Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
Protokoll
  

(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy