Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 21. toukokuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Ilmastonmuutokseen liittyvät tieteelliset tosiasiat: havaintoja ja suosituksia päätöksentekoa varten (keskustelu)
 4.Turkin edistymiskertomus 2007 (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Euroopan parlamentin istuntokalenteri 2009 (äänestys)
  5.2.Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja turvallinen varastointi (A6-0102/2008, Dimitrios Papadimoulis) (äänestys)
  5.3.Ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (äänestys)
  5.4.Maatalousalan yritysrakenteita ja tuotantomenetelmiä koskevat tutkimukset (A6-0061/2008, Gábor Harangozó) (äänestys)
  5.5.Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettävät edellytykset (A6-0087/2008, Silvia-Adriana Ţicău) (äänestys)
  5.6.Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (äänestys)
  5.7.Maanteiden kansainvälinen tavaraliikenne (uudelleenlaadittu) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (äänestys)
  5.8.Satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitseminen ja valtuuttaminen (A6-0077/2008, Fiona Hall) (äänestys)
  5.9.Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla (A6-0101/2008, Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  5.10.Naisten osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen (A6-0165/2008, Britta Thomsen) (äänestys)
  5.11.Laivanromutustoiminnan parantamista koskeva vihreä kirja (A6-0156/2008, Johannes Blokland) (äänestys)
  5.12.Ilmastonmuutokseen liittyvät tieteelliset tosiasiat: havaintoja ja suosituksia päätöksentekoa varten (A6-0136/2008, Karl-Heinz Florenz) (äänestys)
  5.13.Turkin edistymiskertomus 2007 (A6-0168/2008, Ria Oomen-Ruijten) (äänestys)
 6.Reumataudit (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Burman traaginen tilanne (keskustelu)
 11.Kiinan luonnonkatastrofi (keskustelu)
 12.Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 14.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Teollisuuspolitiikan väliarviointi – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto (keskustelu)
 17.REACH (Ehdotus asetukseksi REACH-testimenetelmistä) (keskustelu)
 18.EU:n uusi eläinten terveyttä koskeva strategia vuosiksi 2007–2013 (keskustelu)
 19.Komission strategia tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen osapuolten kolmannessa kokouksessa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (796 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1749 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö