Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2585(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0242/2008

Arutelud :

PV 21/05/2008 - 11
CRE 21/05/2008 - 11

Hääletused :

PV 22/05/2008 - 9.8

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0232

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 21. mai 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

11. Loodusõnnetus Hiinas (arutelu)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused loodusõnnetuse kohta Hiinas.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, eesistuja. (SL) Me jälgime suure murega Hiinas toimuvaid arenguid pärast katastroofilist maavärinat, mis hävitas riigis ja eriti Sichuani provintsis suure maa-ala.

Mõne hinnangu kohaselt mõjutas maavärin umbes 10 miljonit inimest. Hukkunute arv kasvab tundidega, samas kui üha vähemaks jääb lootust rusude alt ellujäänuid päästa. Praegune hinnang surmasaanute arvule on kasvanud peaaegu 50 000 inimeseni. See on tõesti katastroof. Võib-olla õnnestuks rohkem elusid päästa, kui päästjad suudaks jõuda kannatanud piirkonda, kuid neid takistavad objektiivsed raskused ning piisava varustuse nappus.

Täiendav raskus on maavärina poolt mitmetele tammidele põhjustatud kahju. Selle tõttu on Sichuani provintsi elanikel suur oht jääda üleujutuse alla. Hiina valitsus on palunud esmast varustust, mida nad vajavad päästeoperatsioonide käigus.

Hiina tervishoiuministeerium prognoosib ka suuremat vajadust ravimite ja kaasaegse meditsiinivarustuse järele, sest vigastatud ellujäänud vajavad ravi.

Käimasolevate abitegevuste ulatus on erakordselt suur. Õhust on alla visatud juba kaksteist tonni kaupa, et leevendada kannatanud piirkonna raskusi. Arvukad helikopterid veavad kohale päästjaid ja abi. Kohalike ametivõimude esindajad ütlesid, et praegusel hetkel vajavad nad peamiselt tekke, telke, toitu ja satelliittelefone.

Nagu te teate, ja nagu täna on juba mainitud, kogunes möödunud teisipäeval erakorraline nõukogu koosolek. Me oleme avaldanud hiina rahvale oma sügavaimat kaastunnet selle piirkonna kohutava hukkunute arvu ja purustuste pärast. Oma sõnumis väljendasime siiraimat kaastunnet ka nendele, kes on katastroofis kaotanud lähemaid sugulasi, saanud vigastada või kannatanud suurt varalist kahju.

Rahvusvaheline üldsus on reageerinud kiiresti ning on pakkunud Hiinale abi. Hiina on seda ametlikult tervitanud väliskaubanduse ministeeriumi saadetud kirjades. Mitmed välisriikide meeskonnad, sealhulgas Jaapanist, Taiwanist, Koreast ja Austraaliast, on juba kohal või asuvad Hiina poole teele.

Euroopa Liit tahab anda kannatanud elanikele abi. Euroopa Komisjon, samuti enamik liikmesriike, on kannatanud elanikkonna vajadustele ulatuslikult reageerinud ning on valmis abi andma ka tulevikus.

Tänan teid.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, volinik. (FR) Proua juhataja, ka mina tahan teid tänada selle eest, et võtsite päevakorda Hiina Sichuani provintsi humanitaarolukorra pärast 12. mai maavärinat. President Barroso, Benita Ferrero-Waldner ja mina oleme avaldanud oma kaastunnet ning rõhutanud Euroopa rahvaste soovi Hiina rahvast aidata.

Hiina ametivõimude ja eriti sõjaväe mobilisatsioon oli kiire ja ulatuslik. Tuleb öelda, et kriisiohjamine oli tõhus ning ametivõimud väärivad meie õnnitlusi. Arvestades kahju ulatuse ja oma vajadustega, palus Hiina valitsus 13. mail rahvusvahelist abi ning EL reageeris sellele palvele kiiresti. Komisjon saatis kannatanud piirkonda ühenädalasele missioonile Euroopa Humanitaarabi Ameti eksperdi. Pärast eksperdi 16. mail esitatud aruannet võttis komisjon vastu hädaabi käsitleva otsuse kahe miljoni euro eraldamiseks. See võimaldab Punasel Ristil tarnida telke, tekke, joogivett ja esmatarbekaupu.

Komisjoni tsiviilkaitsemehhanismi koordinatsiooni- ja hindamisrühm viibib samuti Chengdus. See on kontaktis kohalike ametivõimudega, et viia Euroopa abi kiiremini abivajajateni. Samuti reageerisid liikmesriigid kiiresti Punase Risti abipalvele, saates hädaabivarustust ning otsingu- ja päästemeeskondi. ELi abi kogusumma ületab juba kümme miljonit eurot. Euroopa Komisjon, seireandmekeskus ja kriisiohjamisüksus teevad koostööd ning hoiavad liikmesriike ja Hiinat kursis ELi abiga. Tuleb märkida, et Hiina ametivõimud kontrollivad rangelt rahvusvaheliste meeskondade juurdepääsulubasid kohalikele piirkondadele.

Meie hinnangute põhjal on põhivajadusteks vesi ja sanitaarabinõud, ajutised peavarjud, esmatarbekaubad, ravimid ja meditsiinivarustus. Kahjuks takistavad päästeoperatsioone paljud tugevad järeltõuked. Peamine mure puudutab eluliste infrastruktuuride, näiteks tammide, kaitsetammide ja elektrijaamade rikkeid või purunemist, mis tekitaks teise humanitaarkatastroofi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (DE) Proua juhataja, härra eesistuja, volinik, daamid ja härrad, minu fraktsioon ühineb nõukogu ja komisjoni kurbus- ja kaastundeavaldustega Hiina elanikkonnale pärast 12. mai kohutavat maavärinat. Meie siiras kaastunne kuulub kõigile, kes on maavärina tagajärjel lähedasi kaotanud või vigastatud.

Samuti tervitame asjaolu, et Hiina ametivõimud on algatanud kiired päästemeetmed, ning me tervitame Hiina valitsuse valmisolekut välisabi vastuvõtmiseks. Lubage mul ka väljendada lootust, et see jätkub nii ka tulevikus, et abi oleks võimalik tõhusalt suunata sinna, kus seda vajatakse.

Lisaks on meil hea meel, et antud juhul on Hiina valitsus lubanud ka välisajakirjandusel maavärina kohta üksikasjalikke uudiseid edastada, ning me loodame, et ta lubab välisajakirjanikel anda ülevaateid ka kannatanud alade ülesehitustöödest.

Me tunneme erilist kahetsust selle pärast, et nii paljud õpilased hukkusid riigikoolide hoonete kokkuvarisemisel, ning me toetame Hiina ametivõimude väljendatud tahet uurida põhjusi, miks koole ei pruugitud ehitada maavärinakindlaks, ning võtta süüdlased vastutusele.

Eelkõige oleme valmis andma Hiina elanikkonnale vajalikku abi. Nad ei vaja suuri rahasummasid, sest nende käsutuses on maailma suurimad valuutareservid. Mida nad vajavad, on praktiline abi, ning meie, eurooplased, ja meie liikmesriigid saame seda abi osutada ning me täname volinikku abiga seotud meetmete eest, mille ta on juba käivitanud.

Me toetame igasugust tegevust, mille eesmärk on aidata inimesi katastroofipiirkondades ning abistada neid oma külade ülesehitamisel. Mõned peavad võib-olla teistesse piirkondadesse ümber asuma. Me osutame selleks vajalikku abi. See on tõeliselt suur inimlik tragöödia ning me tunneme kaasa kannatanud piirkondade elanikele ja kogu Hiina rahvale.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, fraktsiooni PSE nimel. – (CS) Proua juhataja, volinik, Janez Lenarčič, daamid ja härrad, kõigepealt tahan sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ühineda kõigiga, kes on väljendanud oma sügavaimat kaastunnet Sichuani provintsi tabanud kohutava maavärina kümnete tuhandete ohvrite leinavatele peredele. Samuti tahan väljendada täielikku solidaarsust sadade tuhandete inimestega, kes kaotasid selle katastroofi tagajärjel katuse pea kohalt või olid sunnitud kodust lahkuma.

Veidi aja eest arutasime olukorda Birmas ning kritiseerisime Birma hunta täiest lubamatut käitumist. Täieliku vastandina Birmale tuleb Hiinat kiita. Hiina palus rahvusvaheliselt üldsuselt kohe abi ning avas oma piirid välisabile. Sarnaselt kolleegiga kiidan ma heaks Hiina ametivõimude avatuse nii riiklikul tasandil kui ka Sichuani provintsis. Ma tervitan seda, kuidas nad lahendasid päästetööde korralduse ning oma riigi ja välismaise avalikkuse teavitamise katastroofi sündmustest. Näiteks sisaldas edastatud avameelne teave ka tunnistust, et lisaks kümnetele tuhandetele ohvritele mattus rusude alla ka kolmkümmend kaks radioaktiivse kiirguse allikat.

Nii volinik kui ka Janez Lenarčič teavitasid meid Euroopa Liidu poolt Hiinale pakutud ja antud humanitaarabi ulatusest. Ma tänan neid mõlemaid kiiruse eest, millega komisjon ja nõukogu on tegutsenud, ning ma kutsun neid üles tagama, et Euroopa Liit oleks valmis kiiresti reageerima meie Hiina partnerite võimalikele tulevastele palvetele mitte ainult seoses humanitaarabiga, vaid ka kannatanud piirkondade ülesehitamisega, kui abi küsitakse.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx, fraktsiooni ALDE nimel. – (NL) Kõigepealt tahan väljendada oma kaastunnet kõigile ohvritele meie Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni nimel. Samuti kiidan heaks Hiina valitsuse väljakuulutatud leinaperioodi. Esmaspäeval enne Strasbourgi tulekut läksin Hiinaga suhete arendamise delegatsiooni ning eeldan, et ka parlamendi kui terviku nimel tegema sissekannet kaastundeavalduste raamatusse Hiina esindusse ELi juures Brüsselis. Möödunud nädalal kohtus delegatsiooni büroo Hiina suursaadikuga, kes ütles mulle, kui väga ta Euroopa Parlamendi toetust hindab.

Meie ees on tohutu ja tõsine katastroof. Kümned tuhanded inimesed on surnud või endiselt kadunud, miljonid on kodutuks jäänud, varaline kahju ulatub suurusjärkudesse, mis on hetkel vaevu arvutatavad. Me ei ole näinud Hiinas seda, mida nägime eelnenud arutelu põhjal Birmas. Me näeme siin riiki, kus igaüks, kõige kõrgemast kuni kõige madalama tasandini teeb kõik võimaliku abistamiseks ning tagamiseks, et kõik, mida saab veel päästa, saaks päästetud. Samuti näen riiki, mis on väga avatult vahendanud ja vahendab Sichuani inimeste valu ja meeleheidet, samuti päästemeeskondade ees seisvaid probleeme ning ka seda, et mõned hukkunud on isegi päästemeeskondades. Ma näen riiki, mis on isegi avatud katastroofiohvrite kriitikale abistamispüüdluste aadressil – selline pilt on ka meile väga tuttav kordadest, kui midagi taolist on siin juhtunud.

Proua juhataja, me peame vaatama tulevikku. Ma arvan, et Hiina on palunud meilt väga konkreetset abi. Ma näen, et me näitame üles solidaarsust ning ma olen tänulik komisjonile ja nõukogule selle eest, mida nad on teinud. Ma õhutan neid andma täiendavat abi, kui hiinlased seda paluvad.

Kui päästeoperatsioonid läbi saavad, peab algama ülesehitus ning ka siin peame olema suutelised aitama nii palju kui võimalik. Pikemas perspektiivis paluksin, et me uuriksime oma võimalusi tehnilise abi osutamiseks, töötades välja eeskirju ja meetodeid, mis muudavad hooned selliste nähtuste suhtes vastupidavamaks. Samuti võib rahvusvahelise üldsuse ülesandeks olla uurida, mida me saaksime teha mingisuguse varajase hoiatuse süsteemi rajamiseks, mis hoiataks inimesi enne katastroofe. Me peame vähemalt proovima seda välja töötada. Ma arvan, et maailmas on päris palju piirkondi, millele see kasulik oleks. Igal juhul pean oluliseks, et me oleme siin Euroopa Parlamendis sellel arutelul näidanud üles oma solidaarsust hiinlastega.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Proua juhataja, pärast seda kohutavat maavärinat, mille tõttu on leinas Hiina ja terve maailm, on ametivõimud esmakordselt mänginud läbipaistvat mängu ning on reageerinud tragöödiale ulatuslike hädaabioperatsioonidega, mida EL ja kogu rahvusvaheline üldsus püüavad oma parimate võimete piires toetada.

Samas oleme kõik kuulnud Hiinas tehtud teravat kriitikat hoonete, eriti kõige uuemate ja avalike kohtade, näiteks koolide, halva kvaliteedi üle, mille tõttu on kadunud tuhandeid koolilapsi, kellest väga vähesed on päästetud. See katastroof paljastab riigis viletsa ehituskvaliteedi – see on Hiinas tundlik küsimus, kus miljonite inimeste vara suuremates linnades on sundvõõrandatud otsustavaid sündmusi, näiteks olümpiamänge ette valmistades.

Selle tragöödia kohal kangastuvad ka teised juba nimetatud murettekitavad teemad: hüdroelektrirajatiste, näiteks Zipingu betoontammi tugevus sunnib meid kartma halvimat sellest allavoolu elava 600 000 inimese jaoks. Samuti tekitas maavärin kahju 391 veehoidlale. Seni on veel vähe teada Sichuani kirdeosas paiknevatest plutooniumirikastamise rajatistest, vaatamata nende paiknemisele epitsentri läheduses, ning ka see on äärmiselt murettekitav.

Kas poleks hea mõte viia sellistes olulistes küsimustes läbi sõltumatu rahvusvaheline hindamine, sest hiinlased ilmutavad endiselt teataval määral läbipaistmatust ning ametlikud teadaanded võivad olla mõeldud julgustusena?

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, fraktsiooni UEN nimel. – (PL) Euroopa peaks pakkuma Hiinale võimalikult palju tuge nii humanitaarsetel kui ka poliitilistel põhjustel. Ma olen üks väga paljudest selle täiskogu liikmetest, kes on tugevalt vastu Hiina barbaarsele poliitikale Tiibeti ja kristlaste suhtes. Ma usun, et me peame reageerima väga jõuliselt igasugusele agressioonile Taiwani vastu.

Samas teiselt poolt peame kasutama iga võimalust näidata hiina rahvale, et meie nõudmised nende juhtidele ei ole tingitud mingist vaenulikkusest nende riigi ja selle traditsioonide suhtes. Me peame tõestama, et sõbralik partnerlus on võimalik ning nüüd on tekkinud selleks suurepärane võimalus. Me peaksime pakkuma ohvritele ulatuslikku abi ning pühenduma kogu hingest katastroofi järel algavale ülesehitustööle. Oleks suur viga lasta käest see võimalus Euroopa ja Hiina vahel usalduse rajamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis, fraktsiooni IND/DEM nimel. – (FR) Proua juhataja, daamid ja härrad, loodusõnnetused kurvastavad meid kõiki seda enam, et nad tekitavad nii palju ohvreid, nagu viimati Hiinas või Birmas. See meenutab meile inimelu väärtust ning ka seda, et me ei saa loodust kontrollida. Me soovime saata kaastunde sõnumi neile, kes kannatavad looduslike ja poliitiliste katastroofide tõttu.

Üks poliitikute eesmärk on vältida õnnetusi oma rahvaga. Seega, kui nad ei saa loodusõnnetusi ära hoida, võivad nad püüda neid ette näha ja rahvast hoiatada ning eelkõige peavad nad vähendama ohte vastutustundlike ennetuspoliitikate abil. Näiteks Hiina võimas infrastruktuur, nagu tohutud elektrijaamade tammid ja tuumaelektrijaamad, on seni vastu pidanud. Aga kui kaua suudavad nad vastu pidada? Kas poleks parem kasutada rohkem väiksemaid struktuure, et riske hajutada, ning suurendada avalikkuse teavitamist võimalikest riskidest?

Hiina rahva jaoks kõige traagilisem olukord peitub siiski suhetes poliitilistesse katastroofidesse. Kuigi me tunnustame selle tööka ja oskusliku rahva imetlusväärset iseloomu ja ergast kultuuri, võime hinnata poliitilisi tegusid ilma liialt sisepoliitikasse laskumata. Õnnetu ühe lapse poliitika on suur katastroof. See mõjutab lapsi, paljude talumajapidamiste peresid, kes peavad oma tütred loovutama, vähendab sissetulekuid ja ei aita kuidagi tagada talumajapidamiste ja pensioni järjepidevust, või pere teist last, kellel Creoni korralduste kohaselt pole õigust olemasolule. Selline on põlgus inimõiguste suhtes, kui poliitiline kord ei luba vanematel saada nii palju lapsi, nagu nad tahavad. Ka siin ei vaadelda elu tegelikku väärtust, vaid ainult selle kasulikku funktsiooni. Looduskatastroof ja poliitiline katastroof sulavad ühte siis, kui koolikatus sisse variseb, mattes enda alla ainsa lapse ja jättes vanemad ahastusse.

Kui 30 000 olümpiamängudeks Pekingisse oodatavat ajakirjanikku sinna jõuavad, peaksid nad võtma aega esmamuljest täpsema pildi saamiseks, et uurida selle riigi tegelikkust, mis kehastab küll võimu ja tõhusust, kuid võib kaotada igasuguse lugupidamise inimeste, igasuguse poliitilise korra tõelise aluse suhtes.

 
  
MPphoto
 
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE).(DE) Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, Hiina ametivõimude korraldusel toimunud avalike vaikuseminutite ajal seisid inimesed tänavatel, bussides ja kauplustes vaikselt ning nende näoilmed ei jätnud mingit kahtlust nende tunnete siiruses. See erines tavapärasest kohustuslikust kollektiivse solidaarsuse väljendamisest. Miks nii? Sest riigitelevisioonil oli võimalus ööpäevaringselt uudiseid edastada, kutsudes esile sügava šoki kannatanud piirkondade inimeste kujuteldamatute kannatuste üle. See tekitas Hiinas uue solidaarsustunde. Lugupidamine üksikisiku suhtes on taas nähtavaks saanud, isegi poliitiliste juhtide seas.

Seni on riiklik tähelepanu keskendunud ainult Hiina majanduskasvule ja viimasel ajal ka olümpiamängudele, kuid praeguse katastroofi kontekstis ei pane inimesed neid asju peaaegu enam tähelegi. Mida peaks tegema rahvusvaheline üldsus? Sellele küsimusele on juba teataval määral vastatud: lisaks abimaterjalide, katastroofiga seotud kavade ja loomulikult tehnilise varustuse saatmisele on vaja koguda kokku kogemused suurtest maavärinatest Armeenias, kus hukkus üle 100 000 inimese ja sai vigastada tuumaelektrijaam, Türgis, kus hukkusid kümned tuhanded, ja Hiinas 1976. aastal, kus surma sai mitusada tuhat inimest, ning kasutada seda ühist kogemust rahvusvahelise üldsuse jaoks hea praktika põhimõtete väljatöötamiseks ja rakendada neid põhimõtteid Hiina huvides.

Ma tean, juba on mainitud, et eriti just tammidega juhtuda võiv õnnetus peaks panema meid uurima avalike hoonete, haiglate ja koolide maavärinakindlust. Selles suhtes saab palju ära teha ning võimalik on anda sobivaid näpunäiteid, millised eeskirjad peaksid kehtima maavärinakindlate konstruktsioonide ehitamise suhtes.

Hiinaga suhete arendamise delegatsiooni liikmena ühinen loomulikult eelkõnelejate kaastundeavaldustega.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Proua juhataja, volinik, me kõik tunneme kahetsust Lõuna-Hiinat laastanud katastroofi pärast. Üle 50 000 inimese on hukkunud ja 4,8 miljonit on jäänud kodutuks. Me kõik seisame kannatanud perede kõrval.

Euroopa Liit on tegutsenud, nagu peab: ta on käivitanud tsiviilkaitsemehhanismi ning toetanud Hiina ametivõime. Toetust on andnud ka rahvusvaheline üldsus tervikuna. Kunagi varem pole Hiina suunas tehtud sedavõrd palju solidaarsusavaldusi ja käegakatsutava abi pakkumisi, sest sel korral ei ole Hiina ametivõimud üritanud tragöödia ulatust varjata. Vastupidi, nad on edastanud vajalikku teavet, lubanud rahvusvahelise ajakirjanduse juurdepääsu ning käitunud üldiselt läbipaistvalt ja tõhusalt, erinedes sellega Birmas juhtunust.

Loodusõnnetuste sagenemise taga on kliimamuutused. Planeedi soojenemise vältimine on meie kõigi ülesanne. Seetõttu peab ka Hiina kaasa aitama CO2 heitkoguste vähendamisele, toetades Euroopa Liidu jõupingutusi rahvusvahelisele kokkuleppele jõudmiseks 2009. aasta detsembris toimuva Kopenhaageni konverentsi ajaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM).(NL) Hiina massimeedia on enneolematu avatusega edastanud teateid enam kui nädala eest Sichuani provintsi tabanud suure maavärina kohutavatest tagajärgedest. Riigisiseselt on see ametivõimude avatus tekitanud enneolematu solidaarsustunde ohvritega. Esile tõusis harmooniline ühiskond. Kümned tuhanded vabatahtlikud pakkusid oma teeneid. Kõigist provintsidest voolasid katastroofipiirkondadesse päästemeeskonnad. Praktiline abi on saavutanud Hiinas rekordiliselt kõrge taseme. Lühidalt, ametivõimude avatus tasub ennast ära.

Euroopa institutsioonid peavad seega nõudma Hiina ametivõimudelt seda pretsedenditut avatust ka tulevikus. Igal juhul on see nii Hiinas juba tõstatatud kriitiliste küsimustega, miks varises kokku sedavõrd palju koolimaju. Hiina on olnud samavõrd avatud ülejäänud maailmale. Näiteks võttis Hiina valitsus vastu Jaapani pakkumise päästemeeskonna saatmiseks. Vahepeal on Taiwan lubanud maavärina ohvritele 42 miljoni euro suurust abi. Ma loodan siiralt, et see kaastunne toob kaasa Hiina ja Taiwani suhetes vajaliku normaliseerumise.

Ma võin puhtsüdamlikult ühineda kõigi nende parlamendiliikmetega, kes väljendasid oma sügavat kaastunnet Hiina elanikkonna väljendamatute kannatuste suhtes, ning ma hindan eriti seda, et Dirk Sterckx tegi meie kõigi nimel sissekande kaastundeavalduste raamatusse Hiina esinduses Brüsselis. Ma kiidan selle täielikult heaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE).(NL) Kõigepealt tahaksin väljendada oma kaastunnet Sichuani provintsis 12. mail toimunud loodusõnnetuse arvukate ohvrite sugulastele. Õnneks tegutsesid Hiina ametivõimud pärast katastroofi kiiresti. Samuti tervitan Euroopa Liidu reaktsiooni. Seetõttu tahan toetada Euroopa institutsioone, komisjoni ja nõukogu nende seni kasutatud lähenemisviisis. Pärast esialgset välisabist keeldumist on Hiina oma piirid avanud. Hiina ametivõimud ise on öelnud, et neile kulub selle ulatusliku katastroofiga toimetulekuks ära igasugune abi. Jaapani, Lõuna-Korea ja Venemaa päästemeeskonnad on juba kannatanud piirkonnas. Ma pean seda ning samuti asjaolu, et naaberriigid Singapur ja Taiwan osutavad abi, väga julgustavaks. Poliitilised suhted naaberriikidega ei ole alati head ja see võib neid parandada.

Riiklikus ja rahvusvahelises ajakirjanduses on katastroofile pühendatud palju tähelepanu. Mul on hea meel, et ajakirjanikke lubatakse kannatanud piirkonda ning neile antakse võimalus vabalt kirjutada, et teavitada ülejäänud riiki ja maailma. Läbipaistvus on oluline, et saada õnnetusest selge ülevaade ning tagada kohapeal õige abi osutamine. See võimaldab ülejäänud elanikkonda rohkem kaasata. Vaba ajakirjandus ja hea valitsemistava käivad tavaliselt käsikäes. Vaba ajakirjandus saab ekslikest poliitikatest õigeaegselt teada anda, nii et poliitikaid on võimalik korrigeerida.

Arutamist vajavad ehituse ja riikliku järelevalve küsimused selles piirkonnas. Sellest on võimalik teha järeldusi tulevaste ehitusprojektide jaoks ning anda soovitusi paremaks juhtimiseks ja ametlikuks korraldustööks.

Loodusõnnetuste ennetamine ja nendeks valmistumine on eelkõige valitsuse ülesanne. Ka paljudes Euroopa riikides on alles viimastel aastatel hakatud seda korralikult organiseerima. Lõpetuseks tahaksin paluda Euroopa Komisjonil ja nõukogul pakkuda Hiinale vajaduse korral abi ametivõimude ja avaliku teenistuse koolitamiseks, et koostada kriisi- ja katastroofiohjamise plaane.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). - (HU) Tänan teid väga, proua juhataja. Möödunud nädala loodusõnnetus Kaug-Idas šokeeris iga korralikku inimest. On loomulik, et maailma tähelepanu keskendub neile riikidele.

Hiina on praegu väga suure avaliku tähelepanu all: sel suvel toimuvad olümpiamängud, Hiina peaministri visiit Taiwani, sündmused Tiibetis, dalai-laama ringsõit Euroopas ja selle vastuvõtt, Euroopa Komisjoni visiit Hiinasse – kõik need sündmused on aidanud tõmmata Hiinale tähelepanu. Ent nüüd ei ole aeg rääkida boikottidest või Tiibetist.

8-magnituudine maavärin, mis muutis Sichuani platoo rusudeks, põhjustas 50 000 inimese surma ja jättis paljud ellujäänud kodutuks, rääkimata põhjustatud majanduslikust kahjust. Sellepärast palun igal Euroopa Liidu institutsioonil tagada, et me annaksime omalt poolt kõikvõimalikku inimlikku abi ning osutaksime katastroofis kannatanutele humanitaarabi seni, kuni see on vajalik.

Tänagem päästemeeskondi ja abiorganisatsioone nende abi eest; nad töötasid ööpäevaringselt, et parandada piirkonnas elavate inimeste olukorda, ning kinnitagem Hiina elanikkonnale oma tingimusteta solidaarsust ja kaastunnet. Tänan teid väga.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). - Proua juhataja, 7,8-magnituudine maavärin epitsentriga Chengdu lähedal Sichuani provintsis tappis 12. mail üle 100 000 inimese. Me saame ainult avaldada oma kaastunnet kõigile, kes on kaotanud perekonnaliikmeid, ja eriti vanematele, kes on kaotanud lapsi. Ent erinevalt paralleelsest tragöödiast Birmas, kus mõnede väitel peaks inimeste kaitsmise kohustus kaasa tooma otsese rahvusvahelise sekkumise, on hiinlased kasutanud erakorralisi hädaabiressursse koos sõdurite ja meditsiinipersonaliga. Hiina on tervitanud välisabi, kaasa arvatud Jaapani päästetöötajaid, kes praegu piirkonnas töötavad, samuti lubanud Hiina ja välisriikide ajakirjandusel kajastada katastroofi järelmõjusid.

Nagu volinik Michel ütles, on Euroopa Liit juba panustanud abina 10 miljonit eurot. Me õhutame nõukogu ja komisjoni andma kannatanud piirkonnale järgmistel kuudel ja aastatel täiendavat hädaabi, tehnilist ja ülesehitusabi.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). - Proua juhataja, see on aeg, mil me ilmutame Hiina suhtes solidaarsust ja kaastunnet. Me oleme neil traagilistel päevadel näinud ohvreid; me oleme näinud Hiina ühiskonna suurt tragöödiat.

Mulle on avaldanud muljet Hiina ametivõimude – riigijuhtide, haldusorganite, provintsi- ja erakonnajuhtide – käitumine; Hiina riigi käitumine on olnud ratsionaalne, see on ka midagi head sellisel ajal.

Aga samas pean inimõiguste poliitikuna parlamendile teatama, et Tiibeti inimõiguste ja demokraatia keskuse andmetel arreteeriti 14. mail 55 nunna. Ka see on neil päevil Hiinas reaalsus. Maavärin ei tohi muutuda inimõiguste kuritarvitamise ettekäändeks.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Proua juhataja, Hiina maavärina ja sellele eelnenud Birma tsükloni kohutavad tragöödiad šokeerisid avalikkust kogu maailmas. Riikide reaktsioon kogu maailmas on olnud eeskujulik, nii et riigid Jaapanist kuni Ameerika Ühendriikideni, Venemaast kuni Jordaaniani osutavad abi kogusummas üle kahe miljardi dollari.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid reageerisid kohe ning komisjon tegutses otsustavalt, saates Hiinale 2 miljonit eurot hädaabi ning saates päästetöödele kaasaaitamiseks välja liikuvaid hospidaliüksusi, ravimeid, päästeseadmeid ja rusude eemaldamise varustust. Eriti kiiduväärne oli Indias paikneva Tiibeti eksiilvalitsuse palve oma poolehoidjatele peatada ajutiselt meeleavaldused Hiina vastu ning teha annetusi maavärinaohvrite aitamiseks.

Ungari algselt Birma jaoks mõeldud abirahad suunati ümber Hiinale Birma sõjaväelise diktatuuri isolatsiooni pooldava suhtumise tõttu. Erinevalt Myanmari režiimist oli Hiina juhtkond piisavalt tark välisabi vastuvõtmiseks. Samuti oli väga positiivne Hiina vastutustundlik suhtumine avalikustamisse ning see näitab, et demokraatia arengus on toimunud märkimisväärne edasiminek. Tänan teid tähelepanu eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Loodus on taas tõestanud, kui kaitsetu on inimkond suurte looduskatastroofide ja õnnetuste ees. Hiina on maailma kõige suurema rahvaarvuga riik, selle majandus õitseb ning see valmistub entusiastlikult eelseisvateks olümpiamängudeks. Ometi laastas seda hiljutine traagiline maavärin.

Hiina rahvas võrdleb seda katastroofi varasemate kataklüsmidega, mis toimusid riigis suurte ajalooliste muutuste ajal. Ma ei ole kindel, kas seda hirmsat sündmust tuleks just nii tõlgendada. Sellegipoolest olen veendunud, et sellisel ajal peame väljendama oma solidaarsust kümnete tuhandete tavaliste meeste, naiste ja lastega, kes taluvad kangelaslikult seda isiklikku ja riiklikku tragöödiat. Sellepärast on Euroopa Parlamendil õigus saata täna hiina rahvale selge märguanne, näidates, et selle täiskogu liikmed seisavad nendega õlg õla kõrval, et me mõistame nende kannatusi ja tahame aidata. Lõpuks on solidaarsuse põhimõte üks liidu kõige tähtsamaid põhiväärtusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Proua juhataja, Hiinat tuleb õnnitleda selle puhul, kuidas ta on sellele katastroofile reageerinud. Samuti tahaksin tänada Euroopa Komisjoni ja nõukogu selle eest, kuidas nad on selle tragöödia suhtes tegutsenud. See on Hiinas tervitatav areng, et nad on avanud selle piirkonna kõigile, kes suudavad abi osutada; loodetavasti teevad nad seda tulevikus ka teiste piirkondade suhtes. Vajaliku teabe lubamine maailma ajakirjandusse on õige samm edasi. Samuti tahaksin õnnitleda ajakirjandust selle puhul, et nad on toonud välja katastroofi ulatuse ja vajaliku abi.

Olgu see õppetunniks ka Hiinale, mis näitab talle, kuidas kasutada oma võimu teistele režiimidele, eriti Birmale, surve avaldamiseks ja selgitamiseks, et ka nemad vajavad abi maailma üldsuselt. Elude päästmine on Hiinas prioriteet; las teised, nagu Birma hunta, õpivad sellest kogemusest.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Proua juhataja, tahaksin väljendada oma siiraimat kaastunnet kõigile, kes on Hiinas kannatanud ja lähedasi kaotanud. Tahan avaldada südamlikku kaastunnet kõigile, kes on kaotanud lapsi, naisi või mehi. Olin ise möödunud nädalal Hiinas, kui see kohutav katastroof juhtus. Ma olin Pekingis ja Šanghais ning esindasin parlamenti Šanghai toidumessi avamisel. Katastroof juhtus esmaspäeval, täpselt minu saabumise ajal. Ma saatsin kohe kaastundekirjad Hiina suursaadikutele Poolas ja Brüsselis. Mul oli võimalus näha telerist uudised tragöödia kohta ning ma mõistsin selle põhjustatud inimlike kannatuste ulatust. Samuti nägin ohvritele tavaliste inimeste, valitsuse ja sõjaväe poolt kohe osutatud ulatuslikku abi. Selle tegevuse mastaapsus oli enneolematu.

Tahaksin kasutada seda võimalust, et tänada liitu ja kõiki liikmesriike antud abi eest. Samuti tahaksin tänada täiskogu oma solidaarsuse väljendamise žesti eest tänase arutelu näol. Ma olen kindel, et abi on vaja ka edaspidi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(PL) Ma usun, et Hiina suhtes on kaks erinevat lähenemisviisi. Üks on abi osutamine pärast riigile hiljuti osaks langenud õnnetust. Me ei saa kuidagi teisiti reageerida. Abistamine on meie moraalne kohus. Veel üks põhjus abi pakkumiseks on meie parem rahanduslik ja majanduslik olukord. Me lihtsalt peame seda tegema.

Teine lähenemisviis seisneb pidevas teadlikkuses, et tavapärastel aegadel peame hiinlasi abistama. Ma mõtlen selle all, et kui riik parasjagu ei kannata katastroofi tõttu, peaksime aitama Hiina elanikke, meenutades selle juhtidele nende kodanikuõigusi. Me peaksime seda tegema väga rõhutatult. Me peame reageerima õigesti mõlemale olukorrale. See muudab asjad väga selgeks. Ma usun, et hiina inimesed mõistavad meie jõupingutusi ja tänavad meid selle eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, eesistuja. (SL) Pean väga oluliseks, et Euroopa Parlament on otsustanud pühendada tänase arutelu Hiina loodusõnnetusele. Eelkõige selleks, et anda Hiinale sõnum, mis ühelt poolt väljendab Euroopa Liidu kaastunnet ja teiselt poolt, nagu ütles Genowefa Grabowska, Euroopa Liidu solidaarsust Hiina ja tema rahvaga.

Samuti on tunda selget erinevust selle ja sellele vahetult eelnenud arutelu toonis. Loomulikult on selle põhjuseks osaliselt Hiina juhtide käitumine ning me võime tõesti öelda, et nende reaktsioon sellele kohutavale katastroofile oli kiire ja tõhus, et nad on kasutanud palju riiklikke ressursse, et nad on nimetanud või määranud abi koordineerijaks peaministri isiklikult. Selliste raskuste ületamiseks on mõistagi vaja head koordineerimist ning see on ilmselt saavutatud.

Samuti hoidis ajakirjandus nii riiklikku kui ka rahvusvahelist avalikkust arengutega pidevalt kursis. Kannatanud piirkondadesse lubati välisajakirjanikke ning meie andmetel ka mõningaid väliseksperte, teiste hulgas Jaapanist.

Seetõttu usun, et me võime olla veendunud, et sellele tohutule katastroofile reageerides ja elanikkonnale abi osutades on Hiina ametivõimud olnud organiseeritud ning eelkõige on valmis vastu võtma välisabi, kaasa arvatud meie abi. Ning ma võin teile kinnitada, et nõukogu on jätkuvalt valmis abi osutama.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, volinik. – (FR) Väga lühidalt, proua juhataja, võite olla kindel, et ma võtan teie märkused teadmiseks ning tahan vastata, öeldes, et me oleme loomulikult valmis andma lisaks senisele veel täiendavat abi, mis lähtub vajaduste analüüsist.

Samuti tundub mulle, et kõik tervitavad Hiina reaktsiooni ning seda, kuidas ametivõimud on olnud juurdepääsu ja läbipaistvuse osas avatud. Mõtlen seda eriti seoses ajakirjanduse juurdepääsu võimaldamisega.

Tahaksin eraldi mainida Hélène Flautre’i pakutud ideed moodustada rahvusvaheline ekspertrühm, et hinnata kaasnevaid riske ja kahjusid, eriti seoses tuumarajatistega. Minu arvates on hea idee see sõnum edasi anda. Loomulikult ei ole selleks mingit kohustust, kuid minu meelest oleks siiski hea algatada Hiina ametivõimudega sellekohased kõnelused.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut, mis on esitatud vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval kell 12.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika