινωνία της οποίας μεγάλο ποσοστό βρίσκεται σε ηλικία κατάλληλη για είσοδο στην αγορά εργασίας. Είμαι πεπεισμένος ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης στο μέλλον.

Άξια αναφοράς είναι μια ακόμη πτυχή της προσχώρησης της Τουρκίας. Ως ισλαμική χώρα η οποία είναι επίσης κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Δύσης και του ισλαμικού κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Oomen-Ruijten παρότι περιέχει πολλές συμβιβαστικές φράσεις. Το έπραξα διότι, στην αρχή, η έκθεση περιέχει μια καίρια πρόταση, ήτοι ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων αποτελεί την αφετηρία μιας μακράς και ανοιχτής διαδικασίας. Αυτός είναι μόνος λόγος για τον οποίο μπόρεσα να υπερψηφίσω την έκθεση. Επιτρέψτε μου να καταστήσω σαφές ότι το κόμμα μου η Χριστιανική Κοινωνική Ένωση, υπήρξε πάντοτε και εξακολουθεί να είναι φιλουτουρκικό. Διεξαγάγαμε εκστρατεία και εργαστήκαμε σκληρά για την τελωνειακή ένωση που εγκρίθηκε από αυτό το Σώμα με πλειοψηφία μόλις μίας ψήφου. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι, τότε, ήταν η δική μου ψήφος. Υποστηρίξαμε την Τουρκία στο ΝΑΤΟ και σε ευρεία σειρά θεμάτων.

Επιτρέψτε μου να καταστήσω σαφές, ωστόσο, ότι η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, και συμμερίζομαι την άποψη της κ. Roithová ότι μια προνομιακή εταιρική σχέση, ένα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις ειδικό καθεστώς, είναι η ορθή λύση. Αυτή είναι η λύση η οποία τελικά θα επιτευχθεί. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να ακολουθούμε αυτήν την αδιέξοδη πορεία προς μια υποτιθέμενη προσχώρηση. Αυτή η προσχώρηση δεν πρόκειται να υπάρξει, γι’ αυτό θα ήταν εντιμότερο και καλύτερο για αμφότερες τις πλευρές αν μπορούσαμε να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατό και να συμφωνήσουμε να ακολουθήσουμε μια άλλη πορεία, μια πορεία προς μια εταιρική σχέση μεταξύ ίσων, χωρίς κοινούς θεσμούς αλλά με κοινά συμφέροντα και ένα πρακτικό και συμφωνημένο πρόγραμμα συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, παρότι η έκθεση της κ. Oomen-Ruijten περιέχει πολλές επικρίσεις για την Τουρκία, την καταψήφισα διότι, κατά την άποψή μου, το καθεστώς πλήρους μέλους για την Τουρκία δεν μπορεί να είναι ο στόχος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο κ. Posselt το έχει ήδη επισημάνει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε το συντομότερο δυνατό να προσφέρουμε στην Τουρκία αυτήν την προνομιακή εταιρική σχέση. Η Τουρκία δεν είναι μέρος της Ευρώπης ούτε λειτουργεί ως γέφυρα με τις ισλαμικές χώρες.

Στο Σουδάν, ο διωγμός Χριστιανών συντελείται επί χρόνια στο Νταρφούρ. Η Τουρκία είχε την ευκαιρία για πολλά χρόνια να παίξει ρόλο στο να τεθεί τέλος σε αυτά τα εγκλήματα κατά των Χριστιανών στο Σουδάν. Ωστόσο, δεν έχω δει ακόμη την Τουρκία να προβαίνει σε οιαδήποτε χειρονομία προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα την έκθεση: επειδή η Τουρκία δεν μπορεί να ανήκει ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Κύριε Πρόεδρε, στήριξα την έκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία παρότι υπάρχουν ακόμη ορισμένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την πορεία της χώρας αυτής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η στήριξή μου είχε ως κίνητρο το γεγονός ότι η έκθεση περιέχει κείμενα που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε δύο σημαντικούς τομείς: την αναπαραγωγική υγεία και τις ίσες ευκαιρίες, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να σημειώσω αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες που ζητούνται στην έκθεση σε σχέση με την πολιτική γειτονίας. Τα θέματα που ακόμη εκκρεμούν όσον αφορά γειτονικές χώρες πρέπει να επιλυθούν, και ένα τέτοιο θέμα αφορά τους βούλγαρους πρόσφυγες από τη Θράκη. Το θέμα αυτό σχετίζεται επίσης με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Οι διαστάσεις του εκτείνονται πέραν των περιουσιακών και των οικονομικών πτυχών. Οι ηθικές πτυχές του είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Χωρίς να ασχολούμαστε με το παρελθόν, θα θέλαμε να δούμε σαφείς ενέργειες στο μέλλον και τήρηση της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών μας× αυτός είναι ο λόγος που υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

− Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το 2009

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα όλες τις τροπολογίες στο χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου οι οποίες μείωναν τον χρόνο μας στο Στρασβούργο και τον αύξαναν στις Βρυξέλλες Η ισχύουσα κατάσταση είναι περίεργη, επίπονη καθώς πηγαινοερχόμαστε μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου με μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα. Πρέπει να συνεδριάζουμε σε έναν μόνο τόπο.

Απορρίπτω, ωστόσο, τα παράπονα του κ. Stevenson σχετικά με τις τρέχουσες απεργίες στις συγκοινωνίες. Αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε το δικαίωμα στην απεργία. Η ένστασή μας για το Στρασβούργο δεν βασίζεται σε οιαδήποτε αντίθεση όσον αφορά την άσκηση από τους εργαζόμενους του δικαιώματος στην απεργία στη Γαλλία, αλλά την εγγενή σπατάλη που συνεπάγονται οι ισχύουσες θεσμικές διευθετήσεις.

Καταψήφισα τη δυνατότητα εξαίρεσης για τη Δευτέρα του Ορθόδοξου Πάσχα όταν δεν γίνεται πρόβλεψη για μη συνεδρίαση στις 14 Ιουλίου. Οι λαϊκές εορτές αξίζουν της ίδιας μεταχείρισης που ισχύει για τις θρησκευτικές εορτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Στην πραγματικότητα θέλουμε όλες οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες και θέλουμε να τεθεί τέλος το συντομότερο δυνατό στον περιοδεύοντα θίασο μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου.

Υπερψηφίσαμε, κατά συνέπεια, τις προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι συνεδριάσεις της Δευτέρας και οι απογευματινές συνεδριάσεις της Τετάρτης κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Στρασβούργου θα διακοπούν, με την ελπίδα ότι οι συνεδριάσεις στο Στρασβούργο θα καταργηθούν εντελώς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ενιαία έδρα και ενιαίο τόπο εργασίας. Είναι λυπηρό να υπάρχουν κράτη μέλη των οποίων οι πολιτικοί ηγέτες να θεωρούν μεν τον εαυτό τους ισχυρό υποστηρικτή της ευρωπαϊκής ιδέας αλλά ταυτόχρονα να μην υποχωρούν σπιθαμή όταν διακυβεύονται τα εθνικά τους συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Γενικά υποστηρίζω ό,τι προτείνεται στο χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το 2009. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι τροπολογίες με τις οποίες ζητείται παράταση του χρόνου που αναλώνουμε στο Στρασβούργο δεν θα συνέβαλλαν στην αποδοτική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Πράγματι, η αποδοτικότητα και η λογική επιβάλουν να υπάρχει μία μόνο έδρα του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Οι απόψεις μου επί του θέματος αντικατοπτρίζονται στην ψήφο μου.

 
  
  

− Έκθεση Δημητρίου Παπαδημούλη (A6-0102/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Θεωρούμε θετική την αναγνώριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από το κλείσιμο των ορυχείων υδραργύρου στην Κοινότητα. Θεωρούμε θετική επίσης την αποδοχή ότι σχέδια και άλλες πρωτοβουλίες πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζονται, με βάση τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα στις πληγείσες περιοχές να βρίσκουν βιώσιμες λύσεις για το τοπικό περιβάλλον, την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι ο αιτών την άδεια πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, με χρηματοοικονομική εγγύηση ή ισοδύναμο μηχανισμό, για να διασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χορηγούμενη άδεια (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών συντήρησης μετά το κλείσιμο) θα εκπληρούνται και ότι θα εκτελούνται οι εργασίες παύσης λειτουργίας.

Εγκρίθηκε επίσης ότι οι βιομηχανικοί τομείς που ανακτούν υδράργυρο από τον καθαρισμό φυσικού αερίου ή ως παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων πρέπει να διαβιβάζουν τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των ενεχόμενων κρατών μελών. Η Επιτροπή θα δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά.

Εκτιμούμε επίσης ότι είναι σωστό να ενθαρρύνεται η παροχή τεχνικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με μεταβατικές οικονομίες, ειδικά δε η παροχή βοήθειας που θα διευκολύνει τη μετάβαση προς εναλλακτικές απαλλαγμένες από υδράργυρο τεχνολογίες και την ενδεχόμενη εξάλειψη χρήσεων και απελευθέρωσης υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση που αποσκοπεί στο να μεταφέρει την ημερομηνία κατάργησης των εξαγωγών υδραργύρου στις 15 Μαρτίου 2011, τρεις μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία που πρότεινε το Συμβούλιο. Ο υδράργυρος μπορεί να παραχθεί από ανακύκλωση αποβλήτων (λαμπτήρων φθορισμού ή μπαταριών, επί παραδείγματι), από τον καθαρισμό φυσικού αερίου ή από τη βιομηχανική επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων.

Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι, επιπλέον του μεταλλικού υδραργύρου, η απαγόρευση περιλαμβάνει προϊόντα περιέχοντα υδράργυρο τα οποία δεν μπορούν να πωληθούν ή να διανεμηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου.

Είναι εξίσου εξαιρετικά σημαντικό ότι ενώσεις που χρησιμοποιούνται για έρευνα και ανάπτυξη, σε φάρμακα ή σε αναλυτικές μεθόδους δεν περιλαμβάνονται στην απαγόρευση, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Η αποθήκευση πρέπει να καθίσταται ασφαλής, όπως υποδεικνύεται τόσο από την έκθεση όσο και από το Συμβούλιο. Τα απόβλητα υδραργύρου που αποθηκεύονται προσωρινά για περισσότερο από ένα έτος πρέπει να φυλάσσονται σε βαθείς υπόγειους σκληρούς βραχώδεις σχηματισμούς ή σε επίγειες εγκαταστάσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται οιοσδήποτε κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον πριν από την επεξεργασία του.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Σε γενικές γραμμές στηρίζω την έκθεση του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη σχετικά με την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του. Ορίζοντας νωρίτερα την ημερομηνία απαγόρευσης των εξαγωγών το 2010, δίδεται η δυνατότητα για μεγαλύτερη συνοχή με τη συνολική στρατηγική για τον υδράργυρο της ΕΕ. Στηρίζω επίσης την παράταση των τύπων υδραργύρου που καλύπτονται εντός της απαγόρευσης. Φρονώ επίσης ότι, πριν από τη θέση σε ισχύ της απαγόρευσης, απαιτείται περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τις μεθόδους ασφαλούς διάθεσης για τον υδράργυρο. Υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H υποκρισία έχει και όρια. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει, και σωστά, λόγω υψηλής τοξικότητας και κινδύνων για τη δημόσια υγεία την απαγόρευση χρήσης του υδραργύρου και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για αποθήκευση του. Ταυτόχρονα όμως επιμένει στην προώθηση λαμπτήρων φθορισμού για εξοικονόμηση ενέργειας γνωρίζοντας ότι περιέχουν τουλάχιστον 5 χιλιοστά του γραμμαρίου υδράργυρο ο καθένας, όγκο ιδιαίτερα επικίνδυνο αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των λαμπτήρων που βρίσκονται σε κάθε κατοικία ή χώρο εργασίας.

Το κέρδος πάνω από όλα. Οι επενδύσεις και τα κέρδη των μονοπωλίων πρέπει να προστατευτούν ακόμα και αν διαπιστωμένα πραγματοποιούνται σε βάρος της δημόσιας υγείας. H ΕΕ απαγορεύει τη χρήση υδραργύρου αλλά επιτρέπει στις εταιρείες να προσφέρουν δωρεάν λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο προκειμένου να προωθήσουν τις πωλήσεις τους.

H ευθύνη για τη δημόσια Υγεία ανατίθεται στις εταιρείες που καλούνται να χειριστούν την περισυλλογή των αποβλήτων ενώ είναι γνωστό ότι αυτά θα καταλήξουν στις χωματερές και στους κάδους των σκουπιδιών δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο μόλυνσης στο κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο σε αυτούς που τους χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό άλλωστε η κοινή θέση επιτρέπει την εναπόθεση τους στους XΥTA. Προκειμένου μάλιστα να προληφθούν αντιδράσεις που θα επηρέαζαν τις πωλήσεις δεν λαμβάνονται καν στοιχειώδη μέτρα ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν από την διάχυση του περιεχόμενου των λαμπτήρων στο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. – (PL) Ο υδράργυρος είναι ένα από τα ισχυρότερα περιβαλλοντικά δηλητήρια. Υπό κανονικές συνθήκες το μέταλλο αυτό είναι υγρό με υψηλή συμπιεστότητα ατμού. Δεν βιοαποδομείται και, κατά συνέπεια, παραμένει στο περιβάλλον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο υδράργυρος συσσωρεύεται σε τροφικές αλυσίδες που μπορούν να περάσουν στο ανθρώπινο σώμα σε σημαντικές συγκεντρώσεις.

Η βιομηχανική ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση του υδραργύρου επειδή είναι μέταλλο με ειδικές ιδιότητες και είναι φθηνή η απόκτησή του. Φαίνεται ότι είναι δύσκολη η κατάργηση της χρήσης του υδραργύρου στην παραγωγή λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας. Ωστόσο, πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικά συστήματα περισυλλογής για τέτοια απόβλητα, μαζί με ασφαλή τεχνολογία για την ανακύκλωσή τους, έτσι ώστε να προλαμβάνεται περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις δηλητηρίασης με ενώσεις υδραργύρου συνέβη στην Ιαπωνία το 1953 και 1960. Υπήρξε μαζική νόσηση μεταξύ των κατοίκων του κόλπου Minamata οι οποίοι παρουσίαζαν συμπτώματα νευρικής βλάβης η οποία συχνά κατέληγε στο θάνατο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πράξει παν το δυνατό προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή αποθήκευση του υδραργύρου. Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου πρέπει να απαγορευθούν.

 
  
  

− Έκθεση Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του σεβαστού γερμανού συναδέλφου μου, Hartmut Nassauer, που συντάχθηκε σε πρώτη ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Στηρίζω τη θέση για επανεισαγωγή αυτού του μηχανισμού εντός της αυστηρής δικαιοδοσίας του κοινοτικού δικαίου περιορίζοντας τις συνέπειες της οδηγίας μόνο σε περιπτώσεις παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, και επιτρέποντας έτσι στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν τις ποινές που θα επιβάλλουν στην περίπτωση οιασδήποτε παράβασης τέτοιων νόμων. Αυτή η συνετή θέση ακολουθεί τη θέση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο αποφάσισε ότι η ΕΕ έχει την εξουσία να υιοθετεί ποινικά μέτρα μόνον σε περιπτώσεις «αιτιολογημένης ανάγκης», με άλλα λόγια, αναφορικά με κοινές περιβαλλοντικές πολιτικές και πολιτικές μεταφορών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η οδηγία αποσκοπεί στο να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις εντός της δικής τους νομοθεσίας για σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να δημιουργεί οιεσδήποτε υποχρεώσεις για εφαρμογή αυτών των ποινών των οποίων ενδέχεται να γίνει επίκληση σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Δεδομένης της διασυνοριακής φύσης του περιβαλλοντικού αδικήματος, πιστεύουμε ότι ένα καθιερωμένο σύνολο ελάχιστων προτύπων και κυρώσεων αναφορικά με το περιβαλλοντικό αδίκημα σε διεθνές επίπεδο θα ήταν ένα χρήσιμο μέσο για τη διατήρηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι η ΕΕ έχει ή θα έπρεπε να έχει την αρμοδιότητα να θεσπίζει ποινικά μέτρα σε θέματα του πρώτου πυλώνα. Κατά συνέπεια, καταψήφισα σήμερα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Είναι σημαντικό το ότι ο εισηγητής έχει αναγνωρίσει ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 23ης Οκτωβρίου 2007 στην υπόθεση C-440/05, το ποινικό δίκαιο και οι κανόνες ποινικής δικονομίας δεν εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα, και κατά συνέπεια ο τύπος και το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων που θα εφαρμόζονται δεν μπορούν να προσδιορίζονται. Κατά συνέπεια, έχουν κατατεθεί τροπολογίες στην πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες δεν έγιναν δεκτές.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν αποδεχθεί αυτές τις προτεινόμενες τροπολογίες. Ωστόσο, παρά ταύτα, επιμένουν σχετικά με τη δυνατότητα του κοινοτικού νομοθέτη να ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν κυρώσεις αυτού του είδους προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι νόμοι που έχουν θεσπίσει στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πλήρως αποτελεσματικοί.

Καθώς ο ρόλος των κρατών μελών σε ολόκληρη τη διαδικασία δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, επιλέγουμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση καθώς αυτή θα επιτρέπει ποινικές κυρώσεις για σοβαρά περιβαλλοντικά αδικήματα. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν σθεναρή θέση όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και να διασφαλίζουν την αυστηρή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα υπερψηφίζω τη συμπερίληψη παραρτήματος στην οδηγία το οποίο θα διευκρινίζει ποια νομοθεσία υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. Ένα παράρτημα είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη νομική σαφήνεια σχετικά με το ποια κοινοτική νομοθεσία επηρεάζεται. Θα πρέπει να καλύπτει την ισχύουσα νομοθεσία, όπου αυτή η οδηγία θα έχει αρμοδιότητα να επιβάλει ποινικές κυρώσεις, αλλά και να επιτρέπει να καλύπτεται μελλοντική νομοθεσία.

Επιπλέον, ένα παράρτημα θα διασφαλίζει ότι η οδηγία περιορίζεται μόνον στην επιβολή του κοινοτικού δικαίου και στην εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και δεν έχει επίπτωση στο τι είναι εθνικό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η υιοθέτηση κοινού ποινικού δικαίου εντός της ΕΕ, στερώντας έτσι από τα κράτη μέλη το κυρίαρχο αποκλειστικό δικαίωμά τους να αποφασίζουν, με ανεξάρτητο τρόπο, ποιους τύπους συμπεριφοράς θεωρούν ότι συνιστούν αδικήματα καθώς επίσης και την ευκαιρία να ορίζουν τους χαρακτηρισμούς και τα όρια των ποινικών ποινών, βρίσκεται καθ’ οδόν.

Ένα εντυπωσιακό παιχνίδι εξουσίας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 στην υπόθεση που είναι γνωστή ως «προστασία του περιβάλλοντος» του έδωσε το δικαίωμα να παρεμβαίνει στο ποινικό δίκαιο των κρατών μελών σε περίπτωση παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τώρα, σε μια εντελώς νέα φάση, η ιδέα είναι να συνταχθεί ένα εναρμονισμένο σύνολο παραβάσεων που θα τιμωρούνται από το ποινικό δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη και να εναρμονιστούν οι ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Το Δικαστήριο έχει πάρει εξουσία και την έχει παραδώσει στην Επιτροπή με πλήρη περιφρόνηση για τις χώρες, τα εθνικά συντάγματα, τα κοινοβούλια και την ορθή εφαρμογή των νόμων.

Όσοι εξ ημών είμαστε υπέρμαχοι της εθνικής κυριαρχίας και υπερασπιζόμαστε τις ελευθερίες και το δικαίωμα των χωρών να αποφασίζουν για τον εαυτό τους, απορρίπτουμε αυτές τις μεθόδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Nassauer σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Ενώ το ουσιαστικό δίκαιο είναι και πρέπει να παραμείνει θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών, είναι εξίσου σαφές ότι η περιβαλλοντική προστασία είναι κάτι που μπορεί να συντονιστεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Είμαι ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το συμβιβαστικό πακέτο θα επιτρέπει στην ΕΕ να αναλάβει την πρωτοβουλία στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ θα σέβεται την ακεραιότητα των εθνικών νομικών συστημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση οδηγίας ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή στα κράτη μέλη ενιαίου ποινικού δικαίου της ΕΕ Χρησιμοποιεί την προστασία του περιβάλλοντος και την ανησυχία των εργαζομένων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να προωθήσει την θέσπιση κοινού ποινικού δικαίου της ΕΕ και μάλιστα καταργώντας τον κανόνα της ομοφωνίας των κρατών μελών που ισχύει μέχρι σήμερα στις ποινικές υποθέσεις. Διαμορφώνει έτσι το «κεκτημένο» που δίνει στην ΕΕ το δικαίωμα και τη δυνατότητα να θεσπίζει και να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για όποιο θέμα κρίνει απαραίτητο. Στην ουσία επαναφέρει σχετικές διατάξεις του «ευρωσυντάγματος» και εφαρμόζει από τώρα τη μετονομασμένη εκδοχή του, τη «Συνθήκη της Λισαβόνας» πριν καν επικυρωθεί και ισχύσει. Πρόκειται για μία επικίνδυνη εξέλιξη σε βάρος των λαών.

H απονομή αρμοδιότητας στην ΕΕ να θεσπίζει ενιαίο ποινικό δίκαιο και μάλιστα χωρίς ομοφωνία των κρατών μελών, συνιστά κατάλυση ενός από τα θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών, να κρίνουν δηλαδή κυρίαρχα ποιες συμπεριφορές συνιστούν ποινικά αδικήματα και να ορίζουν το είδος και το ύψος των ποινών. Επιβάλλει την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι των εθνικών νομοθεσιών, ακόμη και των εθνικών συνταγματικών διατάξεων, ώστε να επιβάλλεται με άμεσο τρόπο στους ευρωπαϊκούς λαούς η υψωμένη σε νόμο βούληση του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου, ο δραστικός περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών των λαών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. – (PL) Η μέριμνα για το περιβάλλον είναι καθήκον που ανήκει σε όλους μας. Ωστόσο, ο κόσμος δεν εκπληρώνει αυτό το καθήκον πολύ καλά. Υπάρχει η τάση να μην αναγνωρίζεται η σημασία του και να το αναβάλουμε γι’ αργότερα.

Το 1998 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να προστατέψει το περιβάλλον μέσω του ποινικού δικαίου. Η έγκριση της νέας οδηγίας σημαίνει ότι το σύνολο των αδικημάτων που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις σε όλες τις χώρες ορίζεται τώρα με σαφήνεια. Πιστεύω ότι είναι επίσης απαραίτητο να τονίσουμε την ευθύνη των κατασκευαστών, των εξαγωγέων, των εισαγωγέων και των μεταφορέων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν νομικά κενά ή ευκαιρίες για αποφυγή ευθύνης.

Ωστόσο, χρειάζονται πόροι, προκειμένου επί παραδείγματι να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εξοπλισμός και η κατάρτιση προσωπικού, έτσι ώστε οι νέες αρχές να μπορούν να εφαρμόζονται κανονικά και τα αδικήματα εις βάρος του περιβάλλοντος να μειωθούν. Πιστεύω ότι οι πόροι πρέπει να διατεθούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον για τα νέα κράτη μέλη. Είναι τα κράτη που θα πρέπει να επιτελέσουν το μεγαλύτερο έργο στον βραχύτερο χρόνο.

Μόνο αν όλα τα κράτη μέλη ενεργήσουν με αλληλεγγύη θα είναι δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Αν μια τέτοια αλληλεγγύη απουσιάσει, τότε οι περιφερειακές διαφορές θα καταστούν απλώς εντονότερες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2007)0051) επειδή η θέσπιση νέων νομικών διατάξεων και η καθιέρωση κοινού καταλόγου αδικημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος για ολόκληρη την Κοινότητα θα διασφαλίζει αποτελεσματικότερα την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, όμως ο τρόπος εφαρμογής του ποικίλει σημαντικά. Αυτό ενθαρρύνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές όπου ανεύθυνοι επιχειρηματίες μετεγκαθιστούν την οικονομική τους δραστηριότητα σε χώρες όπου οι ποινικές κυρώσεις για αδικήματα είναι λιγότερο αυστηρές. Αυτό πλήττει ιδιαίτερα τα νέα κράτη μέλη. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα αδικήματα που διαπράττονται εντός του πλαισίου εγκληματικών οργανώσεων καθίστανται ολοένα και σημαντικότερα, και ότι τα αδικήματα εις βάρος του περιβάλλοντος ολοένα και περισσότερο είναι διασυνοριακής φύσης.

Συμφωνώ με τη στάση του εισηγητή ότι το νομικό πλαίσιο που ορίζεται στην πρόταση οδηγίας αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, και μπορεί να εγγυηθεί την ενιαία και υπεύθυνη εφαρμογή του δικαίου περιβαλλοντικής προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατάλληλα καταρτισμένοι υπάλληλοι είναι απόλυτη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και την πραγματική μείωση των αδικημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος. Η πρόταση να προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών εν προκειμένω είναι, κατά συνέπεια, απολύτως δικαιολογημένη. Η έγκριση συνόλου αδικημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος και οι συνδεόμενες ποινές θα αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την κοινή εφαρμογή της νομοθεσίας περιβαλλοντικής προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση Gábor Harangozó (A6-0061/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του ούγγρου συναδέλφου μου Gábor Harangozó, η οποία τροποποιεί, σε πρώτη ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις έρευνες σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής. Υποστηρίζω την ιδέα να επιτρέπονται εξαιρέσεις για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν την έρευνα σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2009 παρά το 2010 λόγω της δεκαετούς απογραφής του πληθυσμού το 2011. Υποστηρίζω επίσης οιεσδήποτε μελετώμενες απλοποιήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η πρόταση κανονισμού αιτιολογείται από τη νέα πολιτική προσέγγιση της Επιτροπής που αφορά την απλοποίηση της νομοθεσίας και την καλύτερη ρύθμιση.

Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής η οποία στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μειώνοντας τον αριθμό εσωτερικών ελέγχων ενώ ταυτόχρονα, διατηρεί το αναγκαίο επίπεδο αυστηρότητας που επιβάλλεται από την προηγούμενη νομοθεσία σχετικά με την διενέργεια διαρθρωτικών ερευνών σχετικά με την παραγωγή σοδειάς και ζώων, τη γεωργική εργασία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Επιπλέον, κα με σκοπό την απλοποίηση, η πρόταση εισάγει μόνο ένα νέο τύπο ελέγχου και με κανένα τρόπο δεν ζητεί από τα κράτη μέλη να αλλάξουν τα διοικητικά συστήματά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), γραπτώς. − (PT) Δεδομένου ότι οι γεωργικές επιδοτήσεις προέρχονται από δημόσιο χρήμα, είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή τους με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Κατά συνέπεια συμφωνούμε με την ανάγκη να διεξάγονται έρευνες για να προσδιορίζονται οι συνθήκες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των αρχών δεν μπορεί να επιτρέπει την επιβολή ακόμη ενός γραφειοκρατικού βάρους στους αγρότες, και ιδιαίτερα στους μικρομεσαίους αγρότες των οποίων οι πόροι είναι περιορισμένοι ή ανύπαρκτοι. Παρομοίως, αυτό δεν μπορεί να συνιστά παρεμπόδιση των αγροτών, λόγω τεχνικών ή άλλων σφαλμάτων για τα οποία έχουν άγνοια, να λαμβάνουν την στήριξη που δικαιούνται, όπως έχει συμβεί ορισμένες φορές στην Πορτογαλία με τη δορυφορική αναγνώριση και ταυτοποίηση.

Κατά συνέπεια, αισθανόμαστε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η έκθεση αναγνωρίζει τις σημαντικές μεθοδολογικές και τεχνικές δυσκολίες σε πολλά κράτη μέλη καθώς επίσης και ότι επιμένει στην ανάγκη η Επιτροπή να παρέχει στους αγρότες την απαραίτητη τεχνική και συμβουλευτική βοήθεια αναφορικά με τη δορυφορική αναγνώριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σχετικά με αυτό, επιθυμούμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή ακόμη μια φορά στην ανάγκη οι αρχές των κρατών μελών να εγγυώνται την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια δορυφορικής αναγνώρισης αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς.

 
  
  

- Έκθεση Sylvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της ρουμάνας συναδέλφου μου Silvia-Adriana Ţicău, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

Η προηγούμενη οδηγία 96/26/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και οι τέσσερις κανονισμοί για την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, με την απορρύθμιση των τιμών των διεθνών οδικών μεταφορών που επήλθε πριν από λίγα χρόνια, διαμόρφωσαν την εσωτερική αγορά οδικών μεταφορών, αν και με ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των οδικών μεταφορών, ενώ το άνοιγμα της αγοράς που οργανώθηκε με τους κανονισμούς τόνωσε τον ανταγωνισμό.

Η πείρα έχει αποδείξει ότι αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται λανθασμένα και άνισα δεδομένου ότι είναι ασαφή ή ατελή, ή δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν λόγω των μεταβολών στον τομέα. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να υπόκεινται σε άνιση επιτήρηση και έλεγχο ανάλογα με το κράτος μέλος, με πολύ διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικών προσόντων και οικονομικής φερεγγυότητας. Έτσι υπήρχε η επείγουσα ανάγκη για νομοθεσία, με αιτούμενο όρους που αφορούν την χρηστοήθεια, την χρηματοπιστωτική ικανότητα και την επαγγελματική επάρκεια, και την εφαρμογή αμοιβαίας αναγνώρισης ορισμένων εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Πέρα από την κριτική ορισμένων πτυχών που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση κανονισμού, το περιεχόμενό της δεν πρέπει να εκτιμηθεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο «ρόλος» της στην ενίσχυση της ελευθέρωσης των διεθνών οδικών μεταφορών και επιβατικών μεταφορών όπως προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξουσία συναπόφασης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Στην πραγματικότητα, αυτή η κεντρική ιδέα επισημαίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της: «Η οδηγία 96/26/ΕΚ σχετικά την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και οι τέσσερις κανονισμοί για την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, με την απορρύθμιση των τιμών των διεθνών οδικών μεταφορών που επήλθε πριν από λίγα χρόνια, διαμόρφωσαν την εσωτερική αγορά οδικών μεταφορών». Με άλλα λόγια, ορίζονταν «κοινές απαιτήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα» ενώ «το άνοιγμα της αγοράς που οργανώθηκε με τους τέσσερις κανονισμούς τόνωσε τον ανταγωνισμό».

Όπως επισημάναμε όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την αγορά των διεθνών οδικών μεταφορών, η πρόταση αυτή στοχεύει στο να εντείνει την ελευθέρωση των διεθνών οδικών μεταφορών επιδιώκοντας να προωθήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των μεταφορέων σε έναν τομέα ο οποίος έχει ήδη κατακλυστεί με πλείστες βαριές δαπάνες για τους εργαζομένους σε αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Η εναρμόνιση των υφιστάμενων κανόνων στον τομέα αυτό έχει μεγάλη σημασία ως μέσο βελτιστοποίησης των οδικών μεταφορών στην Ευρώπη. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση ένας κανονισμός είναι πιο πρόσφορος από μια οδηγία.

Οι κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει να πληρούν επακριβώς τα καθοριζόμενα κριτήρια αν θέλουμε να επιτύχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας στους δρόμους μας. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν και απαιτήσεις και κυρώσεις.

Ένα καίριας σημασίας στοιχείο είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των δεδομένων, που πρέπει να διενεργούνται με το δέοντα σεβασμό για την ιδιωτική ζωή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα που περιέχουν τα δεδομένα να διασυνδέονται έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να συγκρίνονται και ο κανονισμός τότε να εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Αντιτίθεμαι στις τροπολογίες 7 και 102 οι οποίες επιδιώκουν να αποδυναμώσουν τον κανόνα των έξι ημερών. Μια επανεισαγωγή του κανόνα των 12 ημερών, η οποία έχει ήδη απορριφθεί, θα ήταν σε ασυμφωνία με την ουσία της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση της κ. Ţicău είναι μέρος μιας δέσμης μέτρων η οποία, μαζί με δύο άλλες εκθέσεις, στοχεύει στη ρύθμιση της δραστηριότητας των οδικών μεταφορών.

Η δραστηριότητα αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και καθιστά δυνατή την ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά για την οποία σήμερα είμαστε τόσο υπερήφανοι.

Βάσει αυτής της νέας πρότασης, οι εταιρείες πρέπει να προσλαμβάνουν διαχειριστή μεταφορών με πιστοποιημένη κατάρτιση ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της μεταφορικής δραστηριότητας της εταιρείας. Οι όροι που ορίζονται ήδη για την πρόσβαση στο επάγγελμα –ήτοι χρηστοήθεια, χρηματοπιστωτική ικανότητα και επαγγελματική επάρκεια– διατηρούνται.

Η παρούσα αναδιατύπωση αποσκοπεί στο να καταστήσει την ισχύουσα νομοθεσία νομικά σαφέστερη και απαιτητικότερη όσον αφορά την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

Κατά συνέπεια, χαιρετίζω το έργο που επιτέλεσε η εισηγήτρια για την ενίσχυση της υπευθυνότητας όσον αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις δέσμευσης στον τομέα αυτό καθώς επίσης και τα μέτρα για την επαγγελματική επάρκεια τα οποία συνεπάγονται κατάρτιση υψηλού επιπέδου και αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων και αδειών.

 
  
  

- Έκθεση Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του σεβαστού συναδέλφου μου, Mathieu Grosch, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, η οποία αποσκοπεί στο να συγχωνεύσει τα κείμενα που ρυθμίζουν την πρόσβαση στην αγορά των διεθνών οδικών μεταφορών και ενδομεταφορών, η οποία τώρα διέπεται από προηγούμενους κανονισμούς και οδηγίες. Εντός της εσωτερικής αγοράς, οι διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών έχουν πλήρως ελευθερωθεί, παρότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένοι περιορισμοί για τις ενδομεταφορές. Χαιρετίζω αυτές τις αποσαφηνίσεις και απλοποιήσεις, καθώς και την ενίσχυση των κυρώσεων για παραβάσεις που διαπράττονται σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος εγκατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Πρόκειται απλά για ένα ακόμη βήμα μπροστά και ένα ακόμη μέσο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελευθέρωσης των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών επιδιώκοντας την προαγωγή μεγαλύτερου ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων σε έναν τομέα που έχει ήδη κατακλυστεί με πλείστες βαριές δαπάνες για τους εργαζόμενους σε αυτόν.

Ένας από τους τωρινούς στόχους είναι να εξευρεθεί τρόπος διευκόλυνσης της συμπερίληψης των δραστηριοτήτων «ενδομεταφορών» με οδικές μεταφορές –με άλλα λόγια, τη διεξαγωγή έως τριών μεταφορικών δραστηριοτήτων μετά από ένα διεθνές ταξίδι, υπό τον όρο ότι αυτές διεξάγονται εντός επτά ημερών– σε μια αγορά η οποία έχει ήδη ελευθερωθεί τόσο ώστε αυτό να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στα οικονομικά και την επιβίωση των εθνικών μεταφορέων.

Αυτή η απόφαση θα έχει επίσης επιζήμιες συνέπειες για τους εργαζόμενους στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Αυτό μπορεί κανείς να το δει, επί παραδείγματι, στην πρόταση της πλειοψηφίας του Σώματος να απαλειφθεί η αναφορά σε «χρόνο εργασίας», αφήνοντας μόνο τους όρους «χρόνος οδήγησης» και «περίοδοι ανάπαυσης», με άλλα λόγια επιτρέποντας περισσότερες ώρες εργασίας οι οποίες θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Αν λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ούτε καν η αναφορά στην οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων δεν θα προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα πολλών εργαζομένων στον κλάδο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Υπερψήφισα την έγκριση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099 (COD)).

Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής θα συμβάλλει αποφασιστικά στην απλοποίηση και αποσαφήνιση των αρχών που ισχύουν στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Στηρίζω την έκθεση του κ. Grosch, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση ευκαιριών για τα γειτονικά κράτη μέλη να ανοίξουν τις αγορές τους ακόμη περισσότερο στις δραστηριότητες ενδομεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση του Mathieu Grosch σχετικά με την πρόσβαση στις διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Η συγχώνευση των υφιστάμενων κανονισμών και της οδηγίας 2006/94/ΕΚ θα απλοποιήσει και θα βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ασπάζομαι την άποψη του εισηγητή ότι οι περιορισμοί στις ενδομεταφορές πρέπει να χαλαρώσουν και ότι οι κανόνες που διέπουν τις ενδομεταφορές πρέπει να εναρμονιστούν με τους κανόνες που ισχύουν για τις διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές εντός της εσωτερικής αγοράς. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό να οριστούν οι ενδομεταφορές με σαφήνεια προκειμένου να εγγυηθούμε μια ενιαία προσέγγιση.

Παρότι οι διαδρομές χωρίς φορτίο πρέπει να αποφεύγονται χάριν του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας, και παρότι οι ενδομεταφορές στο δρόμο της επιστροφής από άλλες χώρες πρέπει επίσης να στηριχθούν, υποκείμενες στους περιορισμούς που ορίζονται στην έκθεση, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τέτοια μέτρα αποδυναμώνουν επίσης τη θέση των σιδηροδρόμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψηφίζουμε την έκθεση για την πρόσβαση στις οδικές μεταφορές γιατί απελευθερώνει την αγορά των κοινοτικών οδικών μεταφορών, επιτρέποντας την πρόσβαση διεθνών μεταφορέων στις εθνικές μεταφορές. Παραδίδει έτσι τις διεθνείς και εσωτερικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στις μονοπωλιακές επιχειρήσεις, με καταστροφικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις και κυρίως για τους εργαζόμενους και τους οδηγούς που θα γίνουν θύματα ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των μονοπωλιακών ομίλων.

H πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινείται σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση και από την πρόταση της Επιτροπής, αφού αφαιρεί ακόμα και τους ελάχιστους προτεινόμενους περιορισμούς και απαιτεί την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς διεθνών και εσωτερικών-εθνικών μεταφορών.

H δυνατότητα απεριόριστου αριθμού φορτώσεων και μεταφορτώσεων στο εσωτερικό των κρατών μελών, απεριόριστης παραμονής του μεταφορικού μέσου και του προσωπικού σε άλλες χώρες μέλη, μετά την πραγματοποίηση απλώς διεθνούς μεταφοράς, έχει σαν στόχο τη μείωση του εργατικού κόστους, την καταστρατήγηση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις διεθνείς μεταφορές, την προώθηση συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων σε μεγάλες πολυεθνικές που θα λυμαίνονται ανεξέλεγκτα τον κλάδο υποβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών.

Γι αυτό και πρέπει να συναντήσει την σθεναρή αντίσταση του ταξικού εργατικού κινήματος, στη γραμμή της απειθαρχίας και της ανυπακοής στην αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η παρούσα πρόταση είναι μέρος μιας δέσμης μέτρων για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Αυτή η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με τη συγχώνευση δύο υφιστάμενων κανονισμών, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των κανόνων και αποσαφηνίζοντας και διευκολύνοντας την εφαρμογή της έννοιας των ενδομεταφορών. Ορίζει επίσης μέτρα για την απλοποίηση και την τυποποίηση της κοινοτικής άδειας και βεβαίωσης οδηγού, μειώνοντας έτσι τις διοικητικές δαπάνες και τις καθυστερήσεις, ιδιαίτερα δε σε περίπτωση ελέγχων στην άκρη του δρόμου.

Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα συστήματα επικοινωνίας τους πράγμα που θα βοηθήσει στην αναφορά αδικημάτων που διαπράττονται από εταιρεία μεταφορών στο κράτος μέλος που είναι εγκατεστημένη. Πιστεύω ότι το κείμενο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη αυτού του τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά και θα της προσδώσει την απαραίτητη αποτελεσματικότητα, ρύθμιση και διάρθρωση συμβάλλοντας σε μια ανοικτή, ρυθμιζόμενη και δίκαιη αγορά.

 
  
  

- Έκθεση Fiona Hall (A6-0077/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της βρετανίδας συναδέλφου μου Fiona Hall, η οποία έκανε θαυμάσια δουλειά και τροποποίησε, σε πρώτη ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS). Ως εισηγητής για την πολιτική ομάδα μου, την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ, αγωνίστηκα για τη βέλτιστη γεωγραφική κάλυψη υπηρεσιών στο έδαφος της ΕΕ. Είμαι ευτυχής που συνεισέφερα στην απαίτηση ότι οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την υποχρέωση ότι η εταιρεία που πρότεινε το κινητό δορυφορικό σύστημα θα παρέχει υπηρεσία σε τουλάχιστον 60% του συνολικού χερσαίου χώρου των κρατών μελών, από τη στιγμή έναρξης της υπηρεσίας. Επιπλέον, η προτεινόμενη υπηρεσία πρέπει να παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη για τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού και στο 60% τουλάχιστον του συνολικού χερσαίου χώρου εκάστου κράτους μέλους από τη στιγμή που ορίζεται από τον αιτούντα, αλλά όχι αργότερα των επτά ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου. Τέλος, οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν δέσμευση εξ ονόματος του αιτούντα ότι θα επιτρέπει το προτεινόμενο κινητό δορυφορικό σύστημα να είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Στην έκθεση αυτή υπάρχουν θετικά σημεία τα οποία χαιρετίζω, ιδιαίτερα δε τις προτάσεις για το πόσο σημαντικό είναι οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες να καλύπτουν περιοχές εκτός των κυρίων αστικών κέντρων των κρατών μελών και το να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, καθώς επίσης και το επιχείρημα ότι η αρχική κάλυψη περιοχής υπηρεσίας των προτεινόμενων κινητών δορυφορικών συστημάτων πρέπει να ορίζεται σε επαρκές επίπεδο, κινητοποιώντας έτσι την ικανότητα κάλυψης των συστημάτων.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πλαίσιο στο οποίο γίνονται αυτές οι προτάσεις, ήτοι στο πλαίσιο της ελευθέρωσης και της έλευσης της εσωτερικής αγοράς για τις τηλεπικοινωνίες. Κατά συνέπεια έπρεπε να καταψηφίσουμε την έκθεση αυτή.

Παρομοίως, δεν συμφωνούμε με το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραιτηθούν από τα εθνικά δικαιώματά για τη διάθεση ραδιοφάσματος επειδή οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες έχουν μεγάλο δορυφορικό ίχνος πράγμα που δυσκολεύει την αποφυγή παρεμβολών απ’ άκρου εις άκρον των εθνικών συνόρων. Στην πραγματικότητα, η απόφαση της Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2007 αναγνώρισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα αδειοδότησης για τη λειτουργία συμπληρωματικού επίγειου σκέλους εντός των εδαφών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες ασχολείται με το πώς θα εξασφαλίσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικών υπηρεσιών, σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της συνεχούς ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην προηγμένη τεχνολογική έρευνα και βιομηχανία. Η έκθεση είναι καλή και εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο το έργο αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Ωστόσο, ένα κρίσιμης σημασίας ερώτημα σχετικά με την κάλυψη αυτής της υπηρεσίας έχει παρουσιάσει προβλήματα από τη σουηδική άποψη, δεδομένου του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε για το 60% του χερσαίου χώρου της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι τμήματα της Σουηδίας δεν θα καλύπτονται, γεγονός αρνητικό από την άποψη της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της έρευνας. Κατά συνέπεια, επέλεξα να απόσχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η έγκριση της παρούσας απόφασης αποτελεί αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο στόχος είναι απλός: να δοθεί στον καθένα υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυo και να παρέχονται υπηρεσίες κινητών πολυμέσων και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις ανθρώπινων και φυσικών καταστροφών.

Τα μέσα που εφαρμόζονται ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο: μια υπηρεσία για το 50% του πληθυσμού και τουλάχιστον για το 60% εκάστου κράτους μέλους συνιστά αποτελεσματικό μέσο γεφύρωσης του ψηφιακού φάσματος, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από την ύπαιθρο.

Η απόφαση αυτή συνιστά ακόμη περισσότερο επιτυχία δεδομένου ότι συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη εναρμόνιση της διαχείρισης του ραδιοφάσφατος σε ευρωπαϊκή κλίμακα το οποίο, αν χρειάζεται να το υπενθυμίσουμε, είναι ένας πόρος σε ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη.

Αυτό είναι επίσης το αποτέλεσμα των επιθυμιών όλων των κρατών μελών να παρέχουν στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών τα μέσα για τη δημιουργία αγοράς υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία προηγουμένως υπήρξε ιδιαίτερα κατακερματισμένη.

Εν ολίγοις, οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) προοιωνίζονται να αποτελέσουν επιτυχία με τη βιομηχανική έννοια καθώς και βελτίωση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης.

 
  
  

- Έκθεση Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση πρωτοβουλίας του γερμανού συναδέλφου μου, Klaus-Heiner Lehne, σχετικά με την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων, σε απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα.

Όπως και οι συνάδελφοί μου, χαιρετίζω τον γενικό στόχο της Επιτροπής για μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η μείωση αυτή, ωστόσο, δεν μπορεί να εφαρμόζεται εις βάρος της νομικής ή της λογιστικής αβεβαιότητας όταν στην εσωτερική αγορά αρχίζουν να διεισδύουν ΜΜΕ. Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν δέχθηκε την πρόταση να αυξήσει τα ελάχιστα όρια στα οποία γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτω από τα οποία οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις λογιστικής, ελέγχων και διαφάνειας βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Είμαι επίσης πολύ ευτυχής για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο υπερψήφισε μία τροπολογία που πρότεινα στην επιτροπή η οποία τότε δεν εγκρίθηκε. Η τροπολογία αυτή συνιστά τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για τις λογιστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ελέγχου των λογαριασμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα την έκθεση Klaus-Heiner Lehne σχετικά με την «απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες» επειδή ήμουν πεπεισμένος για την ανάγκη «νέων» μεταρρυθμίσεων στο εταιρικό δίκαιο, τη λογιστική και τους ελέγχους. Το εταιρικό δίκαιο τώρα επηρεάζεται ισχυρά και, κατά τη γνώμη μου, θετικά από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Πρέπει να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο το γεγονός αυτό να επιβάλει περιττές, εξαιρετικά γραφειοκρατικές απαιτήσεις ενώ θα αποφεύγεται η επικάλυψη με φόρτους που επιβάλλονται ήδη βάσει εθνικών κανόνων.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν στο να καταστήσουν ευχερέστερη την ανάγνωση των εφαρμοστέων κανόνων και να μειώσουν τους γραφειοκρατικούς και διοικητικούς φόρτους, ειδικά δε όσον αφορά τη λογιστική. Η απλοποίηση θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις επιχειρήσεις, ειδικά δε τις ΜΜΕ οι οποίες κατά γενικό κανόνα δεν έχουν μεγάλα νομικά τμήματα ή λογιστήρια. Είμαι πεπεισμένος ότι οι κατανοητοί κανόνες οι οποίοι είναι εύκολο να εφαρμόζονται θα προαγάγουν πρωτίστως και κυρίως τη συμμόρφωση με το νόμο. Ταυτόχρονα, μέσω σαφών κανόνων οι οποίοι είναι ευχερώς εντοπίσιμοι, θα προαχθεί η δημιουργία θετικού, δραστήριου οικονομικού περιβάλλοντος.

Πιστεύω ότι το έργο τόσο της εμπλεκόμενης επιτροπής όσο και του εισηγητή, κ. Lehne, είχε ως αποτέλεσμα έναν δίκαιο συμβιβασμό μεταξύ των απαιτήσεων συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας και της δημιουργίας εναρμονισμένης πορείας για τα κράτη μέρη που συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια για την απλοποίηση των εταιρικών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία γραφειοκρατικών εμποδίων τα οποία χρησιμεύουν για να φιμώνουν το δυναμισμό και την επιχειρηματικότητα σε σημείο που να τους προκαλούν ασφυξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE), γραπτώς. − (EN) Η τροπολογία 11δ ζητεί τη διαγραφή της παραγράφου 26. Υπάρχουν δύο τρόποι ερμηνείας της παραγράφου 26. Ορισμένοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να είναι αίτημα για «μία μετοχή, μία ψήφος» και για τον λόγο αυτό ψήφισαν για τη διαγραφή της παραγράφου. Δεν είναι αυτή η δική μου ερμηνεία. Η παράγραφος αναφέρεται συγκεκριμένα στα «ειδικά μεμονωμένα εμπόδια στην ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων» και αναφέρεται σε συγκεκριμένη δικαστική απόφαση σχετικά με την εταιρεία Volkswagen. Η δική μου ερμηνεία αυτού είναι ότι η παράγραφος καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ειδικά, και ακραία, μέτρα προστατευτισμού. Για τον λόγο αυτό καταψήφισα την τροπολογία και υπερψήφισα τη διατήρηση της παραγράφου ως δήλωση κατά του προστατευτισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), γραπτώς. – (PL) Είμαι υπέρ της απλοποίησης των διαδικασιών ενημέρωσης και των μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ δημόσιων διοικήσεων και επιχειρηματιών. Σήμερα, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλονται στους επιχειρηματίες είναι υπερβολικά πολύπλοκες. Η έκθεση αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας και συστήνει επίσης την εισαγωγή του προτύπου XBRL (Ηλεκτρονικά Μορφότυπα Παροχής Πληροφοριών) Αυτό είναι ένα ανοικτό πρότυπο, που σημαίνει ότι είναι ευχερώς προσβάσιμο ακόμη και για τις μικρότερες εταιρείες.

Κατά συνέπεια, αποφάσισα να υποστηρίξω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), γραπτώς. (ΕΝ) Εγώ και οι βρετανοί συντηρητικοί συνάδελφοί μου επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι αντιτιθέμεθα σθεναρά στην παράγραφο 23 αυτής της έκθεσης η οποία υποστηρίζει τη θέσπιση «κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης (CCCTB)» στην ΕΕ.

Έχουμε, ωστόσο, καταστήσει σαφή την πολιτική μας επ’ αυτού σε πολλές περιπτώσεις, και η υπόλοιπη έκθεση που προάγει την απλοποίηση των επιχειρηματικών κανόνων έχει τη υποστήριξή μας, υποκείμενη σε αυτήν τη διευκρίνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση γενικά στοχεύει στο να απλοποιήσει και να μειώσει την κοινοτική νομοθεσία με την αιτιολογία ότι αυτό θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένες θετικές πτυχές σε αυτήν την απλοποίηση και συνήθως υποστηρίζουμε την απλοποίηση μέτρων που αφορούν την εταιρική νομοθεσία, υπό τον όρο ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των υπερβολικών διοικητικών βαρών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε μια έκθεση η οποία, από τη μια πλευρά ζητεί απλοποίηση ενώ, από την άλλη, ζητεί τη δημιουργία νέων κοινοτικών νομικών πλαισίων.

Οι ακόλουθες προτάσεις στην έκθεση οδήγησαν στην αποχή μας λόγω του αμφίβολου και αρνητικού χαρακτήρα τους: νομοθεσία για πιθανό συντονισμό μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών έτσι ώστε να εναρμονίζονται τα αιτήματα ενημέρωσης που γίνονται σε επιχειρήσεις· επανεξέταση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας προκειμένου να εναρμονιστεί περισσότερο με το υπόλοιπο κοινοτικό δίκαιο· δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, και θέσπιση κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης με το αιτιολογικό ότι αυτό θα καθιστούσε το καταστατικό για την ευρωπαϊκή εταιρεία χρησιμότερο και αποτελεσματικότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. – (PL) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παρουσιάζει μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και στη διασφάλιση ότι μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα κράτη μέλη όχι μόνο παραλείπουν να επωφεληθούν από τα προαιρετικά μέρα για να μειώσουν τη γραφειοκρατία, αλλά συχνά επίσης αντιδρούν σε κοινοτικές παραχωρήσεις με αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, στερώντας έτσι από τις ημεδαπές εταιρείες την ευκαιρία να απλοποιήσουν τις διαδικασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης.

Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά συνέπεια, να επικεντρωθεί στο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την ταξινόμηση απαιτήσεων ενημέρωσης στον τομέα των οικονομικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να πείσει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Επιπλέον, μια λύση που συνεπάγεται την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης θα καθιστούσε το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας χρησιμότερο και αποτελεσματικότερο. Η πρόταση να εξαιρούνται οι αποκαλούμενες πολύ μικρές εταιρείες από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με τη λογιστική είναι επίσης ευπρόσδεκτη. Στην πράξη, αυτό θα σήμαινε την εξαίρεσή τους από τις απαιτήσεις τήρησης λογαριασμών, υποβολής ετήσιων οικονομικών εκθέσεων και δημοσίευσης των εκθέσεων που απαιτούνται βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι βεβαίως αξιέπαινες. Παρά ταύτα, η περαιτέρω απλοποίηση του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του εταιρικού δικαίου και η αποτελεσματική εφαρμογή του στα κράτη μέλη φαίνεται ότι θα ήταν ουσιώδης, αν οι ευρωπαϊκές εταιρείες θέλουν να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε μια ολοένα και περισσότερο απαιτητική παγκόσμια αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα την έκθεση του κ. Lehne σχετικά με την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες. Η ΕΕ έχει ζωτικό ρόλο να παίξει στη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, ωστόσο συχνά οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη διαπιστώνουν ότι εμποδίζονται από υπερβολικά περίπλοκους κανόνες. Κατά συνέπεια, οι κινήσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι ευπρόσδεκτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια περιεκτικότερη δέσμη δράσεων για να διασφαλίσουμε την απλοποίηση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αναφέρομαι ιδιαίτερα στα προβλήματα που συναντούμε όταν ξεκινούμε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Eurostat δείχνει ότι, στα κράτη μέλη της ΕΕ, η περίοδος που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν όλες οι διοικητικές διατυπώσεις για την έναρξη εργασιών ποικίλει μεταξύ μίας ημέρας και αρκετών μηνών. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη κατατάσσονταν πολύ κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ στην κατάταξη ευχέρειας άσκησης δραστηριότητας σε διάφορες χώρες του κόσμου. Τελευταίο αλλά όχι αμελητέο, οι διαφορετικοί κανόνες στα 27 κράτη μέλη όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο εμποδίζουν τη διεθνική κυκλοφορία κεφαλαίων και την έναρξη νέων επιχειρήσεων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής.

Πιστεύω ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι ουσιώδη για την επίτευξη του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης της Στρατηγικής της Λισαβόνας και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προωθηθούν περισσότερο από το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντιληπτή ως χώρος όπου οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σαφείς, όσον αφορά την ευχρηστότητά τους. Για την ακρίβεια η γενική αίσθηση είναι ότι πρόκειται για έναν υπερβολικά ρυθμιζόμενο τομέα σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες για τις μικρές επιχειρήσεις. Κάθε βήμα προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διατάξεων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2007 είναι κατά συνέπεια ευπρόσδεκτο. Το σημαντικότερο και πιο επιθυμητό αποτέλεσμα της απλοποίησης θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των μικρών εταιρειών να λειτουργούν σε μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Έως σήμερα, η τελευταία δεν υπήρξε ιδιαίτερα προσβάσιμη στις νέες εταιρείες από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Αν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, οι εθνικές διατάξεις πρέπει να εναρμονιστούν, επιπλέον της κατάργησης περιττών διατάξεων πέραν των δύο επιλογών που προτείνονται από την Επιτροπή. Αυτό δεν απαιτεί, ωστόσο, εναρμόνιση της φορολογίας, όπως προτείνεται στην παράγραφο 23 της έκθεσης του κ. Lehne, η αποκαλούμενη ελαφρά φόρμουλα για την ενοποίηση της εταιρικής φορολογικής βάσης. Ο εισηγητής υποστηρίζει τη δεύτερη από τις επιλογές που προτείνει η Επιτροπή η οποία είναι μικρότερης εμβέλειας. Ωστόσο, απέναντι στο τοπίο της τρέχουσας τάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίζει, αυτό θα ισοδυναμούσε βεβαίως με αντιστροφή της δυσμενούς τάσης η οποία αναμφισβήτητα περιορίζει τις ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. − (NL) Η ανακοίνωση της Επιτροπής εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα τα οποία πρόκειται να προσδιορίσουν την ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά το εταιρικό και το λογιστικό δίκαιο. Η έκθεση Lehne παρουσιάζει καλές απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, τις οποίες μπορώ επίσης να εγκρίνω. Ωστόσο, υπάρχει ένα προβληματικό σημείο όπου η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή κατηγορίας «πολύ μικρών επιχειρήσεων». Αυτές είναι μικρότερες επιχειρήσεις κάτω από ένα ελάχιστο όριο οι οποίες θα εξαιρούνται από υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών πληροφοριών και ετήσιων λογιστικών στοιχείων. Η έκθεση Lehne υποστηρίζει αυτήν την προσέγγιση, προτείνει δε ακόμη και την άνοδο των κατωτάτων ορίων. Στο Βέλγιο, το 75% των επιχειρήσεων θα απαλλάσσονταν από τις παρούσες απαιτήσεις διαφάνειας. Εκ πρώτης όψεως, η κατάργηση του λογιστικού συστήματος για μικρές επιχειρήσεις φαίνεται ως σημαντική απλοποίηση της γραφειοκρατίας, όμως, δεδομένης της σημασίας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (χρηματοπιστωτές, επί παραδείγματι), αυτό θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο γραφειοκρατικό διοικητικό φόρτο και υψηλότερο κόστος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει γενικώς αποδεκτό σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να παράσχουν στοιχεία à la carte, με ποικίλους τρόπους. Επιπλέον αυτές στερούνται χρήσιμου εργαλείου για εσωτερική παρακολούθηση της εταιρείας η οποία είναι βεβαίως σημαντική για τις ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, απείχα από την τελική ψηφοφορία.

 
  
  

- Έκθεση Britta Thomsen (A6-0165/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ανώτερη εκπαίδευση έχει καταστεί ευρύτερα προσβάσιμη και αυξανόμενοι αριθμοί γυναικών αποκτούν πανεπιστημιακά πτυχία. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να εκπροσωπούνται ακόμη με μικρά ποσοστά στις υψηλότερες θέσεις του ακαδημαϊκού χώρου. Παρότι η πλειοψηφία των λεκτόρων είναι γυναίκες (άνω του 50%), αυτές τείνουν να κατέχουν λιγότερες ανώτερες θέσεις.

Είμαι υπέρ της ιδέας να προαχθούν φιλικά προς την οικογένεια μέτρα εξασφαλίζοντας την εισαγωγή ευέλικτων ωρών εργασίας και καλύτερων υπηρεσιών παιδικής μέριμνας. Υποστηρίζω επίσης την εξασφάλιση πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλιση στο εξωτερικό και την εισαγωγή προϋποθέσεων γονικής άδειας οι οποίες θα παρείχαν σε άνδρες και γυναίκες ελευθερία επιλογής. Τα διαλείμματα στη σταδιοδρομία που κάνουν οι γυναίκες επιστήμονες για οικογενειακούς λόγους δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις μετέπειτα επιλογές σταδιοδρομίας τους δίνοντας έτσι στους άνδρες αδικαιολόγητο πλεονέκτημα όσον αφορά την πρόοδο της δικής τους επιστημονικής σταδιοδρομίας.

Υποστηρίζω την έκθεση της κ. Thomsen επειδή πιστεύω ότι αντιμετωπίζει σωστά θέματα που αφορούν στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο. Τα τελευταία εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Υπερψήφισα την έκθεση της Britta Thomsen σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη καθώς πιστεύω ότι είναι ουσιώδες να διευκολύνουμε την ισότιμη πρόσβαση για αμφότερα τα φύλα στις επιστημονικές σταδιοδρομίες. Παράγοντες όπως τα στερεότυπα που συνδέονται με τις φυσικές επιστήμες ή με τα εμπόδια που δημιουργούνται λόγω της δυσκολίας συμφιλίωσης της προσωπικής και οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική ζωή έχουν ως αποτέλεσμα πολλά μειονεκτήματα και δυσκολίες για τις γυναίκες επιστήμονες και ερευνήτριες τα οποία αποκλείουν πολλές γυναίκες από την επιστημονική έρευνα.

Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με την παρουσία τους σε θέσεις ακαδημαϊκής και επιστημονικής ηγεσίας, οι αντίστοιχες αποδοχές και οι απαιτήσεις της προσωπικής ζωής απαιτούν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο που επικρατούν στον χώρο της επιστήμης, προκειμένου να προσελκύονται γυναίκες στις επιστημονικές σταδιοδρομίες και να εξαλειφθούν οι υφιστάμενες ανισότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο όταν έρχεται η στιγμή της επιλογής σταδιοδρομίας επιστημονικής έρευνας, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι λιγότερες από τους άνδρες. Η μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή γυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση δεν έχει οδηγήσει σε αντίστοιχες αλλαγές στο ποσοστό γυναικών και ανδρών στα συγκεκριμένα πεδία σπουδών ή επαγγελμάτων ούτε έχει εξαλείψει τη μισθολογική διαφορά που συνδέεται με το φύλο.

Όπως επισημαίνει η εισηγήτρια, οι γυναίκες ερευνήτριες εξακολουθούν να αποτελούν μειονότητα στους τομείς της κυβέρνησης και της ανώτατης εκπαίδευσης με αμφότερους τους τομείς να έχουν μέσο όρο γυναικών σε επίπεδο ΕΕ 35%. Σε όλες αυτές τις χώρες, ωστόσο, αυτοί οι δύο τομείς έχουν υψηλότερα ποσοστά γυναικών ερευνητών απ’ ό,τι ο τομέας των επιχειρήσεων με μέσο όρο γυναικών σε επίπεδο ΕΕ 18%, όμως μεταξύ χωρών υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Οι χώρες με τις λιγότερες γυναίκες στην επιχειρηματική έρευνα είναι η Γερμανία (11,8%), η Αυστρία (10,4%) και οι Κάτω Χώρες (8,7%), ενώ η Λετονία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν όλες άνω του 40%. Η κατανομή των ερευνητών ανά βασικό επιστημονικό πεδίο δείχνει διαφορετικά ποσοστά για άνδρες και γυναίκες. Μεταξύ των ανδρών ερευνητών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, το 54% εργάζονται στις φυσικές επιστήμες και στη μηχανική σε σύγκριση με το 37% μεταξύ των γυναικών ερευνητριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η βελτιωμένη πρόσβαση για τις γυναίκες σε δραστηριότητες στον επιστημονικό τομέα, όπως δηλώνει η εισηγήτρια, είναι κρίσιμης σημασίας. Το πώς μπορούμε να φθάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα σε εκάστη μεμονωμένη χώρα, ωστόσο, είναι κάτι που ποικίλει ανάλογα με την κουλτούρα της χώρας και άλλα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα εκδηλώνεται διαφορετικά στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, άρα και οι λύσεις πρέπει επίσης να ποικίλουν. Δεν είναι δυνατόν να γενικεύουμε όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών σε όλα τα κράτη μέλη. Το κόμμα Junilistan είναι πεπεισμένο ότι ο δρόμος προς την ισότητα στην πράξη πρέπει να χαραχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Κατά συνέπεια, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. – (PL) Με την ιδιότητα της γυναίκας καθηγήτριας με πολλά χρόνια εμπειρίας εργαζόμενη σε πολωνικό πανεπιστήμιο, γνωρίζω το μέγεθος των προκλήσεων που δημιουργούνται και, κατά συνέπεια, υποστηρίζω την έκθεση της κ. Thomsen. Η έκθεση υιοθετεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο πρόβλημα της διάκρισης βάσει του φύλου στον επιστημονικό κόσμο, εντοπίζοντας τα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά εμπόδια που αναγκάζουν τις γυναίκες να εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται.

Υπάρχουν λίγες εξ ημών στον κρατικό τομέα και στην ανώτατη εκπαίδευση, μόνο 35%, και μόνο 18% στον ιδιωτικό τομέα. Πώς υποτίθεται ότι θα οικοδομήσουμε μια βασισμένη στη γνώση κοινωνία, θα αναπτύξουμε την επιστήμη και την οικονομία της Ευρώπης, θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Στρατηγικής της Λισαβόνας, και θα εκπληρώσουμε τις προσδοκίες της Ευρώπης στο κατώφλι του 21ου αιώνα χωρίς τη συμμετοχή γυναικών στην επιστήμη; Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να αποκτήσουν ευρύτερη συμμετοχή στον επιστημονικό κόσμο ξαι οι οποίες θα ανοίξουν τις πόρτες των πανεπιστημιακών εργαστηρίων σε αυτές. Πρέπει επίσης να καταστεί δυνατό οι γυναίκες να έχουν φιλοδοξίες για τις υψηλότερες ακαδημαϊκές θέσεις. Η προαγωγή στον επιστημονικό κόσμο εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και οι πιθανότητες εκλογής γυναίκας σε πανεπιστημιακή έδρα είναι τρεις φορές μικρότερες από τις πιθανότητες που έχει ο άνδρας. Αυτό είναι λυπηρό και δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από τις βαρύτερες οικογενειακές δεσμεύσεις της γυναίκας.

Λίγες γυναίκες είναι μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να εφαρμοστεί πολιτική ισότητας των φύλων στα ιδρύματα αυτά. Δεν χρειάζεται παρά να αναφερθούμε μόνο στο σκανδαλώδες παράδειγμα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Μόνο πέντε από τα είκοσι δύο μέλη του είναι γυναίκες!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξάνεται συστηματικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία δεν αποτελεί εξαίρεση, παρότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Πολωνία παραμένει κάτω από το μέσο όρο της Ένωσης. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι μεγαλύτερο ποσοστό πολωνών γυναικών κατέχουν θέσεις ευθύνης σε σύγκριση με το ποσοστό των συναδέλφων τους στη Δυτική Ευρώπη.

Πιστεύω ότι η αύξηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών είναι σημαντικό θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να εξεταστεί η κατάσταση των γυναικών επιστημόνων, καθώς παρουσιάζει ομοιότητες με την κατάσταση όλων των γυναικών που αντιμετωπίζουν την ανάγκη να συνδυάσουν τα επαγγελματικά καθήκοντα με την οικογενειακή ζωή.

Παρά ταύτα, δεν φρονώ ότι η επιβολή ισότητας πρέπει να είναι ο τρόπος αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας Οι αποφάσεις σχετικά με την εργασία πρέπει να λαμβάνονται κυρίως με βάση τα προσόντα και τις ικανότητες που αποκτούν οι γυναίκες διαμέσου της κατάλληλης εκπαίδευσης. Ωστόσο, η πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας των διαδικασιών πρόσληψης, των διαγωνισμών για διευθυντικές θέσεις και των χορηγήσεων υποτροφιών για επιστημονική έρευνα φαίνεται ότι είναι η ενδεδειγμένη. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να συνοδεύονται, ωστόσο, από τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Η επιστήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται στήριξη. Ο κλάδοι της επιστήμης και της τεχνολογίας πρέπει να προαχθούν ως ελκυστικές σπουδές για αμφότερα τα φύλα, δεδομένης της σημασίας της επιστήμης για την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ακολουθούν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης αυτής της φύσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Britta Thomsen σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη διότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον κόσμο της επιστήμης. Η έκθεση περιγράφει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση μιας ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή σφαίρα.

Η προαγωγή της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας για τις γυναίκες πρέπει να παίξει καίριο ρόλο. Μεγάλη σημασία αποδίδεται στην εξάλειψη των στερεότυπων που συνδέονται με το φύλο. Η τρέχουσα τάση να αποδίδουμε αρσενικά και θηλυκά χαρακτηριστικά σε μεμονωμένες ακαδημαϊκές ειδικότητες είναι επιζήμια για μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των φύλων.

Με τη βοήθεια νέων προγραμμάτων και διαδικασιών πρόσληψης, είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων θα είναι υψίστης σπουδαιότητας, όχι το φύλο τους. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για τις ευκαιρίες προαγωγής και τα επίπεδα των αμοιβών. Ένας μη δεσμευτικός στόχος ποσόστωσης τουλάχιστον 40% γυναικών και τουλάχιστον 40% ανδρών σε επιτροπές επιλογής είναι ένας τρόπος εξομάλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε ακαδημαϊκά επαγγέλματα, ωστόσο οι δεξιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων πρέπει να είναι πάντοτε τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. − (RO) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στην επιστήμη, την οποία θεωρώ ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, ο αριθμός γυναικών ερευνητριών ανέρχεται περίπου στο 40% σε σύγκριση με το ποσοστό των δυτικών χωρών, όπου είναι περίπου 11% αλλά, δυστυχώς, ένα πολύ υψηλό ποσοστό εξ αυτών απασχολούνται σε τομείς όπου οι δαπάνες έρευνας κα ανάπτυξης συγκαταλέγονται μεταξύ των χαμηλότερων.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη σπουδαιότητα του άρθρου για ενσωμάτωση της πτυχής της οικογένειας μέσω δυνατοτήτων για ευέλικτα ωράρια εργασίας και δημιουργίας εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας, για συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Πιστεύω ότι η ταχεία εφαρμογή των διατάξεων αυτής της έκθεσης θα εξασφαλίσει ουσιαστική στήριξη για να υπάρξει ποσοστό 25% των γυναικών που θα εργάζονται στην έρευνα σε διευθυντικές θέσεις το 2010. Συγχαίρω την κ. Britta Thomsen για την έκθεσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), γραπτώς. − (ES) Δεδομένου ότι δεν ήμουν σε θέση να παρευρεθώ και να συμμετάσχω στη συζήτηση για λόγους υγείας, επιθυμώ να αιτιολογήσω την στήριξή μου στην έκθεση. Πρόκειται για μια εξαιρετική και περιεκτική εργασία που καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Πρόκειται επίσης για ιδιαίτερα επίκαιρη έκθεση, δεδομένου ότι, αν η ΕΕ χρειάζεται 700 000 περισσότερους ερευνητές για να εκπληρώσει τους στόχους της έως το 2010, αυτή είναι η σωστή στιγμή η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που περιγράφονται στην έκθεση για τη διόρθωση αυτής της ανωμαλίας.

Προσόντα και αξίες μοιράζονται εξίσου μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στο πανεπιστήμιο και επιτυγχάνουν και καλύτερα αποτελέσματα. Προς επίρρωση όλων αυτών υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία.

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις ιδιαίτερα θα έπρεπε να ευνοούν την παρουσία περισσοτέρων γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία, δεδομένου ότι η χρήση μόνον των μισών εγκεφάλων δεν είναι ούτε έξυπνη ούτε αποδοτική πολιτική.

Είμαι ευτυχής που το Κοινοβούλιο άρχισε τελικά μια εις βάθος εξέταση αυτού του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), γραπτώς. – (FR) Οι διαστρεβλωμένες αλήθειες, οι εσφαλμένες δηλώσεις και οι σεξιστικές παρατηρήσεις που στιγματίζουν πρωτίστως τους άνδρες αντιπροσωπεύουν, με λίγα λόγια, μερικές ωμές λέξεις, την ουσία της παρούσας έκθεσης.

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η καλύτερη ένταξη των γυναικών σε επαγγελματικές σταδιοδρομίες δεν μπορούν να προσεγγίζονται με αυταρχικό και κατασταλτικό τρόπο. Μια τέτοια προσέγγιση το μόνο που θα πετύχαινε θα ήταν να κάνει τα αποτελέσματα αρνητικά και αντιπαραγωγικά.

Είναι βεβαίως αληθές ότι οι καθυστερήσεις όσον αφορά την ένταξη, τις μισθολογικές διαφορές ή την έλλειψη προφίλ σταδιοδρομίας είναι αμέτρητες για τις γυναίκες, ιδιαίτερα δε στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας.

Ωστόσο, ακόμη μια φορά, ο διάλογος, η εφαρμογή μη περιοριστικών μέτρων για να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να σπουδάζουν μακροπρόθεσμα θετικές επιστήμες και η ενεργή στήριξη στις γυναίκες καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους είναι αυτά που θα τις προωθήσουν τελικά στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση της κ. Britta Thomsen σημειώνει ότι οι γυναίκες ερευνήτριες είναι μειοψηφία στην ΕΕ. Έχουν κατώτερη οικονομική ασφάλεια και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ενώ οι οικογενειακές τους ευθύνες λαμβάνονται ολοένα και περισσότερο υπόψη ως μειονέκτημα για την εξέλιξή τους. Αυτό είναι σοβαρό, τόσο για λόγους αρχής όσο και όσον αφορά τις πρακτικές συνέπειες. Οι σύγχρονες οικονομίες –και δημοκρατίες– δεν έχουν την πολυτέλεια να επιφυλάσσουν αρνητική ειδική μεταχείριση σε άτομα με ακαδημαϊκές διακρίσεις. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση.

Παρά ταύτα θα ήθελα να επισημάνω ότι τμήματα της έκθεσης δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία και δυσκολεύομαι να δω πώς αυτό είναι λογικό. Η παράγραφος 7 ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία ως κριτήριο αριστείας σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του ερευνητή. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη και θα ήταν ακόμη και αντιπαραγωγικό. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος απλοποίησης των ρόλων των φύλων και να μιλούμε για «προσόντα που τείνουν να κυριαρχούν σε γυναίκες επιστήμονες» ή να δημιουργούμε απόλυτα πρότυπα για να μετρούμε τις επιδόσεις των ερευνητών.

Από την άλλη πλευρά, στηρίζω ανεπιφύλακτα τη σύσταση να εισαχθούν μη δεσμευτικοί στόχοι που θα απαιτούν αμφότερα τα φύλα να εκπροσωπούνται με ποσοστό τουλάχιστον 40% έκαστο στις επιστημονικές επιτροπές διαφόρων ειδών. Συμφωνώ επίσης με την κριτική ότι η ΕΕ ορισμένες φορές έχει κοντόφθαλμους στόχους όσον αφορά την ισότητα. Η πολιτική ισότιμης παρουσίας δεν πρέπει να υποτιμάται – παρότι δεν πρέπει να αναχθεί σε θρησκεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. – (PL) Οι γυναίκες έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της επιστήμης. Η Πολωνή κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ φυσικής και χημείας, Marie Skłodowska-Curie, είναι ένα παράδειγμα. Οδοί, νοσοκομεία και πανεπιστήμιο έχουν λάβει το όνομα αυτής της διάσημης επιστήμονος.

Όταν επιλέγουν σταδιοδρομία στην επιστήμη, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις από τους άνδρες. Αυτό εν μέρει οφείλεται στον ρόλο τους ως μητέρων που γεννούν και ανατρέφουν την οικογένειά τους. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες επιστήμονες χρειάζονται στήριξη με την ανάπτυξη συνθηκών προτιμησιακής άδειας μητρότητας και διαμέσου ειδικών επιχορηγήσεων για τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά ενώ ταυτόχρονα ακολουθούν επιστημονική σταδιοδρομία.

Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι υποστηρίζεται στην πρόταση ψηφίσματος που έχουμε ενώπιον μας σήμερα, δεν είναι επιθυμητό να επιβληθούν ποσοστά για τη γυναικεία εκπροσώπηση στο ακαδημαϊκό προσωπικό, ή σε επιτροπές διαφόρων ειδών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα των φύλων. Οι αποφάσεις για θέσεις και σταδιοδρομίες στην επιστήμη δεν θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση το φύλο. Αντίθετα, τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση την ατομική επιλογή, τις ικανότητες και τις γνώσεις του συγκεκριμένου ατόμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Thomsen για την έκθεσή της η οποία επισημαίνει ένα ορισμένο τύπο διάκρισης εις βάρος των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα. Παρότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 50% των φοιτητών της ΕΕ, κατέχουν μόνον το 15% των ανώτερων ακαδημαϊκών θέσεων στην επιστήμη και την έρευνα.

Οι πανεπιστημιακές σπουδές σπάνια ακολουθούνται από αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στα πολλά χρόνια και χρήματα που επενδύθηκαν σε αυτές. Ύστερα από πολλά χρόνια σπουδών, οι γυναίκες συχνά θυσιάζουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή ή θα πρέπει να τις συνδυάσουν. Θα ήταν προς το συμφέρον της κοινωνίας η συνεργασία και η στήριξη πολιτών με υψηλό πνευματικό δυναμικό και η παροχή δυνατότητας στο δυναμικό αυτό να αντικατοπτριστεί στην πολιτιστική, πνευματική, ιστορική και επιστημονική κληρονομιά του έθνους. Η μητρότητα ιδιαίτερα έχει επιπτώσεις στις ευκαιρίες σταδιοδρομίας των γυναικών, η οποία παραδόξως τις τιμωρεί όσον αφορά την ευκαιρία να καταλάβουν ανώτερες θέσεις, να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους και να έχουν τη δίκαιη ανταμοιβή, και δεν τους προσφέρει επαρκή αποζημίωση για την κοινωνική επένδυση που συνιστά η γέννηση και η ανατροφή παιδιών τα οποία θα είναι υπεύθυνα για το αύριο.

Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί με μια μεταρρύθμιση στον τομέα των συνθηκών σπουδών για τις νέες γυναίκες, σπουδές εξ αποστάσεως και εργασία, και διά βίου μάθηση, καθώς και ενθάρρυνση των πατέρων να στηρίζουν τις μητέρες που θέλουν να γίνουν επιστήμονες. Το κράτος επίσης έχει ευθύνη για τη στήριξη των γυναικών που συμμετέχουν σε επιστημονικό έργο: για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, βοηθώντας τες να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή και να λαμβάνουν δίκαιη ανταμοιβή για την εργασία τους, εξασφαλίζοντάς τους απ’ ευθείας καταβολή κοινωνικών παροχών και βοηθώντας, με τον φυσικότερο δυνατό τρόπο, στο θέμα της παιδικής μέριμνας.

 
  
  

- Έκθεση Johannes Blokland (A6-0156/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η διάλυση των πλοίων εξακολουθεί να έχει σημαντικές κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις, τόσο λόγω του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διάλυση, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον, όσο και λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των υπό ναυπήγηση πλοίων σημειώνει επί χρόνια διαρκή αύξηση. Τα δεδομένα αυτά εξηγούν την αμείωτη σημασία που εξακολουθεί να έχει η καινοτομία και η ανάπτυξη στο ναυπηγικό κλάδο στα κράτη μέλη προκειμένου να κατασκευάζονται πλοία καλύτερα και περιβαλλοντικώς λιγότερο επιβλαβή.

Από το 2005 ο ΔΝΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) συνεργάζεται με την ΔΟΕ (Διεθνή Οργάνωση Εργασίας) και το UNEP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον) για την εκπόνηση δεσμευτικών διεθνών κανόνων σχετικά με την καθαρή διάλυση πλοίων. Υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για σχέδιο σύμβασης, το οποίο θα εγκριθεί το 2009 αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή πέντε χρόνια αργότερα.

Σύμφωνα με το παρόν σχέδιο, η σύμβαση δεν θα εφαρμοσθεί για πολεμικά πλοία ή άλλα πλοία τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του κράτους. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία σχετικά με πρότυπα εκτός του πλαισίου του ΔΝΟ, βασικά πρότυπα για τις δραστηριότητες ανακύκλωσης των πλοίων, υποχρεώσεις ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής γνωστοποίησης) και μέσα επιβολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω την έκθεση Blokland σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων. Η διάλυση των πλοίων είναι μια επικίνδυνη δραστηριότητα που έχει υψηλό κόστος τόσο όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή όσο και όσον αφορά το περιβάλλον. Είναι απαράδεκτο η ΕΕ να κάνει τα στραβά μάτια στις εξαγωγές πλοίων για διάλυση σε αναπτυσσόμενες χώρες Τα πλοία αυτά στην πραγματικότητα είναι επικίνδυνα απόβλητα και είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να αποτρέπει αυτές τις εξαγωγές. Χαιρετίζω τη στήριξη του Σώματος στις τροπολογίες της πολιτικής μου ομάδας οι οποίες επισημαίνουν την επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης στον τομέα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του κ. Johannes Blokland σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων επιδιώκει να επιτύχει η διάλυση των πλοίων να είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη. Η έκθεση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υφίστανται σήμερα στον κλάδο, ιδιαίτερα δε των σημαντικών ανησυχιών όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα ναυπηγεία του Μπαγκλαντές και της Ινδίας. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα τις συστάσεις της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Οι ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας στις τρίτες χώρες αξίζουν την κατ’ αρχήν συμφωνία μας Η εξαγωγή συνθηκών δυστυχίας, είτε για το περιβάλλον είτε για την εργασία είτε για οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί μέρος της αντίληψής μας για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ανταλλαγές. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να μην υποστηρίζουμε μια τόσο απόλυτη και σύγχρονη άποψη της θέσης μας για ορισμένες αξίες σε βαθμό ώστε η εστίασή μας σε ένα μόνο σημείο να συσκοτίζει την ευρύτερη εικόνα.

Η υιοθέτηση δραστικών μέτρων για να σταματήσουν πρακτικές οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, αλλά οι οποίες θα οδηγούσαν επίσης στην καταστροφή ενός οικονομικού τομέα σε τρίτη χώρα και, κατά συνέπεια, θα προκαλούσαν ακόμη μεγαλύτερη δυστυχία για ένα εξαιρετικά ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού δεν συνάδει με αυτό που υπερασπιζόμαστε. Οι βαθμιαίες μεταρρυθμίσεις και η επιβολή προσαρμοσμένων στις συνθήκες προτύπων που προωθούν την ανάπτυξη είναι μια αποτελεσματικότερη και επιθυμητή λύση. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δυστυχία και την ανθρώπινη εξαθλίωση αν μπορούμε να προσφέρουμε μόνο, ως εναλλακτική λύση, δυστυχία και ανθρώπινη εξαθλίωση.

 
  
  

- Έκθεση Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την ενδιάμεση έκθεση του γερμανού συναδέλφου μου, Karl-Heinz Florenz, σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος όπως εξετάστηκαν από την Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος του Κοινοβουλίου.

Η σύγκλιση των απόψεων των επιστημόνων σχετικά με τους παράγοντες πρόκλησης και τις αιτίες της αλλαγής του κλίματος είναι εδραιωμένη και αναγνωρισμένη παγκοσμίως. Τα επιστημονικά στοιχεία από όλες τις ηπείρους και τους περισσότερους ωκεανούς δείχνουν ότι πολλά φυσικά συστήματα έχουν ήδη επηρεαστεί από τοπικές αλλαγές του κλίματος που οφείλονται σε παρελθούσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις βιομηχανικές χώρες. Έχει επίσης αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι υποκείμενες αιτίες της θέρμανσης του πλανήτη είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπογενείς.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η έκθεση τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης και έρευνας για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όπως οι συνέπειες στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, το ενεργειακό κόστος και την κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη, ο ρόλος της χρήσης γης, τα δάση και η αποψίλωση, ο ρόλος του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ο υπολογισμός του εξωτερικού κόστους της αλλαγής του κλίματος στη βιομηχανία, χωρίς να παραγνωρίζεται ο τομέας των μεταφορών, περιλαμβανομένης της ποσοτικοποίησης των συνεπειών της ρύπανσης από τις αερομεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Η πρόσφατη διακυβερνητική διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος και οι διάφορες διασκέψεις εντός της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) έχουν δείξει ότι τα αέρια θερμοκηπίου που παράγονται από τον άνθρωπο είναι η αιτία της αλλαγής του κλίματος και ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας πρέπει να σταματήσει στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Κατά συνέπεια συμφωνώ με την Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος και τον εισηγητή για την ανάγκη για περισσότερο επείγουσες, σημαντικές μελέτες για τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, με την παρακολούθηση φαινομένων όπως η απερήμωση, η τήξη των κορυφών των παγόβουνων, οι αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα καταστροφικά ατμοσφαιρικά συμβάντα κα ούτω καθεξής. Οι τελευταίες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος υποδεικνύουν την ανάγκη να γίνουν πολλά περισσότερα για τη συμμόρφωση με το Πρωτόκολλο του Κιότο και με άλλους στόχους μείωσης που έχουν οριστεί στο Συμβούλιο της ΕΕ τον Μάρτιο του 2007.

Υπό το φως της δέσμης προτάσεων για την ενέργεια και το κλίμα στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον «Περιορισμό της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος σε 2 βαθμούς Κελσίου», είμαι παρά ταύτα πεπεισμένος ότι περαιτέρω μέτρα μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση της «ενεργειακής απόδοσης» η οποία θα δημιουργούσε δυνατότητες για σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό θα περιελάμβανε ένα σύστημα επισήμανσης που θα δήλωνε το αποτύπωμα των αερίων του θερμοκηπίου. Έχω την άποψη ότι οι ιδιώτες, οι ευρωπαίοι πολίτες και οι λαοί τρίτων χωρών πρέπει να συμμετέχουν αμεσότερα στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργή συμμετοχή για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος με μικρά βήματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η αλλαγή του κλίματος είναι σοβαρό θέμα και συνιστά για την ανθρωπότητα τρομερή πρόκληση. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι εντελώς ασαφής. Τα τελευταία επιστημονικά συμπεράσματα βεβαίως δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν αδιάσειστα και ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και βρίσκονται ακόμη σε συνεχή μεταβολή· δεν είναι τα καίρια αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρεται σε ορισμένα εικαζόμενα στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα αποτελούν εσφαλμένα συμπεράσματα.

Υποθέσεις και εσφαλμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμεύουν ως βάση για την ανάπτυξη οιωνδήποτε ορθολογικών, αποτελεσματικών, προσιτού κόστους και κοινωνικά αποδεκτών μέτρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε σήμερα την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος. Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στην αντιμετώπιση των πολιτικών προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος απαιτείται ισχυρή στήριξη και αποφασιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία της διασφάλισης ότι η έρευνα είναι ελεύθερη και ότι η κριτική και η αμφισβήτηση είναι καίρια προαπαιτούμενα για την πρόοδο και την ανάπτυξη κάθε έρευνας. Ο περιορισμός αυτής της δυνατότητας δεν είναι μόνο απειλή για την ίδια την έρευνα αλλά επίσης και περιορισμός του δικαιώματος κάθε ατόμου να διατυπώνει τις απόψεις του/της.

Η φτώχεια είναι ο μεγαλύτερος ρυπαίνων και η φιλοδοξία να μετριαστεί η αλλαγή του κλίματος δεν έρχεται σε αντίθεση με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό. Μια ουσιώδης προϋπόθεση για την πορεία των φτωχών χωρών προς την ευημερία, άρα και για την ανάπτυξη των πόρων και των δυνατοτήτων επενδύσεων σε πιο σύγχρονη και καθαρότερη τεχνολογία, είναι ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να εμπορεύονται τα αγαθά τους ελεύθερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιοιδήποτε δασμοί διοξειδίου του άνθρακα ή παρόμοιοι δασμοί σε εισαγωγές συνιστούν ακατάλληλη λύση που απειλεί να έρθει σε σύγκρουση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Υπερψήφισα την ενδιάμεση έκθεση της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος (συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων) επειδή είμαι πεπεισμένη ότι η ευρεία επιστημονική συναίνεση σχετικά με τις ανθρωπογενείς αιτίες της αλλαγής του κλίματος απαιτεί αυξημένη δράση από την πολιτική εξουσία, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και μια μελλοντική διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος.

Η αύξηση και η διάδοση της επιστημονικής κατανόησης το φαινομένου της αλλαγής του κλίματος θα ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους ανθρώπους για την ανάγκη να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και θα καταστήσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων πιο υπεύθυνες, ενημερωμένες και αποτελεσματικές. Η ενθάρρυνση της έρευνας σχετικά με τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Αυτή είναι μία ακόμη έκθεση η οποία, παρότι αρχίζει με ορισμένες ορθές δηλώσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, σημειώνει μικρή ή καθόλου πρόοδο όσον αφορά τις λύσεις που απαιτούνται. Είναι ασαφής όσον αφορά τα συνιστώμενα μέτρα και περιορίζεται να απαριθμήσει ορισμένες αόριστες προτάσεις και αιτιολογήσεις. Φαίνεται ότι στοχεύει περισσότερο στη διευκόλυνση της έναρξης λειτουργίας νέων εταιριών που επιδιώκουν να αποκομίσουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από νέες δραστηριότητες στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας εις βάρος της αλλαγής του κλίματος.

Κατά συνέπεια θέλω να πω ότι θα ήταν καλό να δείξουμε την ίδια προσπάθεια και επιμονή, καθώς και προβληματισμό, όσον αφορά και τα άλλα παγκόσμια προβλήματα τα οποία ουσιαστικά αγνοούνται ή απλά περιορίζονται σε μια λίστα χρόνιων ανησυχιών: η εξάλειψη των ιάσιμων νόσων, η προστασία του εδάφους και των οικοτόπων, η εξάντληση πεπερασμένων πόρων, ειδικά των υδρογονανθράκων, και ούτω καθεξής.

Συμπερασματικά, ο εισηγητής θεωρεί εδραιωμένη την επιστημονική εξήγηση της αλλαγής του κλίματος και συνιστά στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσει το έργο της και, στο τέλος της θητείας της, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια έκθεση που να περιλαμβάνει τις συστάσεις που ενδεχομένως κριθούν σκόπιμες όσον αφορά τις δράσεις ή πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν για τη μελλοντική ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος. Θα αναμένουμε αυτήν τη μελλοντική έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Τα επιστημονικά δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν επί μακρόν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αμφισβητούνται ελαφρά τη καρδία.

Όπως και η έκθεση Florenz, χαιρετίζω την τέταρτη έκθεση της IPCC (Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος) ως την περιεκτικότερη μελέτη για την αλλαγή του κλίματος. Συμφωνώ ότι είναι απολύτως ουσιώδες να αποφευχθεί αύξηση μεγαλύτερη των 2 βαθμών Κελσίου στην παγκόσμια θερμοκρασία, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα καταστροφικότερα σενάρια, προτείνοντας ότι πρέπει να διατηρηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Καθώς αυτή είναι η πλέον αξιόπιστη σύνοψη πληροφοριών που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη, εκριζώνοντας αυτές τις επαναλαμβανόμενες ιδέες ορισμένων μεμονωμένων εξτρεμιστών που εξακολουθούν να αμφισβητούν αν η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι όντως η κύρια αιτία της παγκόσμιας θέρμανσης, η έκθεση Florenz στέλνει σαφές μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρήσει την αυστηρή και φιλόδοξη θέση του στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Κατά συνέπεια, έχει την στήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Στη δεκαετία του 1960, έχοντας συμφωνήσει για τα οφέλη του οικονομικού σχεδιασμού, το Γαλλικό Κοινοβούλιο ψήφιζε κάθε χρόνο ρυθμό ανάπτυξης για την οικονομία με σκοπό να λαμβάνει τις αποφάσεις του πάνω σε αυτήν τη βάση, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε επί σειρά ετών ότι η πραγματική ανάπτυξη ήταν ακριβώς αυτή που είχε ψηφιστεί. Έχω την ίδια εντύπωση από την ανάγνωση της έκθεσης Florenz: η εντύπωση είναι ότι το Κοινοβούλιο προτίθεται να ψηφίζει επί της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω την άποψή μου: αυτό που επικρίνω δεν είναι η ανάγκη του ανθρώπου να προστατέψει το περιβάλλον του, να διαφυλάξει την τεράστια ποικιλομορφία της φύσης ή, όσον αφορά τα οικονομικά, να βρει τα μέσα για να χρησιμοποιεί τους πόρους καλύτερα προκειμένου να τους εξοικονομήσει. Επικρίνω την ιεροτελεστική θυσία στη νέα θρησκεία του κλίματος και στους νέους γκουρού της, αυτούς τους μεροληπτικούς επιστήμονες που ρίχνουν το ανάθεμα σε όλους εκείνους των οποίων η επιστημονική εργασία αντικρούει τα ιερά συμπεράσματά τους.

Είναι ο συστηματικός στιγματισμός του Ανθρώπου ως υποτίθεται διαβολικής οντότητας, ειδικά η δυτική και ευρωπαϊκή ποικιλία. Είναι η θεσμοποιημένη μεταμέλεια. Είναι η βιομηχανική και οικονομική αυτοκτονία της Ευρώπης, μόνη στο βωμό της αποκαλούμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη, χωρίς οφέλη για το περιβάλλον παγκοσμίως, αλλά με τις χειρότερες ανθρώπινες και κοινωνικές συνέπειες για τους λαούς της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (ΕΝ) Υπερψήφισα την έκθεση Florenz σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και πιστεύω ότι είναι σωστό το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει το θέμα σοβαρά. Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος απαιτούν δράση σε όλα τα επίπεδα, και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και τα έθνη της Ευρώπης πρέπει όλοι να συνεργαστούν για τη μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης έρχεται την ίδια ημέρα που μια σημαντική διάσκεψη για την ειρήνη διεξάγεται στο Αμπερντίν. Η σκωτική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της η Σκωτία να γίνει η πρωτεύουσα πράσινης ενέργειας της Ευρώπης. Αυτή η κυβέρνηση στηρίζει πλήρως τους στόχους της ΕΕ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχει δεσμευτεί για μια μη πυρηνική Σκωτία που θα παράγει το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Ελπίζω ότι και άλλα έθνη σε ολόκληρη την Ευρώπη θα κοιτάξουν τη Σκωτία ως παράδειγμα προς μίμηση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Τα επιστημονικά ευρήματα αποδεικνύουν τις ανθρώπινες αιτίες της τρέχουσας τάσης της θέρμανσης του πλανήτη και η έκθεση του κ. Florenz επαναλαμβάνει αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε όχι περισσότερο από 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αντίθετα με ορισμένα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, αποδέχομαι πλήρως αυτά τα δεδομένα και υπερψήφισα την έκθεση του κ. Florenz «Επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων».

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Όταν εμείς εδώ στην Ευρώπη επενδύουμε στην πιο προηγμένη περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία και σε ανανεώσιμη ενέργεια, με οπωσδήποτε μεγάλες δαπάνες, ενώ μια χώρα όπως η Κίνα θέτει κάθε εβδομάδα σε λειτουργία και ένα νέο σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας με κατανάλωση άνθρακα, οι καλύτερες προσπάθειές μας εδώ δεν μπορούν να είναι παρά μια σταγόνα στον ωκεανό.

Έχουμε μια γελοία κατάσταση στην οποία τα έθνη που επιταχύνουν την αλλαγή του κλίματος με την ξέφρενη εκβιομηχάνιση και την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τα οποία δεν είναι διατεθειμένα να ασκήσουν συγκράτηση αναμένουν από τη Δύση, και ιδιαίτερα την Ευρώπη, να τα βοηθήσει όταν πλήττονται από καταστροφές. Εμείς υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, συχνά εις βάρος της βιομηχανίας μας και του εξωτερικού εμπορίου μας, και ύστερα να παρέχουμε στους ρυπαίνοντες ακόμη και ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπτωση καταστροφής.

Αν δεν είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με μια παγκόσμια κατάσταση στην οποία οιαδήποτε ελπίδα βελτίωσης θα είναι πάντοτε μια χίμαιρα, τότε πρέπει να αυξήσουμε κατακόρυφα την πίεση σε εκείνες τις έξι χώρες που είναι υπεύθυνες για το 50% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Ενδιάμεση Έκθεση της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος δεν περιλαμβάνει νέες, χρήσιμες για τους λαούς ιδέες, σκέψεις ή συστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Εμμένει στη γνωστή αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει «πράσινες» διεξόδους στην υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου και περιορίζεται στην αναπαραγωγή συμπεράσματων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.

Θεωρεί «στρατηγικό στόχο» της ΕΕ τη συγκράτηση ανόδου της θερμοκρασίας στους 2˚C, ενώ παραδέχεται ότι «ένα τέτοιο επίπεδο ανόδου της θερμοκρασία θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και τον τρόπο ζωής του καθενός μας». Αποσιωπά τις ευθύνες του κεφαλαίου για υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και, αντί, να ζητήσει μέτρα για περιορισμό έστω της ασυδοσίας των μονοπωλίων υιοθετεί πλήρως την προπαγάνδα των πολυεθνικών ότι για την επιδείνωση των κλιματικών φαινομένων «φταίμε όλοι μας» υπογραμμίζοντας «ότι απαιτούνται αλλαγές του τρόπου ζωής σε ατομικό επίπεδο».

Oι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στο Kυότο, το Mπαλί, κλπ. αποδεικνύονται αναποτελεσματικές γιατί κεντρικός τους στόχος δεν είναι η περιβαλλοντική προστασία, αλλά η προστασία του κεφαλαίου και των κερδών του, η εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη ενός νέου επικερδούς οικονομικού τομέα: της πράσινης οικονομίας. Λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα δε θα δώσουν οι πολυεθνικές και τα μονοπώλια που είναι υπεύθυνα για τη σημερινή κατάστασης, αλλά οι λαοί που φέρουν τις συνέπειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. – (PL) Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα νέα επιστημονικά δεδομένα μπορούν να αποδείξουν ότι οι θεωρίες οι οποίες προηγουμένως θεωρούνταν ευρέως ότι είναι εξακριβωμένες ενδέχεται να στερούνται τεκμηριωμένης βάσης. Πιστεύω ότι η επιστήμη που μελετά την αλλαγή του κλίματος, επιβεβαιώνοντας την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι είναι επαρκώς θεμελιωμένη. Δεν έχει βεβαίως αποδειχθεί σε τέτοια έκταση ώστε να μας επιτρέπει, με καθαρή συνείδηση, να συντάξουμε νομοθεσία που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή συγκεκριμένης συμπεριφοράς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορούμε να δούμε την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα ως προς ποιο βαθμό αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ο επιστημονικός κόσμος είναι διχασμένος ως προς αυτό το ζήτημα. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι σημαντικές αλλαγές του κλίματος είναι ένα φυσικό κυκλικό φαινόμενο που έχει επηρεάσει τον κόσμο για εκατομμύρια έτη. Υποστηρίζουν ότι οι επιστήμονες που εκδίδουν προειδοποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην αλλαγή του κλίματος το κάνουν προκειμένου να προσελκύσουν κονδύλια για έρευνα και σπέρνουν τον πανικό στον πληθυσμό.

Άλλοι επιστήμονες δηλώνουν ότι η ικανότητα του ανθρώπου να προβλέπει τη μακροπρόθεσμη αλλαγή του κλίματος είναι πολύ περιορισμένη. Ισχυρίζονται ότι η Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) καθοδηγείται από την πολιτική παρά από την επιστήμη. Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι η πλειονότητα των επιστημόνων υποστηρίζει την άποψη ότι η αλλαγή του κλίματος οφείλεται στη δράση του ανθρώπου είναι αμφίβολος.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα αντεπιχειρήματα είναι εύκολα προσβάσιμα. Είναι επίσης ακαταμάχητα, και εγείρουν αμφιβολία και το ερώτημα: μπορεί οιουδήποτε είδους συνεκτική πολιτική να οικοδομηθεί σε αβέβαια επιχειρήματα που προβάλλουν ομάδες πίεσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), γραπτώς. – (FR) Στηρίζω την έκθεση του κ. Florenz εξ ονόματος της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος δεδομένου ότι ο εισηγητής αναλύει τις επιπτώσεις και τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, στον βαθμό που αυτές επιβεβαιώνονται από επιστημονικές αποδείξεις.

Έτσι, ο ισχυρισμός ότι το κόστος της αλλαγής του κλίματος θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 5% και 20% του ΑΕγχΠ έως το 2050 αν δεν ληφθούν ορισμένα εξαιρετικά φιλόδοξα μέτρα θα έπρεπε να μας ανησυχεί.

Ακόμη και αν όλα τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει έως σήμερα καλή πρόοδο, οφείλουμε παρά ταύτα να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι στις προσπάθειές μας για να μειωθούν οι εκπομπές.

Οφείλουμε επίσης να εξακολουθήσουμε να επαγρυπνούμε όσον αφορά τις δυνητικές επιβλαβείς συνέπειες της προώθησης των βιοκαυσίμων εις βάρος των παγκόσμιων επισιτιστικών πόρων και της αποψίλωσης των δασών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Οι επιστημονικές συζητήσεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν συζητήσεις σχετικά με πεποιθήσεις, και οι αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια της γνώμης της πλειοψηφίας δεν μπορεί να ερμηνεύονται ως αρνητισμός ή ως πολιτική επιλογή. Επιπλέον, πρόσφατα γεγονότα όπως η συζήτηση σχετικά με τις ανεπιθύμητες ή μη αναμενόμενες συνέπειες των κινήτρων για αύξηση της παραγωγής βιοκαυσίμων σαφώς αποκαλύπτουν πως η συνεχής αμφιβολία είναι η μόνη επιστημονική βεβαιότητα που μπορούμε να ασπαστούμε χωρίς δισταγμό.

Από την άλλη πλευρά, στις συζητήσεις σχετικά με τις επιλογές βάσει επιστημονικών δεδομένων, εδώ σαφώς βρισκόμαστε στην περιοχή της πολιτικής επιλογής. Παρότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου επιστημονικά ικανό να διατυπώσει γνώμη επί του πρώτου ζητήματος, επί του δευτέρου θεωρώ ότι έχω καθήκον να το πράξω. Έχω υποστηρίξει και θα τονίσω ότι, ενόψει της προβλέψιμης αύξησης της κατανάλωσης (ιδιαίτερα της ενέργειας) από τον τεράστιο πληθυσμό μας, που οφείλεται στις θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, πρέπει να βρούμε επιστημονικές απαντήσεις και τεχνολογικές λύσεις. Ορισμένες αλλαγές συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, η επιστήμη είναι αυτή που θα βρει τις βασικές λύσεις που χρειαζόμαστε.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Καταψήφισα αυτή την έκθεση στην τελική ψηφοφορία επειδή αντιμετωπίζω σοβαρά την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και δεν μπορώ να προσυπογράψω δογματικές και ζοφερές διατυπώσεις που σπέρνουν τον πανικό στους λαούς της Ευρώπης. Η έκθεση παρουσιάζει επιστημονικά ευρήματα με ποσοστό πιθανότητας 60-70% ως αποδεδειγμένα δεδομένα.

Αν ήμουν ένας από τους τέσσερις Ιππείς της Αποκάλυψης στο Βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, θα ίππευα μάλλον το λευκό παρά το ωχρό άλογο. Η αλλαγή του κλίματος είναι ευαίσθητο θέμα και δεν μπορεί να καταντήσει σύνθημα.

 
  
  

- Έκθεση Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Απείχα από την έκθεση πρωτοβουλίας της ολλανδής συνάδελφου μου, Ria Oomen-Ruijten, σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 με σκοπό την προσχώρηση, μολονότι, όπως η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μας, χαιρετίζω τη δέσμευση του πρωθυπουργού Ερντογάν να κάνει το 2008 έτος μεταρρυθμίσεων και να μετατρέψει την Τουρκία σε μια σύγχρονη και ευημερούσα δημοκρατία θεμελιωμένη σε ένα κοσμικό κράτος και μια πλουραλιστική κοινωνία.

Ωστόσο, καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε τη δέσμευση της Τουρκίας να διασφαλίσει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και την ανάγκη να εξασφαλίσει μια περιεκτική επίλυση του κυπριακού ζητήματος που θα βασίζεται στις αρχές της ΕΕ.

Επιπλέον, η Τουρκία δεν απαντά στο αίτημα να τερματίσει τον οικονομικό αποκλεισμό της Αρμενίας και να αρχίσει διαδικασία συμφιλίωσης, καθιστώντας δυνατή μια ειλικρινή και ανοικτή συζήτηση των γεγονότων του παρελθόντος. Ο διαπραγματεύσεις αυτές είναι σημαντικές για την ΕΕ και την Τουρκία δεδομένου ότι η τελευταία υιοθετεί το κοινοτικό κεκτημένο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να προδικάζουν την τελική πολιτική απόφαση σχετικά με την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Jim Higgins, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η αντιπροσωπεία του κόμματος Fine Gael της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ υπερψήφισε στο σύνολό της την έκθεση Oomen-Ruijten σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007. Στηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνει η Τουρκίας προς τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Τα βήματα αυτά είναι θετικά τόσο για την Τουρκία όσο και για την ΕΕ και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Τουρκίας προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, οι υπογράφοντες καταψηφίσαμε την τροπολογία 14 σχετικά με την παράγραφο 16 στην έκθεση η οποία περιελάμβανε τις λέξεις «σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα». Καταψηφίσαμε αυτό το τμήμα της τροπολογίας για τους λόγους που εκτίθενται στην κοινή δήλωσή μας προς το Κοινοβούλιο στην ολομέλεια της 13ης Μαρτίου 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Oomen-Ruijten σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας, προς την ένταξή της στην ΕΕ, για το 2007. Πιστεύω ότι η Τουρκία θα πρέπει να είναι ικανή να προσχωρήσει στην Ένωση. Αυτή την περίοδο υπάρχουν δυσκολίες σχετικά με θέματα συνδικαλιστικά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των μειονοτήτων όπως οι Κούρδοι και οι Χριστιανοί. Ωστόσο, πρόοδος, παρότι αργή, έχει σημειωθεί, και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί.

Υποστήριξα τις τροπολογίες που αφορούν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Γνωρίζω ότι αυτό συνέβη προ πολλών ετών, όμως ένα έθνος πρέπει να συμφιλιώνεται με την ιστορία του και έως τώρα η Τουρκία απέτυχε να συμφιλιωθεί με αυτό το ματωμένο στίγμα στο φάκελό της. Αυτό μπορεί να μην είναι το τελικό εμπόδιο στην ένταξή της στην ΕΕ, αλλά ειλικρινά δεν μπορούμε απλά να το κρύψουμε κάτω από ένα βολικότατο τουρκικό χαλί.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Οι παρατηρήσεις της κ. Oomen-Ruijten στην έκθεσή της σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία με σκοπό την προσχώρησή της δείχνουν, ωσάν να χρειαζόταν οιαδήποτε επιπλέον απόδειξη, ότι η Τουρκία, όσον αφορά τον πολιτισμό της, τη νοοτροπία της, τις παραδόσεις της –καθ’ όλα σεβαστά, φυσικά– δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Επιπλέον, δεν είναι ανάγκη να κοιτάξουμε αλλού για να αποκαλύψουμε τους λόγους για τις τεράστιες δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Με τη γαλλική Προεδρία, που ξεκινά την 1η Ιουλίου, μπορεί να δοθεί η ευκαιρία να αρθεί αυτή η ουσιώδης ασάφεια: η ιστορία με τον ευρωπαϊκό προορισμό της Τουρκίας όπως διατυπώθηκε στην Συνθήκη του 1963. Προδίδοντας τις προεκλογικές του υποσχέσεις, ο κ. Σαρκοζί τώρα λέγει ότι επιθυμεί τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, και για την ακρίβεια την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων σε τομείς «μη άμεσα συνδεόμενους με την προσχώρηση» σύμφωνα με μια διατύπωση τόσο δημαγωγική όσο και υποκριτική η οποία δεν επιλύει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ποιος μπορεί να πεισθεί ότι οι συζητήσεις αφορούν απλώς μια «οιονεί-προσχώρηση»;

Φοβάμαι ότι μοναδικός σκοπός της διατήρησης της διάταξης του γαλλικού συντάγματος περί υποχρεωτικού δημοψηφίσματος για οποιαδήποτε νέα προσχώρηση στην ΕΕ είναι το να αφεθούν οι πολίτες, και μόνο οι πολίτες, να αναλάβουν την ευθύνη για τα 45 χρόνια πολιτικής και διπλωματικής δειλίας που δεν αποδίδεται στην ίδια την Τουρκία, αλλά μόνο στις κυβερνήσεις τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Παρά τις ορισμένες αντιφάσεις, είναι γεγονός ότι η Τουρκία είναι στρατηγικά σημαντική για τις φιλοδοξίες της ΕΕ, ιδιαίτερα δε δεδομένης της τρέχουσας εντεινόμενης κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος.

Ενώ το τελικό καθεστώς της παραμένει αμφίβολο –πλήρες μέλος της ΕΕ ή μιας μελλοντικής Μεσογειακής Ένωσης– αυτό που φαίνεται βέβαιο είναι ότι η ΕΕ προσπαθεί να βρει λύσεις που θα εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα των σημαντικών οικονομικών και χρηματοοικονομικών ομίλων των κυριότερων χωρών, και ιδιαίτερα της Γερμανίας.

Η Τουρκία προσφέρει μια τεράστια αγορά που ξυπνάει διάφορες ορέξεις. Είναι μια μεγάλη χώρα, με τεράστιο και φθηνό εργατικό δυναμικό και μεγάλο αριθμό καταναλωτών, στους οποίους, ωστόσο, δεν επιτρέπεται να γιορτάζουν την Πρωτομαγιά, όπως πρόσφατα είδαμε κατά τη βάναυση καταστολή από τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνδικαλιστών και διαδηλωτών. Είναι μια μεγάλη επικράτεια που καταλαμβάνει σημαντική γεωστρατηγική θέση μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής, που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμάχη για την κυριότητα και την πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους της Κεντρικής Ασίας (όπως το έργο Nabucco), και που διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην εταιρική σχέση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Η Τουρκία είναι επίσης χώρα της οποίας οι αρχές κατέχουν στρατιωτικά και παράνομα μέρος της επικράτειας ενός κράτους μέλους της ΕΕ, της Κύπρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), γραπτώς. − (CS) Παρότι η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει αριθμό εγγράφων, οι θεμελιώδεις πληροφορίες λείπουν. Η χώρα αυτή είναι υποψήφια χώρα από το 1963. Οι προϋποθέσεις έναρξης διαπραγματεύσεων συζητούνται συνέχεια. Τα αποκαλούμενα κριτήρια της Κοπεγχάγης, που ορίσθηκαν το 1993, δεν μπορούμε να τα βρούμε στο εισαγωγικό προοίμιο του κειμένου.

Όταν μελετήσαμε προσεκτικά την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία για το 2007, διαπιστώσαμε ότι, παρότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η νομοθεσία που εγκρίθηκε όσον αφορά τις εθνικές μειονότητες δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί επαρκώς. Το γεγονός ότι το 10% περίπου του τουρκικού πληθυσμού ικανού προς εργασία εργάζεται στις χώρες της ΕΕ είναι ένας δείκτης του βάθους των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ. Αυτό που μας προκαλεί έκπληξη είναι η κατάσταση εφαρμογής των κανονισμών στον οικονομικό τομέα, μάλλον συζητήσιμη έως τώρα. Παρότι αυτοί οι κανονισμοί περιέχονται επίσημα στην τουρκική νομοθεσία, συχνά βλέπουμε μια «μη-ευρωπαϊκή» προσέγγιση στην αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων.

Μπορούμε να πούμε ότι, παρότι η Τουρκία έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία, σε πολλούς τομείς, οι διαφορές μεταξύ της Τουρκίας και των περισσοτέρων χωρών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των βαλκανικών χωρών) δεν έχουν μειωθεί σημαντικά έως τώρα. Η επιρροή του στρατού στο πολιτικό σύστημα της χώρας και η ισχυρή θέση του σουνιτικού Ισλάμ είναι τα εμφανέστερα χαρακτηριστικά της τουρκικής κοινωνίας, τα οποία τη διαφοροποιούν από τις χώρες της ΕΕ. Η έκθεση παρουσιάζει την παρούσα κατάσταση της κοινωνίας μάλλον επακριβώς. Παρότι η παράγραφος 12 του ψηφίσματος δεν είναι ισορροπημένη, η Ομάδα GUE/NGL δεν θα το καταψηφίσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση της κ. Oomen-Ruijten απεικονίζει την αυτιστική πλευρά των ηγετών της Ευρώπης των Βρυξελλών στην άρνηση εκ μέρους τους του προφανούς: ότι η Τουρκία είναι ασιατική χώρα.

Αυτή η τύφλωσή τους τους κάνει να αρνούνται τις προβλέψιμες συνέπειες της προσχώρησής της. Με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων το 2020 η Τουρκία θα έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό της ΕΕ και, κατά συνέπεια, θα είναι το μεγαλύτερο κράτος στα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιό μας διατρέχει τον κίνδυνο να κυριαρχηθεί, όχι από την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ ή από τη Σοσιαλιστική Ομάδα, αλλά από τους Ισλαμιστές του AKP. Η Τουρκία θα είναι επίσης η χώρα που θα λαμβάνει την περισσότερη βοήθεια: οι τουρκικές περιφέρειες θα απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των διαρθρωτικών ταμείων, και τα 10 εκατομμύρια γεωργοί της θα καταστρέψουν την κοινή γεωργική πολιτική.

Αυτή η άρνηση παραδοχής της πραγματικότητας οδηγεί επίσης τις κυβερνήσεις μας να αγνοούν τις επιθυμίες των λαών της Ευρώπης. Έτσι, έχοντας επιβάλλει την ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη στη Γαλλία την οποία η χώρα απέρριψε το 2005, ο κ. Σαρκοζί ετοιμάζεται να καταργήσει το άρθρο 88.5 του Συντάγματος, υποβάλλοντας την προσχώρηση νέων κρατών στην ΕΕ σε δημοψήφισμα.

Αν οι Βρυξέλλες πετύχουν να επιβάλουν την προσχώρηση της Τουρκίας, θα πρέπει να προτείνουμε στα έθνη μας να εγκαταλείψουν ένα τέτοιο οργανισμό ο οποίος θα ήταν ευρωπαϊκός μόνον κατ’ όνομα, προκειμένου να οικοδομήσουν μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ευρώπη: την Ευρώπη των εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας, προς την ένταξη στην ΕΕ, για το 2007.

Ωστόσο, οφείλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για την είδηση που διάβασα στη γερμανική εφημερίδα Die Welt ότι η Τουρκία, η οποία αρέσκεται να παρουσιάζεται ως μετριοπαθής ισλαμική χώρα, έχει θεσπίσει νόμο που απαγορεύει την αγορά και το σερβίρισμα σε δημόσιο χώρο κρασιού σε ποτήρι.

Το κρασί είναι ευρωπαϊκό πολιτισμικό στοιχείο, το οποίο παράγεται νόμιμα στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και το οποίο μπορεί να πωλείται και να καταναλώνεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Ένας τέτοιος νόμος είναι ασύμβατος με την ιδιότητα του πλήρους μέλους της ΕΕ. Όλα τα νομίμως παραγόμενα προϊόντα –και σε αυτά περιλαμβάνεται ο οίνος– είναι αγαθά των οποίων η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς πρέπει να είναι εγγυημένη. Μια τέτοια απαγόρευση παραβιάζει επίσης τους κανόνες καταπολέμησης των διακρίσεων της ΕΕ. Μια χώρα που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία οιουδήποτε νόμιμα παραγόμενου αγαθού από άλλα κράτη μέλη δεν μπορεί να είναι πλήρες μέλος της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός, κ. Ερντογάν, υποσχέθηκε ότι το 2008 θα είναι έτος μεταρρυθμίσεων, με σκοπό να μετατρέψουν την Τουρκία σε μια σύγχρονη δημοκρατία βασιζόμενη σε ένα κοσμικό κράτος και σε μια πλουραλιστική κοινωνία.

Με αφορμή την τουρκική απαγόρευση πώλησης και κατανάλωσης οίνου σε ποτήρι, οφείλω ν’ αναρωτηθώ αν αυτή η υπόσχεση δεν είναι μόνο «λόγια, λόγια του αέρα».

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση της Ria Oomen-Ruijten σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 είναι μια περιεκτική και ενθαρρυντική ανάλυση της προόδου της χώρας προς την προσχώρηση. Η Τουρκία φαίνεται να έχει σημειώσει πρόοδο σε τομείς όπως η ελευθερία του λόγου και η δικαστική μεταρρύθμιση. Οι προτάσεις της κυβέρνησης για την τροποποίηση του άρθρου 301, εμποδίου στην πλήρη δημοκρατική ελευθερία στη χώρα, πρέπει να χαιρετιστούν επίσης. Φυσικά, χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια σε τομείς που σχετίζονται με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη χώρα και η τρέχουσα υπόθεση που εκδικάζεται στο Συνταγματικό Δικαστήριο προκαλεί ανησυχία. Στηρίζω τις συστάσεις της έκθεσης και την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Χαιρετίζω την έκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 της συναδέλφου μου, κ. Oomen-Ruijten, η οποία παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Θέλω επίσης να εκφράσω την από μακρού άποψή μου, η οποία είναι και άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των Ευρωπαίων, ότι η ΕΕ δεν πρέπει να προσφέρει στην Τουρκία την προοπτική της ένταξης ως πλήρους μέλους. Γεωγραφικά, πολιτισμικά κα πνευματικά, η Τουρκία είναι εκτός της έννοιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Πέραν αυτού, ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι και δεν θα είναι ικανός να αντιμετωπίσει το βάρος που θα επιφέρει η πλήρης ένταξη της Τουρκίας. Τούτων λεχθέντων, στηρίζω την άποψη της στενής συνεργασίας, της αποκαλούμενης «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Βλέπω επίσης τη σημασία της έκθεσης υπό το φως αυτό.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Τουρκία σημείωσε κάποια πρόοδο σε αρκετούς τομείς το 2007. Παρά ταύτα, η ζοφερή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθεί να υφίσταται. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο για τη βελτίωση της κατάστασης των εθνικών μειονοτήτων (ήτοι της κουρδικής μειονότητας) και την καθιέρωση πλήρους ελευθερίας του λόγου και θρησκευτικής ελευθερίας. Στηρίζω επίσης το αίτημα για κατάργηση του άρθρου 301 του Ποινικού Κώδικα και για την άμεση επαναλειτουργία της ελληνορθόδοξης Σχολής της Χάλκης. Οφείλουμε επίσης να ζητήσουμε από την Τουρκία να κοιτάξει το παρελθόν της και να παραδεχθεί το γεγονός της γενοκτονίας των Αρμενίων, καθώς και την παρανομία της στρατιωτικής επέμβασής της στην Κύπρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Επανειλημμένα η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν είναι έτοιμη για ένταξη στην ΕΕ με το να καταπιέζει τις μειονότητές της, με τη διεξαγωγή αεροπορικών βομβαρδισμών κατά γειτονικής χώρας και, εντελώς πρόσφατα, με την έγερση βέτο στο διορισμό της επικεφαλής της αυστριακής ομάδας αρχαιολογικών ανασκαφών στην Έφεσο, κατά τα φαινόμενα λόγω αντιτουρκικών σχολίων που έκανε μέλος της οικογένειάς της. Οι διακοσμητικές τροποποιήσεις στο άρθρο του Ποινικού Κώδικα που απαγορεύει τη δυσφήμηση της Τουρκίας και της τουρκικότητας αποσπούν την προσοχή των Βρυξελλών από τη χρήση ωμής βίας κατά διαδηλωτών και από τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του βορείου Ιράκ.

Ενόψει της έλλειψης ετοιμότητας της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ η μόνη επιλογή είναι η άμεση παύση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· ως εναλλακτική λύση θα μπορούσαν να διεξαχθούν συζητήσεις για μια προνομιακή εταιρική σχέση με την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Oι εκθέσεις για την Tουρκία εκφράζουν κάθε φορά τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τους σχεδιασμούς της ΕΕ σχετικά με τη χώρα αυτή. Στη φάση αυτή, η έκθεση επιλέγει τη στήριξη της τουρκικής κυβέρνησης, προσπαθώντας με υπερβολικό τρόπο να εμφανίσει πρόοδο της Tουρκίας σε διάφορους τομείς, γεγονός αντίθετο με την πραγματικότητα. Xαρακτηριστικοί είναι οι έπαινοι της έκθεσης για τα δημοκρατικά δικαιώματα, όταν είναι γνωστή η αυταρχική, καταπιεστική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης, με πρόσφατο παράδειγμα την άγρια καταστολή των Πρωτομαγιάτικων διαδηλώσεων. Δείχνει ανοχή στη τουρκική πολιτική ενάντια στους Kούρδους.

Προσφέρει έμμεση στήριξη στις τουρκικές επιθέσεις στο Ιρακινό έδαφος, αφού από τη μία καταδικάζει τις «βίαιες επιθέσεις» του ΡKK και «άλλων τρομοκρατικών ομάδων», ενώ από την άλλη συστήνει στον τουρκικό στρατό απλά να μην χρησιμοποιεί «δυσανάλογη βία».

Ξεπερνάει με ανώδυνο τρόπο τη συνεχιζόμενη Tουρκική κατοχή στη Kύπρο, αποφεύγοντας να ζητήσει κατηγορηματικά και χωρίς όρους την αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Xαιρετίζει την ενεργή συμμετοχή της Tουρκίας στις ιμπεριαλιστικές αποστολές και επεμβάσεις της ΕΕ και του NATO. Παίρνοντας υπόψη τη θέση της Tουρκίας στο ιμπεριαλιστικό σύστημα και τους ανταγωνισμούς του στην ευρύτερη περιοχή, η ΕΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την ενταξιακή διαδικασία προς όφελός της, για τον ενεργειακό και γεωστρατηγικό έλεγχο της ευρύτερης περιοχής.

Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε την Έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση της κ. Oomen-Ruijten είναι εξαιρετικά ισορροπημένη: χαιρετίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουν αναλάβει οι τουρκικές αρχές για να συνεχίσουν τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, αλλά και πιέζει την Τουρκία να επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να διασφαλίσει τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου.

Το κουρδικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών και οικονομικών πτυχών του, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί.

Ομοίως, το θέμα των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες πρέπει να περιληφθεί στο νέο σχέδιο συντάγματος.

Από την τουρκική κυβέρνηση ζητείται επίσης να σέβεται τον πλουραλισμό και τη θρησκευτική πολυμορφία σε ένα κοσμικό δημοκρατικό κράτος.

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν μόνο με την πλήρη προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η πρόοδος που σημειώθηκε σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, την οικονομία και την πολιτική τα τελευταία χρόνια μας δίνει καλή αφορμή για να σημειώσουμε πως η επιθυμία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με επιτυχία να οδηγήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε χώρες όπου υπάρχει αυτή δυνατότητα. Καθώς αυτό ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία, και καθώς αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν παραμείνει πάντοτε ανοικτές, είναι πλέον περιττό να υπογραμμιστεί πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση αυτής της ευκαιρίας προκειμένου, οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων, να προωθηθούν οι πιο περιεκτικές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία.

Παράλληλα με την αναγνώριση που δίδεται από αυτήν την έκθεση –καθώς και από τις δηλώσεις των ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ, ιδιαίτερα του Προέδρου της Επιτροπής– δεν μπορούμε να παραλείψουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας σχετικά με τη δικαστική διαδικασία εις βάρος του Κόμματος AK. Μολονότι το γεγονός ότι δεν υπήρξε στρατιωτική παρέμβαση είναι προτιμητέο, εξακολουθούμε ωστόσο να λυπούμαστε γι’ αυτήν την απόπειρα να επιτευχθεί, μέσω των δικαστηρίων, αυτό που η κάλπη αρνήθηκε. Από την άλλη πλευρά, οι επίμονες αμφιβολίες σχετικά με τις αληθινές προθέσεις του Κόμματος AK προκαλούν επίσης ανησυχία. Η προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως την αντιλαμβανόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει τη σύμφωνη γνώμη μας. Η γενική επιβολή μιας θρησκευτικής άποψης σε ολόκληρη την κοινωνία θα ήταν απαράδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), γραπτώς. − (EN) Έχοντας στηρίξει την έκθεση, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η πρώτη ομιλία μου σε αυτό το Σώμα, στις 13 Δεκεμβρίου 2004, αφορούσε την πρόοδο της Τουρκίας προς την ένταξη, επιμένοντας ότι, πριν καν ακόμη εξετάσει το ενδεχόμενο ένταξής της, η Τουρκία θα έπρεπε πρώτα να αναγνωρίσει τη νόμιμη ελληνοκυπριακή κυβέρνηση, να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και να βελτιώσει την κατάσταση του μεγαλύτερου έθνους στον κόσμο που δεν έχει κράτος, των Κούρδων.

Στα τέσσερα χρόνια που παρήλθαν κανένα από τα θέματα αυτά δεν έχει επιλυθεί. Δεν έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στις σχέσεις της Τουρκίας με την Κύπρο, ούτε υπάρχουν ενδείξεις βούλησης να παραδεχθεί η Τουρκία εγκλήματα του παρελθόντος. Αντ’ αυτού, ο τουρκικός στρατός, με την έγκριση του τουρκικού κοινοβουλίου, διαπράττει γενοκτονία εις βάρος των Κούρδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει σθεναρότερη στάση έναντι της Τουρκίας και να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις έως ότου επιλυθούν τα προαναφερθέντα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Καταψηφίζοντας την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, η γαλλική αντιπροσωπεία του κόμματος UMP επιθυμεί να δηλώσει ότι Επιτροπή, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουν λάθος να τροφοδοτούν την αυταπάτη της ένταξης της Τουρκίας.

Το κόμμα UMP δεν αντιτίθεται στην έκθεση της Ria Oomen-Ruijten η οποία είναι μια εξαιρετική εργασία, αλλά στην άρνηση να ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα και η πολιτική της Τουρκίας, που βρίσκονται στον αντίποδα με το δικό μας σχέδιο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση και το προτεινόμενο ψήφισμα προκειμένου να δηλώσω ακόμη μια φορά την αντίθεσή μου στην αρχή της προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουν λάθος να συνεχίζουν να τροφοδοτούν αυτήν την αυταπάτη, η οποία εξαπατά τόσο τους τούρκους πολίτες όσο και τους ευρωπαίους πολίτες. Αρνούμαι να συνδέσω τον εαυτό μου με μια πολιτική θέση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα της Τουρκίας και της πολιτικής της, που βρίσκονται στον αντίποδα του δικού μας σχεδίου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Αν η Ευρώπη είναι ένας χώρος κοινών αξιών, τότε δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στις ανησυχητικές τάσεις των τουρκικών αρχών σε σχέση με τις αρχές του κράτους δικαίου, της ελευθερίας της έκφρασης και της σκέψης, ή τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Με το να υιοθετούμε χαλαρή στάση έναντι των τουρκικών αρχών όσον αφορά τα καθήκοντά τους αποτελεί στρατηγικό λάθος το οποίο θα τις απομακρύνει από την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί, όχι προς την προσχώρηση στην ΕΕ, αλλά για να δώσουμε τη δυνατότητα στον τουρκικό λαό να δρέψει τα οφέλη των βασικών δικαιωμάτων του και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Τουρκία.

Μια προνομιακή εταιρική σχέση με την Τουρκία θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων, με σεβασμό της ακεραιότητας αμφοτέρων των μερών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου